Hoppa till sidans innehåll

Henrik Linninge

Projektledare

Henrik är en senior projektledare med lång erfarenhet inom systemutveckling, projektledning, migrering och agila metoder. Han har drivit många komplexa projekt i en internationell miljö. Han har i många projekt fungerat som spindel i nätet mellan affär och teknik och även fungerat som stöd till utvecklarna. Henrik har utvecklat organisationer i förändring på ett framgångsrikt sätt, där flera verksamhetskritiska införandeprojekt och uppbyggnaden av en utvecklingsenhet i Ukraina är de tydligaste exemplen.

Områden

 • Projektledare

Om Henrik

Som civilingenjör och med djup teknisk erfarenhet är Henrik van vid att använda många olika verktyg och metoder som JIRA, Sharepoint, Scrum och SAFe i sitt arbete. Han ses av omgivningen som driven, uthållig och strukturerad. Genom tidigare uppdrag som projektledare, team lead och scrum master är Henrik van vid att ta en coachande roll samtidigt som han gärna utmanar tekniska lösningar, tidplaner och prioriteringar. Han utvärderar flera olika möjligheter och hittar alltid lösningar till de utmaningar som uppstår. Henrik arbetar för långsiktiga resultat och ständigt i fokus finns det han brinner för, den slutliga användaren, med behoven av enkla och smarta lösningar.

Henriks CV

 • Verisure innovation

  Projektledare / Initiativägare

  2021 - 2023

  Kunden skulle förbättra säljprocessen genom att införa flera nya verktyg utvecklade av både interna och externa team. Henrik ansvarade för planering och koordinering av införandet av verktygen i de nordiska länderna. Då utvecklingsteamen var spridda på flera olika orter i Europa var kommunikation och nära samarbete med både utvecklingsteam och verksamhet viktiga delar. Henrik tog ett stort ansvar i att förstå och översätta säljavdelningarnas behov i tekniska lösningar.

  Som initiativägare i kundens SAFE baserade utvecklingsmodell ansvarade Henrik för att kontinuerligt rapportera till styrgrupp och ett stort antal intressenter. Henrik eskalerade risker och hinder och säkerställde att dessa mitigerades och röjdes för att teamen skulle kunna leverera enligt plan. Henrik planerade arbetet och skapade delmål och delleveranser såsom proof of concept, pilotinförande och till slut stegvis införande.

  Ansvarsområden och arbetsuppgifter var:
  • Projektplanering inklusive test och utrullningsplan
  • Initiativägare för flera initiativ i den SAFE baserade utvecklings metodiken
  • Koordinering med utvecklingsteam, leverantörer, kunder och andra intressenter
  Resultat:
  • Driftsatt pilotinförande på utsatt tid
  • Kontinuerliga leveranser med kort återkopplingstid från ide till levererad produkt
  • Effektivt agilt arbetssätt i den SAFE baserade miljön

  Tekniker, verktyg och metodik: JIRA, Confluence, Aha, Miro, Office 365, SAFE
 • Region Skåne

  Teknisk projektledare / Arkitekt

  2017 - 2020

  Kunden hade köpt in ett nytt laboratorieinformationssystem (LIMS) som skulle ersätta befintligt system. Uppdraget innebar att leda det tekniska arbetet för att integrera det nya systemet i kundens IT miljö.

  Henriks uppgift blev att leda arbetet kring ett pilotinförande på ett laboratorie hos kunden och samtidigt förbereda för fullständigt införande. Som arkitekt ansvarade Henrik för att kraven omsattes till realiserbara, tekniska strukturer och genomförbara projektaktiviteter. Med de tekniska strukturerna på plats ansvarade Henrik sedan för att aktiviteterna utfördes och att designen implementerades fullt ut hos kunden.

  Ansvarsområden och arbetsuppgifter var:
  • Arkitekt för införande av det nya LIMS systemet och ansvarig för teknisk lösningsdesign
  • Projektledning för införande av systemet
  • Koordinering med kund, leverantörer och andra intressenter
  Resultat:
  • Fungerande teknisk lösning i kundens IT-miljö
  • Godkänd design av alla domänarkitekter
  • Effektivt agilt arbetssätt

  Tekniker, verktyg och metodik: Labvantage Medical suite, JIRA, MS Visio
 • Region Skåne

  Projektledare / Test ledare

  2016 - 2017

  Kunden hade bestämt att migrera sin befitliga Microsoft Office miljö till molnet genom Office 365. Henriks uppgift blev att leda arbetet kring en proof of concept för projektets testmiljö.

  Ansvarsområden och arbetsuppgifter var:
  • Projektledning och testplanering
  • Ansvarig för upprättande av testspecifikation
  • Koordinering med kund, leverantörer och andra intressenter
  Resultat:
  • Fungerande proof of concept
  • Dokumentation som visade anslutningsscenarion
  • Effektivt agilt arbetssätt

  Tekniker, verktyg och metodik: Office 365
 • Sony Mobile Communications

  Projektledare / Scrum Master

  2016 - 2016

  Teamlead, Support application

  Ett projektledaruppdrag för utveckling av en förinstallerad applikation i Sonys mobiltelefoner. Utvecklingsteamets uppdrag på customer service innebar att genom Support applikationen ge slutanvändaren en innovativ och kundanpassad supportupplevelse. För mig som projektledare och Scrum Master arbetade jag för att ge teamet de bästa förutsättningarna i uppdraget. Som projektledare fokuserade jag på att snabbt använda en mängd olika data för att återkoppla till beställare och utvecklingsteam hur vi skulle prioritera resurser.
  Ansvarsområden och arbetsuppgifter var:
  • Projektledning och agil coach för utvecklingsgrupperna
  • Leveransansvarig för applikationerna till telefonprojekten
  • Dataanalys med konstant feedbackloop
  Resultat:
  • Effektivare och snabbare utvecklingsprocess
  • Kontinuerliga leveranser till slutkund med efterfrågad funktionalitet
  • Flexibelt arbetssätt med kort tid mellan idé och klar produkt

  Tekniker, verktyg och metodik: Scrum, Kanban, KPI, Google analytics
 • Sony Mobile Communications

  Projektledare / Scrum Master

  2014 - 2015

  Teamlead, Home & Widgets

  Ett projektledaruppdrag för utveckling av förinstallerade applikationer i Sonys mobiltelefoner. Kundens utvecklingsavdelning hade sedan några år tillbaka anammat ett allt mer agilt arbetssätt. Ett behov fanns att fortsätta på detta spår för att tillgodose slutkundens krav på ständiga förbättringar av mjukvara. Uppdraget innebar att driva utvecklingen på ett mer agilt sätt och att kunna korta tiden från utvecklad mjukvara till användande hos slutkund. Applikationerna som utvecklades var samtidigt helt nödvändiga för att kunna använda telefonen för exempelvis nödsamtal och därmed var också kvalitetskraven mycket högt ställda. Projektledaren jobbade med agil metodik och drev aktivt utvecklingsgrupperna till förändring mot de arbetsmetoder som passade bäst utifrån kundernas krav. Som projektledare förändrade Henrik därför metodiken från att ha varit Scrum till en mer Kanban liknande metodik.

  Ansvarsområden och arbetsuppgifter var:
  • Projektledning och agil coach för utvecklingsgrupperna
  • Leveransansvarig för applikationerna till telefonprojekten
  • Koordinering med operatörer och olika produkters projektledare
  Resultat:
  • Effektivare och snabbare utvecklingsprocess
  • Kontinuerliga leveranser till slutkund med hög kvalité
  • Flexibelt arbetssätt med kort tid mellan idé och klar produkt

  Tekniker, verktyg och metodik: Scrum, Kanban
 • Region Skåne

  Projektledare

  2013 - 2013

  Microsoft FIM införande och HSA uppgradering

  Kundens hantering av katalogtjänster var ineffektiv med dyra kostnader för licenser och drift. Syftet med projektet var att minska kundens kostnader för hantering och synkronisering av kataloger samtidigt som en av katalogerna uppgraderades för att stödja nya nationella krav på prestanda och säkerhet. Kunden hade sju olika kataloger som innehöll identitetsdata i form av exempelvis namn, telefonnummer, ID-nummer och e-postadress. Synkroniseringen utfördes av en synkroniseringsmotor som inte passade kundens behov. I projektet byttes därför denna synkroniseringsmotor ut till Microsofts FIM-produkt. Projektledarens roll var att genomföra projektet från förstudie till driftsättning och avslut. Projektledaren allokerade nödvändiga resurser och införde med hjälp av dem den nya FIM infrastrukturen och migrerade befintlig data till den nya miljön. Projektledaren hade också ansvaret för uppgraderingen av kundens HSA-katalog. Den totala budgeten för projektet var 4 MSEK.

  Ansvarsområden och arbetsuppgifter var:
  • Projektledning och budgetansvar för FIM införandeprojektet, rapportering till styrgrupp
  • Överlämning av projektet till drift
  • Koordinering med intressenter för nationella krav för HSA-katalog
  Resultat:
  • Kostnadsbesparingar för licenser och drift
  • Katalogtjänst med stöd för nationella prestanda- och säkerhets-krav
  • Utbyte till billigare tjänst utan negativ påverkan för slutanvändaren
 • Region Skåne

  Projektledare

  2011 - 2013

  SharePointkonsolidering och uppgradering

  Kundens infrastruktur i Microsoft SharePoint var segmenterad med olika versioner, användningsområden och bristande kontroll på ansvar och underhåll. Syftet med projektet var att analysera nuläget över de olika siterna och farmarna med SharePoint och skapa en ny miljö av senaste version för hela kundens behov. Befintliga dokument och arbetsrum migrerades till den nya miljön med minsta möjliga påverkan för slutanvändaren. Projektledarens roll var att driva projektet. Med hjälp av resurser som tillsattes av projekledaren tog projektet fram en ny arkitektur, beställde och satte upp den nya infrastrukturen och migrerade befintlig data till den nya miljön. Projektledaren hade också ansvaret för ett nytt dokumenthanteringsprojekt i SharePoint som utvecklades av en extern part med scrum som utvecklingsmetodik. Den totala budgeten för dessa två projekt var 7 MSEK.
  Ansvarsområden och arbetsuppgifter var:
  • Projektledning och budgetansvar för konsolideringsprojektet, rapportering till styrgrupp
  • Överlämning av projektet till drift
  • Produktägare för det agila utvecklingsprojektet
  Resultat:
  • Kostnadsbesparingar på serverdrift
  • Bättre tjänst för användaren med senaste version
  • Utökad driftsäkerhet och kostnadskontroll

  Tekniker, verktyg och metodik: SharePoint, Scrum, Itil, Props
 • Tactel AB

  Projektledare

  2010 - 2011

  Finansiellt rapporteringssytem

  Projektets syfte var att förbättra finansiell rapportering och prognoser för hela koncernen. Projektet utnyttjade data från befintliga databaser för att skapa rapporter och prognoser över projekt, sektioner och dotterbolag.
  Ett Scrum-team med fyra resurser och en projektledare var delaktiga i projektet.

  Projektledarens ansvarsområden och arbetsuppgifter var:
  • Kravanalys av önskad rapportstruktur och databas
  • Projektledning av utförda ändringar i rapporteringsverktyget för data
  • Analys av rapporter och manuellt skapande av några av de efterfrågade rapporterna
  Resultat:
  • Ett förbättrat system för att generera finansiella rapporter lanserades
  • Rapporter och prognoser levererades till styrelsen under hela projektet.
  • Nya funktioner levererades successivt under projektet vilket medförde förbättrad kvalitet för varje levererad rapport.

  Tekniker, verktyg och metodik: Scrum,XML, Excel, SQL
 • Tactel AB

  Projektledare, Kravanalytiker

  2009 - 2010

  Utvecklingsprojekt av fristående applikationer till mobiltelefoner. En bankapplikation utvecklades för att bankens kunder skulle kunna utföra bankärenden i mobiltelefonen. En synkroniseringsapplikation utvecklades för synkronisering av slutanvändarens personliga data som tex kontakter, kalender och anteckningar till en internetbaserad tjänst.
  Projekten drevs som helhetsåtaganden med ansvar för planering, utveckling, test och leverans. Molntjänsten utvecklades som ett separat projekt av kunden. Applikationer levererades för telefoner baserade på operativsystemen Android, Windows Mobile och IOS. Arbetsmetoden var scrum.

  Projektledarens ansvarsområden och arbetsuppgifter var:
  • Kravanalys och diskussion med kunden om prioriteringar
  • Utvecklingsplan
  • Systemarkitektur leveransplan regelbundna leveranser av implementerad funktionalitet
  • Koordinering och projektledning av design för användargränssnitt
  • Teknisk projektledning av två utvecklingsgrupper

  Resultat:
  • Två applikationer levererades till kund och lanserades på marknaden med miljoner slutanvändare enligt uppsatt tidplan
  • Kvalitén på de levererade applikationerna var mycket hög

  Tekniker, verktyg och metodik: Scrum, Windows Mobile, Android, C, C++, XML, HTML
 • Tactel AB

  Projektledare

  2008 - 2010

  Mobical.net synkronisering

  Mobilt mjukvaruutvecklingsprojekt för data synkronisering. Projektet skulle leverera en klient och server lösning till telefonanvändare för att kunna säkerhetskopiera, återställa och synkronisera personlig data. En del av projektet lades ut från beställaren i Sverige till en utvecklingsenhet i Kiev, Ukraina där 10 utvecklare deltog i uppdraget. Utvecklingsmetodiken var Scrum. Den årliga budgeten för utvecklingsuppdraget i Kiev var ca 400 000 Euro.

  Projektledarens ansvarsområden och arbetsuppgifter var:
  • Ansvarig för flytt av utvecklingsuppdraget till Kiev, Ukraina
  • Teknisk projektledning av utvecklingsprojektet i Kiev
  • Resursplanering vid utvecklingsenheten i Kiev
  • Ansvar för projektbudget vid utvecklingsenheten i Kiev
  Resultat:
  • Funktionalitet levererades kontinuerligt till Mobical.net med snabbt stigande användarantal under hela projektet
  • Utflyttningen av delar av projektet till Kiev minskade utvecklingskostnaderna med bibehållen kvalitet vilket medförde ökning av projektets finansiella resultat

  Tekniker, verktyg och metodik: Java, C, C#, Windows Mobile, Symbian, HTML, JIRA
 • Ericsson / Cellcom Israel

  Projektledare

  2008 - 2010

  Cellcom, Mobil TV lansering i Israel

  Projektet innebar implementation och utrullning av mjukvara för mobil TV till mobiltelefoner. Innehåll och tjänster för mobil TV lanserades av kunden och uppdraget innebar att vidareutveckla en applikation där slutanvändaren kunde titta, ladda ner, prenumerera och utföra ett antal kringtjänster inom mobil TV.
  Projektet drevs som ett helhetsåtagande med ansvar för planering, utveckling, test och leverans. Projektet inkluderade kunder i olika delar av världen med huvudkunden i Israel och ett projektteam som bestod av 5 utvecklare, 2 testare och 1 projektledare ingick i projektet där Scrum och Lean användes som arbetsmetodik.

  Projektledarens ansvarsområden och arbetsuppgifter var:
  • Projektledning av utvecklingsgrupperna
  • Kravanalys och diskussion med kund för att prioritera krav
  • Leveransansvar
  • Teknisk support till kund

  Resultat:
  • Framgångsrik lansering av mobil TV i Israel med hjälp av de utvecklade applikationerna. Tjänsten lanserades nationellt i Israel med stor marknadsföringsbudget för bland annat TV-reklam

  Tekniker, verktyg och metodik: Strömmande media, VOD, POD, mobil TV, Java, Symbian, Scrum, Lean
 • CNN / SonyEricsson USA

  Projektledare

  2007 - 2010

  CNN nyhets- och väderapplikation till SonyEricsson Xperia

  Utvecklingsprojekt av en applikation för att läsa nyheterna och väderprognoser. Målanvändaren för applikationen var affärsresenären och konsumenter som normalt följer CNN. Projektet utvecklades speciellt inför lanseringen av SonyEricssons telefoner med operativsystemet Windows Mobile.
  En tjänst med nyheter och väderinformation från CNN fanns tillgänglig vid projektstart. Uppdraget innebar utvecklingen av en applikation för att hämta den tillgängliga informationen och presentera den för användaren i mobiltelefonen på ett enkelt och grafiskt tilltalande sätt.
  Scrum användes som utvecklingsmetodik. 4 utvecklare, 1 testare och 1 projektledare ingick i utvecklingsprojektet.

  Projektledarens ansvarsområden och arbetsuppgifter var:
  • Projektledning av utvecklingsresurserna i Kiev, Ukraina
  • Kravanalys och diskussion med kund för att prioritera krav
  • Projektplanering och resursplanering
  • Projektledning och koordinering av grafik och användargränssnitt
  • Koordinering av teknik, varumärkesfrågor, medieleverantörer och mjukvaruleveranser
  Resultat:
  • Applikationen levererades framgångsrikt som förinstallerad applikation tillsammans med lanseringen av Xperia telefonen.
  • Användargränssnittet och den grafiska designen av applikationen var en av de bästa för Xperias telefoner där skärmdumpar och videosekvenser av den utvecklade applikationen användes i reklamsyfte för telefonlanseringen
  • Projektet ledde till uppstart av nya projekt med detta projekt som bas

  Tekniker, verktyg och metodik: Scrum, Windows Mobile, XML, HTTP, C#, JIRA
 • Ericsson

  Projektledare

  2007 - 2009

  Ericsson Entertainment Framework

  Mobilt mjukvaruprojekt för utveckling av mobila medieapplikationer. Ramverket utvecklades för Java, Windows Mobile och Symbian. Tre C# utvecklare, en testare och en projektledare utförde projektet för Windows Mobile.

  Projektledarens ansvarsområden och arbetsuppgifter var:
  • Projektledning av utvecklingsresurserna för Windows Mobile
  • Teknisk support till kunden både avseende media format och projekt specifika ärenden
  Resultat:
  • Ramverket användes i andra utvecklingsprojekt för medieapplikationer.

  Tekniker, verktyg och metodik: C#, C++, Windows Mobile, JIRA, XML
 • Huawei, Peking

  Koordinator / Projektledare

  2007 - 2007

  Huawei integrationsprojekt

  Tekniskt koordinerings- och integrationsprojekt. För media och webbläsarapplikationer. Projektet innebar support, utbildning och integration.
  Projektmetodiken var av klassisk vattenfallmodell med strikta projektfaser. Koordineringen gjordes i ett Internet baserat ärendehanteringssytem och integrationen gjordes med C programmering. Ansvarsområden och arbetsuppgifter var:
  • Teknisk koordinering av ärenden mellan kund och produktexperter
  • Utbildning och teknisk support av media- och webbläsarapplikationer
  • Integrationshjälp av konsultföretagets produkter
  • Anpassning av produkter till kundens varumärke
  • Projektledning av kundens integrationsingenjörer
  Resultat:
  • Kundens mobiltelefonprojekt lanserades med fullt stöd för kopieringsskyddat material enligt DRM standarden.
  • Webbläsarapplikationen och medieapplikationerna var viktiga delar i telefonprojektet för att attrahera konsumenter till lanserade telefonmodeller

  Tekniker, verktyg och metodik: DRM, HTML, XML, C
 • Panasonic, Tokyo

  Teknisk koordinator

  2006 - 2006

  Panasonic mobiltelefonprojekt

  Mobilt mjukvaruprojekt. Uppdraget innebar att jobba tillsammans med kunden för att integrera leverantörens applikationer i telefonprojektet.
  Projektet med integration, support och koordinering sysselsatte omkring 30 resurser.

  Ansvarsområden och arbetsuppgifter var:
  • Utveckling av teckenkodnings moduler i webbläsaren
  • Analys och lösning av felrapporter rapporterade på webbläsaren
  • Anpassning och kustomisering av webbläsaren
  • Koordinering av ärenderapporter
  Resultat:
  • Kvaliten på webbläsarapplikationen ökade markant under projektet med få utestående felrapporter vid projektslut
  • Webbläsaren anpassades helt och hållet till telefonprojektet och till kundens önskade utseende
  • De lanserade telefonmodellerna hade stöd för alla planerade språk och kodningsstandarder

  Tekniker, verktyg och metodik: HTTP, HTML, C, Sharepoint
 • Ixi Mobile, Israel

  Teknisk koordinator

  2006 - 2006

  Ixi Mobile integration och utbildningsprojekt

  Uppdraget innebar att integrera leverantörens applikationer i kundens telefonprojekt. Kunden hade utvecklat en handhållen enhet med fokus på kommunikation med hjälp av snabbmeddelandetjänster som MSN, ICQ och SMS.

  Ansvarsområden och arbetsuppgifter var:
  • Utbildning och teknisk support av webbläsaren
  • Integration av gränssnittskoponenter och webbläsare i kundens projekt
  • Koordinering mellan leverantörens produktexperter och kundprojekt
  Resultat:
  • Kundens integrationsingenjörer fick utbildning och hjälp med att integrera leverantörens applikationer
  • Ärenden hanterades, koordinerades och löstes effektivt med en mycket nöjd kund som resultat

  Tekniker, verktyg och metodik: HTTP, XML, C
 • Toshiba, Tokyo

  Teknisk koordinator

  2005 - 2005

  Toshiba mobiltelefonprojekt

  Externt utvecklingsprojekt av mobil mjukvara med ungefär 20 projektdeltagare. Kunden skulle utveckla en ny mobiltelefonmodell med uppdaterad mjukvara. De senaste versionerna av alla applikationer i telefonprojektet skulle inkluderas.
  Ansvarsområden och arbetsuppgifter var:
  • Överföring av utvalda källkodsuppdateringar från ett projekt till ett annat.
  • Lösning av felrapporter rapporterade av kunden
  • Utveckling av nya funktioner enligt kundens önskemål
  • Teknisk koordinering mellan leverantörens utvecklare och kundprojektet

  Resultat:
  • Kunden lanserade nya mobiltelefonmodeller med den senast tillgängliga funktionaliteten på marknaden enligt tidplan
  • Kunden var mycket nöjd med teknisk support och utvecklingen av nya funktioner

  Tekniker, verktyg och metodik: C, XML, HTTP, Sharepoint
 • SonyEricsson

  Utvecklingsingenjör

  2003 - 2005

  SonyEricsson email klientutveckling

  Uppdraget innebar underhåll, test och utveckling av SonyEricssons mobila epostklient för OSE telefoner. Projektet möjliggjorde för slutanvändaren att ladda ner, läsa, skriva och skicka epostmeddelanden i telefonen.

  Ansvarsområden och arbetsuppgifter var:
  • Utveckling av nya funktioner i epostapplikationen med hjälp av programmering i C, exempelvis stöd för Push epost
  • Underhåll av epostklienten
  • Test av epostklienten
  • Support till nätverksoperatörer
  Resultat:
  • Förbättrad kvalitet och nya funktioner i epostapplikationen, exempelvis stöd för Push epost
  • Förbättrad slutanvändarupplevelse

  Tekniker, verktyg och metodik: C, POP3, IMAP4, PushIMAP, SMTP, Clearcase, Fido, Visual Studio
 • TDK, Japan

  Utvecklingsingenjör mjukvara

  2001 - 2003

  BlueI Smarta kort projekt för säkra kortbetalningar över Internet

  Innovativt utvecklingsprojekt av en smarta kort läsare för iPAQ handdator. Projektet skulle göra det möjligt för användare av handdatorer att utföra säkra betalningar och andra form av säker mobil kommunikation över Internet.

  Ansvar och uppgifter:
  • Projektplanering
  • Utveckling av mjukvara för att kunna göra säkra betalningar med smarta kort
  • Utveckling av smarta kort drivrutiner för Windows CE, PocketPC med programmering i C++
  • Test av hårdvara, mjukvara och drivrutiner
  • Marknadsanalys, kundsupport och säljsupport
  Resultat:
  • Kontrakt tecknades som gav kunden ensamrätt till produkten vilket bevisade projektets kvalitet
  • Utveckling av en innovativ produkt med mycket låga kostnader och hög marknadspotential

  Tekniker, verktyg och metodik: Windows CE, PocketPC, C++, Smarta kort, PKI

Henriks kompetensområden

 • Mobila Telesystem

  Mobilsystem allmänt, Handburna terminaler/ Mobiltelefoner, App strategy
 • Trådlös datakommunikation

  Bluetooth
 • Utvecklingsspråk

  C, C++
 • Hårdvara

  PC
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Agile project systems, Projektledning, Innovationsledning, Effekt- och nyttohemtagning
 • IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå
 • Operativsystem/plattformar

  Palm OS, PocketPC, Android
 • Branscherfarenhet

  Elektronikindustri, Forskning och utveckling (FoU)
 • Utbildning

  civ.ing
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, LEAN, KANBAN, Continious Delivery
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Projektledning
 • Ledarskap

  Interimsledning, Outsourcing

Henriks anställningar

 • Projektledare, Aktivalta AB

  2014 -

 • Projektledare, ProgressLEAD

  2011 - 2014

 • Projektledare, Tactel AB

  2007 - 2011

 • SWAT ingenjör, Obigo AB / Teleca AB

  2005 - 2007

 • Utvecklingsingenjör, Tactel AB

  2001 - 2005

Henriks utbildningar

 • Så skapar du struktur i vardagen, Confex

  2019 - 2019

 • Leading SAFe® 4.6 med SA Certifiering, Informator

  2019 - 2019

 • Agil utveckling i stora organisationer, Crisp

  2014 - 2014

 • Utveckling med Scrum och Kanban, Crisp

  2010 - 2010

 • Introduktion till Scrum och Lean, Crisp

  2008 - 2008

 • ERASMUS utbyte, University College Cork

  1999 - 2000

 • Civilingenjör, datateknik, Lunds tekniska högskola

  1996 - 2001

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning