Hoppa till sidans innehåll

Karin Adolfsson

Interim HR-chef

Karin beskrivs om modig, positiv och coachande. Hon har lätt för att växla mellan det strategiska och operativa, är lösningsfokuserad och arbetar med ständiga förbättringar. Karin drivs av att tillsammans med andra för att uppnå konkreta, effektiva och positiva förändringar hos människor och i organisationer.

Områden

 • Interim HR-chef
 • HR-konsult
 • Förändringsledning

Översikt

Karin har lång erfarenhet av brett HR-arbete samt
dokumenterad egen framgångsrik chefserfarenhet. Hon drivs av att
skapa organisationer där medarbetarna hittar motivation och
innovationslust och där det finns en stark gemensam positiv kultur.
För att nå detta arbetar Karin gärna med att utveckla team och grupper
som facilitator men också genom att identifiera digitala verktyg som
kan bidra i processen.Exempel på roller/inriktningar där Karin kan spela en nyckelroll:

Interim HR- chef: Karin har utvecklat den grupp med HR-partners hon var chef för och drivit utvecklingsarbete inom HR-frågor i stort.

HR-konsult: Karins breda HR-erfarenhet gör att hon kan ta ansvar i många olika HR-frågor på ett professionellt sätt.

Förändringsledning individ, grupp och organisation: Karin har gedigen erfarenhet av att med samarbeta med chefer och genom facilitering förbättra gruppers effektivitet.

Karins CV

 • Chalmers tekniska högskola

  Enhetschef för HR-partners

  2017 - 2019

  Beskrivning: HR-avdelningen på Chalmers tekniska högskola består av ca 40 medarbetare fördelade på 5 enheter. Inom HR-partner enheten är det ca 14 medarbetare.

  Roll: Karins uppdrag var att få HR-partners att arbeta mer som ett team och att bidra till hela HR-arbetet på Chalmers. Karin var aktivt i HR:s ledningsgrupp och hade fullt resultatansvar för enheten.

  Metod: När Karin började som chef arbete var det många i gruppen som tyckte att rollen/uppdraget var otydligt och ensamt. Med hjälp av Appreciative Inquiry började Karin tillsammans med gruppen fundera på vad de gjorde när ve var som bäst och vad de kunde göra mer. Rent konkret innebar det att de började arbete mer i team, arbetade fram och förankrade en befattningsbeskrivning, stämde av med intressenter vad de såg var gruppen styrkor. Dessutom genomgick alla en coachingutbildning, dels för ett på ett effektivt och kollegialt sätt stötta varandra i vardagen och ta vara på varandras erfarenheter men också för att kunna använda i HR-arbetet i stort.

  Resultat: Detta arbete ledde till en kultur där fokus blev mer på helheten för gruppen och inte bara per enskild individ. Det i sin tur ledde till mer gemensamt och flexibelt arbetssätt som bättre anpassade sig till organisationens behov. Dessutom blev det förbättrat resultat i medarbetarenkäten för gruppen, inom alla områden.
 • Chalmers tekniska högskola

  Förändringsledare/projektledare

  2015 - 2017

  Beskrivning: Chalmers genomgick ett stort förändringsarbete som syftade till att stärka Chalmers konkurrenskraft på lång sikt.

  Roll: Karin var ansvarig för ett delprojekt som påverkar all akademisk personal på Chalmers.

  Metod: Karin tog fram projektplan och genomförde aktiviteter som bla innefattade en workshop med ca 100 chefer och ledare på Chalmers, skriftliga dokument som var på remiss, ledning av olika referensgrupper samt återkoppling i Chalmers ledningsgrupp.

  Resultat: En uppdatering av viktiga styrdokument som i som tur styr Chalmers strategiska kompetensförsörjning som är av yttersta vikt för Chalmers framtid. Genom workshops och förankring började även dialog om vad förändringen innebär på individnivå.
 • Chalmers tekniska högskola

  HR-specialist

  2010 - 2016

  Beskrivning: Som HR-specialist var Karin HR-experten på institution och ansvarig för att alla HR-processer genomförs på ett bra sätt.

  Roll: Karin uppgift var att tillsammans med Prefekt och Administrativ chef bygga ett strategiskt HR-arbete på institutionen samt genomföra det operativa arbetet som krävdes.

  Metod: Karin arbetade systematisk med att bygga HR-arbete genom bla att coacha cheferna i ledarskap och att driva ett arbete med att göra workshops som uppföljning på medarbetarenkät på ett systematiskt sätt. Tillsammans med prefekt och chefer arbetade Karin aktivt med grupper och individer.

  Resultat: Nivån på HR-frågorna lyftes väsentligt under Karins tid på institutionen och HR sågs som ett naturligt strategiskt stöd i utvecklingen av organisationen.
 • IKEA

  HR-officer/Personalman

  2005 - 2010

  Beskrivning: IKEA Kållered är ett av 18 IKEA varuhus i Sverige. Totalt ca 400st anställda. IKEA är en mycket värdestyrd organisation där gott ledarskap värderas högt.

  Roll: Karin stöttade varuhuset chefer i alla typer av HR frågor. Stort fokus var på rekrytering och ledarförsörjning och hon drev ett program för ledare. Dessutom arbetade Karin mycket med rehabilitering och avveckling.

  Metod: Karin arbetade systematiskt med cheferna och följde upp sjukfrånvaro samt arbetade proaktivt med cheferna för att skapa en bättre arbetsmiljö.

  Resultat: På något år minskade den allmänna sjukfrånvaron och det var färre långtidssjukskrivna.

Karins kompetensområden

 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Workshopledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Change Management
 • Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Mentor, Kurs- och seminarieledare, Organisationskultur och värdegrund, Fackförhandlingar, Psykologi, Beteendevetenskap, OBM (organizational behavioral management, Grupprocesser, Chefscoaching, Det coachande ledarskapet
 • Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, Workshopledning
 • Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, Engelska

Karins anställningar

 • Senior HR-konsult, I have an idea

  2019 -

 • Enhetschef HR-partners/HR-specialist, Chalmers Tekniska Högskola

  2010 - 2019

 • HR-officer/personalman, IKEA Kållered

  2006 - 2010

 • Researcher, Proffice

  2006 - 2006

 • Personaladministratör, Saab Rosemount

  2006 - 2006

 • Jobbcoach, Aventus

  2006 - 2006

 • Projektsamordnare Career Service, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  2003 - 2005

Karins utbildningar

 • Gruppfacilitering, 15 hp, Göteborgs universitet

  2019 - 2019

 • Gamification 7,5hp, Linnéuniversitetet

  2019 - 2019

 • Chalmers ledarprogram, Chalmers

  2018 - 2018

 • Psykologi, kommunikation och management,, Hawaii Pacific University

  1999 - 2000

 • Ekonomie magisterexamen med inriktning mot företagsekonomi och organisation, Göteborgs universitet

  1998 - 2003

 • Filosofie kandidatexamen med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, Göteborgs universitet

  1998 - 2002

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning