Hoppa till sidans innehåll

Josefine Lindbo

Systemutvecklare

Josefine är en komplett systemutvecklare med mångårig och bred erfarenhet. I sina projekt har hon arbetat i flera olika roller såsom arkitekt, DBA, programmerare, testare, kravställare, utvecklare m.fl.

Josefine trivs som bäst när hon får jobba nära verksamheten och dess mål och omsätta krav och behov till tekniska lösningar av hög kvalitet. Hon har arbetat mycket med system där hon hanterat stora volymer och där prestanda varit en kritisk faktor.
Josefine är nyfiken och sätter sig gärna in i nya tekniker och verksamheter. På sin fritid har Josefine fördjupat sig i allt från finansiell analys till Machine Learning.

Områden

 • Systemutvecklare
 • BI-utvecklare
 • DW-utveckare

Om Josefine

Josefine har alltid kundens mål i fokus och strävar efter bästa möjliga lösning sett till förutsättningarna. Som person är Josefine utåtriktad, glad och nyfiken. Det finns få områden som Josefine inte varit i kontakt med och hon använder sin omfattande erfarenhet att sätta sig in i nya problemställningar och teknologier på ett effektivt sätt. Hon uppskattas av kunderna för sin öppenhet och förmåga att dela med sig av sin kunskap.

Josefines CV

 • Trafikförvaltningen, Region Stockholm

  Systemutvecklare

  2021 -

  Projekt för nyutveckling av Data Lake i AWS. Utveckling av replikering mellan onPrem SQLServer och AuroraPostgres, inklusive process för återskapande. Tagit fram backend-transformeringar för ett nytt API för frågor kring planerad trafik.
  Arbete med logik och transformeringar för datakvalitetsanalys av sensordata från bussar.
  Python, Airflow, Athena, SQL, Terraform, PostgreSQL, DMS, Quicksight, lite PowerBI
 • Arbetsförmedlingen

  Systemutvecklare backend

  2018 - 2021

  Vidareutveckling och förvaltning av verksamhetskritiskt ärendehanteringssystem.
  Incidenthantering via ServiceNow.
  Planering, design, modellering och utveckling av integrationer inför avveckling.
  Förbättringar av automatisering kring byggen och övervakning.
  Dokumentation av befintliga och nya funktioner. Uttag av rapporter och statistik åt verksamheten och andra projekt.
  Miljö: Agila team med Scrum. Jira, Kanban, Confluence, Sharepoint.
  Versionshantering i Git/Bitbucket.
  Byggmiljö: Liquibase, Jenkins, Ansible, Maven, Puppet.
  Databas: Oracle12c, utveckling i pl/sql, java. Databasmodellering i ERWin och SQLDataModeler
  Backend: Linux, bash/shell-scripts, Perl, Java, awk, python
 • SBAB Bank

  BI-utvecklare

  2017 - 2018

  Vidareutveckling och förvaltning av integrationer i Oracle mellan bankens olika system.
  Bl.a. system för gallring enligt PUL/GDPR och anpassningar för IFRS9.
  Förbättra automatisering av byggen och övervakning. Optimering av scheman.
  Miljö: Oracle 11, PL/SQL, Microsoft SSIS, javaScript, Java, Ansible, Maven, Jenkins, Git, bash/shell-script. Databasmodellering i SQLDataModeler och Ankarmodellen, splunk. OracleEnterpriseManager för övervakning/optimering.
 • MTG

  Systemutvecklare

  2016 - 2017

  Molnbaserat DW, projekt att flytta finansiell rapportering från legacy Oracle DW till molnet. Utredning och synliggörande av existerande affärsregler, migrering av affärsreglerna till nya extrakt och transformationer; att användas direkt av analytiker men också vidare aggregeras för att användas i Birst i fördefinierade dashboards.
  Miljö: Hadoop på AWS, Spark, S3, Hive, Presto, Exasol, Birst. Python, Java, Oracle PL/SQL
  Agile, scrum
 • Kindred (Unibet)

  Systemutvecklare

  2013 - 2016

  Underhålla och vidareutveckla Data Warehouse för att stödja funktioner för extern och intern finansiell rapportering. Underhålla och bygga ETL-processer, avstämning av information från källsystem, Apexrapporter etc. Assistera vid avstämning och finansiella rapporter, audits och rapportering till myndigheter. Optimera prestanda vid generering av bokföring.
  Miljö: Oracle 11 PL/SQL, Apex, Java, Toad, Qlikview, Jira, Subversion
  Agile (Kanban/Sprints)
 • Gina Tricot

  Utredning/dba

  2012 - 2012

  Behovsanalys
  Utredning av licensbehov och alternativ för att bygga en stabilare plattform för framtida behov. Ny databasinstans för arkiverade transaktioner och migrering av arkivdata från produktionsmiljö. Miljö Oracle (Windows)
 • ComHem

  Systemutvecklare

  2012 - 2013

  Projekt att skriva om processer för onDemand-tjänster med målet att förbättra prestanda och minska belastningen på kundtjänst.
  Projekt att utforma ett nytt system för hantering av nummerportering mellan operatörer. Även här var målet att minska antalet fel och byta integrationsplattform.
  Projekt att förbättra testautomation inom databasen.
  Språk: PL/SQL, OracleForms 6 och 10 (Databas Oracle 11)
  Versionshantering: Subversion/Tortoise
  Verktyg: Jira, Toad, QualityCenter, EnterpriseArchitect
  Agile Scrum
 • Aristocrat Lotteries (ACE Interactive)

  Systemutvecklare

  2011 - 2012

  Projekt för ombyggnad av systemstrukturen
  Projekt för ny process för ekonomisk avstämning
  Projekt att implementera nya finansiella rapporter
  Språk: PL/SQL (Databas Oracle 11)
  Versionshantering: Perforce
  Verktyg: Toad, Rally, QualityCenter, EnterpriseArchitect
  Scrum
 • Tele2

  Systemutvecklare

  2006 - 2011

  Förvaltning och utveckling av ett system för nätplanering och implementation av utrustning och förbindelser.
  Ansvarig för unixspecifika konfigurationer samt för webservicar och javakod i systemet.

  Exempel på projekt och roller:
  * Gemsamt register för stationsinformation delat av fem olika system på olika plattformar.
  * Kundbrev; Insamling av data om uppdaterade ordrar och generering av excel-fil med underlag som tillsammans med bifogade mätprotokoll skickas som email.
  * Nytt delsystem för användarhantering.
  * Planering och strategi för deploymentrutiner för gruppen.
  * Tekniskt ansvarig för införande av webbaserad användardokumentation.
  * Ansvarig för uppgradering till Oracle 10 och byte av teckenset till UTF8.

  Miljö: Oracle DB 9, 10, 11; Forms/Reports 10; PL/SQL; JDeveloper 9, 10; Oracle Application Server 10; Oracle WLS 11; Java 1.4, 1.5, 1.6 ;Linux; ITIL ;WebWorks ePublisher

  Versionshantering: MS VisualSourceSafe
 • AstraZeneca

  Systemutvecklare

  2005 - 2006

  Systemuteckling i System Score, ett system för uppföljning av kostnader inom AstraZenecas läkemedelsproduktion.

  Miljö/Verktyg/Metod: Oracle 9, PL/SQL
  Versionshantering: CVS
  Metod: RUP, UML
 • AstraZeneca R&D

  Systemutvecklare

  2003 - 2004

  project XMOS
  Utveckling av ny auditlösning i system AMOS (AstraZeneca MOnitoring System) för att förbättra prestanda, minska diskutnyttjande och följa nya riktlinjer i FDA CFR part 11.
  Migrering av befintlig audit trail från samtliga kliniska studier till ny strukur.

  Roller:
  Analys, design, utformande av krav-, design- och testspecifikationer, utveckling (PL/SQL) samt tester.
  Även ansvarig för delsystemet Audit i AMOS, och delansvarig för testmiljöer i unix i projektet.

  Miljö/Verktyg/Metod:
  Oracle 8.1.7, 9.0.2, PL/SQL,
  Unix (Sun Solaris)
 • AstraZeneca R&D

  Systemutvecklare

  2003 - 2003

  project Cobra
  Uppgradering av system AMOS från version 3.3 till 3.4.
  Roll:
  Programmering (PL/SQL), testspecifikationer, testning.

  Miljö/Verktyg/Metod:
  Oracle 8.1.7, PL/SQL
 • AstraZeneca R&D

  Systemutvecklare

  2002 - 2002

  projekt AHOY
  Utveckling av applikation för batchvis inladdning av kliniska data från XML-filer till system AMOS. I projektet ingick även att utveckla ett webbaserat gränssnitt för beställning av jobb och redovisning av körningar. Även framtagande av design- och testspecifikationer samt testning ingick i uppdraget.
  Roll:
  Systemutveckling, Krav, testspecifikationer, testning, design
  Miljö/Verktyg/Metod:
  Oracle 8.1.7, Java 1.3 + Xerces, PL/SQL, shell scripts (Sun Solaris)
 • EMM Marketplace

  Systemutvecklare

  2000 - 2001

  Ett produktutvecklingsprojekt för e-handel mellan företag.

  Roll:
  Javautveckling, samt stored procedures för de tillfällen då WebLogics SMP inte gav systemet tillräckliga prestanda.

  Miljö/Verktyg/Metod:
  Java EJB, PL/SQL, BEA WebLogic, Oracle db i Sun Solaris -miljö
 • Yesbox

  Systemutvecklare

  2000 - 2000

  Utveckling av en reklamfinansierad website som bl a skulle erbjuda gratis e-post och ge poäng åt medlemmarna. Applikationen lagrade alla grafikinställningar och texter i databasen, vilket medförde ett mycket dynamiskt och användaranpassat gränssnitt, och även e-posthanteringen skedde i databasen.
  Roll:
  Databasdesign, DBA för projektet och utvecklare

  Miljö/Verktyg/Metod:
  Oracle 8 på Linux och Solaris, Apache, Java (app) och JSP (gui), PL/SQL och Java i databasen.
 • ASG Direct

  Databasarkitekt/Systemutvecklare

  1999 - 1999

  Utveckling av logistiksystem
  Projekt för utveckling av ett system för hemleverans av varor beställda över nätet. Syftet var att en användare efter att ha handlat varor (även matvaror) i en webshop skulle kunna ange önskat datum och en ungefärlig tidpunkt för leverans. Systemet hanterade sedan logistiken från leverantörens lager via omlastningspunkter till budbilarnas ruttplanering och slutleverans till kunden. Systemet var ett flerskiktssystem med webb. Och handdatorgränssnintt byggt mestadels i Java och PL/SQL.
  Roll:
  Ansvarig för design och implementation av databasmodell, programmering av databaslager. DBA för projektet.
  Miljö/Verktyg/Metod:
  WebLogic, Sun Solaris i kluster, Oracle 8 med HA-lösning, Java, PL/SQL, RUP, UML, PowerDesigner
 • WM-data Scania AB

  Systemutvecklare

  1999 - 1999

  Utveckling i PL/SQL av batchmoduler för Scanias resursallokeringssystem FAIN/PRAL.

  Miljö/Verktyg/Metod:
  WebLogic, Sun Solaris i kluster, Oracle 8 med HA-lösning, Java, PL/SQL
 • WM-data

  Systemutvecklare/DBA

  1996 - 1998

  Projekt/produkt Intrade
  Utveckling i PL/SQL av batchmoduler för Scanias resursallokeringssystem FAIN/PRAL.
  Roll:
  DBA för utvecklingsprojekt, databasdesign

  Miljö/Verktyg/Metod:
  Oracle 7, 8 HP, Java, C++
 • Kuwait Petroleum Svenska A

  Systemutvecklare

  1994 - 1996

  Drift och vidareutveckling av transaktionsintensiva ekonomi- och lagersystem i Oracle/Unix-miljö

Josefines kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering, Prestandaoptimering, Datalager, Datawarehousing, Databaskonstruktion, Postgresql
 • Systemtyper

  Data Warehouse, Objektorienterade system, Systemförvaltning, Systemintegration, Systemarkitektur - systemnivå, Beslutstöd- och BI-system
 • Tillämpningar

  e-handel, Ärendehanteringssystem, Finanssystem, SOA, Lagerhanteringssystem
 • Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Service/Tjänster, Teleoperatörer, Läkemedelsindustri, Spel, Postorder/ e-handel, Forskning och utveckling (FoU)
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation
 • Utbildning

  Systemvetenskap, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer
 • Roller

  Designer, Utvecklare/Programmerare, Systemanalytiker, Systemförvaltare, Lösningsarkitekt
 • Metoder & Processer

  Scrum, Parprogrammering, Agila metoder allmänt, KANBAN
 • Kommunikation & Information

  Engelska

Josefines utbildningar

 • Machine Learning Foundations: A Case Study Approach, MOOC Coursera/University of Washington

  2016 - 2016

 • Cloud Computing Concepts, MOOC Coursera/University of Illinois at Urbana-Champaign

  2016 - 2016

 • The Language and Tools of Financial Analysis, MOOC Coursera/University of Melbourne

  2016 - 2016

 • R Programming, MOOC Coursera/Johns Hopkins University

  2015 - 2015

 • Python 2.7, MOOC Coursera/University of Michigan

  2015 - 2016

 • Fristående kurser, Karlstad Universitet

  1993 - 1994

 • B.Sc, Computer Science, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

  1990 - 1993

Till konsultsök

Kontakt

Johan Huss Kundansvarig säljare, Bransch: Offentlig sektor och Bank 070-783 83 36 johan.huss@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning