Hoppa till sidans innehåll

Kent Bauman

Projektledare

Kent är en erfaren projekt- och teamledare med analytisk begåvning. Han är meriterad inom projekt- och produktledning i en tekniskt och organisatoriskt komplex omgivning och har verkat med många internationella kontaktytor. Kent tycker om och har lätt för att sätta sig in i nya sammanhang och har en spetskompetens inom business intelligence.

Områden

 • Projektledare
 • Business intelligence

Om Kent

Kent för väl motiverade resonemang, övertygar verbalt och i skrift och är lätt att samarbeta med. Han har vana av att fatta välgrundade beslut genom att exempelvis ställa kvalitetsaspekter i relation till begränsningar i tidplan och budget. Kent är en mycket omtyckt kollega som tycker om att inspirera och skapa engagemang i gruppen.

Kents CV

 • Transportstyrelsen

  Change- and Configuration Manager

  2018 -

  Ansvarar för konfigurations- och ändringshantering samt driftsättning inom projekt och förvaltning.

  Här ingår att sammanställa underlag för uppsättning och konfiguration av nya miljöer och behörigheter.
  Planering och styrning av förändring av produktionsmiljön, hantering av inkommande och utgående beställningar samt att agera SPOC mot driftleverantören.
  Är inom projekten drivande i arbete med informationssäkerhet för nya system.

  Uppdraget innefattar kontaktytor mot varierande discipliner och förutsätter ordningssinne, teknisk förståelse och förmåga att se helheten.
 • Ericsson

  Förbättringsprojektledare

  2016 - 2017

  Löste behovet av ett anpassningsbart och automatiskt kontrollerat sampleuttag i samband med att ett krav på täthetsprovning infördes. Utvecklade en statistisk modell som nu driftsätts för ungefär 1.5 miljoner tillverkade enheter på årsbasis.

  Metoder: Six Sigma, Förändringsledning
 • Ericsson

  Analytiker/kravställare

  2016 - 2016

  Deltog i en task force sammansatt av internationella representanter från tre bolag. Sammanställde beslutsunderlag av data i varierande format (även fragmenterad) och drev igenom förbättrande insatser.

  Metoder: Dataanalys, Workshops, Agila metoder
 • Ericsson

  Projektledare produktkvalitet

  2016 - 2017

  Roll: Delprojektledare (ca 15 deltagare, lokalt och internationellt)

  Ansvarig för delprojekt inom ett större program nya produktfamiljer. Stort fokus låg på att definiera inom programmet gemensamma metoder och dess organisation då både R&D, industrialisering och volymramp var spridda över fyra kontinenter.

  Metoder: Scrum, Målstyrning, GSPP
 • Ericsson

  Projektledare IT

  2015 - 2015

  Roll: Projektledare (4 deltagare i tre länder)

  Ledde implementation och test av systemkopplingen mellan Ericssons och Kathreins test- och kvalitetsdatabaser.

  Metoder: Förändringsledning, Agila metoder
 • Ericsson

  Analytiker

  2013 - 2014

  Utvecklade ny analysmetodik som tillämpades på radiotest- och kvalitetsdata, resultaten låg till grund för riskbedömningar och produktkvalificering som Kent deltog aktivt i. Sammanställde även bl a beslutsunderlag på logistisk data och bidrog till identifiering av problemområden på produkt och testmiljö samt nya kravställningsbehov.

  Metoder: Dataanalys, Förändringsledning, Workshops
 • Ericsson

  Projektledare produktkvalitet

  2012 - 2017

  Roll: Delprojektledare (10-tal formella deltagare + ett större antal externa beroenden)

  Ansvarig för delprojekt vid framtagandet av en ny produktfamilj, sedermera dito i maintenancefasen. Uppdraget innefattade riskanalys och målsättningsarbete, intensivt förbättringsarbete i industrialiseringsfasen och kontinuerligt vidmakthållande och förbättring av uppnådda kvalitetsnivåer i volymproduktion. Produktfamiljen har omsatt miljardbelopp under tiden Kent ansvarade för total produktkvalitet, innefattande hårdvara, producerbarhet i global tillverkning och kundreturer. Kontinuerlig kontakt med externa gränssnitt har varit avgörande för måluppfyllnaden och Kent medverkade i programmets internationella referensgrupp.

  Metoder: Scrum, Målstyrning, XLPM, Six Sigma, Dataanalys, Workshops
 • Ericsson

  Product Quality Leader

  2012 -

  Roll: Delprojektledare (10-20 deltagare per delprojekt, lokalt och internationellt)

  Projektledare för den totala produktkvaliteten för 6 produktfamiljer, har varit delaktig från förstudier via industrialisering till global volymproduktion i maintenance-fasen. Uppdraget har varit målstyrt och genomförts med agila metoder inom huvudområdena hårdvara / process / testyield / kundreturer.

  Metoder: Scrum, Målstyrning, GSPP, Processutveckling
 • Ericsson

  Objektledare

  2010 - 2012

  Roll: Delprojektledare med 10-talet deltagare och många externa kontaktytor.

  Objektledare med budgetansvar för ny produktplattform av antennintegrerad radio, globalt testyieldansvarig för programmets sju underliggande produkter under förstudie-, prototyp- och volymfas. Genomförde löpande symptom- och kapabilitetsanalys av big data och sammanställde visualiserade problembilder.

  Metoder: Scrum, Dataanalys, Six Sigma, XLPM
 • Ericsson

  Product engineer

  2009 - 2012

  Roll: Team-/delprojektledare (ca 10 medlemmar per produktfamilj, lokalt och internationellt)

  Teamledarroll med globalt testyieldansvar inom tre produktprogram inom LTE/multimode Radio. Specialiserad inom symptom- och kapabilitetsyanalys av big data samt teamledande rotorsaksanalys och resultatuppföljning under prototyp- och volymramp- och maintenancefas. Kent bidrog även till nya verktyg medelst VBA-kodning och kravställning på nya system.

  Metoder: Scrum, Dataanalys, Six Sigma, PROPS
 • Ericsson

  Felsökare

  2007 - 2009

  Felsökning av radio/digital/DCDC på GSM- och WCDMA-produkter.

Kents kompetensområden

 • Verktyg & Middleware

  MS Office, MS Sharepoint, Sharepoint
 • Hårdvara

  Mac, PC
 • Kvalitetsstyrning

  Kvalitetsledning, Change Management, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering
 • Projektledning

  Teknisk projektledning, Projektledning
 • Metoder & Processer

  PROPS, XLPM, Lean Six Sigma
 • Ledarskap

  Ledarskap allmänt
 • Operativsystem/plattformar

  Windows XP, Windows 7, iOS, Mac OS
 • Utvecklingsspråk

  Office VBA, VBA
 • Projektfaser

  Implementation, Införande och överlämning, Drift, Produktionsinförande
 • Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem
 • Branscherfarenhet

  Tillverkare av Telekomutrustning, Elektronikindustri, Ideell organisation
 • Roller

  Delprojektledare, Teknisk projektledare
 • Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system
 • Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Engelska
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Förändringsledning, Projektledning, Change Management

Kents anställningar

 • Kvadrat-konsult, Effice AB

  2018 -

 • Product Quality Leader, Ericsson

  2012 - 2018

 • Product Engineer, Ericsson

  2010 - 2012

 • Product Engineer, Adecco

  2009 - 2010

 • Felsökare, Adecco

  2007 - 2009

Kents utbildningar

 • Analyzing and Visualizing Data with Power BI, Microsoft

  2017 - 2017

 • ITIL Foundation, Bita

  2017 - 2017

 • Prince2 Foundation, Adding Value Consulting AB

  2017 - 2017

 • Prince2 Practitioner, Adding Value Consulting AB

  2017 - 2017

 • Leading Virtual Teams, Ken Blanchard Companies

  2016 - 2016

 • Hansoft certified trainer, Hansoft

  2016 - 2016

 • Six Sigma Yellow Belt, Ericsson

  2015 - 2017

 • LEAN book integration program, Ericsson

  2014 - 2014

 • Ledarskap för team- och arbetsledare, Advantum Kompetens

  2013 - 2013

 • Sharepoint grund, Lexicon

  2013 - 2013

 • FMEA, Expira

  2012 - 2012

 • DMAIC, Ericsson

  2011 - 2011

 • Interkulturell kommunikation, Mindset

  2011 - 2011

 • Excel 2011 nyheter + pivot, Informator

  2011 - 2011

 • XLPM för projektmedlemmar, Semcon

  2010 - 2010

 • Minitab, Expira

  2010 - 2010

 • WCDMA System Overview, Teledrom Kista

  2010 - 2010

 • Working and communicating with China, Multicultural Consulting

  2010 - 2010

 • LTE/SAE System Overview, Ericsson

  2009 - 2009

 • Grundläggande digitalteknik, Nercia

  2008 - 2008

 • Industriell ekonomi, Linköpings universitet

  2002 -

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning