Hoppa till sidans innehåll

Fredrik Källhammar

Scrum Master / Team Coach

Fredrik har mer än 25 års erfarenhet av IT-branschen och jobbade i början av sin karriär med systemutveckling och har god förståelse av både back-end- och front-end-utveckling.
Han jobbar numera sedan många år tillbaka som Scrum Master / Team Coach och behärskar agila arbetsmetodiker så som Scrum och SAFe väl och har stor vana av att jobba i agila projekt enligt både Scrum och Kanban.

Områden

 • Scrum Master / Team Coach
 • Team Lead
 • Systemutvecklare

Om Fredrik

Fredrik är en social person och upplevs som engagerad och hjälpsam av sina kollegor. Gillar agil utveckling och uppskattar att ha god kontakt med verksamheten och kravanalytiker för att få en helhetsbild och ökad förståelse. Under åren har Fredrik lärt sig uppskatta ordning och reda och är en stor förespråkare av bland annat kodgranskning och gemensam kodstil, arbetar även gärna med agila arbetsprocesser för att nå en bra balans mellan administration och implementation.

Fredriks CV

 • Handelsbanken

  Scrum Master / Team Coach

  2021 - 2024

  Uppdrag har varit som Scrum Master / Team Coach för det Gateway-team som ansvarar för ingången till Handelsbankens PSD2 (Payment Service Directive 2) system.

  De serverprodukter som teamet arbetar med är IBM API Connect och IBM DataPower Gateway.

  Vi jobbar efter den agila arbetsmetodiken SAFe och kombinerar både SAFe Scrum och SAFe Team Kanban då teamet har lika stora delar förvaltning och nyutveckling.

  Huvudsakliga uppgifter har varit att verka som Scrum Master / Team Coach, moderera/leda team ceremonier så som daily standups, planeringar och retros, hålla ordning på teamets backlog, se till att möten med berörda parter blir av, avlasta teamet från supportfrågor samt sköta enklare konfigurering för certifikathantering.

  I början av uppdraget låg focus på att hjälpa teamet att få ordning på sin backlog för att se vad som faktiskt var utvecklat och vad som återstod och därefter göra en plan framåt.

  Mycket arbete har lagts på att teamet ska ha en klar och tydlig bild över sin kapacitet och vilket arbete de förväntas utföra.

  Verktyg och stödsystem som används är: Teams, Jira, Confluence, Sharepoint, Bitbucket, Git Bash, Visual Studio Code, TeamCity, Artifactory,
 • KFM

  Scrum Master / Utvecklare

  2019 - 2021

  Min uppgift var att vara Scrum Master/Utvecklare för ett av två team på KFM som jobbar med applikationen för Skuldsaneringen. Ganska tidigt i uppdraget strukturerades teamet om och jag fick ta över rollen som Scrum Master för hela teamet och har verkat i den rollen sedan dess. Delprojekt under resans gång har varit vidareutveckling, lifecycle management och support, byte av autentiserings ramverk samt uppstart av nyutveckling av applikation 2.0

  Verktyg och stödsystem som används är: Jira, Sharepoint, Eclipse, Intellij, Github, Weblogic Server, Oracle SQL Developer mm
 • SEB

  WebSphere Technician

  2017 - 2018

  Mitt uppdrag var att stärka upp SEB's Java Hosting Platform team, med ansvar för att underhålla, uppdatera och övervaka maskiner och applikationsservrar i samtliga miljöer som SEB's java-applikationer driftas i.

  Dagligt arbete inkluderade felsökning, konfigurering, produktionssättning och assistans till utvecklarteam samt migreringsarbete med flytt av applikationer från WebSphere till Liberty i OpenShift.

  Arbetet genomfördes mestadels i Linux med även i Windows för mer administrativa uppgifter så som ärendehantering och dokumentation.

  Tekniker: Linux, WebSphere, AppDynamics, OpenShift, Liberty, Kubernetes, Docker, Wiki, Jira, SPM, Oracle, Agresso.
 • Unibet

  Systemutvecklare / Iteration Manager

  2015 - 2016

  Vidareutveckling och Lifecycle Management av Unibets spelportal med nya funktioner som bl a en Social Content Hub där Unibets sports fans kan blogga om sina favoritsporter, Rest-API:er, införande av BankID som inloggnings metod för den svenska spelsjaten. Byte av versionshanteringssystem från Subversion till Git mm.

  Agilt arbetssätt enligt Kanban, rollen som Iteration Manager roterade i teamet, JIRA för ärendehantering , IntelliJ IDEA som utvecklingsplattform och för loggning och felsökning används Splunk, samt Jenkins för automatisk testning.

  Tekniker: Java, Spring, Maven, Ant, JBoss, MySQL, Solr, Lucene, Polopoly, SVN, Git, IntelliJ IDEA, JUnit, REST, Cygwin, Splunk, Jenkins, Confluence, Kanban, JIRA, XML, Javascript, HTML5 m.fl.
 • Unibet

  Systemutvecklare / Scrum Master

  2014 - 2015

  Unibet tilldelas nya nationella licenser, vilket medför många nya krav på t ex inloggning med NemID i Danmark, personnummerkontroll i Italien m.m. Den mobila plattformen flyttar över till Polopoly, vilket nu ställer krav på back-end att kunna leverera innehåll i enlighet med responsive design för desktop, tablet och mobile. Nya Rest API:er byggs kontinuerligt. Under projektet bytes projektmodell från Scrum till Kanban.

  Agilt arbetssätt enligt Scrum/Kanban, rollen som Scrum Master roterade i teamet, JIRA för ärendehantering , IntelliJ IDEA som utvecklingsplattform och för loggning och felsökning används Splunk, samt Jenkins för automatisk testning.

  Tekniker: Java, Spring, Maven, Ant, JBoss, MySQL, Solr, Lucene, Polopoly, SVN, IntelliJ IDEA, JUnit, REST, Cygwin, Splunk, Jenkins, Confluence, Scrum, Kanban, JIRA , XML, Javascript, HTML m.fl.
 • Unibet

  Systemutvecklare / Scrum Master

  2011 - 2013

  Vidareutveckling av Unibet’s spelportal med back-end utveckling i CMS-plattformen byggd i Polopoly där JBoss används som applikationsserver. Unibet 2.0, en helt ny grafisk profil arbetas fram som kräver mycket ny funktionalitet och ökade möjligheter till konfigurering där polopoly är spindeln in nätet . Även Rest API:er byggs för access utanför Polopoly-ramverket. Under projektets gång byttes också utvecklingsplattform från Eclipse till IntelliJ IDEA.

  Agilt arbetssätt enligt Scrum, rollen som Scrum Master roterade i teamet, JIRA för ärendehantering , Eclipse/IntelliJ IDEA som utvecklingsplattform och för loggning och felsökning används Splunk, samt Jenkins för automatisk testning.

  Tekniker: Java, Spring, Maven, Ant, JBoss, MySQL, Solr, Lucene, Polopoly, SVN, Eclipse, IntelliJ IDEA, JUnit, REST, Cygwin, Splunk, Confluence, Scrum, JIRA , XML, Javascript, HTML m.fl
 • Sony Ericsson

  Systemutvecklare

  2010 - 2011

  Uppdraget är att vidareutveckla och underhålla CWS (Sony Ericssons Consumer Web Site) som är utvecklat i Java och har JBoss som applikations server, Apache Tomcat som webb server och Polopoly som CMS system.

  Agilt arbetssätt enligt Scrum.

  Tekniker: SVN, Java, J2EE, Polopoly, JBoss, Ant, Tomcat, HTML, XML/XSLT, JSP, Javascript, Eclipse, Rally, Scrum
 • KGK

  Systemutvecklare

  2010 - 2010

  Vidareutveckling av sajten autokatalogen.se , en E-handels sajt där KGK säljer sina produkter. Kunderna kan söka produkter med hjälp av registreringsnummer, fordonstyp, artikelnummer eller varumärke. Huvuduppgift var att byta ut den gamla CM applikationen som användes för att publicera nyheter på sajten mot en ny för att få bättre prestanda och för att få mer kontroll över vem som får se de publicerade artiklarna. Javautveckling och Webbutveckling.

  Agilt arbetssätt enligt Scrum.

  Tekniker: SVN, Java, J2EE, Ant, Tomcat, Spring, Struts,HTML, XML/XSLT, JSP, Javascript, jQuery, Eclipse, Rally, Scrum
 • Tidigare uppdrag

  Systemutvecklare

  1997 - 2010

  1002--1004 SL - Behörighetssystem - Utredare
  0811--0911 118100 - Söktjänst, nummerupplysning på nätet, Java Solr
  0810--0811 MktWebb - Publicering av digitala Tidningar, Systemutveckling, Java, Polopoly
  0702--0809 SEB Kort AB - E-saldo och registreringstjänst, Systemutveckling, Java
  0611--0702 Sony Ericsson - Applikationen WLR för On-line registration, Systemutveckling, Java
  0605--0610 Cinnober - Administrationsklient för On-line betting, Systemutveckling, Java
  0601--0604 Cybercom - Införsäljningsarbeten - Utredare
  0510--0512 Glocalnet - RA-system, Systemutveckling, Java
  0503--0510 Sony Ericsson Radio - eShop, Systemutveckling, Java
  0301--0405 Premiepensionsmyndigheten - Ärendehanteringssystem, Systemutveckling, Java
  0104--0212 SAS - Arbetsledningssystem, Systemutveckling, Java
  0008--0103 Bonnier Magazines - Prenumerationsssystem, Systemutveckling, Java
  9801--0007 Ericsson Radio - Inköpssystem, Systemutveckling, Java
  9709--9712 Modul1 - Traineeutbildning

Fredriks kompetensområden

 • Utvecklingsspråk

  Java, J2SE, IntelliJ
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Spel
 • Verktyg & Middleware

  Eclipse
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare, Scrum master
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt, KANBAN, SAFe
 • Kommunikation & Information

  Engelska

Fredriks anställningar

 • Konsult, Fredrik Källhammar Consulting AB

  2013 -

 • Konsult, Cybercom

  2010 - 2013

 • Konsult, XLENT

  2008 - 2010

 • Konsult, Cybercom

  2005 - 2008

 • Konsult, Modul 1 Data AB

  1997 - 2005

Fredriks utbildningar

 • Certified Scrum Master (CSM), Crisp

  2021 - 2021

 • Certified Scrum Product Owner (CSPO), Crisp

  2021 - 2021

 • SSM - SAFe Scrum Master, ScaledAgile

  2021 - 2021

 • Data- och Systemvetenskap, Stockholms Universitet

  1994 - 1997

Till konsultsök

Kontakt

Anna Bohlin Archer Kundansvarig säljare, Bransch: Bank, Finans, Försäkring 070-370 53 63 anna.bohlin@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning