Hoppa till sidans innehåll

Emil Melander

Projektledare

Emil är en hårt arbetande projektledare, civilingenjör och doktor som levererar. Emil har verkat som projektledare och förändringsledare både för internationella forskningsprojekt och med upphandlingar, implementationer, och revisioner kring informationssäkerhet, av IT-tjänster i Sundsvallsregionen. Emil arbetar främst med PPS-metodik, ofta med agila moment och scrum där de momenten har bedömts användbara.

Parallellt med uppdragen har Emil arbetat hårt med att ta in helheter i IT-branschen, såväl som de minsta detaljerna. Den typen av kunskaper gör att du exempelvis kan fråga Emil om varför ni ska välja en lösning baserad på Azure, AWS eller kanske Oracle för era behov och vad skillnaderna är tekniskt, ekonomiskt, och praktiskt.

Områden

 • Projektledare
 • Upphandlare
 • Utbildare

Om Emil

Emil är en lugn person som gillar att bidra till ett team samtidigt som han är självständig och självgående. Emil gillar att lära sig nya områden och tar gärna ansvar för såväl detaljer som helhet.

Emils CV

 • Region Västernorrland

  Projektledare

  2019 -

  På RVN har Emil varit ansvarig för:
  • analys av säkerhetsnivå för AD och ADFS, inför förvaltningsläggning.
  • teknisk projektledning, samt teamledning kring informationssäkerhet, för upphandling av arbetsplats och drift-plattform.
  • regionalt ansvarig för samverkan och dialog mellan nio regioner för FVIS-projektet (SUSSA Samverkan).
  • teamledning och utredning av infrastrukturimplementation för FVIS.
  • kravanalys och projektledning av upphandling av en lär-plattform som resulterade i Grades system.
  • implementation och säkerställande av leverans av avtalad funktionalitet i Grades system, enligt ITIL.
  • förändringsledning av breddinförandet av Grades lärplatt-form.
  • upphandling och implementation av journalsystem för företagshälsan.
  • upphandling och implementation av ny leverantör för utskriftstjänster.
  • förändringsledning och implementation av UIPath för RPA-projektet.
  • förändringsledning och samordning av CGI-resurser och RVNs verksamheter för RPA-projektet.
  • ett flertal utredningar av nuläge kring IT-system.
  • framtagande av en riktlinje för digitala vårdmöten.
  • förvaltningsledare HR
 • Why IT Solutions

  Upphandlingsstöd

  2019 - 2022

  Internt på Why har Emil ansvarat för att säkerställa att Why följer GDPR och konsultat som upphandlingsstöd till ett flertal privata aktörer kring arbetsplats och drift.
 • GDM Konsult

  Projektledare

  2017 - 2019

  På GDM har Emil drivit ett flertal stora kundorienterade projekt inom framför allt IT-infrastruktur och implementation av IT-system, enligt ITIL. Många av uppdragen består av att koordinera externa och interna resurser, ofta över många avdelningar. Projekten har främst varit av typen övertagande och transformation av kundmiljöer, privata såväl som offentliga, till GDMs tjänster men även större implementationer och uppgraderingar av infrastrukturplattformar och verksamhetssystem.
  I rollen som teknisk projektledare har Emil ansvarat för:
  • revisioner av nuläge kring ISO27001.
  • analys av förutsättningar och krav kring kunders driftmiljö och verksamhetssystem.
  • planering och genomförande av transition till GDMs tjäns-ter vilket inkluderar teknisk lösningsdesign och implemen-tation inom främst:
  o AD och ADFS. (exempelvis på CSN och Bilbola-get)
  o säkerhetstjänster kopplat till infrastruktur och ar-betsplats
  o tjänster inom datacenter, nätverk och arbetsplats
 • Uppsala Universitet

  Forskarstudent och teknisk projektledare

  2011 - 2017

  Under tiden på Uppsala Universitet fokuserade Emil på nanoteknik och på att designa och utveckla mätutrustning hela vägen från upphandling och inköp, till kontroll, kodning och optimering av systemen. I en mängd parallella projekt var Emil främst projektledare. Projekten var ofta internationella med agil arbetsmetodik för utveckling.

  Parallellt med forskaruppdraget inom nanoteknik har Emil arbetat med undervisning, och forskning om utveckling av pedagogiska moment i utbildningar. Forskningen var främst inriktad på praktiska moment inom termodynamik som traditionellt har visat sig vara svåra att förstå (exempelvis värmeledning, strålning, och beteenden hos gaser och värmepumpar).

  Pedagogiken kring undervisningsmomenten påverkar studenternas möjlighet att intuitivt kunna förstå koncept inom termodynamik och detta visades bland annat i dessa vetenskapliga publikationer:

  • Development of laboratory exercises in thermodynamics
  Konferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Umeå, 2013
  • Infrared cameras in science education
  Infrared physics & technology, 2016
  • More than meets the eye – infrared cameras in open-ended university thermodynamics labs
  The Physics Teacher, 2016
  • University physics students’ ideas of thermal radiation expressed in open laboratory activities using infrared cameras
  Research in Science & Technological Education, 2017
 • KTH

  Lärare, Institutionen för Matematik

  2007 - 2010

  Från den andra terminen på KTH undervisade Emil inom teknisk termodynamik för energisystem, analytiska metoder och linjär algebra.

Emils kompetensområden

 • IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt
 • Projektledning

  Teknisk projektledning, Projektledning
 • Ledarskap

  Mentor, Kurs- och seminarieledare, Mentorskap, Outsourcing
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Hälso-Sjukvård, Skola och utbildningsväsende, Forskning och utveckling (FoU)
 • Upphandling

  Kravformulering, Offertutvärdering, Inköp och förhandling, Beställarstöd, LOU, Resurs i upphandlingsprocess
 • Utbildning

  civ.ing, Matematik, Fysik, e-learning, Workshopledning
 • Roller

  Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Upphandlare, Utredare, Lärare, Systemförvaltare, Projektadministratör, Utbildningsledare, Teknisk projektledare
 • Metoder & Processer

  KANBAN, PM3
 • Standarder

  ISO 27001/27002
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Projektledning, GDPR
 • Försäljning

  Anbudsförfarande

Emils anställningar

 • Konsult, Kvadrat

  2022 -

 • VD, konsult, Emil Melander Konsult

  2022 -

 • Projektledare, GDM Konsult

  2017 - 2019

 • Forskarstuderande, Uppsala Universitet

  2011 - 2017

 • Lärare, KTH

  2007 - 2011

Emils utbildningar

 • Ledningssystem för informationssäkerhet i praktiken, CANEA

  2023 - 2023

 • Förändringsledning, Why IT Solutions

  2021 - 2022

 • Agile Transformation for Leaders and Managers, Pluralsight

  2019 - 2019

 • ITIL, grundkurs, ITIL Foundation

  2018 - 2018

 • Certifiering i Projektledning, Westhagen

  2018 - 2018

 • Agile Transformation for Teams, Pluralsight

  2018 - 2018

 • Teknologie doktor, Magnetism och Nanoteknik, Uppsala Universitet

  2011 - 2016

 • Civilingenjör, Materialfysik, KTH

  2006 - 2011

Till konsultsök

Kontakt

Lars Markström VD, Rekrytering 070-389 38 38 lars.markstrom@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning