Hoppa till sidans innehåll

Jonas Karlsson

Systemutvecklare

Jonas är mjukvaruutvecklare med fokus på objektorienterad utveckling i allmänhet och på Java i synnerhet. Jonas har jobbat sedan 2004 med profisionell mjukvaruutveckling. I grunden har han en magisterexamen i datavetenskap från Blekinge Tekniska Högskola som han under åren kompleterat med kurser i objektorienterad programmering i Java och .NET.

Som person är Jonas ambitiös, lojal, pålitlig, målinriktad, hjälpsam, självständig, ansvarstagande och mycket lätt att samarbeta med.

Områden

 • Systemutvecklare

Om Jonas

Jonas är en kreativ, pragmatisk och prestigelös person med envist fokus på måluppfyllelse. Samtidigt är han strukturerad och analytiskt lagd och lämnar inget åt slumpen. Jonas tekniska bakgrund i kombination med lång erfarenhet som egen företagare har skapat en mycket bred kompetens vilket gör att han har lätt att kommunicera på alla nivåer i en organisation.

Jonas CV

 • Jordbruksverket

  Mjukvaruutvecklare/Leveransansvarig/Lead Developer

  2014 -

  UPPDRAG: Utveckling av nytt handläggarsystem.
  KUNDNYTTA: Projektet syftar till att utveckla och förbättra handläggarsystem för hantering av jordbrukarstöd. I uppdraget ingår nyutveckling av system för anpassning till nya krav och förutsättningar.

  PROJEKTSTORLEK: 60 pers.
  METOD/TEKNIK: Scrum, Kanban, Web, Java, Maven, Plattformen JEE, JBoss Application Server, SOA, EJB3, JPA/Hibernate, Postgres, PostGIS, PostgreSQL, SQL, SQL queries, CQRS/Event sourcing, Eclipse/JBoss Developer Studio, JBoss Drools, Linux, Jenkins, Jira, Agila arbetssätt/värdegrund, Jordbruksverkets verksamhet, Administrativa handläggningssystem, REST, Webservice/SOAP, Domändriven design (DDD), Objektorienterad design, System design, JavaScript, Angular, ExtJS, JQuery, JMS, AMQ, Testdriven utveckling (TDD), Git, Docker, Jordbruksverkets egenutvecklade plattform (JUP), Typescript.
 • Syntronic

  Mjukvaruutvecklare

  2013 - 2013

  UPPDRAG: Utveckling och kravhantering av ekonomisystem.
  KUNDNYTTA: Utveckling av OpenERP-moduler. OpenERP är ett fritt affärssystem som omfattar allt från försäljning till personalhantering och mycket mer. OpenERP har separata klient-och server-komponenter. Klientprogram-varan omfattar både en webb-baserad klient och en fristående program-vara utvecklad för GTK+ och en applikationsserver. Alla moduler i OpenERP är baserade på ramverket OpenObject.

  PROJEKTSTORLEK: 5 pers.
  METOD/TEKNIK: Scrum, Python, PostgreSQL och Linux
 • Olsbergs

  Mjukvaruutvecklare

  2013 - 2013

  UPPDRAG: Utveckling av en applikation för ventilspecifikationer
  KUNDNYTTA: Olsbergs har en applikation för att ta fram specifikationer till ventiler.I uppdraget ingick utveckling av ett nytt system för att ta fram specifikationer till ventiler vilket innebär ett flexiblare system med enklare hantering kring skapandet av en specifikation och möjlighet för andrasystem att läsa specifikationer. I uppdraget användes C# och .NET Framework, Nhibernate, Microsoft Visual Studio 2012, ASP.NET, Microsoft SQL Server 2008 och IIS. Uppdraget utfördes enligt scrum.

  PROJEKTSTORLEK: 5 pers.
  METOD/TEKNIK: Scrum, User stories, VisualStudio.Net, MS Team Foundation Server, SQL-server, Webservices, Windows, Linux.
 • Ericsson

  Mjukvaruutvecklare och testare

  2013 - 2014

  UPPDRAG: Test av mjukvara i basstationer
  KUNDNYTTA: Ericsson har i sina basstationer mjukvara som vid uppdatering och nyimplementation måste testas så att man kan vara säker på att den är driftsäker. Detta görs med hjälp av ett verktyg som heter Abisco. I uppdraget används Perl och Testrapporteringsverktyg. Uppdraget genomfördes med agil utveckling. I uppdraget jobbade man med contoinous integration och ramverket Jenkins.

  PROJEKTSTORLEK: 10 pers.
  METOD/TEKNIK: Scrum, Eclipse, Clear case, Jenkins.
 • Rimaster

  Mjukvaruutvecklare

  2012 - 2012

  UPPDRAG: Programmering och test av inbyggt system
  KUNDNYTTA: Vidareutveckling av en algoritm för styrning av en del av en såmaskin och hantering av sensordata. I uppdraget ingick också kodgranskning och felrättningar av befintlig kod.
  PROJEKTSTORLEK: 5 pers.
  METOD/TEKNIK: Scrum, C under RTOS
 • Ericsson

  Mjukvaruutvecklare

  2011 - 2012

  UPPDRAG: Visualisering och persistent lagring av GSM-testdata
  KUNDNYTTA: Utveckling av ett system för att visualisera stora mängder testdata som genereras vid systemtest, lasttest och stabilitetstest av BSC:n vid Ericssons testning. Testdatat lagras i en PostgreSQL-databas, accessas via ett API och visualiseras i ett antal grafer. Verktyget genererar också olika former av rapporter som används som beslutsstöd.
  Graferna kan konfigureras dynamiskt med hjälp av XML-beskrivningar. I de genererade graferna kan man Zooma in och ut för att detaljstudera vissa händelser, eller för att få en övergripande bild av trender och test-förloppen. Systemet genererar också testrapporter som används som beslutsstöd vid systemtest, lasttest och stabilitetstest. Rapporterna genereras dels som interaktiva datorbaserade rapporter och dels som pdf-dokument. Regressionstester för det grafiska användargränssnittet utvecklades i Watir och Ruby. Utvecklingen gjordes enligt Scrum och med testdriven utveckling (TDD).

  PROJEKTSTORLEK: 6 pers.
  METOD/TEKNIK: Scrum, Java, Eclipse, PostgreSQL, Spring, JPA, JavaScript, Hibernate, iReport, HighCharts, JQuery, JSTL och Jasper Reports.
 • Garvaregårdens Möbler AB

  Mjukvaruutvecklare/IT-ansvarig/VD

  2004 - 2011

  Mjukvaruutvecklare och IT-ansvarig
  UPPDRAG: Underhålla företagets egenutvecklade mjukvaror samt utveckla nya funktioner.
  KUNDNYTTA: Underlätta vid företagets produktion och designfas. Vara ett stort stöd vid tillverkningen av ny design och utvecklandet av nya produkter till marknaden.
  PROJEKTSTORLEK: 2 pers.
  METOD/TEKNIK: Java, Eclipse, MySQL, Spring, JavaScript, Hibernate, JQuery, HTML, PHP.

Jonas kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt, Postgresql
 • Databashanterare

  Progress, Postgresql
 • Branscherfarenhet

  Tillverkande Industri
 • Projektfaser

  Utveckling/Genomförande
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare, VD
 • Metoder & Processer

  Scrum, TDD - Test Driven Development
 • Kommunikation & Information

  Engelska
 • Ledarskap

  VD

Jonas anställningar

 • Mjukvaruutvecklare/Platschef, MindRoad AB

  2014 - 2017

 • Mjukvaruutvecklare, Syntronic

  2011 - 2014

 • VD/Mjukvaruutvecklare, Garvaregårdens Möbler AB

  2004 -

Jonas utbildningar

 • Magisterexamen i datavetenskap, Blekinge tekniska högskola

  1999 - 2003

 • Påbyggnadsutbildning (Informationsteknologi), Hultsfred gymnasium

  1997 - 1998

 • Ekonomiska programmet, Stångådalens gymnasium (Vimmerby)

  1993 - 1996

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 587

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning