Hoppa till sidans innehåll

Karin Moberg

Projektledare

Med min passion för de agila värderingarna som ledstjärna och mina erfarenheter från många olika typer av projekt och uppdrag, kan jag hjälpa mina kunder att driva och leverera komplexa förändringsinitiativ där samverkan mellan verksamhetsbehov och IT-lösning är avgörande för att skapa affärsvärde. Som konsult har jag ett inlyssnande och pragmatiskt förhållningssätt till rådande situation oavsett arbetsbeskrivning.

Jag kan som projektledare, business analyst eller produktägare i små eller stora förändringsinitiativ inom IT och digitalisering hjälpa till med
• att reda ut det som är rörigt
• att förenkla det som komplext
• att höja blicken och se vägen framåt
• att hantera det som är okänt
• att våga tänka annorlunda
• att fokusera på framdrift och våga ta beslut
• att leda människor och team mot ett gemensamt mål

Områden

 • Projektledare
 • Business analyst
 • Produktägare

Om Karin

Min främsta drivkraft är min nyfikenhet och jag trivs i miljöer där jag kan hjälpa till med struktur och hitta de verkliga behoven och lösningarna som skapar värde och glädje för kunden. Jag är en sann generalist som kan lite om väldigt mycket och kan bidra med erfarenheter från olika verksamheter och branscher. Jag rör mig obehindrat mellan strategiska diskussioner om behov och affärsnytta med verksamhet och beslutsfattare, till detaljerade lösningsdiskussioner med utvecklare och arkitekter. Jag är van att kommunicera både med beställare, användare och leverantörer, både internationellt och lokalt.

Karins CV

 • Stena Stål

  Projektledare, IT/OT integration

  2024 -

  Projektledare i integrationsprojekt av ERP lösning med ny Produktionslina. Ansvarig för budget, planering, koordinering och uppföljning av multipla interna och externa team, delprojekt och leveranörer. IT/OT integration, Microsoft D365 F&O, Voortman Steel Machinery, DIGI-Steel, Azure Devops, Azure integration Platform
 • Stena Stål

  Projektledare ERP

  2022 - 2024

  Kundens Projektledare i införandeprojekt av Microsoft D365 Finance & Operations och TMS lösning. Koordinering av flera team, uppföljning av projektaktiviteter, kontakter med implementations partner och 3rd parts leverantörer, rapportering till styrgrupp och programledning samt mottagande support organisation. Ansvarig för planering och genomförande av Acceptans tester tillsammans med verksamhetsrepresentanter. D365 F&O, CAPcargo, Azure Devops
 • Stena Recycling

  Projektledare/Business Analyst, Kundtjänst

  2021 - 2022

  Projektledare och business analyst i projekt för upphandling och införande av Puzzel Contact Center lösning. Ansvarade för samordning och framdrift av alla delar i projektet tillsammans med verksamhetsrepresentanter, IT avdelning, Inköp samt produktleverantör.
 • Stena Metall IT

  Business Analyst, Upphandling ITSM

  2021 - 2021

  Business analyst, upphandling av ny ITSM lösning för IT koncernens verksamhet för att hantera Incident, Change, Problem Management. Ansvarig för sammanställning av verksamhetens funktionella och tekniska kravställning samt utvärdering av leverantörer tillsammans med verksamhetens processägare.
 • Astra Zeneca

  Business Analyst, Agil systemutveckling

  2020 - 2021

  Business Analyst, mjukvaruutvecklingsprojekt med flera olika team. Utveckling av Mobilapp och Webportal för kliniska studier. Ansvarig för att definiera features och stories i backlog tillsammans med Produktägare. Analys och hantering av beroenden. GxP, Jira, Confluence, Scrum, SAFe
 • Volvo Cars

  Produktägare, Agil systemutveckling

  2019 - 2019

  Produktägare i två olika team i olika faser a produktmognad. Ansvarig för att hantera och prioritera teamens backlog m.m. Jag hade också rollen som program business analyst och ansvarade för analys av möjliga nya produkter och tjänster att tillföra produktområdet. Teamen verkade inom ett område för att bygga upp en modern arkitekturplattform för digitala tjänster inom Volvo Cars. Teamen utvecklade främst API baserade tjänster i Azure and AWS. Azure Devops, SAFe, DevOps, Scrum and Kanban
 • Volvo Cars

  Projektledare/Produktägare, Agil systemutveckling

  2017 - 2019

  Projektledare/Produktägare, mjukvaruutveckling av – Volvo Cars (2017–2019)
  Projektledare i utvecklingsprojekt av ny molnservicelösning av on-demand skatteuträkningstjänst för Volvo Cars bilkonfigurator. Under projektet omvandlades projektet från ett upplägg med traditionell vattenfallsmetodik med outsourcad utveckling av extern leverantör, till ett inhouse DevOps-team som ansvarar för både utveckling och förvaltning. Övertog sen rollen som Produktägare för samma produkt och ansvarade för att hantera produktvision och roadmap. Prioritera och hantera krav från verksamheten och arbeta tillsammans med DevOps-teamet för att underhålla och utveckla produkten. SAFe (Scaled agile framework) användes för att hantera samordningen mellan olika team i organisationen
 • Volvo Cars

  Business Analyst, Information Management

  2016 - 2016

  Business Analyst, förstudie av ny MDM lösning för CRM plattform – Volvo Cars (2016)
  Verksamhetsanalytiker i en förstudie för att byta ut nuvarande CRM-lösning till en IBM Master Data Management-plattform. Expert på kundens befintliga lösning och dess integrerade miljö. Planering, estimering, gapanalys och koordinering med arkitekter och SME-expertis för MDM plattformen. Leverans och presentation av förstudien inkl. kostnads- och tidsestimat.
 • Volvo Cars

  IT-Projektledare, CRM

  2013 - 2016

  IT-Projektledare i globalt utrullningsprogram av CRM-system samt affärsprocesser för CRM och Lead Management. Lokal databasmigrering till ny plattform, etablering av integrationer mellan lokala och centrala system. Karin var ansvarig för utrullningen på 5 olika marknader. Budget per marknad ca 5 MSEK, totalt 43 MSEK i programmet. Resursplanering och hantering av ett team med 6 analytiker, DBA och testare. Blandat team med lokala och offshore resurser. Budgetansvar, risk och problemhantering.
 • Volvo Cars

  Service Manager, CRM

  2011 - 2011

  Service Manager med ansvar för etablering av BPO-team i Kina för leverans av CRM-relaterade dataprocesstjänster som del av Volvo Cars centrala CRM-enhet. Definierade och ansvarade för att följa upp KPI’er avseende leverans och kvalitet. Projektledning av teamet i Kina tillsammans med lokal projektledare för att säkerställa teamets leverans gentemot CRM-enheten i Sverige.
 • Volvo Cars

  Marknadskoordinator CRM

  2011 - 2013

  Rollen som Marknadskoordinator i den centrala CRM enheten innebar att vara kontaktperson för ett antal av kundens säljbolag för alla CRM-relaterade, sälj och marknadsrelaterade aktiviteter till befintliga kunder och nya leads. Jag hanterade även alla frågor kring datakvalitet gentemot det tekniska teamet för CRM systemet.
 • Astra Zeneca

  Business Analyst

  2009 - 2009

  Business Analyst i systemutvecklingsprojekt, System för kalkylering, analys och delning av forskningsresultat.
  Insamling och analys av affärsprocesser och krav för det nya systemet i workshops tillsammans med kunden. Ansvarade för kravprocessen i projektet och leverans av alla kravrelaterade artefakter till utvecklingsgruppen såsom funktionell och icke-funktionell specifikation, Användningsfall, UX-design, Informationsmodell.
 • Tele 2

  Verksamhetsanalytiker

  2005 - 2006

  Verksamhetsanalytiker i storskaligt migrationsprojekt för att lansera en ny IT-arkitektur i 24 verksamhetsländer. Min roll innebar att säkerställa att den nya lösningen stödde det specifika landets lokala behov. Analysera landsspecifika affärsprocesser och kartlägga dessa till den nya systemlösningsarkitekturen samt säkerställa att ev gap identifierades och löstes på lämpligt sätt.
 • Tre

  Billing Expert

  2002 - 2004

  Billingexpert, IT- och billingavdelning – Tre (2002–2004)
  Billingexpert på IT-avdelningen med ansvar för faktureringssystem och funktionalitet som stöder faktureringsprocessen för 3: s verksamhet. Ansvarig för att fånga upp affärskrav, utföra effekt-, gap- och gränssnittsanalys och producera högnivådesign dokumentation enligt affärsprocesser, inklusive lösningsförklaringar och acceptanskriterier.
 • Fertal internationella Telekomoperatörer

  Projektledare/verksamhetsanalytiker

  1995 - 2001

  Deltagit som verksamhetsanalytiker, teknisk projektledare, testare, utvecklare i flertalet internationella systemintegrationsprojekt som levererar fakturerings- och CRM-plattformar till telekomoperatörer över hela världen. Kunder: ERAGSM Polen, COSMOTE Grekland, NetOne Zimbabwe, Vodacom Lesotho, StarHub Singapore.

Karins kompetensområden

 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Projektledning
 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, Scrum, Agila metoder allmänt, SAFe
 • Tillämpningar

  CRM-system, Billing-system
 • Branscherfarenhet

  Fordon, Teleoperatörer, Verkstad och Automotive
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Utredning, Kravanalys, Kravmodellering, Verksamhetsanalys, Projektledning
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning
 • Test & Verifiering

  Funktionstestning, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Integrationstest
 • Utbildning

  Systemvetenskap
 • Roller

  Delprojektledare, Huvudprojektledare, Utredare, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Teknisk projektledare
 • Kommunikation & Information

  Engelska

Karins anställningar

 • Konsult, Biner

  2020 - 2023

 • Konsult, Corechange

  2017 - 2020

 • Konsult, Capgemini Sverige

  2006 - 2016

 • Konsult, Lemontree

  2004 - 2006

 • Billing Expert IT, Hi3G Access (Tre)

  2002 - 2004

 • Verksamhetsanalytiker, Anoto

  2001 - 2001

 • Konsult, Capgemini UK

  1998 - 2001

 • Konsult, Capgemini Sverige

  1994 - 1998

Karins utbildningar

 • Certifierad SAFe 5 Program Consultant, Scaled Agile

  2021 - 2021

 • Certifierad SAFe Scrum Master 5.0,

  2020 - 2020

 • Certifierad SAF 5.0 Agilist,

  2020 - 2020

 • Certifierad SAFe 5.0 Product Owner, Product Manager

  2020 - 2020

 • Certifierad Scrum Product Owner,

  2018 - 2018

 • Certifierad Professional Scrum Master 1,

  2016 - 2016

 • Certifierad PRINCE2 Foundation,

  2015 - 2015

 • Engagement Manager Practitioner, Capgemini certified Engagement Manager

  2012 - 2012

 • Utveckling Grupp Ledare (UGL),

  1997 - 1997

 • Kandidatexamen, Örebro Universitet Örebro

  1994 - 1994

Till konsultsök

Kontakt

Peter Jansson Affärsutvecklare 070-2439603 peter.jansson@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning