Hoppa till sidans innehåll

Johan Furuheim

Testledning

Johan är en duktig och erfaren testledare och testdesigner. Han har arbetat med hela testkedjan bl.a. funktions-, integrations-, acceptans- och systemtestning. Han känner sig trygg med testplanering, testledning, förbättring av testprocesser.

Inom kvalitetssäkring så har Johan bland annat arbetat med testledning av CRM system i telekom, BO system för värdepappershandel inom bank och finans. Han har även van att arbeta med både verksamhetstester samt mer tekniska tester.

Områden

 • Testledning
 • Testdesign
 • Projektledning

Om Johan

Som person är Johan utåtriktad, ambitiös och har lätt för att arbeta i grupp. Johans omgivning brukar beskriva honom som flexibel, lättlärd. Han trivs när han får ta ansvar, där det ställs höga krav på honom och får möjlighet att förbättra.

Johans CV

 • SAAB

  Testledare/testare

  2018 - 2019

  Projektet gick ut på att utveckla en modern och skalbar IT-infrastrukturplattform för virtuella utvecklingsmiljöer med höga krav på säkerhet och användbarhet. Johan har drivit och deltagit i alla delar som rör testområdet. Förutom att skapa och dokumentera teststrategier och testdokumentation har johan gjort allt från analys av myndighet samt verksamhetskrav, testdesign, granskning av dokument och tester av hårdvara och mjukvara.

  Då det är tvärfunktionella team, så har Johan även haft en aktiv del i utveckling, design och dokumentation av alla delar inom projektet. Han har även delat erfarenheter inom testning och utbildat andra tekniker och lösningsarkitekter inom området.
 • Handelsbanken

  Testledare

  2011 - 2018

  Under uppdraget på Handelbanken arbetade Johan med testledning och kvalitetssäkring. I början arbetade Johan med kravgranskning, testdesign och testexekvering. Men rätt snabbt övergick arbetet till testledning. Där arbetet bestod av att arbeta med testplaner, testprocesser, testledning etc. Johan arbetade nära verksamhetspersonal med allt från krav till att leda verksamhetspersonal i olika test faser. En stor utmaning är projektets omfattning, vilket påverkar väldigt stora delar av verksamheten samt väldigt många system. En utmaning för Johan var att leverera med god kvalité när ca: 50 system och 100 integrationer ingick i test scoopet. En annan utmaning var att inom krav och testdesign få en bra testtäckning för alla verksamhetskrav och behov. Utöver att testleda verksamhetspersonal så arbetade även konsulten med test av BO systemet för värdepappershantering samt tester av ekonomi och bokföringssystem. Även delaktig i testautomatisering genom att ta fram underlag från testfall för att kunna utveckla detta.
 • Comhem

  Testledare

  2010 - 2011

  Som testledare på Comhem AB var Johan ansvarig för att se att projekten följer QA processen, denna process omfattar system test, system integration test samt acceptanse test. Acceptanse tester utfördes av slutanvändare som Johan fick koordinera och coacha i testning. Det som främst testades var Comhem’s CRM system. Johan arbetade även som testkoordinator och koordinerade testarbetet mellan testledarna, samt att han arbetade med test och testautomatiseringsprocesser.
 • Scalado

  Testare

  2010 - 2010

  Scalado projektet utvecklar en applikation till Android mobiler och använde en agil utvecklingsmodell med Jira och greenhopper som projekt- och buggverktyg. Johan arbetade som testare och stöttade projektet Scalado som testresurs vid behov, hans främsta uppgifter var systemtestning, testdesign, bugg-, statusrapportering. Han använde sig av Android Emulator samt Dalvik Debug Monitor Server för att utföra testningen och testlink för att skapa och exekvera testfall.
 • Handelsbanken

  Testansvarig

  2010 - 2010

  Projektet gick ut på att utveckla mobilapplikationer för Iphone och Android samt en mobilportal. Johan tog fram testplan, testfall, utförde tester samt följde upp testresultat. Johan arbetade utifrån interaktionsdesignen för att skriva testfall då kundkraven inte var fullständiga. Han analyserade acceptans kriterierna och bistod kunden i utformningen av acceptanstest. Uppdraget krävde en grundlig riskanalys då testfasen var pressad och mobilportalen skulle stödja över 3000 telefonmodeller och ett flertal webbläsare.
 • Sony Ericsson

  Projektledare

  2009 - 2010

  Johan var projektledare för ett mjukvaruutvecklingsprojekt i en agil utvecklingsmiljö. Johan ansvarade för att levererar tjänster fån avdelningen Development inom Sony Ericsson, tjänsterna användes både under utveckling, på eftermarknaden samt av användare som finns över hela världen. Johan ansvarade för ett team på 8 personer, där det ingick projekt och budgetplanering. Inför projekt utförde han förstudier av nya tjänster och riskanalyser som ”Gap-impact” analyser. Han arbetade även med att analysera och ta fram krav inför projektet. Johan arbetade även med att analyser och ta fram kraven. Som projektledare fick Johan inte bara sätta sig in i de processer som hans avdelning använder utan även de som hela Sony Ericsson arbetar efter. Han hjälpte till att arbeta fram en checklista för avdelningen som var mappad mot Sony Ericsson’s utvecklingsmodell. Han arbetade även nära med avdelningar som var spridda över hela världen och fick värdefull erfarenhet av det.
 • Sony Ericsson

  Testare

  2008 - 2008

  Johan arbetade som testare i ett inhouse projekt för Sony Ericsson med certifierings testning av Bluetooth och Flash macromdia. Testning bestod av funktionstestning för Type Approval på Sony Ericsson, funktions testning och buggrapportering.
 • Sony Ericsson

  Testledare

  2008 - 2009

  Johan arbetade som testledare och i det arbetet ingick ansvar för att ta fram testplan, testfall, förbättring av testprocesser, utföra tester, följa upp testresultat och rapportering av testarbetet. Som testledare var hans första uppgift var att genomföra en förstudie/analys av hur man arbetade med test inom avdelning och arbeta fram förbättringsförslag. Under uppdraget arbetade Johan kontinuerligt med att förbättra testprocessen. Det huvudsakliga testarbetet bestod av att planera systemtest, integrationstest, följa upp testresultat och rapportering av testarbetet. Johan var med tidigt i projekten och analyserade tekniska dokument samt krav för att göra riskanalyser samt att ge input från ett testperspektiv. Han skrev även testspecifikationer, utförde tester och hanterade krav i ”QC” Mercury Quality Center samt designade testfall och tog fram testdata.
 • Anoto AB, C-Tech

  Testansvarig/testare

  2007 - 2008

  Detta var ett projekt där man utvecklade ett uppslagsverk tillsammans med Anoto’s inläsningsteknik. Testdelen skulle outsourcas till ett annat företag och Johan hade ansvar för både test- och outsource delen. Johan arbetade med att ta fram testplan, testfall, testdata, dokumentation, utföra tester, följa upp testresultat och rapportering av testarbetet. Stor vikt lades på dokumentation då testarbetet skulle outsourcas och utföras av andra personer som inte hade samma kunskap om projektet. I projektet arbetade Johan med systemtest och integrationstest. Integrationstestningen bestod av nya USB drivrutiner vars protokoll analyserades med Chapter 8 check (protocol analyser). Johan tillämpade även exploratory testning under hela projektet vilket var effektivt att använda då det var ett agilt projekt och ”back loggen” förändrades under projektets gång. Outsource delen bestod av att Johan satte upp testmiljön, testverktyg (Surround CM, TestTrack pro), tog fram testdata samt dokument för att underlätta vid ”onboarding”.
 • Anoto AB

  Testansvarig/testare

  2007 - 2007

  Projektet gick ut på att utveckla en plugin till PowerPoint tillsammans med Anoto’s penn teknik. Johan hade ansvar för att ta fram testplan, testfall, utföra tester, följa upp testresultat, buggrättningar, kravanalys och rapportering av testarbetet.
  Testerna genomfördes manuellt för funktionella och icke-funktionella krav. Johan utvecklade testfall efter kraven för att sedan kompletteras med testfall under det att exploratory test utfördes. Exploratory test samt regressionstestning användes av Johan för att säkra kvalitén av produkten.
 • Ericsson

  Testansvarig/testare

  2007 - 2007

  Johan arbetade som testare med regressionstestning av Ericsson Mobile Plattforms mobil applikationer. Testerna genomfördes manuellt för funktionella och icke- funktionella krav. I arbetet ingick analys av testfall och UI-flöden.

Johans kompetensområden

 • Test & Verifiering

  Validering & Test - Mjukvara, Testledning, Funktionstestning, Systemtestning
 • Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Tillverkare av Telekomutrustning
 • Metoder & Processer

  ISTQB
 • Verktyg & Middleware

  Quality Center

Johans anställningar

 • Konsult, Beamon Consulting AB

  2011 - 2013

 • Konsult, HiQ

  2010 - 2011

 • Konsult, Cybercom Syd AB

  2007 - 2010

Johans utbildningar

 • ISEB/ISTQB Software Testing Intermediate, Malmö

  2010 - 2010

 • ISEB/ISTQB Foundation in Software Testing , Malmö

  2008 - 2008

 • Datavetenskap, Lundsuniversitet

  2002 - 2007

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning