Hoppa till sidans innehåll

Henric Norlander

Lösningsarkitekt

Henric är en lösningsarkitekt med mångårig erfarenhet av utveckling. Henric har en lång bakgrund som både arkitekt och utvecklare.

Henric har under sin karriär jobbat med många olika typer av projekt och under åren haft flera olika roller vilket gett en väldigt djup förståelse för arkitektur och teknik.

Som arkitekt har Henric jobbat både med förstudier och utredningar, analys och kravställning och med genomförandeprojekt och leverans.

Henric är van att jobba både i agila och mer traditionella projektformer.

Områden

 • Lösningsarkitekt
 • Utvecklare
 • Fullstack

Om Henric

Henric har en väldigt god samarbetsförmåga och är mycket bra på att kommunicera, både med beställare och utvecklingsteam. Henric har lätt för att sätta sig in i verksamhetens behov och förmedla lösningar och idéer till andra. I uppdrag är Henric lösningsorienterad, engagerad och noggrann.

Henrics CV

 • Digg (Myndigheten för digital förvaltning)

  Ena, auktorisation - IT Arkitekt

  2023 -

 • Digg (Myndigheten för digital förvaltning)

  Digital identitet - Utvecklingsledare & utvecklare

  2022 - 2023

  Henric arbetar som utvecklingsledare (scrum-master) och utvecklare i ett agilt team som utvecklar tjänster inom området för digital identitet och auktorisation.

  Teknik: Java11, Qarkus, Spring Boot, REST, Json, JUnit, Mockito, GIT, Maven, IntelliJ, Open shift
 • Digg (Myndigheten för digital förvaltning)

  Covidbevis - IT-Arkitekt & Utvecklare

  2021 - 2021

  Henric arbetade som arkitekt i ett agilt team för att ta fram ett lösningförslag och en arkitektur för den svenska covidbevistjänsten.

  Henric arbetade även som utvecklare i det utvecklingsteam som implementerade den tjänst som inhämtar vaccinations- och personuppgifter och framställer det digitala covidbeviset.
  I arbetsuppgifterna ingick att säkerställa att levererad funktionalitet hade hög testtäckningsgrad.

  Henric och teamet var även ansvariga för att beskriva framtagna API:er för kunder och andra team.

  Teknik: Java11, Spring Boot, REST, Json, JUnit, Mockito, GIT, Maven, IntelliJ, Open shift
 • Digg (Myndigheten för digital förvaltning)

  Ena, auktorisation - IT Arkitekt, uppdragsledare

  2020 - 2023

 • Lantmäteriet

  Pantsystem - Utvecklare

  2019 - 2020

  Henric arbetade som systemutvecklare i ett agilt team med att ersätta befintligt stordatorsystem och nyutveckla ett REST-API samt användargränssnitt för att hantera digitala panter.
  I arbetsuppgifterna ingick att säkerställa att levererad funktionalitet hade hög testtäckningsgrad och scenariobaserade system- och integrationstester som kunde ingå i ett automatiserat bygg- och driftsättningsflöde.
  Henric och teamet var även ansvariga för att beskriva framtagna API:er för kunder och andra team.

  Teknik: Java11, Spring Boot, REST, Json, XML, JUnit, Cucumber, Mockito, GIT, React, Maven, Bamboo, IntelliJ, Open shift
 • Lantmäteriet

  Fastighetssystem - Utvecklare

  2018 - 2018

  Henric arbetade som systemutvecklare i ett agilt team med att implementera och drifta ett antal system för att överföra, översätta och kontrollera data från fastighetsbildningens diarie- och ärendehandläggningssystemets datamodell till Lantmäteriets nyutvecklade datalager för fastighetsinformation. I arbetsuppgifterna ingick att säkerställa att levererad funktionalitet kunde testas automatiskt, med enhetstester och scenariobaserade system- samt integrationstester.

  Teknik: Java8, Spring Boot, XML, Json, REST, JUnit, Cucumber, Mockito, GIT, MongoDB, Maven, Bamboo, IntelliJ
 • Bolagsverket

  Försäljning registerinformation - Lösningsarkitekt

  2018 - 2018

  Arbetar med att bygga upp nya tjänster för försäljning av Bolagsverkets registerinformation.

  It-stödet byggs enligt tidigare framtagen tjänsteorienterad arkitektur.

  Informationstjänsterna ska både vara synkrona via SOAP/REST och asynkrona.

  Teknik: Java EE, XML, Soap, MQ, Rest, Oracle, Kafka, Jboss, Subversion, Maven, Jenkins
 • Bolagsverket

  Huvudmannaskapsregistret - Lösningsarkitekt

  2017 - 2018

  Anmälan av huvudmannaskap
  Jobbade med ett antal lösningsarkitekter tillsammans med ett flera utvecklingsteam för att utveckla en helt nytt it-stöd för inlämning av ärenden, diarieföring, dokumenthantering, handläggning och registrering.

  Hela projektet byggde på en tjänstebaserad målarkitektur och inkluderade regel- underskrifts- och mottagningstjänster.

  Teknik: Java EE, XML, Soap, MQ, Rest, Oracle, BPM, Jboss, Subversion, Maven, Jenkins
 • Bolagsverket

  Målarkitektur - Uppdragsledare, lösningsarkitekt

  2016 - 2017

  Henric var uppdragsledare och tog tillsammans med ett team av it-arkitekter fram en ny målarkitektur för Bolagsverket.

  Målarkitekturen baseras på en tjänsteorienterad arkitektur. Henric ansvarade för att leverera en beskrivning av målarkitekturen text och modeller samt presentationer för spridning inom organisationen.

  I arbetet togs en ny struktur för arkitekturen fram, inklusive riktlinjer för it-komponenter, tjänster, versionshantering.

  Teknik: Java EE, Soap, Rest, MQ, Jboss, Subversion
 • Bolagsverket

  Enkla e-tjänster - Lösningsarkitekt

  2016 - 2016

  Utredning av lösningsalternativ för enkla e-tjänster

  Henric tog fram ett lösningsförslag för att skapa enkla e-tjänster för att ersätta Bolagsverkets blanketter.

  I uppdraget ingick att utreda och estimera integration med behörighetslösning, ärendehantering, och arkivering.

  Teknik: Java EE, JSF, XML, Soap, MQ, Rest, Oracle
 • Bolagsverket

  Svensk e-legitimation - Lösningsarkitekt

  2015 - 2017

  Henric jobbade som lösningsarkitekt för att införa ett nytt sätt att legitimera och skriva under med e-legitimationer enligt standard för Svensk e-legitimation.

  Uppdraget innebar att kravställa och upphandla en underskriftstjänst. Att integrera mot ett antal externa legitimeringstjänster och underskriftstjänsten, samt att anpassa interna e-tjänster.

  Teknik: Java EE, SAML, Shibboleth, Svensk E-legitimation
 • Bolagsverket

  BRIS, E-justice Portal - Lösningsarkitekt

  2015 - 2016

  Henric var lösningarkitekt med ansvar för Bolagsverkets anslutning till EU-kommissionens E-justice portal.

  Arbetet bestod i att ta fram och implementera en integrationslösning för att tillgängligöra information via E-justice portal
 • Bolagsverket

  Sammansatt bastjänst - Lösningsarkitekt

  2014 - 2015

  Deltog i ett projekt för att etablera en sammansatt bastjänst för vidareförmedling av distribuerad registerinformation mellan myndigheter.

  Henric arbetade med att detaljera kravställning, specificera tjänstekontrakt samt för design av lösningsförslag.

  Teknik: Java EE, XML, SOAP, Oracle, Jboss, Subversion, Maven, Jenkins
 • Bolagsverket

  Visningstjänst fullmakter - Lösningsarkitekt

  2012 - 2013

  Henric deltog i en förstudie för att utreda möjligheter att införa en nationell visningstjänst för fullmakter.

  Uppdraget gick ut på att ta fram och dokumentera ett lösningsförslag för en visningstjänst av information från flera distribuerade fullmaktsregister.
 • Bolagsverket

  API, företrädarändringar - Lösningsarkitekt

  2011 - 2011

  Henric ansvarade för att ta fram ett lösningsförslag och en specifikation för inlämning av företrädarförändringar för bostadsrättsföreningar.

  Lösningen används för att bostadsrättsföreningar maskinellt kan lämna in ärenden till Bolagsverket genom egna portallösningar som komplement till Bolagsverkets e-tjänster.

  Teknik: Java EE, XML, Soap, MQ, Oracle
 • Bolagsverket

  Linjearbete - Arkitekt

  2011 - 2018

  Henric arbetar kontinuerligt i linjen med utveckling av Bolagsverkets arkitektur och arkitekturstyrning.

  I linjearbetet ingår bland annat utvärdera nya tekniker och plattformar. Henric har i detta arbete bland annat utvärderat Kafka, Spring och Docker.

  Henric har även varit teamledare för Bolagsverkets it-arkitekter under ett flertal år.
 • Bolagsverket

  Mina sidor - Mjukvaruarkitekt

  2009 - 2010

  Mjukvaruarkitekt i ett projekt för att etablera mina sidor på Verksamt.se.

  Henric ansvarade för utveckling av användargränssnitt och för att ta fram och implementera en tjänstespecifikation för integration mot anslutna myndigheters ärendehanteringssystem.

  Teknik: Java EE, XML, Soap, Liferay Portal, Portlets, JMeter, Subversion, Maven, Jenkins
 • Bolagsverket

  Verksamt.se - Mjukvaruarkitekt

  2008 - 2008

  Henric jobbade som mjukvaruarkitekt för att bygga en gemensam portal för tre myndigheter.

  Uppdraget gick ut på att anpassa och integrera portalen mot behörighetslösningar och myndigheternas bakomliggande tjänster.

  Teknik: Java EE, XML, Soap, Liferay Portal, Portlets, MySQL, JMeter, Subversion, Maven, Jenkins
 • Bolagsverket

  Företagsregisterering - Utvecklare

  2007 - 2007

  Arbetade med vidareutveckling och förvaltning av Bolagsverkets e-tjänst för företagsregistrering.

  Teknik: Java EE, Seam, XML, Soap, MQ, Rest, Oracle, Jboss
 • Bolagsverket

  Post och inrikes tidningar - Utvecklare

  2006 - 2006

  Henric arbetade som utvecklare för att ta fram en webbtjänst för Post- och Inrikes Tidningar.

  Teknik: Java EE, XML, Struts, Oracle
 • Bolagsverket

  Elektroniska årsredovisningar - Utvecklare

  2005 - 2006

  Deltog i ett projekt för att möjliggöra elektronisk inlämning av årsredovisningar till Bolagsverket.

  E-tjänst för inlämning, underskrift med e-legitimation, mottagning och diarieföring av ärenden.

  Teknik: Java EE, XML, Struts, MQ, Oracle, Websphere
 • Wargentinskolan

  Teknikprogrammet - Lärare

  2004 - 2005

  Henric jobbade som lärare på teknikprogrammet. I programmet ingick lektioner inom
  - Programmering
  - Webbdesign
  - Datorkommunikation
  - Operativsystem
 • Ericsson Business Consultning/IBM

  APS Tools - Utvecklare

  2001 - 2004

  Jobbade med vidareutvecklings och förvaltning av ett verktyg för att automatisera processen för kompilering, paketering och leverans av programvara till telefonväxlar.

  Teknik: Java EE, Oracle
 • Ericsson Business Consulting

  Sony Webshop - Utvecklare

  2000 - 2001

  Henric deltog i ett utvecklingsprojekt för att etablera en webbtjänst för försäljning

  Teknik: Java EE, Websphere
 • Ericsson Business Consulting

  PGWeb - Utvecklare

  1999 - 2000

  Arbetade med vidareutveckling och förvaltning av en prenumerationstjänst på Ericssons interna produktutbud.

  En java-baserad klient som integrerades mot Ericsson produkthanteringssystem.

  Henric ansvarade bland annat för att ta fram ett nytt användargränssnitt.

  Teknik: Java, Swing

Henrics kompetensområden

 • Systemtyper

  Systemtyper allmänt, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Systemförvaltning, Systemintegration, Systemarkitektur - systemnivå, Mjukvaruarkitektur - programnivå
 • Operativsystem/plattformar

  Linux, Windows 7
 • Utvecklingsspråk

  Java, Servlets, SOAP, Rust, JUnit, IntelliJ
 • Hårdvara

  PC
 • IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå
 • Ledarskap

  Ledarskap allmänt
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Tillverkare av Telekomutrustning
 • Verktyg & Middleware

  J2EE, JDBC, JMS, JBoss, Eclipse, Spring, Subversion, Git, Maven, Jira, IntelliJ
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning
 • Databaser

  Datamodellering
 • Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem
 • Roller

  Arkitekt, Designer, Utvecklare/Programmerare, Team-ledare, Lösningsarkitekt
 • Utbildning

  Högskoleingenjör

Henrics anställningar

 • It-arkitekt, Bolagsverket

  2011 -

 • Systemutvecklare, Bolagsverket

  2006 - 2011

 • Systemutvecklare, Sogeti

  2005 - 2006

 • Lärare, Wargentinskolan

  2004 - 2005

 • Systemutvecklare, IBM

  2003 - 2004

 • Systemutvecklare, Ericsson Business Consulting

  1999 - 2003

Henrics utbildningar

 • UGL - Utveckling av grupp och ledare, Rezon

  2013 - 2013

 • Certifierad it-arkitekt, Dataföreningen

  2008 - 2009

 • Programvaruingenjör, Mittuniversitetet

  1996 - 1999

Till konsultsök

Kontakt

Lars Markström VD, Rekrytering 070-389 38 38 lars.markstrom@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning