Hoppa till sidans innehåll

Karl Larsson

Mjukvaruutvecklare

Kalle är en systemvetare från Linköpings universitet som jobbar med mjukvaruarkitektur och systemutveckling. Han har de senaste åtta åren främst jobbat med java på olika plattformar och har erfarenhet från storskalig java-utveckling med både agila och traditionella utvecklingsmetoder.

• Systemutveckling
• Mjukvaruarkitektur
• Relationsdatabaser
• Scrum
• Teamledning
• Inbyggda system

Områden

 • Mjukvaruutvecklare
 • Teamledare
 • Mjukvaruarkitekt

Om Karl

Kalle har ett stort tekniskt kunnande och har en förmåga att se lösningar på problem från många olika perspektiv. Detta blandar han med ett stort ansvarstagande för arkitektur och kvalitet. Kalle har ett stort socialt engagemang och anser att hans roll inte enbart är av teknisk karaktär utan också att de medarbetare och kollegor som finns runt omkring honom trivs och har det bra. En bra arbetsmiljö och trivsel ser Kalle som 2 stora faktorer till framgång i projekt. Som person upplevs Kalle som social, ansvarstagande, positiv och initiativrik

Karls CV

 • Polisen

  Mjukvaruutvecklare

  2022 -

  Mjukvaruutvecklare på avdelning för biometriska system. Arbetet innefattar bland annat bildbehanlig och AI.
  Tekniker/Metoder: Kotlin, Python, Spring, Jira, Intellij IDEA, Spring boot, maven, git, rest mikrotjänstarkitektur, liquebase, RabbitMQ
 • Ida Infront

  Mjukvaruutvecklare

  2021 - 2022

  Deltog initialt i ett utvecklingsprojekt mot Idas kund Energimyndigheten med att färdigställa en av deras delleveranser. Huvuddelen av uppdraget var dock i formen av utvecklingsresurs i ett av Idas kundprojektteam som designar och bygger informationshanteringssystem för laboratoriemiljöer. Detta system baseras på en teamutvecklad plattform som bygger på Idas iipax-plattform. Denna är sedan grunden för varje kundsystem som teamet har, som både innefattar offentliga som privata kunder. Så uppdraget handlar om att utveckla ny kundfunktionalitet mot dessa kunder samt samtidigt underhålla och förvalta den gemensamma plattformen. Var utöver detta med och drev integrationsdiskussioner samt implementation för kunden Dynamic Code där det handlade om att integrera deras redan befintlig Ida iipax-lösning mot en ny central hub för deras verksamhet. Utvecklingen skedde i huvudsak i java. Arbetet utfördes delvis med metodik från SCRUM.
  Tekniker/Metoder: Java, IntelliJ, Wildfly, mysql, mssql, Rest, OpenAPI Specification (OAS),
  OpenAPI Tools, spring boot, Scrum, Git, Maven, gradle, svn, Jira, Ubuntu
 • Migrationsverket

  Mjukvaruarkitekt

  2020 - 2021

  Mjukvaruarkitekt i scrumteam i projektet Extend med målet att digitalisera alla biträdesprocesser inom Migrationsverket. Dessutom syftar projektet till att tillföra ytterligare funktionalitet i handläggningsstödet för biträdens ersättningsärenden. Där ingår bland annat att digitalt överföra material till domstol vid överklagan i dessa ärenden. Idag sker det manuellt och via post. Har även fortsättningsvis medverkan i Migrationsverkets strategigrupp för mjukvaruarkitektur för att förverkliga Migrationsverkets nu beslutade transformation mot en ny målbild för IT-arkitektur. Har bland annat inom detta arbete agerat kunskapsledare för rådet för mjukvaruarkitektur som består av en mjukvaruarkitekt från varje utvecklingsteam. Har där drivit bokcirklar och videodiskussioner med målet att stärka kunskapsbasen för mikrotjänstarkitektur, DDD och event driven utveckling. Dessa är viktiga beståndsdelar i arbetet att gå mot, vad Migrationsverket kallar, verksamhetsindelad utveckling.
  Tekniker/Metoder: Java, React JS, Bootstrap, Spring, Jira, Intellij IDEA, Spring Cloud, Spring boot, Scrum, maven, git, rest, DDD, mikrotjänstarkitektur, jenkins, liquebase, Apache Kafka
 • Migrationsverket

  Mjukvaruarkitekt

  2018 - 2019

  Mjukvaruarkitekt i scrumteam för ett delprojektet inom projektet Debet som syftar till att fullt ut digitalisera hanteringen av ersättningsanspråk från biträden. Projektet omfattar att ta fram stöd ända från den externa biträdessidan, där biträdet kan lämna in sitt anspråk, till handläggningssystem för hantering av anspråket och vidare till registrering i ekonomisystem och utbetalning till bank. Ansvarade för att ta fram en mikrotjänstarkitektur för en del av lösningen som avslutades vid utbetalningsbeställning. En del i det arbetet var att, tillsammans med en annan mjukvaruarkitekt, agera lösningsarkitekt för hela projektet och leda andra delar i projektet i rätt riktning efter ett misslyckat försök till mikrotjänstarkitektur. Arbetet stöddes i och med medverkan i Migrationsverkets strategigrupp för mjukvaruarkitektur för att förverkliga organisationens framtida målbild för IT-arkitektur.
  Tekniker/Metoder: Java, React JS, Bootstrap, Spring, Jira, Intellij IDEA, Spring Cloud, Spring boot, Scrum, maven, git, rest, DDD, mikrotjänstarkitektur, jenkins, liquebase
 • Migrationsverket

  Mjukvaruarkitekt

  2018 - 2018

  Mjukvaruarkitekt i scrumteam för utveckling av en av migrationsverkets stödsystem för biträdeshantering vilket innefattade interna såsom externa webbtjänster. Uppdraget bestod i att successivt möjliggöra att all konversation mellan biträden och migrationsverkets handläggare sker digitalt. Arbetet innefattade ändringar samt ny funktionalitet i befintliga system. En stor del i det arbetet var att centralisera förordnandefunktionen dvs den process som knyter biträden till sökande. Agerade mjukvaruarkitekt i teamet vilket innefattade att omsätta kraven i en teknisk lösning i enlighet med migrationsverkets riktlinjer för mjukvaru- och lösningsarkitektur, där bland annat DDD/Mikrotjänstarkitektur tillämpas. Rollen innebar också att medverka i Migrationsverkets strategigrupp för mjukvaruarkitektur för att förverkliga organisationens framtida målbild för IT-arkitektur.
  Tekniker/Metoder: Java, React JS, Bootstrap, Spring, Jira, Intellij IDEA, JBoss, Scrum, maven, git, rest, TDD, DDD, mikrotjänstarkitektur, jenkins
 • Migrationsverket

  Mjukvaruarkitekt

  2017 - 2018

  Mjukvaruarkitekt i scrumteam för utveckling av en av migrationsverkets externa webbtjänster. Uppdraget bestod i att utveckla en extern "min sida" för biträden. Tjänsten byggs på en redan befintlig lösning som redan fanns i drift som bestod i en wicket-applikation. De nya delarna byggdes dock som en ren klient-server lösning med javascript-ramverket React JS som frontend och en java-backend. Interna integrationstjänster togs i viss mån också fram vid behov av teamet inom ramen för projektet. Agerade mjukvaruarkitekt i teamet vilket innefattade att omsätta kraven i en teknisk lösning i enlighet med migrationsverkets riktlinjer för mjukvaru- och lösningsarkitektur, där bland annat DDD/SOA tillämpas. Rollen innebar också att medverka i Migrationsverkets strategigrupp för mjukvaruarkitektur för att förverkliga organisationens framtida målbild för IT-arkitektur.
  Tekniker/Metoder: Java, React JS, Bootstrap, Spring, Jira, Intellij IDEA, JBoss, Scrum, maven, svn, git, rest, TDD, DDD, jenkins
 • Migrationsverket

  Mjukvaruutvecklare

  2016 - 2017

  Konsult i scrumteam för utveckling av en av migrationsverkets externa webbtjänster. Uppdraget bestod att utveckla en extern "min sida" för tillståndssökande i olika ärenden, bland annat för asylprocessen, där den sökande kan följa progressen i sitt ärende. Tjänsten byggs som en ren klient-server lösning med javascript-ramverket React JS som frontend samt en javabackend som sköter integrationen mot interna system. Framtagning av dessa integrationstjänster togs i viss mån också fram vid behov av teamet inom ramen för projektet. Arbetet utförs med metodik från SCRUM och arkitekturmässigt tillämpas DDD/SOA.
  Tekniker/Metoder: Java, React JS, Spring, Jira, Intellij IDEA, jboss, informix, Scrum, maven, svn, TDD, DDD
 • Migrationsverket

  Mjukvaruutvecklare

  2014 - 2016

  Konsult i scrumteam för utveckling av migrationsverkets interna webbtjänster. Uppdraget innefattar att bland annat utveckla Ärendefördelning 2.0, ett bokningssystem för Migrationsverkets möten inom asylsökningsprocessen. Systemet har ett flertal integrationspunkter mot bland annat Exchange, avståndtjänst och externa biträdessystem för advokater. Detta uppdrag utförs parallellt med förvaltningsaktiviteter av gamla system. Tjänsterna byggs som webbaserade applikationer där ramverket Wicket används som web-ramverk, spring samt JPA2. Oracle Service Bus används för att kommunicera med andra tjänster inom och utom organisationen. Arbetet utförs med metodik från SCRUM och arkitekturmässigt tillämpas DDD/SOA.
  Tekniker/Metoder: Java, wicket, Spring, Jira, Intellij IDEA, Weblogic server, informix, Scrum, Lean, maven, svn, ESB, CSS, Cucumber, TDD, DDD, JWebServices (Exchange)
 • Ida Infront

  Mjukvaruutvecklare

  2012 - 2014

  Deltog initialt i att färdigställa en leverans till Energimyndigheten Konsult i ett av Idas kundprojektteam som designar och bygger informationshanteringssystem för laboratoriemiljöer baserade på Idas iipax-plattform. Teamet har både myndighetskunder som bland annat NFC, Olso universitetssjukhus men även privata kunder som Dyanmic Code. Utvecklingen skedde i huvudsak i java. Arbetet utfördes delvis med metodik från SCRUM.
  Tekniker/Metoder: Java, Swing , IntelliJ, JBoss, mysql, mssql, Scrum, Git, Maven, gradle, svn, Jira
 • Ida Infront

  Mjukvaruutvecklare

  2012 - 2014

  Deltog initialt i att färdigställa en leverans till Energimyndigheten Konsult i ett av Idas kundprojektteam som designar och bygger informationshanteringssystem för laboratoriemiljöer baserade på Idas iipax-plattform. Teamet har både myndighetskunder som bland annat NFC, Olso universitetssjukhus men även privata kunder som Dyanmic Code. Utvecklingen skedde i huvudsak i java. Arbetet utfördes delvis med metodik från SCRUM.
  Tekniker/Metoder: Java, Swing , IntelliJ, JBoss, mysql, mssql, Scrum, Git, Maven, gradle, svn, Jira
 • Migrationsverket

  Mjukvaruutvecklare, Teamledare (Scrummaster)

  2011 - 2012

  Konsult i scrumteam för utveckling av migrationsverkets nya e-tjänster. Satsningen som kallas e-Migration och syftar till att göra Migrationsverket till en effektiv e-förvaltning och möjliggöra en elektronisk ärendehantering. Teamet ansvarar för tjänsten e-Mottagning som ska användas för att samordna boendeplatser för asylsökande. Detta uppdrag utförs parallellt med förvaltningsaktiviteter av gamla system. Tjänsterna byggs som webbaserade applikationer där ramverket Wicket används som web-ramverk. Oracle Service Bus används för att kommunicera med andra tjänster inom och utom organisationen. Arbetet utförs med metodik från SCRUM.
  Tekniker/Metoder: Java, wicket, Struts, Eclipse, Weblogic, informix, Scrum, Lean, maven, svn, Oracle Service Bus
 • Ida Infront

  Mjukvaruutvecklare

  2010 - 2010

  Konsult i utveckling av Idas produktportfölj som innefattar lösningar för ärendehantering, elektroniskt arkiv samt kommunikation. Ingick till en början i Idas produktutvecklingsgrupp för att sedan ingå i en kundutvecklingsgrupp där gruppen hade ansvar för nyutveckling och förvaltning åt 5 olika kunder huvudsakligen bestående av svenska myndigheter. Applikationerna bestod i J2EE lösningar med webstart distribuerade klienter. Idas produkter är byggda för att köras på ett flertal applikationsservrar samt databaser vilket gjorde arbetet omväxlande. Utvecklingen skedde i huvudsak i java i Eclipse. Arbetet utfördes med metodik från SCRUM.
  Tekniker/Metoder: Java, Swing, Eclipse, JBoss, mysql, mssql, Scrum, Clearcase, maven, svn, Jira
 • Vattenfall

  Mjukvaruutvecklare, Systemarkitekt, Teamledare

  2009 - 2010

  Utveckling av en kundportal för översikt av energiförbrukning. Ett system för många samtida användare för punktmätning av energikällor. Systemarkitekt för webbdelen som bygger på ramverken Spring, Spring MVC samt Spring Security som säkerhetslösning. För databaslagret användes Hibernate och JPA och för projekthantering användes Maven 2. Arbetet utfördes med metodik från SCRUM.
  Tekniker/Metoder: Java, Eclipse, JQuery, DWR, Hibernate, JPA, Spring 2.5, Spring MVC, Spring Security 2, maven, SCRUM, Jira
 • Tritech, SAAB

  Mjukvaruutvecklare

  2009 - 2009

  Framtagning av komplett perspektiv för Eclipse IDE, för Ada95-syntax.
  Perspektivet innehöll: Editor, build/launch configurations, Content Outline, Content Assist, Content Formatting, Syntax Highlighting, Error Annotation, Folding samt konfigurationsflikar/preferences.
  Utvecklingen skedde helt i PDE (Plugin Development Environment, Eclipse). Arbetet utfördes med metodik från SCRUM.
  Tekniker/Metoder: Java, Eclipse, PDE, Ada95, SCRUM
 • Tunstall

  Mjuikvaruutvecklare

  2009 - 2009

  Ansvarig för att färdigställa en integrationslösning för vårdsystem inom hemtjänsten för Tunstall ABs räkning. Arbetet gick ut på att föra över person- och adressuppgifter samt personalschema från TimeCare, vilket är ett personal och planeringsverktyg, till Tunstalls system kallat SMITH. Kontakten med TimeCare skedde via ett webbservicegränssnitt och själva integrationen gjordes i 2 steg via 2 applikationer.
  Tekniker/Metoder: C3, MS SQL Server
 • Tunstall

  Mjukvaruutvecklare

  2009 - 2009

  Skapade en avancerad loggfunktion samt gjorde en översyn av felhantering för en webbservicetjänst för Tunstall AB:s räkning. Webbservicen agerade gränssnitt för handdatorlösning för registrering av utförda tjänster inom vård och omsorg.
  Tekniker/Metoder: C#
 • Copyswede

  Systemarkitekt

  2008 - 2008

  Copyswede är en ekonomisk förening som ägs av sina fjorton medlemsorganisationer (STIM, SAMI etc). Föreningen hanterar och administrerar olika typer av ersättningar till upphovsmän och utövande konstnärer. De olika typerna av ersättningar är TV-, privatkopiering-, DVD-, ALCS-, UR-ersättning. Tritech fick i uppdrag att designa deras nästa generations fördelningssystem. Ansvarig för framtagning av systemarkitektur, databasmodell där all ”kommunikation” hanterades av LINQ samt en grafisk mock-up (för verifiering mot användare).
  Tekniker/Metoder: LINQ, .NET
 • Northport

  Mjukvaruutvecklare

  2008 - 2008

  Produktutveckling av ett webbaserat Content Management System (CMS). Northport är verksamt inom IP-TV branschen och har en framstående produkt i ModulutionTM, vilket är en skalbar och flexibel middleware mjukvara, som levererar bl.a. webserver, clienter och portaler. Uppdraget innebar utveckling av en JBoss Seam webb CMS mot ett webservice API tillhandahållet av Northport. Applikationen kördes på JBoss 4.2 som i sin tur kördes på Linux Fedora 9.
  Tekniker/Metoder: Java, JBoss Seam, Linux
 • Image Systems

  Mjukvaruutvecklare

  2008 - 2008

  Fortsättning av nedanstående uppdrag med utveckling av Image Systems nya filmscanner. Denna gång utvecklades en bootstrap-programvara i pekskärmsmodulen för övervakning av huvudprogramvaran (Watchdog) i pekskärmen samt överföring av nya filer från huvudmodulen. Även här användes en socket-lösning för kommunikation där bootstrap-programvaran agerade server.
  Tekniker/Metoder: Windows CE, C++, Sockets, TCP/IP
 • Image Systems

  Mjukvaruutvecklare

  2008 - 2008

  Utveckling av programvara till en filmscanner. Filmscannern bestod av en huvudmodul samt en separat pekskärm som är interface mot användaren av scannern. Båda delar använde Windows CE som plattform. Arbetet bestod i att ta fram en kommunikationsklass för att kommunicera med pekskärmen. Klassen använde sockets över TCP/IP som kommunikationslösning.
  Tekniker/Metoder: Windows CE, C++, Sockets, TCP/IP
 • Tunstall

  Systemarkitekt

  2008 - 2008

  Framtagning av funktionsspecifikation för en helt ny version av Tunstalls vårdsystem SMITH 3.0. Arbetet innefattade att i samarbete med Tunstall ta fram funktionskrav för en handdatorapplikation. Dessutom tog funktionskrav fram för utökning av funktionalitet för nuvarande applikationer samt att lyfta upp dessa till en .NET plattform.
  Tekniker/Metoder: C#, .NET
 • Tunstall

  Mjukvaruuutvecklare

  2007 - 2007

  Vidareutveckling av vårdsystem inom hemtjänsten för Tunstall ABs räkning. Vårdsystemet är byggt i VB 6, Visual C++, .NET 1.1, Webservices, Chrystal Reports 8 och SQL Server 2005.
  Tekniker/Metoder: .Net, MS Visual C++, Chrystal Reports, MS SQL Server
 • Metrima

  Firmwareutvecklare

  2007 - 2007

  Fortsättning på nedanstående uppdrag där största vikten låg på protokollhantering för dynamisk utsökning och avläsning av olika mätartyper såsom el-, vatten-, värme- och gasmätare.
  Tekniker/Metoder: M-Bus, IEC1107, ModBus, ARM7, IAR-C, LON
 • Metrima

  Firmwareutvecklare

  2006 - 2006

  Firmware programmering för framtagning av en ny produktgeneration terminaler för insamling av mätdata från elmätare (Automated Meter Reading - AMR). Terminalerna kommunicerade via elnätet (PLC) med protokollet LonWorks. Ansvarig för implementation av bland annat optiskt gränssnitt samt gränssnitt mot brytarfunktioner i elmätaren.
  Tekniker/Metoder: ARM7, IAR-C, LON, HDLC

Karls kompetensområden

 • Databashanterare

  MS SQL-server, mySQL
 • Utvecklingsspråk

  Java
 • Verktyg & Middleware

  Eclipse
 • Databaser

  Datamodellering
 • Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare

Karls anställningar

 • VD, Konsult, Larsson Agile Consulting

  2013 -

 • Systemutvecklare/Systemarkitekt, HiQ Ace AB

  2012 - 2013

 • Systemutvecklare, Tritech Technology AB

  2000 - 2012

Karls utbildningar

 • LFD459: Kubernetes for App Developers, The Linux Foundation

  2022 - 2022

 • Systemvetare, Linköpings universitet

  2000 - 2004

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning