Hoppa till sidans innehåll

John Holm

Lösningsarkitekt

John har djup erfarenhet inom IT, telekom, finans och industri. Arbetslivserfarenheter hela vägen från IT-arkitektur och teknisk utveckling till program- och systemchef.
John har mer än 18 års erfarenhet från olika databasleverantörer som Oracle, IBM-DB2, Sybase. Arbetar med databasadministration, ETL-processer, design och underhåll.
Han har lång erfarenhet som underhållschef, utvecklingschef, projektledare och lösnings arkitekt, med en lång teknisk bakgrundsbaserad applikation och databasarkitektur och utveckling.

Områden

 • Lösningsarkitekt
 • Databasarkitekt
 • Databasadministrtör

Om John

Formellt har han civilingenjörsexamen från Uppsala tekniska högskola. John är mycket motiverad och fokuserad med bra kommunikations- och presentationsförmåga. Han har erfarenhet av att hantera både små och stora projekt som levererar mot krävande tidsplaner och komplexa lösningar. När flera projekt som John deltagit i har fokuserats på design och laddning av databaser, har han fått en omfattande erfarenhet av teknik och lösningar för att säkerställa systemets tillförlitlighet, datakvalitet och tillgänglighet för olika användargrupper. John är en dedikerad professionell, som är självmotiverad och en utmärkt lagspelare.

Johns CV

 • Axfood IT

  ETL utvecklare

  2019 -

  ETL-utvecklare av flöden och mappningar i PowerCenter med Teradata som databas
 • Handelsbanken

  DBA/ETL-utvecklare

  2018 - 2019

  DBA i projekt, vars uppgift är att skapa ett leveranslager för ett av kundens data warehouse, i DB2. I uppdraget ingår att skapa och hantera tabeller, vyer och index. Uppdraget innebär också att granska och optimera den SQL-kod som används i och utanför ETLen , skriven i Informaticas PowerCenter.
  ETL-utvecklare av flöden och mappningar i PowerCenter
 • Telia

  Lösningsarkitekt

  2017 - 2018

  Lösningsarkitekt för Telias datawarehouse i Terradata
  - Granskning och stöd för utveckling och förvaltning av ETL och databasdesign.
  - Lösningsarkitekt i olika projekt
  - Framtagning av integrationsarkitektur för kopplingen mellan datawarehouse och Telias datalake (Hadoope cluster)
  - Framtagning och granskning av datalagrets GDPR-lösningar
 • Nordea

  ETL och Databas arkitekt

  2016 - 2017

  ETL och Databas arkitekt
  - Modellering och databaskonstruktion av Oracledatabas.
  - Design och konstruktion av ETL flöden och mappningar med hjälp av IBM InfoSpere DataStage (DS).
 • Folksam

  ETL och Databas arkitekt

  2014 - 2015

  ETL och Databas arkitekt
  - Modellering och databaskonstruktion
  - Design och konstruktion av ETL flöden och mappningar med hjälp av IBM InfoSpere DataStage (DS).
  - Konvertering av ETL-flöden och PL/sql från databashanteraren DB2 till PDA (Netezza)
 • SJ AB

  Lösningsarkitekt

  2013 - 2013

  Arkitekt
  - Uppdrag att inför utvecklande av ett nytt datawarehouse bistå en förstudie med syftet att kartlägga de krav som finns och föreslå en målarkitektur.

  Förvaltningsledning (ETL-drift)
  - Förvaltning och drift av Data Warehouse för ekonomi och försäljning. Uppdrag är att leda förvaltning, prioritera ärenden samt designa lösningar utifrån framtagna krav.
 • Folksam

  ETL och Databas arkitekt

  2012 - 2013

  Utveckling av datawarehouse för Solvense2-rapportering.
  - Design och konstruktion av ETL flöden och mappningar i DB2 miljö, med hjälp av IBM InfoSpere DataStage (DS). Dessa flöden skulle kunna hantera och logga fel på ett sådant sätt att det skulle gå lätt att se vad som hänt och att det enkelt skulle gå att återstarta efter det att eventuella fel hade avhjälpts. Alla dataflöden innehöll även ett antal tester för att säkerställa datakvalitén. (datatyptester , dataintegretstester). DS-flödena arkiverar även alla källdatafiler i samband med att de laddats i databasen.
 • Jönköping Energi

  DBA

  2012 - 2012

  DBA och arkitekt för kundens alla Oracle baserade system. I uppdraget ingår att förbättra rutiner kring databashanteringen samt tuning och prestanda. Uppdraget innebär också att ansvara för databasmodellerna och vidareutveckla dem.
 • SJ AB

  Lösningsarkitekt

  2010 - 2012

  Utredare, kravidentifierare, databasarkitekt, designer
  Utveckling av nytt centralt Data Warehouse (cDW) i Oracle miljö, för uppföljning av försäljningsdata.

  Ansvarig för ETL och databasdesign.
  - Databasmodellering och implementering av de olika delarna i cDW’et, såsom Stagearea, Datastore och Datamarts . En behörighetsstrategi utarbetades även för att skydda datat.
  - Konstruktion av dataflöden och mappningar med hjälp av Oracle Warehouse Builder (OWB). Dessa flöden skulle kunna hantera och logga fel på ett sådant sätt att det skulle gå lätt att se vad som hänt och att det enkelt skulle gå att återstarta efter det att eventuella fel hade avhjälpts. Alla dataflöden innehöll även ett antal tester för att säkerställa datakvalitén. ( tex test att varje fil innehöll rätt antal rader, datatyptester , dataintegretstester). OWB-flödena konstruerades även så alla källdatafiler arkiveras i samband med att de laddats i databasen.
 • SJ AB

  ETL och Databas arkitekt

  2009 - 2012

  Databas administratör (ETL-drift)
  Förvaltning och drift av Data Warehouse i Oracle miljö, för ekonomi och försäljning.
 • Telenor Connexion AB

  ETL och Databas arkitekt

  2009 - 2009

  Databasarkitekt, designer
  Utveckling av Data Warehouse i en Oracle miljö, för uppföljning av SMS och GPRS transaktioner. Här gällde det att förutom de sedvanliga testerna av datakvaliten i indatat , även att ta hänsyn till en relativt hög transaktionshastighet av infiler.
 • Euroclear Sweden AB/VPC AB

  Lösningsarkitekt

  2008 - 2009

  Kravidentifierare, databasarkitekt, designer

  Lösningsarkitekt i offertarbetet.
  - Ansvarig för att ta fram en strategi för att minimera driftsabrott och skapa en kontinuerlig drift. Lösningen här var att ha redundant miljö bestående av två lika databaser synkade med Oracle Data Guard.
  - Dimensionering av databasservrar.


  Ansvarig för ETL och databasdesign.
  - Databasmodellering.
  - Konstruktion av dataflöden och mappningar med hjälp av Oracle Warehouse Builder (OWB). Dessa flöden skulle kunna hantera och logga fel på ett sådant sätt att det skulle gå lätt att se vad som hänt och att det enkelt skulle gå att återstarta efter det att eventuella fel hade avhjälpts. Alla dataflöden innehöll även ett antal tester för att säkerställa datakvalitén. ( tex MD5-test av filer, datatyptester , dataintegretstester och sedan avstämning mot avstämningsdata).


  Databasansvarig (DBA)
  Ansvarig för projektets Oracle databaser.
  - Installation och konfiguration av Oracle databaser för test och utvecklingsmiljöerna i Windows.
  - Performanceoptimering genom partitionering, indexering och parametersättningar i databasen
  - Installation och konfiguration av OWB.
  - Uppgraderingar och patchning.
  - Tillverkning av olika script för uppstart och nedtagning av databasinstanser.
  - Övervakning av databaserna med hjälp av Oracle Enterprise Manager.
  - Backuptagning av Oracles instanser och OWBs repository
 • Uppsala Kommun, Tekniska förvaltningen

  ETL utvecklare

  2008 - 2008

  Utvecklare
  Verifikation och kvalitetssäkring av indata till Data Warehouse.
  Hjälp och stöd vid utveckling av ETL processer.
 • Bernadottergymnasiet i Stockholm

  Ekonomichef / Lärare

  2004 - 2008

  Chef för ekonomi och support.
  - Medlem i skolans ledningsgrupp.
  - Delegerat attestansvar för hela skolan.
  - Personalansvarig för personal som ej är lärare, 4st

  Lärare i matematik, data och projektarbete.
 • Ericsson Radio Systems AB, Local design centre i Nynäshamn

  Gruppschef

  2000 - 2002

  Gruppschef för en grupp på enheten för test och förvaltning av AXE-mjukvara.
  - Personalansvarig för test och förvaltningspersonal, 13st.
  - Medlem i design centrets ledningsgrupp.
 • Ericsson Radio Systems AB, avd för Nynäshamnsfabrikens IS/IT

  Systemmanager, DBA, IS/IT-säkerhets ansvarig

  1996 - 2000

  Ett arbete som innebar en stor variation i ansvar och arbetsuppgifter, i huvudsak innebar arbetet att:
  - Ansvarig för plattformsdrift av fabrikssystemen (OpenVMS).
  - Databasansvarig (DBA) för fabrikens Oracle databaser.
  - Installation av Oracle i VMS, NT och Unix miljöer
  - Daglig övervakning av batchjobb för laddning av databaserna.
  - Uppgraderingar och patchning.
  - Installation och konfiguration av olika ODBC-kopplingar till lokala applikationer t.ex. Excel.
  - Tillverkning av olika script för uppstart och nedtagning av databasinstanser.
  - Support till användare .

  Ansvarig för driften av fabrikens datawarehouse applikation.

  Ansvarig för säkerhetsfrågor inom IS/IT-området.

  Projektledare
  - Projektet syftade bland annat till att införa operativsystemet NT på arbetsstationer och servrar.
 • Sparbanken Sverige , SPADAB

  DBA, Projektledare, Utredare

  1990 - 1996

  Databasarkitekt
  Avdelningen för utvecklingssamordning med inriktning på databaser, metoder och arkitektur. Huvudsakliga arbetsuppgifter var:
  - Databasmodellering
  - Tekniska designen av relationsdatabaser i DB2 och SQL/DS.
  - Kontroll och optimering av indexering och SQL-sattser för optimal performance.

  Projektledare
  - Projektet skulle byta ut den tekniska plattformen för sparbankernas styr- och uppföljningsdatabaser genom att införa IBMs distribuerade databaskoppling mellan SQL/DS och DB2 .

  Utredare
  - Utvärdering, som syftade till att bestämma hur den lokala dataförsörjningen i Sparbanken skulle se ut i framtiden.
 • Datema Processdata/ Måldata Industrisystem

  Systemutvecklare, DBA

  1986 - 1990

  - Systemutvecklare av applikationer anslutna till olika relations- och realtidsdatabaser (framförallt Oracle) på PDP/11 och VAX.
  - Konsult uppdrag i form av program utveckling.
  (Exempel på kunder: Tetrapack, Pharmacia, Nynäspetroleum, FagerstaStålverk)
  - Telefon suport åt olika kunder.

Johns kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt, Databasadministration, Datamodellering, Datalager, Datawarehousing, DBA, Databaskonstruktion
 • Systemtyper

  Data Warehouse, Beslutstöd- och BI-system
 • Databashanterare

  Oracle
 • Utvecklingsspråk

  PL/SQL, SQL
 • Roller

  Arkitekt, Designer, Systemförvaltare, Databasadministratör, Produktägare, Lösningsarkitekt

Johns utbildningar

 • Gymnasielärare Ma,Fy,Data,Teknik 59p, Lärarhögskolan Sthm

  2003 - 2003

 • Civilingenjör Teknisk Fysik linjen 180p, Uppsala tekniska högskola

  1980 - 1986

 • Gymnasieingenjör 4-årig teknisk linje, Åsö gymnasium, FredrikaBremer gymnasiet

  1975 - 1979

Till konsultsök

Kontakt

Lena Forvik Kundansvarig säljare 0725026676 lena.forvik@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning