Hoppa till sidans innehåll

Henrik Bylin

Verksamhetsnära Utvecklare

Henrik brinner för att lösa kluriga problem så de på bästa sätt kan ge affärsnytta och effektivitet åt kunden/användarna i dess arbete. Personliga egenskaper som att vara strukturerad, ödmjuk och prestigelös är något som utmärker Henrik i hans arbete. Det tillsammans med hans stora tekniska kunskaper och kundfokuserade arbetssätt gör honom till en utmärkt konsult.

Områden

 • Verksamhetsnära Utvecklare

Översikt

Henrik är en konsult som fokuserar helt på utveckling inom Microsofts produkter och teknologier. Det han har främst fördjupat sig inom områdena fullstack-webbutveckling, integrationsplattformar och Dynamics 365.

Ett urval av hans kompetenser är kunskaper om teknologier som C#, Typescript, Angular 9, SignalR, .NET Core, .NET, WCF, ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms och MSSQL.

Henriks CV

 • Sandvik Mining and Rock Technology

  Utvecklare/Azure infra ansvarig/Release ansvarig

  2019 - 2020

  Utvecklare av en webshop för försäljning av gruvmaskiner och dess delar. Webshoppen var en nyimplementation i Azure molnet av ett tidigare system byggt med ett on premise Sharepoint.

  Utvecklingen av webshoppen gjordes med teknikerna Angular 9 i frontend, ASP.NET Core i backend och SignalR Service för kommunikation i mellan dem.

  Ansvarig för utreda och hålla infrastrukturen i Azure på en tillfredställande nivå med hjälp av dess servicenivåer och skalning.

  Ansvarig för att sätta upp och underhålla hanteringen av bygg och release processen till de olika mijöerna av systemet med hjälp av Azure DevOps
 • SPV

  Utvecklare

  2018 - 2019

  Utvecklare i teamet för säkerhetsprodukter och behörigheter. Förvaltning och vidareutveckling av säkerhets och behörighets system.
  Även drivande i att införa ett agilt Scrumbaserat arbetssätt med TFS som verktyg i det nya teamet. De agila arbetssättet var något som ett flertal av medlemmarna var helt ovana vid.
 • SPV

  Utvecklare

  2017 - 2018

  Utveckling av integration från de egenutvecklade ärendehanteringssystemet mot Active Directory och motsvarande stordator katalogdatabas (RACF).
 • SPV

  Utvecklare

  2017 - 2017

  Ansvarig för att införa en övervakningsapplikation byggd i Windows Forms, samt dess mottagartjänster som implementeras i mottagande system. Tekniken som används för kommunikation mellan klientapplikationen är WCF-ramverket. Applikationen kommer användas för övervakning av andra systems funktionella status samt svarstider för underliggande tjänster. Även vidareutveckling av Windows Forms applikationen är en del av uppdraget.
 • SPV

  Utvecklare

  2016 - 2018

  Vidareutveckling samt underhåll av ett egenutvecklat ärendehanteringssystem baserat på ASP.NET Web Forms och SQL Server. Systemet används för beställning, registrering och uppföljning av behörigheter i organisationen.
 • SCA Logistics

  Utvecklare

  2016 - 2017

  Utveckling och underhåll av kundens Dynamics CRM med tillhörande WCF-integrationer
 • SCA Skog

  Arkitekt

  2016 - 2016

  Förstudie och ”proof of concept” för en ny version av ett system som beräknar förväntat uttag av skog ur en skogsfastighet och en preliminär beräkning på ersättning till skogsägaren. Den tidigare versionen av systemet var konstruerad med Windows Forms.
  Det nya systemet byggs i ett web och tjänstelager med teknikerna ASP.NET MVC för webdelen, Entity Framework för databashantering och WCF för det mesta av logiken och integrationer mot andra system.
 • SCA Skog

  Arkitekt/Utvecklare

  2016 - 2016

  Utveckling och design av ett WCF-integrationslager för inhämtning av information från Dynamics CRM. Informationen presenteras i en webportal byggd på ASP.NET MVC.
 • SCA Skog

  Arkitekt

  2016 - 2016

  Granskning inför överlämnandet till förvaltning av en tidigare leverantörs Dynamics CRM lösning. Alla delar i lösningen granskades översiktligt, men framförallt dess integrationer mot övriga system. Dessa integrationer bestod framförallt av olika SQL Server batchjob och WCF-tjänster.
 • Försäkringsbranchens Restvärderäddning

  Arkitekt/Utvecklare

  2015 - 2016

  Design och implementation av ny integrationslösning mellan en Dynamics CRM lösning och en Sharepoint miljö. Den tidigare integrationslösningen hade stora begränsningar i prestanda och förändringsmöjlighet. Därför implementerades en helt ny WCF-tjänst baserad fasad mellan de olika systemen för att ge bättre prestanda och lösare koppling mellan dem.
 • Dustin Group

  Utvecklare

  2015 - 2015

  Uppgradering/Återimplementation av kundtjänst och service delen i kundens Dynamics CRM implementation. Projektets mål var att gå från ett tidigare mycket anpassat CRM 2011 till en ny standardiserad version av CRM 2015 , samt tillhörande nya versioner av SQL Server och Reporting Services.
  För att kunna använda en mer standardiserat CRM så flyttades en stor del logik ut från själva CRM systemet och implementerades istället i en modulär WCF-tjänst.

  Projektet krävde stor fingertoppskänsla då användarna precis hade börjat acceptera CRM 2011 systemet. Tidigare hade de använt ett egenutvecklat kombinerat crm/affärssystem. Nu stod de inför stora förändringar igen för att anpassa sig mot ett mer standardiserat arbetssätt. För att lyckas med projektet så krävdes det ett agilt arbetssätt med tätt kundsamarbete för att klara av de både tekniska och verksamhetsmässiga utmaningarna.
 • Dustin Group

  Utvecklare

  2015 - 2015

  Ansvarig för underhåll, fortsatt utveckling och teknisk support av kundens Dynamics CRM system och dess WCF baserade integrationer mot övriga system, bland annat affärssystemet Dynamics AX.
 • Försäkringsbranchens Restvärderäddning

  Utvecklare

  2014 - 2014

  Implementering av ny funktionalitet för att skapa upp faktureringsunderlag från Dynamics CRM och integration mot ett externt faktureringssystem. Projektet hade en mycket hård deadline, då om vi inte kunde leverera i tid skulle kunden ej få betalt för de berörda fakturorna. Detta krävde ett mycket agilt arbetssätt för att kunna leverera innan den hårda deadlinen.
 • SATS

  Utvecklare

  2014 - 2014

  Uppgradering, refaktorering och vidareutveckling av en webapplikation baserad på ASP.NET MVC och Entity Framework. Applikationen används för att förenkla för användarna att utföra uppgifter som berör både kundens CRM system och dess affärssystem Exerp.
 • Läkartidningen

  Utvecklare

  2014 - 2014

  Förvaltning och fortsatt utveckling av den kundspecifika lösningen. Lösningen använde Dynamics CRM som huvudkomponent dels i form som säljsystem med fokus på annonsering, samt även som publiseringssystem mot både papperstidning och websida.
 • SATS

  Utvecklare

  2013 - 2014

  Projektet syftade till att förbereda för uppgraderingen till Dynamics CRM 2013, samt tillhörande nya versioner av SQL Server och Reporting Services. Eftersom CRM 2013 har ett helt förändrat användargränssnitt, så bestod arbetet av en stor omdesign av viktiga formulär, navigeringsstrukturen och implementation av en ny arbetsprocess. Formatet för den nya processen var inte särskilt specificerad när projektet inleddes. Det gjorde att Henrik fick arbeta på ett mycket agilt och kundnära sätt som både utvecklare och verksamhetskonsult.
 • SATS

  Utvecklare

  2013 - 2013

  Ansvarig för utvecklingen av migrationslösning för att flytta mycket stora mängder data från en On Premise Dynamics CRM till CRM Online plattformen. Den mycket stora datamängden (800000+ kontakter, 500000+ serviceaktiviteter och 500000+ leads) i kombination med ett kort servicefönster för systemet gav detta en svår utmaning. Lösningen baseras på flera olika högspecialiserade SQL Server Integration Services paket som kördes parallellt. Projektet resulterade i en lyckad migrering av data, där Henriks arbete utgjorde en viktig del. Det hela ansågs vara en stor framgång av både kunden och projektgruppen.
 • SATS

  Utvecklare

  2013 - 2014

  Ansvarig för underhåll, fortsatt utveckling och teknisk support av kundens Dynamics CRM system och dess WCF baserade integrationsplatform mot övriga system, framförallt mot kundens affärssystem Exerp.
 • SATS

  Utvecklare

  2013 - 2013

  Uppgradering av Javascript baserade Dynamics CRM anpassningar. Skripten refaktorerades även vid genomlysningen för förenkling av framtida underhåll.

Henriks kompetensområden

 • Hårdvara

  PC
 • Tillämpningar

  CRM-system
 • Utvecklingsspråk

  C#, SOAP, Rest
 • Verktyg & Middleware

  Visual Studio .NET, Windows Communication Foundation
 • Utbildning

  civ.ing
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare, Systemingenjör

Henriks anställningar

 • Utvecklare/Arkitekt/Konsult, Sogeti

  2016 - 2017

 • Utvecklare/Konsult, Accigo

  2014 - 2015

 • Utvecklare/Konsult, XLENT Bussiness Integration

  2013 - 2014

Henriks utbildningar

 • Civilingengör i Datateknik, Linköpings Universitet

  2007 - 2012

Till konsultsök

Kontakt

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning