Hoppa till sidans innehåll

Eric Sand

Ledare inom mjukvaruutveckling

Eric är datavetare med bred kompetens och lång erfarenhet av att leda och bygga utvecklingsorganisationer i förändring. Mina specialområden är agila arbetssätt, Continuous Delivery / Devops och kontinuerlig förbättring enligt Lean-principer.

Områden

 • Ledare inom mjukvaruutveckling
 • Förändringsledare Agile / Lean
 • Agil Coach

Om Eric

Eric har ett långt och djupt engagemang för agila tankesätt och metoder. Han lyssnar, observerar och söker förståelse för bakgrunden till varför en organisation och människorna i den agerar som de gör, för att hitta lämpliga vägar att stötta individer, team och hela organisationer i förändring. Eric är analytisk och har lätt att se strukturer och systemiska problem, och är rak och tydlig i sin kommunikation om nuläge - men har samtidigt ett stort mått av förståelse för de ofta svåra uppgifter människor som jobbar inom systemutveckling ställs inför. Smidighet, vänlighet och humor i kommunikationen med andra är också något han värdesätter.

Erics CV

 • Postnord Strålfors

  Agil Coach + Produktägare

  2021 - 2024

  Roll som interim Agil Coach för två utvecklingsteam inom områdena EDI/Intragraton samt det nya området Payments, där teamet byggdes från grunden till full förmåga. I uppdraget ingick att stötta och vidareutveckla bolagets användning av SAFe för mjukvaruutvecklingen gentemot ledningsgrupp och RTE.

  Uppdraget övergick till en interim roll som produktägare enligt SAFe för båda teamen, med förberedelse för att onboarda en nyrekryterad intern PO. I rollen ingick all planering/roadmap för båda områdena, facilitering av alla SAFe-drivna aktiviteter samt budgetplanering.

  Sista delen av uppdraget Interim produktägare för en annan domän inom Strålfors, Customer Experience.
 • New Wave Group

  Agil Coach

  2021 - 2021

  Rådgivande roll till stöd till CIO och utvecklingsorganisationen inom Group IT i frågor kring agil organisation.
 • Pulsen Omsorg

  Interimschef + Interim Release Manager

  2020 - 2021

  Fungerade som interim utvecklingschef med helhetsansvar för flera Agila team och deras leveranser i en utmanande tranformation av Combine som är Pulsens största produkt inom social omsorg. Efter överlämning till inkommande chef övergick uppdraget i en annan interim roll som Release Manager, med ansvar för planering och genomförande av samtliga releaser av Combine tillsammans med releaseteamet. Från ett utgångsläge med 5 större releaser per år gick utvecklingsorganisationen till ett betydligt mer kontinuerligt flöde med en eller flera releaser av funktionalitet per vecka, samt flera felrättningar per dag vid behov.
 • Telia

  Agile Delivery Manager

  2018 - 2019

  Interimchefsroll med ansvar för 3 agila team med helhetsansvar för de delar av Telia.se som är gemensamma för samtliga 20+ team (ca 170 medarbetare) inom Digital Channels. Organisationens övergripande mål är att utveckla höggradigt autonoma team i en komplex leveransmiljö.

  Förutom ledaransvaret drev Eric Digital Channels deltagande i de övergripande agila förändringsinitiativ och organisationsförändringar som pågår inom Telia.
 • Com Hem AB

  Operational Excellence Manager

  2016 - 2018

  Som del av ledningsgruppen för IS/IT ansvarade Eric för avdelningens arbetssätt och kontinuerliga förbättring som agil organisation, och rapporterade till CIO. Rollen var i stora delar en utökning av en tidigare roll som Quality Manager / Agile Coach till en avdelningsövergripande nivå.

  Organisationen var efter ett långsiktigt förändringsarbete genomgående uppbyggd av autonoma Devops-team, och tillämpade Continuous Delivery i alla delar. Avdelningen omfattade ca 160 utvecklare.
 • Com Hem AB

  Product Area Manager CRM

  2014 - 2015

  Som chef för utvecklingsteamen inom CRM-området hade Eric personal- och resultatansvar för en delverksamhet om cirka 30 anställda utvecklare och konsulter, fördelade på 4 agila team med egna ansvarsområden mot resten av verksamheten. Teamen hade helhetsansvar för både utveckling och förvaltning av sina lösningar.

  En övergripande uppgift för ledningsgruppen var att tillsammans utveckla en organisation bestående av fristående och autonoma team med egen förvaltning och tydliga ansvarsområden, från ett läge där avdelningen nästan uteslutande bestod av en offshore-leverans med stora utmaningar.
 • Com Hem AB

  Agile Coach

  2012 - 2014

  Eric drev som del i ledningsteamet för utvecklingsavdelningen arbetet att bygga en agil organisation tillsammans med övriga chefer. Rollen hade huvudansvaret för agil metodik, teamuppbyggnad och övergripande organisation. Eric arbetade även med att skapa mätbarhet och förutsättningar för kontinuerlig förbättring och accelererat lärande, bl.a. med PDCA och Toyota Kata som utgångspunkt. Det främsta exemplet var Com Hems stegvisa införande av Continuous Delivery, ett initiativ som drevs utifrån kontinuerlig förbättring av uppmätta ledtider.

  En genomgående uppgift var att utveckla en organisation bestående av fristående och autonoma team med egen förvaltning och tydliga ansvarsområden, från ett läge där avdelningen nästan uteslutande bestod av en offshore-leverans med stora utmaningar.
 • SYSTeam Medical System AB

  Agil Coach / Utvecklingschef

  2011 - 2012

  Eric fungerade som metodstöd/Agil Coach, med uppdraget att stödja en långsiktig övergång till agil metodik (Scrum-baserad) i hela företagets mjukvaruutveckling. Utgångspunkten var ett mycket pressat och kritiskt nyutvecklingsprojekt, där man beslutat införa ett agilt arbetsätt i samtliga team.

  I en senare fas av uppdraget tog Eric rollen som utvecklingschef, med uppdraget att lyfta kvalitet och leveransförmåga hos utvecklingsorganisationen, samt bidra till en omorganisation för att bättre stödja utvecklingen av CE-märkta produkter.
 • Ica Banken

  Produktägare / Agil Coach

  2008 - 2011

  Eric fungerade som metodstöd/Agil Coach med uppdraget att stödja och utbilda bankens utvecklingsteam i övergången till ett agilt arbetssätt baserat på Scrum, och gå från 8 månaders ledtid vid leverans till kontinuerliga månadsreleaser av ny funktionalitet.

  Parallellt med detta uppdrag fungerade Eric även som produktägare / kravansvarig för det agila pilotprojektet Centrica/Robust, utvecklingen av ett nytt användargränssnitt för bankens kundservice samt en ny tjänstebaserad integrationsplattform baserad på Microsoft Biztalk.
 • Guide Konsult / Evry

  Konsult, systemutveckling och agila metoder

  2008 - 2012

  Eric höll utbildningar, föreläsningar och konsultationer kring agila arbetssätt (främst Scrum/Kanban) och Lean Product Development i kortare uppdrag. Kunderna var både interna och externa.
 • Visionael Corp.

  Arkitekt / utvecklare

  2006 - 2008

  Eric var systemarkitekt och ansvarig för utvecklingen av nytt projektstyrningsverktyg för nätutbyggnadsprojekt. Genomfördes helt med agilt arbetssätt (Scrum) som också infördes i bolagets övriga produktutveckling i både Sverige och USA.
 • Gatespace Telematics

  Systemutvecklare

  2005 - 2006

  Eric utvecklade ett provisioneringssystem för mobila enheter baserade på Java och OSGi-plattformen. Han arbetade också med design och specifikation av en referensimplementation baserad på en liknande lösning för Global System for Telematics, ett EU-projekt om €20M för telematik i partnerskap med bl.a. Volvo och BMW.
 • IBS Vertex AB

  Affärssystemskonsult / systemutvecklare

  2003 - 2004

  Eric utvecklade en webbplattform för IBS fastighetssystem, samt gjorde en mängd kundspecifika anpassningar och installationer i kortare uppdrag
 • Ericsson Radio Systems

  Systemutvecklare

  2000 - 2003

  Eric arbetade med systemutveckling i Java / Erlang inom den interna produkten NETSim. Drev införande av tekniker från Extreme Programming (XP).

Erics kompetensområden

 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, Scrum, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, LEAN, KANBAN, Continious Delivery, SAFe, TDD - Test Driven Development
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Organisationsutveckling, Workshopledning, Metodstöd
 • Ledarskap

  Mentor, Ledarskap allmänt, Kurs- och seminarieledare, Organisationskultur och värdegrund, Operativ ledning, Grupprocesser, Det coachande ledarskapet
 • Branscherfarenhet

  Teleoperatörer
 • Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer

Erics anställningar

 • Operational Excellence Manager, Com Hem AB

  2016 - 2018

 • Product Area Manager CRM, Com Hem AB

  2015 - 2016

 • Quality Manager / Agil Coach, Com Hem AB

  2012 - 2015

 • Konsult, systemutveckling och agila metoder, Guide Konsult / Evry

  2008 - 2012

 • Konsult, systemutveckling och agila metoder, Gatespace Telematics AB

  2005 - 2008

 • Forskningsingenjör / föreläsare, Ingenjörshögskolan, Jönköping / Fraunhofer ISST

  2004 - 2005

 • Affärssystemskonsult / systemutvecklare, IBS Vertex AB

  2003 - 2004

 • Konsult, systemutveckling, Consafe Infotech AB

  2000 - 2003

Erics utbildningar

 • M.Sc. Computer Science. Datavetenskapligt program (C), inriktning programvarukonstruktion, Linköpings Tekniska Högskola

  1995 - 2000

Till konsultsök

Kontakt

Anna Funke Sälj och Rekrytering inom Systemutveckling 073-804 67 73 anna.funke@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning