Hoppa till sidans innehåll

Joel Brogmar

Joel är en javautvecklare med god erfarenhet av utveckling av distribuerade system med tillhörande databaser, där stora transaktionsmängder varit mera regel än undantag. Han trivs som fisken i vattnet när utmaningarna ligger på backend-sidan av systemet.

Områden

Om Joel

Joel är en noggrann och analytisk person som drivs av nya utmaningar, samt levererar mjukvara med god kvalitet i tid. Han fungerar bra såväl i grupp som på egen hand. En position han trivs bra i är när han får vara lite spindeln i nätet och ha närkontakt med både teknik och verksamhet.

Joels CV

 • Skatteverket/Valmyndigheten

  Fullstackutvecklare

  2023 -

  Joel Brogmar har under sin tid på Skatteverket/Valmyndigheten arbetat med applikationen Valid som används för att hantera/administrera demokratiska val i Sverige.

  Valid är en komplett applikation med både frontend samt backend och är baserad på en mikroserverarkitektur med JMS-köer för datatransport mellan systemets olika delar.

  Joel har arbetat inom ramen för SCRUM med utveckling av ny funktionalitet, samt förvaltning av befintlig funktionalitet till denna plattform. Teamet är ett självorganiserande team baserat på Devops, vilket innebär att Joel har fått vara med och arbeta i många olika delmoment av systemet. Utvecklingsarbetet har vid flertalet tillfällen utförts i agila konstellationer i form av parprogrammering, för att sprida kunskap samt lösa problem på ett effektivare sätt.

  Frontendutvecklingen i systemet har skett i Angular 14 och backendutvecklingen av mikrotjänstearkitekturen i Java 18 och Springboot med JPA. Både Angular- samt Java-versionerna har under Joels tid i projektet uppgraderats flertalet gånger.

  Systemet körs på en Red Hat Open Shift plattform med Docker och Kubernetes i botten. Systemet använder sig av databaser från Oracle.

  Arbetet har varit mycket testorienterat för att få till hög automatiseringsgrad på systemet.

  Tekniker/Metoder: Java 18, Angular 14, Springboot, Micro services, JPA, REST, XML, JSON, Typescript, IntelliJ, Oracle databas, Oracle SQL Developer, Redhat Openshift, Kubernetes, Docker, Gradle, GIT, Scrum, CI/CD, Jenkins, Devops, Junit, parprogrammering.
 • Tillväxtverket

  Fullstackutvecklare

  2021 - 2022

  Joel Brogmar har under sin tid på Tillväxtverket arbetat med applikationerna Min ansökan samt Nyps. Min ansökan som är ett externt websystem används av sökande av företagsstöd och Nyps som är ett internt websystem, används av handläggare som hanterar inkomna ansökningar av företagare.

  Joel har arbetat inom ramen för SCRUM med utveckling av ny funktionalitet till bägge dessa system. Under hans tid på Tillväxtverket har han jobbat som fullstackutvecklare i ett devops-team med både frontend- och backendutveckling. Teamet har innehållit både UXare samt testare och arbetet har inneburit täta samarbeten med vattentäta skott mellan de olika teamrollerna, för att uppnå maximal kvalitet på teamets leveranser. Utvecklingsarbetet har vid flertalet tillfällen utförts i agila konstellationer om 2 (parprogrammering) eller flera personer (mobprogrammering).

  Frontendutvecklingen har skett i Angular JS samt Angular 8 med Typescript som bas. Backendutvecklingen har utförts i Java8 samt Scala. Kommunikationen mellan FE och BE har skett med REST-anrop och data i JSON-format.

  Backend-delen av systemet har körts på en Jboss Wildfly applikationsserver med en tillhörande Oracle databas. Bägge dessa moduler har snurrat i en Docker-container.

  Enhetstester har skrivits för både FE samt BE i ramverken Jasmine samt Moqito.

  Tekniker/Metoder: Java 8, Scala, Web api, REST, XML, JSON, Angular JS, Angular 8, Typescript, Javascript, IntelliJ, Oracle databas, Oracle SQL Developer, Jboss Wildfly, Docker container, Mac OS X, Maven, GIT, Scrum, CI/CD, Gitlab, Devops, JPA, Hibernate, Jasmine, Moqito, parprogrammering, mobprogrammering.
 • Kronofogden

  Utvecklare

  2018 - 2020

  På Kronofogdemyndigheten arbetar Joel i ett projekt vid namn Fenix, vars huvuduppgift är att utveckla samt förvalta en mjukvara för hantering av skuldsaneringar. Applikationen används internt av Kronofogdens handläggare.

  Applikationen har ett webbgränssnitt som är utvecklat i ramverket Struts (ver 1) och en backend bestående av enterprise javabönor för verksamhetslogik samt persistering av data i en databas från Oracle.

  Tekniker/Metoder: Java 6/8, Java EE, EJB 3.0, Web API, REST, XML, JSON, Struts 1, Javascript, IntelliJ, Eclipse, Oracle 11/12 databaser, Oracle SQL Developer, Weblogic, Linux, Ant, GIT, Scrum, Kanban, JMS, CI/CD, Jenkins, JPA
 • Skolverket

  Utvecklare

  2017 - 2018

  Joel har varit involverad i två projekt under hans tid på Skolverket.

  Det första projektet innefattade att uppgradera en 5 år gammal mjukvaruplattform från Java version 6 till java version 8. Detta datalager ligger nästan längst ned i Skolverkets applikationsstack och tillhandahåller APIer mot flertalet databaser. Uppgraderingsarbetet medförde stora utmaningar eftersom det gick över 2 versioner av Java och viss funktionalitet hade försvunnit i nya versioner av de ramverk som användes frekvent.

  Det andra projektet bestod i att utveckla/förvalta en portalapplikation för hantering av kurs- och utbildningsdokumentation. Frontend var utvecklad i Angular.js och backend i Java med webservices och Soap, samt en tillhörande Oracle databas.

  Tekniker/Metoder: Java 6/8, Java EE, Web API, REST, JSON, SOAP, Javascript, Angular.js, Net beans, Oracle 12 databas, Oracle SQL Developer, Enterprise Architect, Tomcat, Oracle Weblogic, Spring Boot, Linux, Maven, GIT, Scrum, SoapUI
 • Hennes & Mauritz

  Utvecklare

  2016 - 2016

  Joel deltog i ett team på 8 personer (testare, kravanalytiker samt utvecklare) på H&M där förvaltning samt utveckling av ny funktionalitet till systemet utfördes på daglig basis.

  I applikationen som är en stomme i H&Ms verksamhet, då den används både av produktionskontor i Asien samt affärskontor i Europa, hade teamet ansvar för en meddelandehanteringstjänst för kommunikation kring ett klädrelaterat objekt (en design av ett klädesplagg, material till ett plagg, en kollektion, en order etc). Applikationen skulle kunna beskrivas som ett inbyggt Outlook, men med stöd för hela processen som krävs, från idé tills plaggen finns tillgängliga i butik.

  Under Joels tid i teamet uppgraderades applikationen från Java 6 till Java 8. Applikationen har ett webbgui uppbyggt på TVC-komponenter utvecklade i Javascript/Angular JS (skapat av en tredjepart). Backend-delen körs på en Tomcatserver med en Oracle databas som datakälla.

  Tekniker/Metoder: Java 6/8, Web API, REST, JSON, Javascript, Angular.js, Spring Framework, IntelliJ, Oracle 12 databas, Tomcat, Linux, Maven, GIT, GIT-Flow, Scrum, SoapUI, JMS, MVC Architecture, MQL
 • Arbetsförmedlingen

  Utvecklare

  2015 - 2016

  Joel deltog i ett team på 8 personer (med både testare och utvecklare) på Arbetsförmedlingen där både systemutveckling och förvaltning ingick i de dagliga arbetsuppgifterna. Teamet hade ansvar för 4 olika applikationer varav Joel mestadels var delaktig i två av dem.

  Den ena var skriven i Java6 och kördes på en JBoss 6 samt handlade om att ta emot pdfdokument från andra applikationer för processning och granskning, samt därefter skicka vidare korrekta filer till Strålfors för utskrift.

  Den andra applikationen var skriven i Java8 och kördes på en JBoss 8. Applikationen skall komma att ingå i en kommande webportal och hanterar geografiskt koordinatdata. Applikationen hade även ett Admin-GUI implementerat i AngularJS. Bägge applikationerna använde sig av en Oracle databas

  Tekniker/Metoder: Java6, Java8, J2EE, JBoss, Javaskript, Oracle databas, XML, J2EE, REST, Web services, IntelliJ, SOAP, WSDL, SoapUI, SCRUM
 • Swedbank

  Utvecklare

  2015 - 2015

  Joel deltog i ett förvaltningsteam för Internetbanken samt mobilbanken, där arbetsuppgifterna gick ut på nyutveckling, krav, förvaltning samt felsökning av plattformarna.

  Tekniker/Metoder: J2EE, Spring Framwork, Unix, MVC Architecture, IBM Rational Team Concert, Websphere, Spring Webflow, SCRUM
 • Svenska Spel

  Utvecklare

  2013 - 2015

  Bakgrunden till uppdraget var att Svenska Spel behövde byta ut sina POS- terminaler hos spelombuden p.g.a de började bli för gamla och istället ersätta dem med terminaler byggda med konsumentelektronik. I rollen som utvecklare/analytiker utfördes en proof of concept för att utvärdera ett antal hårdvarukomponenter kopplade mot en mikroserver ute i spelombudens butiksnät. På mikroservern kördes en Node.JS-baserad middleware.

  Efter POCen startades ett skarpt projekt upp där slutsatserna från dito skulle realiseras. I projektet behövdes någon med Devops-kompetens, så inlärning av hantering av infrastrukturella frågor och continuous integration utfördes.

  Även en liten del IOS-utveckling med hjälp av Objective C har utförts mot hårdvaran iPAD.

  Tekniker/Metoder: Infrastruktur, Linux, Swagger, Rest, NodeJS, Objective C, Middleware, CI/CD, POC, DevOps, Hårdvara, Drivrutiner, Jenkins/Hudson, SCRUM
 • Coop

  Utvecklare

  2011 - 2013

  Utveckling samt förvaltning av kundens lojalitetssystem baserat på en Servicemixplattform från Fuse samt ett antal Apache Tomcatservrar med tillhörande applikationer och databaser. Utvecklingen skedde mestadels i Java samt Apache Camel.

  Tekniker/Metoder: J2EE, Hibernate, Oracle databas, Hibernate, Apache CXF, Apache Camel, Swagger, Apache Servicemix, Apache Tomcat, Kanban, SQL, IntelliJ, Linux, SCRUM, Kanban
 • Vision Software

  Utvecklare

  2011 - 2011

  Joel hade en central utvecklingsroll i utvecklingen av Vision Softwares nya flödeshanteringssystem. Arbetet bestod av design samt programmering och test av applikationer, datatjänster, integration samt databas. Arbetet utfördes inhouse hos dåvarande arbetsgivare.

  Tekniker/Metoder: Java, Fuse ESB, Hibernate, Spring Framework, IntelliJ, Apache Tomcat, Apache Camel, Apache Karaf, XML
 • 3L System Group

  Utvecklare

  2010 - 2011

  Joel arbetade med nyutveckling samt förvaltning av Core Media Business som var ett mediaaffärssystem och användes till försäljning av annonsplatser till b.l.a. telefonkataloger samt online.

  Frontend utvecklades i SQL Windows (Centura) och backend i PL/SQL (stored procedures) som ett mellanlager innehållandes affärslogik samt slutligen en databas från Oracle där datat persisterades.

  Systemet användes av företag i sökmediabranchen världen över.

  Tekniker/Metoder: SQL Windows / Centura, PLSQL, Oracle databas, Citrix server, Stored procedures, Scrum
 • Scania

  Utvecklare

  2008 - 2010

  Joel ingick i ett team som arbetade med nyutveckling av Scanias motorstyrsystem S8 genom migrering av föregångaren S7. Utöver detta utfördes även en hel drös med nyutveckling av diverse olika motorspecifika funktioner, samt underhåll och bugfixar.

  Systemet används idag i Scanias lastbilar för styrning av motorn.

  Uppdraget gick via Prevas, min dåvarande arbetsgivare.

  Tekniker/Metoder: Embedded systems, IntelliJ, C/C++, Realtidssystem, Scrum, Unittester, Debugging
 • Prevas

  Utvecklare

  2007 - 2010

  Under Joels första år på Prevas deltog han i ett antal små inhouseprojekt där flertalet var väldigt hårdvarunära och utvecklingen skedde i C/C++. Under denna tiden arbetade Joel även med att stifta bekantskap med Windows CE samt drivrutinsutveckling till dito.

  Under den resterande tiden satt Joel på Scania och arbetade med utveckling av motorstyrsystem genom programmering i C/C++.

  Tekniker/Metoder: Embedded systems, Windows CE, Assembler, C/C++, MS Visual Studio, Realtidssystem, Drivrutiner
 • GM Powertrain Sweden

  Utvecklare

  2005 - 2007

  På GM ingick Joel i ett team som arbetade med utveckling av en ny motorstyrmjukvara kallad D1, till Opels mindre personbilar med dieselmotorer. Joel hade ansvar för att tillsammans med Italienska algoritmutvecklare, designa och implementera logik för bla glödstift samt swirl (ett spjäll i luftintaget) samt tester till dessa enheter.

  Utöver detta hade Joel huvudansvaret för byggen, tester samt releaser i ett svenskt-amerikanskt projekt där deltagarna utifrån grafiska modeller (Matlab/Simulink) genererade C-kod till olika hårdvarumoduler.

  Tekniker/Metoder: Embedded systems, Eclipse, C-programmering, Realtidssystem, Matlab/Simulink

Joels kompetensområden

 • Systemtyper

  Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer
 • Test & Verifiering

  Validering & Test - Mjukvara
 • Utvecklingsspråk

  Java, J2SE
 • Hårdvara

  Mac, PC
 • Verktyg & Middleware

  Eclipse, Atlassian Jira, SoapUI
 • Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare

Joels anställningar

 • Senior consultant, Capgemini

  2018 -

 • Konsult, Knowit

  2015 - 2018

 • Konsult, R2M

  2011 - 2015

 • Software developer, 3L System Group

  2010 - 2011

 • Software consultant, Prevas

  2007 - 2010

 • Software engineer, GM Powertrain Sweden

  2005 - 2007

Joels utbildningar

 • Magister i datateknik, KTH Haninge

  2003 - 2005

 • Högskoleingenjör i datateknik, KTH Södertälje

  2000 - 2003

Till konsultsök

Kontakt

Lena Forvik Kundansvarig säljare 0725026676 lena.forvik@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning