Hoppa till sidans innehåll

Jessica Hillberg

Projektledare

Jessica har flera års erfarenhet som projekt- och uppdragsledare med fokus på digitalisering och effektivisering inom områden som elektronisk signering, standardisering av ekonomimodeller, automatisering av redovisningsprocesser. Hon är ekonom i grunden men har under de senaste 10 åren arbetat med verksamhetsutveckling, kravhantering och projektledning inom offentlig sektor.

Områden

 • Projektledare
 • Verksamhetsutvecklare

Om Jessica

Jessica är en person som snabbt gör ett gott intryck på en ny tjänst och som bidrar till synlig förändring och förbättring från dag ett. Att utveckla arbetssätt, strukturer och processer är något hon brinner för och det är där Jessica får ut det bästa av sin kompetens och sina färdigheter.

Jessicas CV

 • Svenska kraftnät

  Verksamhetsutvecklare

  2022 -

  Utveckling av processer kopplat till myndighetens strategiska utvecklingsarbete.
 • Svenska ESF-rådet

  Projektledare

  2021 - 2022

  Införande av nytt systemstöd för intern handbok i samband med implementering av ny programperiod för den europeiska socialfonden. Jessica har varit ansvarig projektledare för behovsanalys, kravhantering, testning, utbildning och driftsättning.
 • Svenska ESF-rådet

  Projektledare

  2021 - 2023

  Projektledare för myndighetens införande av elektroniska signaturer för förvaltningsärenden. Jessica har haft ansvar för budget, resursplanering, kommunikation internt, rapportering till styrgrupp och intressenter, införande av teknisk plattform och systemstöd, tester, utbildning och överlämning till förvaltning
 • Svenska ESF-rådet

  Verksamhetsutvecklare

  2020 - 2023

  I samband med operationalisering av den nya programperioden för socialfonden har Jessica haft huvudansvar för kravställningen av nytt handläggningssystem. Arbetet har inkluderat behovsanalys, kravanalys, uppförande av teknisk kravställning, testning, utbildning och överlämnande till verksamhet. Den första modulen av flera är driftsatt i juni 2022 med framgång.
 • Lantmäteriet

  Verksamhetsutvecklare

  2018 - 2020

  Allmän verksamhetsutveckling och förbättring av metoder och modeller inom hela projektstyrningsprocessen samt planering och uppföljning av Lantmäteriets totala projekt- och förvaltningsportfölj.
 • Statens servicecenter

  Delprojektledare

  2017 - 2017

  Anslutning av den första myndigheten till en framtagen standardiserad systemlösning inklusive ekonomimodell i Agresso. Syftet med uppdraget var att effektivisera statsförvaltningen samt att enhetliggöra arbetsprocesserna internt hos Statens servicecenter. Detta var den första anslutningen, nu använder närmare 50 myndigheter denna modell.
 • Statens servicecenter

  Uppdragsledare

  2017 - 2018

  Införande av systemstöd i syfte att digitalisera avstämnings- och bokslutsprocessen för Statens servicecenters kundmyndigheter. Jessicas har haft övergripande ansvar förkommunikation internt och mot kundmyndigheterna, rapportering till styrgrupp och intressenter, införande av teknisk plattform och systemstöd, tester, utbildning och överlämning till förvaltning.
 • Statens servicecenter

  Verksamhetsutvecklare

  2012 - 2018

  Medverkande i olika utvecklingsprojekt:
  *Utveckling av processtruktur för hela ekonomiavdelningen och utsedd processamordnare för bokslutsprocessen.
  *Verksamhetsspecialist vid anslutning av nya kundmyndigheter till ekonomiprocessen.
  *Utveckling av myndighetens interna rutin för interkontroll och kvalitetsgranskning.

Jessicas kompetensområden

 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting
 • Roller

  Testare, Delprojektledare, Workshopledare, Projektadministratör, Facilitator, Utbildningsledare

Jessicas anställningar

 • Verksamhetsutvecklare, Svenska ESF-rådet

  2020 - 2022

 • Verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet

  2018 - 2020

 • Verksamhetsutvecklare, Statens servicecenter

  2012 - 2018

Jessicas utbildningar

 • Att leda och samordna utan att vara chef, Kursakademin

  2021 - 2021

 • Agil Projektledning inom Offentlig sektor, Offentliga utbildningar

  2020 - 2020

 • Projektledning 15p, Högskolan i Gävle

  2016 - 2017

 • Ekonomprogrammet, Högskolan i Gävle

  2008 - 2011

 • Samhällsvetenskapliga programmet, Vasaskolan, Gävle

  2001 - 2004

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning