Hoppa till sidans innehåll

Joakim Finn

Testledare, Testdesigner, Testare

Joakim samarbetar lätt med andra, är bra på att agera flexibelt på förändringar i projekten, har god analytisk förmåga och ser helheten i komplexa projekt. Han har ett professionellt arbetssätt och betraktas av omgivningen som lugn i pressade situationer. Han är duktig på att kommunicera förväntningar samt att motivera andra.

Områden

 • Testledare, Testdesigner, Testare

Översikt

Joakim är civilingenjör i teknisk fysik med inriktning systemteknik och arbetar gärna i IT- och teknikintensiva projekt med någon av rollerna inom testprocessen. Joakim har många års erfarenhet av test och har arbetat inom flera olika roller inom test såsom testledare, testare och testanalytiker. Han har stor vana av att utifrån krav- och designspecifikationer göra en analys av vad som behöver testas och i vilken omfattning. I sin roll tar han gärna på sig att skriva testfall, granska testfall, genomföra tester (modul-, integrations-, system- eller acceptanstester) samt följa upp och utvärdera testresultaten. Han har även stor erfarenhet av många av de på marknaden förekommande stödverktygen för test. Joakims är certifierad inom test enligt ISTQB samt inom kravhantering enligt REQB. Övriga certifieringar som Joakim valt att genomföra är projektkunskap enligt IPMA, ITIL V3 samt Scrummaster.

Joakims CV

 • FOREX Bank

  Testledare, testanalytiker, accetanstestare

  2015 - 2018

  Testledning, testanalys och acceptanstestning i projekt och förvaltning. Arbetet innefattade olika applikationer inom Forex Bank - Ett projekt för flytt av servermiljö till ny datorhall - Kontinuerlig utveckling av forexbutikernas applikation för valutahandel och banktransaktioner - Nyutveckling av ett system för riskutvärdering av kunder - AML-projekt - Införa Swish på Forex - Utgivning av Mobilt bankid på Forex En hel del testarbete kring att införa nya regelverk och direktiv såsom AML, KYC, GDPR och PUL. Under hösten 2018 även aktivt delta i en omställning till ett mer agilt arbetssätt. Teknisk miljö/metodiker: ReQtest, Sharepoint, Entra Bank, MS SQL Server Management Studio, Swagger, Integration Manager, JIRA, Confluence, Kanban
 • Länsförsäkringar Bank

  Acceptanstestare

  2015 - 2015

  Acceptanstestning inom förvaltningen av olika banksystem (internetbanken, handläggarsystem och bassystem) samt system inom liv- och sakförsäkring. Arbetet utfördes i ett agilt testteam med dagliga morgonmöten och kanban-tavla. Teknisk miljö/metodiker: Team Foundation Server, Microsoft Test Manager, Sharepoint, Kanban
 • Länsförsäkringar Bank

  Testledare, acceptanstestare

  2014 - 2015

  Testledare och acceptanstestare inom bank och försäkring. Testledning för två nyutvecklingsprojekt. Det första projektet innefattade en nyutveckling av bankens internetbank och det andra projektet handlade om att produktionssätta en ny webbaserad lösning för tecknande av sakförsäkring. I det senare, vilket också inkluderade arbete med acceptanstestning, lades stor vikt på att den webbaserade lösningen skulle hantera alla prioriterade enheter (kombinationer av OS och browsers på mobiler, plattor och datorer) och stort fokus låg på responsiva tester. Teknisk miljö/metodiker: Team Foundation Server, Microsoft Test Manager, Sharepoint, Kanban
 • Domstolsverket

  Systemtestare

  2012 - 2013

  Systemtestning av Domstolsverkets webbaserade ärendehanteringssystem Vera. Kravgranskning, testfallsskrivning, systemtestning, integrationstestning, felrapportering och uppföljning. Även genomförande av automatiserade tester via Selenium. Teknisk miljö/metodiker: Jira, Clearcase, Enterprise architect, Selenium, XML, SQL developer, Oracle DB, Netbeans, javascript, Vera, RUP, Scrum
 • Telia

  Testledare, testare

  2010 - 2011

  Testledning, testning, testdesign och kvalitetssäkring i projekt vars uppgift är att ta fram en webbaserad medialösning. Arbetsuppgifterna innefattade granskning av webbdesign, funktionsdesign, krav och användarfall, samt skriva fullständiga end-to-end acceptanstester för hela systemet utifrån dessa dokument. Genomförande av system- och integrationstestning av webblösningen på olika versioner av browsers och OS. Tester av REST-API. Teknisk miljö/metodiker: Quality Center, Jira, Sharepoint, Wiki, REST-api, SOAP UI, Scrum
 • Transportstyrelsen

  Testledare

  2010 - 2010

  Ansvar för att leda testerna av trafikregistrets externa och interna webblösning för körkortstjänster. I projektet ingick även tester av ärendehanteringssystem samt planering av prestandatester via Visual studio test edition och Loadrunner. Även arbete med granskning av krav och användningsfall. Mycket komplex miljö med många olika system integrerade via Biztalk. Teknisk miljö/metodiker: Biztalk, Team Foundation Server, Visual Studio Test Edition, Loadrunner, Citrix
 • SL

  Teknisk utredare, testare

  2009 - 2009

  Bred roll inom trygghetsprojektet där arbetsuppgifterna bestod i utredningsarbete, kravhantering, testning samt ta fram teknisk och processbeskrivande dokumentation. Teknisk miljö/metodiker: PROPS, RUP, ITIL, HP Quality Center, SLADD
 • HSB

  Scrummaster

  2008 - 2009

  Scrummaster med ansvar för att driva det tekniska utvecklingsarbetet av HSB’s externa och interna webbsida. Arbetsuppgifterna innefattade även att hjälpa till med testning av webbsidorna. Teknisk miljö/metodiker: Scrum, PPS, Polopoly, TRAC.
 • Aastra Telecom Sweden AB

  Testledare

  2008 - 2008

  Testledning avseende kvalitetssäkring av SIP-baserad företagsväxel. En stor utmaning bestod i att systemet sattes ihop av hårdvara och mjukvara från oberoende leverantörer i tre olika länder. Ansvar för testledning (planering, genomförande och uppföljning), releasehantering, tekniska kontakter med underleverantörer samt ansvar för framtagning av teknisk dokumentation. I rollen ingick även granskning och revidering av krav i syfte att kvalitetssäkra det som levererades från underleverantörer samt från andra avdelningar inom den egna organisationen. Teknisk miljö/metodiker: Clearcase, Clearquest, PROPS, Scrum
 • Ericsson AB

  Systemtestare

  2007 - 2008

  Arbete med med testning av en SIP-baserad IP PBX. I uppdraget ingick att systemtesta, ta fram acceptanstestspecifikation, acceptanstesta samt erbjuda support till Ericssons partners som deltog i alfa- och betatester. Stor vikt lades vid testning och kvalitetssäkring av systemet och dess komponenter, SIP-telefoner, softphone (telefoniklient för Windows), Mobile client (telefoniklient för mobiltelefoner) samt det webgränssnitt som användes för att administrera systemet. Teknisk miljö/metodiker: Clearcase, Clearquest, Linux, mySql
 • Telia

  Systemtestare

  2006 - 2007

  Kvalitetssäkring i produktutvecklingsprojekt. Systemtestning, integrationstestning, kravgranskning/kravrevidering, funktionsdesigngranskning (utifrån kravuppfyllnad och testbarhet), testfallsskrivning, testfallsgranskning. Planering, genomförande och uppföljning av tester (systemtester och integrationstester). Säkerställa att alla krav uppfylls och testas. Teknisk miljö/metodiker: SQL, Mercury Testdirector (tidigare namn på HP Quality Center)
 • Telia

  Projektledare

  2006 - 2006

  Ansvar för att ta fram en leveransprocess som skall ersätta den administrativa och mycket omfattande projektmodell som används inom Telia. Syftet med projektet var att effektivisera kommande projekt genom i stället använda en anpassad process som hanterar de faktiska aktiviteterna och minimerar det administrativa arbetet. Teknisk miljö/metodiker: MS Project, MS Office
 • Securitas Systems

  Teknisk delprojektledare, kravarbete

  2006 - 2006

  Delprojektledning och systemdesign. Contact-center-lösning till Securitas Systems i Sverige och Norge. Anpassning till kundens IT-infrastruktur samt avancerad koppling mot 3:e parts programvara för hantering av larm. Integrering mot Securitas IP-växel via protokollet QSIG för att realisera telefonifunktionaliteten mot Cisco call manager. En stor del av projektet ägnades åt utredningar, kravarbete och teknisk dokumentation. Teknisk miljö/metodiker: IP-telefoni, QSIG, Cisco Call manager, SQL server
 • Color Line A/S Norge

  Projektledare, testledare

  2005 - 2007

  Införandeprojekt samt utbyggnad av Contact-Center-lösning. Projektledning, systemdesign, utbildningsansvarig samt testledning. Projektet har drivits i 3 etapper: Etapp 1 (vår -06): Standard Contact Center med inkommande telefoni. Integrering mot Meridian, TAPI-server, DECT samt IP-telefoner Etapp 2 (höst 06): Callbacklösning via Color Lines bokningsweb. Automatiska teletjänster via Color Lines stödsystem Etapp 3 (vår -07): Integrera inkommande email i Color Lines Contact center. Teknisk miljö/metodiker: MS Project, Mercury Testdirector
 • Telia

  Huvudprojektledare

  2005 - 2006

  Huvudprojektledare för ett samverkansprojekt som gick ut på att samordna två verksamhetsområden och deras resurser. Projektet omfattade 14 personer varav 1 huvudprojektledare, 2 delprojektledare, 2 konstruktionsledare samt 9 utvecklare. Resultat blev mycket lyckat och de två tidigare skilda enheterna samverkar nu inom flera områden. Teknisk miljö/metodiker: MS Project, MS Office
 • Stadshypotek bank

  Systemarkitekt, kravarbete

  2004 - 2004

  Systemdesign av Contact-center-lösning åt Stadshypotek Bank med tonvikt på integrationer mot deras olika stödsystem, bl.a. en Active-x-lösning för direkt identifiering av inringande kunder. En stor del av uppdraget innebar att kartlägga behov, krav och önskemål samt att realisera dessa i en systemdesign som sedan realiserades i ett senare projekt. Uppdraget innebar en hel del utmaningar gällande infrastruktur och stödsystem i syfte att skapa en plattform där alla system samverkar. Teknisk miljö/metodiker: MS Office
 • Mobila driftskundtjänsten i Sundsvall

  Projektledare, testledare

  2004 - 2004

  Testledare för införandet av Contact-Center-lösning till mobila driftskundtjänsten i Sundsvall. Uppdraget innefattade också en hel del systemtestning Teknisk miljö/metodiker: MS Project, Mercury Testdirector, SQL server
 • Telia Support Center

  Projektledare, testledare

  2003 - 2005

  Projektledning, testledning samt systemarkitekt för införande och utbyggnad av Contact-Center-lösning till Telia Support Center. Komplex lösning i flera etapper. Rollen innefattade en hel del kravgranskning, testfallsgranskning samt systemtestning. Teknisk miljö/metodiker: MS Project, Mercury Testdirector, SQL server
 • Sergel kredittjänster

  Projektledare, testledare

  2002 - 2003

  Projektledning, utbildningsansvarig samt testledare för införandet av Contact-Center-lösning åt Sergel kredittjänster. Teknisk miljö/metodiker: MS Project, Mercury Testdirector, SQL server
 • GE Capital Bilfinans

  Projektledare, testledare

  2002 - 2002

  Projektledning och testledning för införandet av automatiska banktjänster per telefon åt GE Capital Bilfinans. Tjänsterna var ett tiotal och bestod t.ex. i att informera om resterande skuld på ett lån. Gränssnittet mot GE Bilfinans stödsystem realiserades via ett antal olika TCP/IP- och databastransaktioner. Teknisk miljö/metodiker: MS Office
 • Stockholms stad

  Projektledare

  2002 - 2002

  Projektledning för införandet av en samtalsfördelare åt Stockholms Stad. Teknisk miljö/metodiker: MS Office
 • Telia Promotor

  Systemförvaltare, kravframtagning

  2001 - 2002

  Systemförvaltning av kommunikationsplattform. Versionshantering, releasehantering, kvalitetssäkring inklusive framtagning av krav gentemot leverantör, utformning av presentationsmaterial, ansvara för framtagning av teknisk systemdokumentation, utbildningsansvar samt ansvar för kompetensnätverk. I denna roll ingick även driftansvar. Teknisk miljö/metodiker: MS Office
 • Telia Promotor

  Systemutvecklare, testare

  2000 - 2000

  Programmering av telefonifunktioner enligt de standards som används för protokollen QSIG och EURO ISDN. Plattform: Envox. Språk: hexadecimalkodning. Förutom programmering ingick ansvar för teknisk dokumentation samt modul- och integrationstestning. Teknisk miljö/metodiker: Envox, hexkodning
 • Telia Online

  Systemutvecklare, testare

  1999 - 2000

  Utveckling och konfigurering av talsvarsplattform till Telia Online. Plattformar: Envox, SQL. Språk: C. Förutom programmering ingick ansvar för teknisk dokumentation samt modul- och integrationstestning Teknisk miljö/metodiker: Envox, SQL, C
 • Telia Promotor

  Systemutvecklare, testare

  1999 - 1999

  Framtagning av TCP/IP-gränssnitt mellan talsvarsplattform och telefoniserver i en contact-center-lösning. Plattform: Envox. Språk: C. Förutom programmering ingick ansvar för teknisk dokumentation samt modul- och integrationstestning. Teknisk miljö/metodiker: Envox, C

Joakims kompetensområden

 • Projektledning

  Teknisk projektledning, Administrativ huvudprojektledning, Contract management, Administrativ delprojektledning, Kommersiell projektledning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Workshopledning, Utbildning
 • Försäljning

  Säljsupport
 • Metoder & Processer

  PROPS, Processer och metoder allmänt, RUP/UP, Scrum, Agila metoder allmänt, PPS, ITIL
 • Ledarskap

  Ledarskap allmänt
 • Projektfaser

  Förstudie, Projektering, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning, Test
 • Test & Verifiering

  Testledning, Systemtestning, Validering & Test - Mjukvara, Validering & Test - Hårdvara, Funktionstestning, Testutveckling, Testautomatisering
 • Fast datakommunikation

  TCP/IP, Protokollutveckling, ATM
 • Fasta Telesystem

  AXE, Telesystem allmänt
 • IT-säkerhet

  Kryptering
 • Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt
 • Systemtyper

  Fasta telesystem, Företagsväxlar(PBX), Webb- och Internetbaserade system, Mobilapplikationer
 • Branscherfarenhet

  Teleoperatörer, Tillverkare av Telekomutrustning, Bank & Finans, Stat/kommun/Landsting
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare, Huvudprojektledare, Testledare, Delprojektledare, Workshopledare, Produktledare, Testare, Kravanalytiker
 • Hårdvara

  PC, Sun
 • Operativsystem/plattformar

  VM, Windows 2003, Windows NT, Windows XP, Linux, Solaris
 • Databashanterare

  MS SQL-server, mySQL
 • Verktyg & Middleware

  Envox Studio, MS Project, Test Director, ClearQuest, Clearcase, LoadRunner, Quality Center, Biztalk, MS Sharepoint, MS Visual Studio, Team Foundation Server, Jira, SoapUI, ReQtest
 • Bredbandsnät & IP-tjänster

  SIP, Tripple Play
 • Mobila Telesystem

  GPRS
 • Utvecklingsspråk

  C, C++, Java, XML, Objective-C

Joakims anställningar

 • Konsult, Konsult hos Kvadrat

  2015 -

 • Konsult, Konsultbolag1

  2014 - 2015

 • Konsult, Eget företag

  2011 - 2014

 • Konsult, Konsult hos Kvadrat

  2007 - 2011

 • Projektledare/konsult, Telia

  2002 - 2007

 • Systemförvaltare, Telia Promotor

  2001 - 2002

 • Systemutvecklare, Telia Promotor

  1999 - 2001

Joakims utbildningar

 • Testautomatisering med SOAP UI, JSTA

  2017 - 2017

 • Certifiering inom krav enligt REQB, Konsultbolag1

  2015 - 2015

 • Agil test, Konsultbolag1

  2014 - 2014

 • Ledarskap för projektledare, Mindset

  2011 - 2011

 • ISTQB Advanced Core, Grove Consultants

  2011 - 2011

 • Certifierad testare enligt ISTQB, Konsultbolag1

  2009 - 2009

 • Projekt: Organisering, Ledning och Styrning 10p, Umeå universitet

  2008 - 2008

 • Certifiering projektkunskap IPMA nivå D, Projektforum

  2008 - 2008

 • Certifiering scrummaster, Crisp

  2008 - 2008

 • Certifiering ITIL foundation for IT service management, BITA

  2008 - 2008

 • Avancerad testmetodik, Informator

  2007 - 2007

 • Företagsekonomi A 20 poäng, Uppsala Universitet

  2006 - 2006

 • UGL (Utveckling grupp och ledare), Mindset

  2005 - 2005

 • Telias certifieringsprogram för projektledare, Telia

  2005 - 2005

 • IP-telefoni, Telia (Internet academy)

  2005 - 2005

 • Målorienterad projektledning, Informator

  2002 - 2002

 • Microsoft SQL Transact-SQL-programmering, Learning Tree

  2001 - 2001

 • Teknisk fysik, inriktning systemteknik, Uppsala tekniska högskola

  1993 - 1999

Till konsultsök

Kontakt

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning