Hoppa till sidans innehåll

Kristina Lindgren

Interim chef

Kristina har lång erfarenhet som ledare, projektledare och utredare inom IT. Hennes professionella bana har sträckt sig över både den offentliga och privata sektorn och innefattat arbete inom kommunal och statlig verksamhet. Hennes breda kompetens inom området är resultatet av en lång och gedigen yrkeskarriär.

Områden

 • Interim chef
 • projektledare
 • förändringsledare

Om Kristina

Utmärkande för Kristina som ledare är att hon har förmågan att kommunicera med medarbetare, beställare och leverantörer, vilket bidrar till framgång genom att uppsatta mål kan nås. Hon har ett brinnande intresse för ledarskap samt att utveckla andras ledarskap. Genom ett antal utbildningar inom chef/ledarutveckling samt arbetslivserfarenheter har hon kontinuerligt utvecklat sin ledarkompetens samt genom att agera som mentor.

Kristinas CV

 • Luftfartsverket

  Projektledare VLS/Målstyrning/EA verktyg

  2024 -

  Projektledare:
  - Projektledare med ansvar för implementation av verksamhetsledning/målstyrning och arkitektur verktyg. Uppdraget har innebär förstudie, planering, införande samt överlämning till förvaltning. LFV (Luftfartsverket) är ett statligt verk i Sverige med ca. 1400 anställda.
  - Hantering av referensgrupper, moderering av styrgrupp samt övriga intressenter av VLS verktyg.
  - Införande av ett nytt verksamhetsledningssystem har inneburit, ansvar för förändringsledning, samarbete med flera projekt, ekonomi samt hantering av ca. 15 personer inom projektet. Projektet har fokus på hög kvalitet inom snäv tidsram, samt inom ekonomisk ram. Vad gäller slutdatum fanns där ett finns ett slutdatum med beroende till andra projekt inom LFV där Kristina samarbetar med andra projektledare.
  - Stöd till IT/verksamhet gällande avtal, förhandlingar leverantörer enligt LOU.
  - Projektet krävde hög kommunikationsförmåga för att översätta information mellan verksamhet och IT. Kristina är handledare inom UGL vilket var en stor fördel med tanke på behovet av kommunikationsförmåga.
  - Projektmetodik är PPS
  - Systemstöd inom projektet är Antura samt Advantum
 • SiS (Statens institutions Styrelse)

  Projektledare nytt intranät

  2022 - 2023

  Projektledare:
  - Projektledare med ansvar för implementation av nytt intranät inom statlig myndighet. Uppdraget har innebär förstudie, planering, införande samt överlämning till förvaltning. SiS (Statens institutions Styrelse) är en statlig myndighet i Sverige med ca. 5000 anställda.
  - Hantering av referensgrupper, moderering av styrgrupp samt övriga intressenter av nytt intranät.
  - Införande av ett nytt intranät har inneburit, ansvar för förändringsledning, införande av webborganisation, programledarskap för flera projekt, ekonomi samt hantering av ca. 15 personer inom projektet. Projektet levererades inom tid, ekonomi samt med hög kvalitet. Vad gäller slutdatum fanns där ett fast slutdatum med beroende till andra projekt inom SiS där Kristina agerade programledare.
  - Stöd till IT/verksamhet gällande avtal, förhandlingar leverantörer enligt LOU.
  - Projektet krävde hög kommunikationsförmåga för att översätta information mellan verksamhet och IT. Kristina är handledare inom UGL vilket var en stor fördel med tanke på behovet av kommunikationsförmåga.
  - Projektmetodik var delvis traditionell inledningsvis, därefter agil.
  - Verktyg för dokumentation samt det agila arbetet var JIRA och Confluence.
 • Kommuninvest AB

  Solution Responsible

  2020 - 2022

  Solution Responsible
  - Solution responsible/Systemförvaltare med ansvar för affärssystem inom Kommuninvest AB. Uppdraget innebär förvaltning, förändringsledning, projektledning för interna/externa system. Kommuninvest AB är bank för Sveriges alla kommuner samt Regioner.
  - Projektledare, uppgradering av FIS/Adaptiv affärssystem, införande av SOFR (ny räntesättningsmetod). Uppgraderingen av affärssystemet var globalt med alla tidszoner involverat, med allt kulturellt att ta hänsyn till. Uppgraderingen levererades på 100% distans, vilket var en utmaning med tanke på språk, tidszoner m.m. Det fanns ett fast slutdatum som levererade enligt tid/ekonomi. Projektmetodik var delvis traditionell inledningsvis, därefter agilt.
  - Projektstöd/kravställare uppgradering av CRM (Microsoft Dynamics CRM)
  - Stöd till IT/verksamhet gällande avtal, förhandlingar leverantörer enligt LOU.
  - Projektmetodik var agil samt SAFe.
 • Sigma IT AB

  Affärsområdes chef

  2019 - 2020

  Business area manager
  - Affärsområdes ansvarig med 3 underställda chefer samt ansvar för 50 medarbetare. Uppdraget innebär ekonomi, styrgruppsarbete, HR, marknad, sälj, förvaltning, omvärldsbevakning samt verksamhetsutveckling.
  - Projektledare för införande av Microsoft Power BI som verktyg för verksamhetens kunder. Syftet med projektet var att kunna erbjuda Power BI som verktyg för ekonomi/driftuppföljning för kunderna.
  - Projektledare förstudie/uppgradering av AD (Active Directory) av kund inom branch ekonomi/pension.
  - Projektmetodik var agil metodik.
 • Transportstyrelsen

  Förvaltningsledare/Projektledare

  2018 - 2019

  Förändringsledare/projektledare
  - Förvaltningsledare, Transportstyrelsen. Uppdrag inom webb och dokument där förvaltningsledning för internwebb/externwebb Transportstyrelsen. Hantering av ekonomi, personal, verksamhetsutveckling.
  - Projektledare intern uppdrag inom webb och dokument avdelningen, uppdrag att uppgradera sharepoint. Utfördes med agil metodik.
 • Westinghouse

  Delprojektledare

  2018 - 2018

  Delprojektledare:
  - Digitaliseringsprojekt Westinghouse
  - Uppdrag har inneburit förändringsledning, systemstöd, administrering samt dokumentering.
  - Agil metodik
 • Örebro Kommun

  Delprojektledare

  2018 - 2018

  Delprojektledare:
  - Digitaliseringsprogrammet Örebro Kommun.
  - Uppdrag har inneburit systemstöd, administrering samt dokumentering.
  - Agil metodik tillämpades i projektprogrammet,
 • Epiroc

  Delprojektledare

  2017 - 2018

  Delprojektledare:
  - Migreringsprojekt NGAD fas 1 (New, Global, Application, Domain). Appplikation och server migreringsprojekt där ca.500 applikationer skulle migreras från Atlas Copco domänen till Epiroc domänen.
  - Uppdrag har inneburit att driva migreringsarbetet, kommunikation/samarbete med kund, förändringsledning, stöd till verksamhet, dokumentation samt säkerhetsställa kvalitet på leverabler till kund.
  - Projektet var tidsstyrt på grund av börsintroduktion, därmed var det av högsta vikt att hålla, driva alla tidsaspekter. Det fanns även en företagssekretess samt stor organisationsföränding att navigera i för alla delaktiga parter.
  - Projektmetodik var agil för projektprogrammet. För hantering av kvalitet inom projektet användes Hansoft som verktyg.
 • Eskilstuna Kommun

  Enhetschef

  2017 - 2017

  Enhetschef, socialpsykiatrin, Eskilstuna Kommun
  - Lönesättande chef för två personalgrupper, totalt 40 personer med ansvar för personal, ekonomi, utveckling, verksamhet, ledningsgrupp. Inom uppdraget ingår förändringsledning, omställning, rekrytering, utbildningsstöd, organisationsutveckling. Framtagande av handlingsplan samt genomförande tillsammans med företagshälsovård och HR.
 • Transportstyrelsen

  Sektionschef/IT-Förvaltningsledare

  2013 - 2017

  IT-Förvaltningsledare, FO Integrationscenter, IT-avdelningen
  - IT-Förvaltningsledare för Transportstyrelsens Integrationscenter med ansvar för strategi, förvaltning, ekonomi, personal (ej lönesättande), ledningsgrupp, utveckling, omvärldsbevakning.
  - Inom uppdraget ingår mandat att leda 30 personer inom Transportstyrelsens integrations kompetenscenter. Aktiviteter är leveransstyrning, rekrytering, budget, krav, beställarstöd, strategi, arkitektur, samarbete med myndigheter/landsting/verk/kommuners integrations kompetenscenter.
  - Representerar Transportstyrelsen i en referensgrupp för Örebro Universitet. Det gäller ett nytt informationssäkerhetsprogram.
  TF Sektionschef, Utvecklingsenheten, IT-avdelningen
  - Transportstyrelsen, lönesättande chef för en grupp på 24 personer med ansvar för personal, ekonomi, utveckling, verksamhet, ledningsgrupp. Inom uppdraget ingår förändringsledning, rekrytering, utbildningsstöd, budget, styrande aktiviteter inom TS IT-avdelning i syfte att attrahera nya medarbetare. Inom förändringsarbetet har det ingått att coacha medarbetare i förändring.
  - Projektmetodik inom projekt var agil samt programledarskap. System för hantering av projekt var Antura.
 • e-man AB

  Enhetschef

  2009 - 2013

  Enhetschef/Regionschef
  - Lönesättande chef för en grupp på 15 personer med ansvar för personal, ekonomi, sälj, marknadsföring, verksamhet, kontor, ledningsgrupp. Inom tjänsten som enhetschef ingick även konsultuppdrag.
  - Inom uppdraget ingick att leda, hantera personalfrågor, rekrytering, kontoret/region Örebro, konsultuppdrag, nyförsäljning/merförsäljning, marknadsföring, juridiska avtalsfrågor, upphandlingar/avrop, budget för enheten
  - Projektmetodik var agil inom de projekt där Kristina var aktiv samt anpassning av respektive kunds projekt modell.
  - Konsultuppdrag (2009–2012) Trafikverket IT som Release Manager/Change Manager inom drift/förvaltning. Uppdraget innefattade hantering av planerade förändringar inom Trafikverkets IT-System ex. Synergi. Utöver Release och Change management bidrog även konsulten som projektstöd till Trafikverket med projektmodell XLPM.
 • Logica

  Teamchef

  2008 - 2009

  Staff Manager
  - Lönesättande chef för en grupp på 28 personer med ansvar för personal, ekonomi, sälj, marknadsföring, verksamhet. Försvarsmakten var en del av personalen uppdrag med dygnet runt bevakning. Det ingick projektcoachuppdrag. Syftet med projektet var att ta fram en ny plattform/Citrix miljö för en statlig myndighets administrationssystem. Plattformen var ny teknik med en strategisk roll för merförsäljning.

Kristinas kompetensområden

 • IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt
 • Systemtyper

  Systemförvaltning, Systemintegration
 • Kvalitetsstyrning

  Configuration Management, Change Management, Dokumentation
 • Projektledning

  Projektadministratör/assistent, Hansoft, Agile project systems, Projektledning
 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, ITIL, Scrum, Agila metoder allmänt
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Organisationsutveckling, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Omvärldsanalys, Förändringsledning, Produktledning, Projektledning, Programledning, Innovationsledning, Change Management, Information Management, Inköp
 • Tillämpningar

  CRM-system, Ärendehanteringssystem
 • Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Mentor, Ledarskap allmänt, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Beteendevetenskap, Operativ ledning, Interimsledning, Chefscoaching, Styrelseledamot, Det coachande ledarskapet
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Service/Tjänster, Hälso-Sjukvård
 • IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö
 • Utbildning

  Systemvetenskap, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer
 • Roller

  Delprojektledare, Upphandlare, Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Coach, Configuration Manager (CM), Förändringsledare, Kommunikationscoach, Interimschef, Teknisk projektledare, Scrum master
 • Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, Presentationsteknik, Engelska, Externkommunikation

Kristinas anställningar

 • Konsult IT/Management, Kvadrat AB (eget bolag Kristina Lindgren AB)

  2022 -

 • Solution Responsible, Kommuninvest AB

  2020 - 2021

 • BA Manager, Sigma IT AB

  2019 - 2020

 • Interim chef/projektledare, Frontit AB

  2018 - 2019

 • Interim chef/projektledare, Acceptus AB

  2017 - 2018

 • IT förvaltningsledare/sektionschef, Transportstyrelsen

  2013 - 2017

 • Enhetschef, e-man

  2009 - 2013

 • Staff Manager, Logica

  2008 - 2009

 • Projektledare/change manager, EDB

  2006 - 2008

 • IT Tekniker/Projektledare, Kristinehamns Kommun

  2003 - 2003

 • Projektledare, Bredbandsbolaget

  2000 - 2003

 • IT-Tekniker, WM-Data

  1999 - 2000

 • Tandhygienist, Tandläkarmottagningar

  1992 - 1998

 • Undersköterska, Karlskoga Lasarett

  1988 - 1995

Kristinas utbildningar

 • Certifiering inom Styrelsearbete, Styrelseakademin

  2023 - 2023

 • Project Manager Certification, IO4PM™, International Organization For Project Management™ - Operations

  2023 - 2023

 • HUGL, UGL Akademin

  2022 - 2022

 • Informationssäkerhet, IFI

  2021 - 2021

 • Omvärldsanalys offentlig sektor, Kairos Future

  2021 - 2021

 • Grundläggande krav/test, Kommuninvest

  2021 - 2021

 • Ledarutbildning, Sandahl Partner

  2021 - 2021

 • Certifiering SAFe 4.5, Frontit academy

  2019 - 2019

 • Myer Briggs, Frontit academy

  2019 - 2019

 • Projektledare, Frontit academy

  2017 - 2017

 • Förändringsledare, Frontit academy

  2017 - 2017

 • FUGL, UGL Akademin

  2016 - 2016

 • Scrum Master, Cornerstone

  2015 - 2015

 • Chef inom myndighet, Transportstyrelsen intern utbildning

  2015 - 2015

 • UGL, UGL Akademin

  2013 - 2013

 • ITIL Foundation, BITA Service Management

  2013 - 2013

 • Situationsanpassad ledarskap, Blanchard Sverige AB

  2010 - 2010

 • UL (Utvecklande Ledarskap), Actea Consulting

  2010 - 2012

 • Systemvetenskaplig utbildning med magisterexamenUniversitet, Örebro Universitet

  2003 - 2006

 • IT-Tekniker, WM-Data

  1999 - 1999

 • PC-Samordnarutbildning, CLL

  1998 - 1999

 • Tandhygienistutbildning, Örebro Universitet

  1990 - 1992

 • Vårdlinjen Hälso och sjukvård, Alnängsskolan

  1986 - 1988

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning