Hoppa till sidans innehåll

Fredrik Landes

Tech-lead

Fredrik är civilingenjör inom datateknik från KTH med stor erfarenhet av systemutveckling och systemdesign både on-premise och i Microsoft Azure. Hans förmåga att snabbt sätta sig in i befintlig arkitektur och efter rådande behov utveckla lösningar som är robusta och förvaltningsbara har gjort honom till en uppskattad medlem i teamet. Han är väl förtrogen med alla projektets faser; krav, design, implementation, test, testautomation och ci/cd och arbetar obehindrat i både front- och back-end. Fredrik tar gärna rollen som tech-lead där han är drivande inom frågor som rör teknikbeslut, arbetsmetodik, processer och verktyg.

Områden

 • Tech-lead
 • Systemutvecklare
 • Azureutvecklare

Om Fredrik

Som person är Fredrik analytisk, resultatorienterad och prestigelös. Att dela med sig av kunskap kommer naturligt för honom och han trivs bra i team som ständigt strävar efter att förbättras och lära mer. Fredrik har i sin roll som systemutvecklare en mycket god förmåga att sätta sig in i ny teknik och snabbt kunna ta fram lösningar som är förvaltningsbara, smarta och säkra.

Fredriks CV

 • Trafikkontoret Göteborg

  Utvecklare

  2020 - 2021

  Fredrik deltar i nyutveckling av ett system för styrning av dynamiska trafikinformationstavlor. I uppdraget ingick bl.a. att utveckla en modul som genom kommunikationsprotokollet RSMP styr trafikinformationstavlor omkring Hisingsbron utifrån data från brons sensorer. Systemet består av ett antal distribuerade tjänster i Azure och on-premise, och baseras på .net core.

  Teknik: Azure Functions, Azure CosmosDb, Azure App Service, Arm-templates och ci/cd inom Azure Devops Pipelines, Azure Stream Analytics, Azure IoT Hub, c#, Web API (REST), RSMP, Git
 • Trafikkontoret Göteborg

  Tech-lead

  2020 -

  Fredrik ansvarar för det tekniska ledarskapet inom systemutvecklingsteamet bestående av totalt 6 utvecklare på Trafikkontoret. Uppdraget innefattar att vara drivande och stödja teamet inom frågor som rör teknikbeslut, arbetsmetodik, verktyg och processer, systemdesign, modellering och utvecklingsmetodik. Fredrik var under tiden drivande i att införa ci/cd (Azure devops pipelines).
 • Trafikkontoret Göteborg

  Utvecklare

  2020 - 2021

  Fredrik ansvarar självständigt för utvecklingen av en app (ios, android) som underlättar arbetet för parkeringsvakter i Göteborg. Uppdraget innefattade arkitektur såväl som implementation. Teknologin som användes var Microsoft Xamarin Forms.

  Teknik: Xamarin forms, c#, .net core, Web API (REST), Azure Devops Pipelines, Git, Entity Framework, MS Sql Server
 • Trafikkontoret Göteborg

  Arkitekt, utvecklare

  2020 -

  Nyutveckling av datawarehouselösning för insamling, bearbetning och kvalitetssäkring av data för trafik- och resandebehov inom Göteborg. Uppdraget bestod i att ta fram en förvaltningsbar molnbaserad arkitektur och utifrån verksamhetens krav och behov omsätta dessa till en effektiv lösning. Detta med datawarehouse-teknologier baserade i Azure.

  Teknik: Azure Databricks, Azure Data Factory, c#, .net core, Python, Azure Synapse, Azure App Service CosmosDb, Azure Functions, Azure Key Vault, ADLS Gen2, Git, Azure Devops Pipelines
 • Trafikkontoret Göteborg

  Systemutvecklare

  2019 - 2021

  Fredrik ansvarar för nyutveckling av kart-app (ios, android) som underlättar för cyklister i Göteborg. Uppdraget innefattade arkitektur såväl som implementation. Appen kommunicerar med bakomliggande rest-api:er. Teknologin som användes var Microsoft Xamarin Forms.

  Teknik: Xamarin forms, c#, .net core, Web API (REST), Azure Devops Pipelines, git
 • Ascom

  Systemutvecklare

  2017 - 2018

  För att kunna erbjuda ökad driftsäkerhet och upptid hos företagets tjänster för meddelandehantering inom sjukvården påbörjades utvecklingen av en ny microservice-baserad arkitektur. Fredrik ansvarar för övergripande arkitektur samt utvecklingen av en central meddelandetjänst. I kraven ingick att säkerställa high-availability och därför behövde funktionaliteten anpassas för en klustrad miljö. Teamet bestod av 6 personer.

  Teknik: c#, .net core, RabbitMQ, ms-sql Server, Git
 • Ascom

  Systemutvecklare

  2017 - 2017

  Uppgiften bestod i att vidareutveckla en back-end-lösning med funktionalitet som tillåter sjukhuspersonal att via smartphone kommunicera kring patienter. Funktionen behövde integrera med befintligt meddelandehanteringssystem.

  Teknik: web api 2 (REST), c#, .NET Framework, Git, .net core
 • Hogia Logistics System Center AB

  Systemutvecklare

  2015 - 2016

  Projektet bestod i att utveckla en app för smartphones (Ios och Android) med syfte att kommunicera orderinformation mellan lastbilsförare och transportledare. Fredriks uppgift bestod av utveckling i alla delar under projektet, såväl back-end och databas som front-end (Xamarin) där speciellt responsiviteten hos det grafiska gränssnittet utgjorde en utmaning.
  Scrum användes som projekt-metod i ett team bestående av 5 personer.

  Teknik: Xamarin forms, web api 2 (REST), ms-sql server, c#, vb.net. .NET Framework
 • Hogia Terminal Systems AB

  Systemutvecklare, Arkitekt

  2015 - 2015

  Inför expansion mot en bredare marknad efterfrågades prestandatester av företagets kärnprodukt; ett hamnterminalsystem, för att säkerställa att en större datavolym kunde hanteras av systemet. Fredrik ansvarade för arkitektur och utveckling av testerna och den simuleringslogik som krävdes.

  Teknik: Elastic Search, Kibana, c#
 • Hogia Terminal Systems AB

  Scrum-master

  2015 - 2015

  Fredrik ingick under fyra månader i ett teamet bestående av fem utvecklare samt produktägare och testare. Fredrik tog sig an att utbilda teamet i scrum och deltog dessutom som utvecklare också som scrum-master under projektets gång.
 • Hogia Terminal Systems AB

  Systemutvecklare

  2015 - 2015

  För att öka kvalité samt leveranssäkerhet behövdes en uppsättning fullt automatiserade integrationstester/regressionstester tas fram. Fredrik har tagit rollen som ledande utvecklare i projektet och ansvarat för att testsviten håller hög kvalité vad gäller struktur och översiktlighet.

  Teknik: moq, ms-test, c#, vb.net, ms-sql server, .NET Framework
 • Hogia Logistics System Center AB

  Systemutvecklare

  2014 - 2015

  Nyutveckling av kart- och positioneringstjänst. En del i projektet bestod i att utveckla en webb-applikationen som ger transportledare en realtidsbild över fordons positioner och rörelser i syfte att effektivisera transportplanering. Fredrik har tagit rollen som ledande utvecklare av applikationen. I uppdraget ingick systemdesign samt utveckling i front-end såväl som back-end. Applikationen ingick i en SOA-arkitektur vilket ställde höga krav på test däribland enhetstest och integrationstest mot berörda tjänster.

  Teknik: SignalR, HTML5, Web Api 2 (REST), Knockout.js, Durandal, ms-sql server, Entity, asp.net MVC, Framework, Bing Maps, Google Maps, Bootstrap, Underscore.js, C#, vb.net, javascript, Jquery, Karma, Gulp, Jasmine, .NET Framework
 • Volvo

  Systemutvecklare

  2014 - 2014

  Från grunden utvecklat ett webb-baserad verktyg för hantering av respondenter i globala engagemangsundersökningar. Fredrik ansvarade för samtliga delar av utvecklingsprocessen. Projektet hade internationell karaktär, där engelska var det gemensamma arbetsspråket.

  Teknik: Asp.net Web API (REST), Entity Framework, javascript, AngularJS, C#, MS-SQL Server, HTML, CSS, Azure, .NET Framework
 • Sveriges Byggindustrier

  Systemutvecklare

  2010 - 2010

  Uppdraget bestod i att installera och anpassa ett CMS (Content Management System). Anpassningen bestod i att utveckla komponenter som erbjöd användaren funktionalitet för att validera data-filer (xml) innehållande löneuppgifter. Uppgiften inkluderade integration mot externa system.
  Teknik: Umbraco CMS, c#, HTML5, CSS, Javascript, XSLT, XSD, .NET Framework
 • Sveriges Byggindustrier

  Systemutvecklare

  2006 - 2014

  Utveckling av system som stödjer insamling av lönestatistik för ca 5000 företag inom byggbranchen. Fredrik var ansvarig för alla delar i projektet. I arbetet ingick att självständigt samla in krav, designa lösingar och implementera funktionalitet i tät dialog med kunden. Projektet är ett samarbete mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier, en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Uppdraget bestod av integration mellan berörda IT-system. För att åskådliggöra datat utvecklade fredrik en modul för rapportframställning.

  Teknik: Asp.net Webforms, Asp.net MVC, C#, VB.net, MS-SQL Server, HTML5, XML, .NET Framework, Javascript, CSS, Jquery, Microsoft Enterprise Library, REST

Fredriks kompetensområden

 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system
 • Databashanterare

  MS SQL-server, Cosmos DB
 • Utvecklingsspråk

  Javascript, SQL, UML, C#, Visual Basic .NET, MS .NET, ASP.NET, HTML5, Jquery, MVC, AngularJS
 • Branscherfarenhet

  Medlemsorganisationer & Fackförbund, Hälso-Sjukvård, Byggindustri
 • Verktyg & Middleware

  MS Visual Studio, Visual Studio .NET, Git, Team Foundation Server, Visio, Adobe Photoshop, Entity Framework, RabbitMQ, Xamarin, ReSharper, Azure DevOps.
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Implementation
 • Test & Verifiering

  Systemtestning, Testutveckling
 • Databaser

  Datamodellering
 • Tillämpningar

  Affärssystem
 • Utbildning

  civ.ing
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, Continious Delivery
 • Operativsystem/plattformar

  Azure

Fredriks anställningar

 • Systemutvecklare, Hogia Logistics System Center AB

  2014 - 2016

 • Utvecklare, Hogia

  2014 - 2016

 • Systemutvecklare, Aon Hewitt AB

  2006 - 2014

Fredriks utbildningar

 • Civilingenjör, datateknik, 270 hp, Kungliga Tekniska Högskolan

  1999 - 2006

Till konsultsök

Kontakt

Sarvi Glemfors Sälj och Rekrytering inom Systemutveckling 0731574441 sarvi.glemfors@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning