Hoppa till sidans innehåll

Linda Westlund

Projektledare

Linda har jobbat i IT-branschen i 20 år och har skaffat sig en bred kunskap inom flera roller och områden, med störst fokus på projektledning av utvecklingsprojekt. Hon har verkat i olika branscher, framför allt inom e-handel/retail, men även inom vård och omsorg och bank. Med sin bakgrund inom verksamhetsutveckling, teknisk support och kravhantering har hon en god kommunikationsförmåga och skapar sig snabbt en förståelse för verksamhetens/kundens behov. Hon gillar både att jobba operativt nära de personer hon leder, samt att lyfta blicken och jobba strategiskt.
Exempel på roller där Linda kan spela en nyckelroll:

Projektledning: Linda har verkat i flera utvecklingsprojekt och utövat både traditionell projektledning och agila metoder, såsom Scrum och Kanban. Hon är van att leda personer och verka mot uppsatta mål. Med sin kombination av teknisk bakgrund och ledarskap uppskattas hon av både beställare/kunder och deltagare i utvecklingsprojekten. Linda har erfarenhet från hela projektprocessen och har jobbat både med upphandling av system, förstudier, kravhantering, implementation och utveckling, test och utbildning.

Ledarskap/leveransansvar: Utöver att leda projekt är Linda även van att arbete som chef, samt vara med i ledningsgrupp. Hon ser till människan och dess potential, hon är van att kartlägga processer, driva förändring och jobba mot att skapa mer effektiva team. Hon har även verkat som leveransansvarig för ett antal team och ansvarat för deras framfart och prestation. Egenskaper Linda beskrivs som en ansvarsfull, strukturerad och engagerad person. Hon är inte rädd för att hugga tag i saker och hon uppskattas av kunder och kollegor för hennes energi och positiva anda. Hon älskar att sätta kunden i fokus och drivs av att tillsammans med kollegor skapa både kundnytta och teamkänsla.

På fritiden tar familjen med man och två barn upp stor del av tiden. Träning och att sjunga i kör är intressen som hon gärna ser till att få tid till.

Områden

 • Projektledare
 • Teknisk projektledare
 • Organisations- och Processkonsult
 • E-handelsspecialist
 • Förändringsledare
 • Interimchef
 • Produktägare
 • Upphandlare
 • Testledare
 • Testare
 • Kravhanterare
 • Business Analyst
 • Ledare
 • Chef
 • Management

Om Linda

Linda gillar både att jobba operativt nära de personer hon leder, samt att lyfta blicken och jobba strategiskt. Hon har lätt att sätta sig in i kundens behov och gillar att jobba fram lösningar och skapa kundnöjdhet.

Lindas CV

 • Ica Banken

  Projektledare

  2021 - 2022

  Beskrivning: Som projektledare var Linda ansvarig för att bl.a. utföra en förstudie kring införande av nytt kreditberedningssystem, vilket var ett väldigt stort och komplext projekt, uppgradera system för företagsrådgivare, hantering av nedgradering av specifika Ica-kort. Linda drev också analys och införande av byte av ny plattform för Open Banking, vilket innebar att involvera andra delar av Ica Gruppen och koordinering däremellan. I Lindas roll krävdes även att skapa förtroende för beslutsfattare då hon presenterade framfart i projekten för olika styrgrupper.

  Roll: Linda hade ansvar för hela kedjan av projekten, från att driva analys/förstudie, till implementation och överlämning. Hon såg till att ha rätt projektmedlemmar och resurser, höll i stående styrgruppsmöten, workshops mm.

  Metodik/teknik: Förstudie gjordes med hjälp av workshops och genomgång av intressenter, risker, gapanalyser mm. Projektmetodik enligt Icas egen metod.

  Nytta/resultat: Flertal projekt bidrog till att Ica Banken uppfyllde de complaince krav som internrevision ålagt att hanteras, samt att säkerställa långsiktiga plattformslösningar.
 • Pulsen Omsorg AB

  Utvecklingschef

  2020 - 2021

  Beskrivning: Linda var utvecklingschef och leveransansvarig för flera utvecklingsteam, hon jobbade strategiskt inom utvecklingsavdelningen, bl. a. för att skapa en attraktiv arbetsplats, skapa förutsättningar för effektiva team och jobbade med rekrytering. Delaktig vid införande av SAFe, samt i transformeringen av systemet Combine, för en mer modern plattform inom Vård och Omsorg. Transformeringen var komplex då flera olika delar fanns att ta hänsyn till, bl. a. kommunernas synpunkter, lagar och förordningar att förhålla sig till, samt det stort antal utvecklare och team som behövde koordineras och jobba mot samma mål.

  Roll: Utvecklingschef med personalansvar, delaktig i avdelningens ledningsgrupp, samt i Pulsen Omsorgs ledningsgrupp, leveransansvarig.

  Metodik/teknik: Utgångspunkt i SAFe ramverk, hantering av krav i Confluence och Jira.

  Nytta/resultat: Nöjda medarbetare. Positiv förflyttning av transformation från gammalt system till mer modern teknologi, rekrytering av kompetens för att skapa team som kunde leverera flertal funktioner.
 • Viskan System AB

  Chef affärsutvecklare

  2018 - 2020

  Beskrivning: Personalansvar för 12 medarbetare, medverkade i framtagning av processer mellan avdelningar, bl. a. genom införande av agila metoder. Linda hade även mycket dialoger med kunder och uppföljning av kundnöjdhet. I sin roll i ledningsgruppen var Linda delaktig i förslag och beslut för att säkra framfart i företaget. Linda var även delaktig i att skapa en härlig gemenskap bland personalen, bl. a. genom att anordna sociala aktiviteter mm.

  Roll: Chef/personalansvarig, delaktig i ledningsgrupp, kundansvarig, projektledare.

  Nytta/resultat: Nöjda medarbetare, skapade "vi-känsla". Effektivare hantering av incidenter och utveckling mellan avdelningar. Implementation av Scrum och sprintplanering.
 • Viskan System AB

  Chef utvecklare

  2015 - 2018

  Beskrivning: Personalansvarig för 10 medarbetare och prioritering av utvecklingsaktiviteter och incidenter. Drev samtidigt projekt mot kund samt arbetade för effektivisering av interna processer. Arbetet innebar även dialog med kunder, både utifrån beställningar av ny funktion, men även utifrån att skapa förtroende och öka kundnöjdheten.

  Roll: Chef/personalansvarig, delaktig i ledningsgrupp, projektledare

  Nytta/resultat: Nöjda medarbetare, skapade "vi-känsla", säkerställde resurser/kompetens, nöjdare kunder genom bra incidenthaneringsrutiner.
 • Viskan System AB

  Verksamhetsutvecklare

  2013 - 2015

  Beskrivning: Ansvarig för flertalet kunder genom kravställning och verksamhetsutveckling utifrån ett IT perspektiv för att skapa affärsnytta för kunden. Linda var också med och drev flertalet projekt, bl.a. etablering av ny Business to Business site för Oscar Jacobson, införande av ett av Finlands största klockförsäljare. Hon jobbade även operativt genom bl. a. felsökning i kunders databas samt uppsättning av kundens infrastruktur i tät dialog med driftavdelningen.

  Roll: Verksamhetutvecklare, kravhanterare, projektledare, affärsutvecklare, testare, supportpersonal, utbildare.

  Nytta/resultat: Nöjda kunder, lyckad implementation av nya siter hos kunder, ökad kvalitét på siterna

  Teknik: SQL, SQL Server, SVN, Crystal Report, Jaspersoft, Elastic Search, Git, Citrix, Internt CMP och ERP.
 • H&M AB

  Kravhanterare / Business Analyst

  2011 - 2013

  Beskrivning: Ansvarig för krav och dialog mellan verksamheten och IT vid nyetablering av H&Ms brands (Monki, COS, Weekday, &Other Stories), ansvarig för att verksamhet/intressenter prioriterar rätt saker. Med i planering och implementation av nya funktioner. Då helt nya siter skulle etableras var Linda med och kravställde och hade dialog med flertalet olika verksamhetsområden, tex. logistik, betallösningar, marknad mm.

  Roll: Kravhanterare, testare

  Nytta/resultat: Lyckosam produktionssättning av två nya online siter

  Tekniker: Rally och Wipcores e-handelsplattform
 • Extenda AB

  Supportmedarbetare / Expert User / Projektledare

  2002 - 2011

  Beskrivning: Började som supportmedarbetare och sedan Expert User, vilket innebar ansvarig för kund och dess incidenter och nyutveckling. Var med vid införandet av ITIL. Ledde diverse projekt, bl.a. implementation av nytt kassasystem för Systembolaget.

  Roll: Supportmedarbetare, Expert User, projektledare, testare, utbildare

  Nytta/resultat: Lyckosam implementation av nytt kassasystem hos Systembolaget, där Linda ansvarade för både fortskridning av utveckling, krav och kunddialog, samt utrullning i butiker. Ansvarig vid införandet av digitala presentkort hos Hemtex.

Lindas kompetensområden

 • Drift/Support/Service

  Användarsupport
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Agile project systems, Projektledning
 • Tillämpningar

  e-handel, Butiksdatasystem
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande
 • Branscherfarenhet

  Postorder/ e-handel, Point of Service (POS).
 • Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer
 • Roller

  Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Affärsutvecklare, Kravanalytiker, Interimschef, Teknisk projektledare
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt
 • Kommunikation & Information

  Engelska

Lindas anställningar

 • Projektledare, Adesso Sweden

  2021 - 2022

 • Utvecklingschef, Pulsen Omsorg AB

  2020 - 2021

 • Chef affärsutvecklare, Viskan System AB

  2013 - 2020

 • Kravhanterare / Business Analyst, H&M AB

  2011 - 2013

 • Supportmedarbetare / Expert User / Projektledare, Extenda AB

  2002 - 2011

Lindas utbildningar

 • Introduction to Modern Solution Artchitecture, DF Kompetens

  2024 - 2024

 • Prince2® Certified Foundation, Adding Value Consulting

  2022 - 2022

 • ITIL, Via inhyrd kurs på Extenda

  2006 - 2006

 • C#.Net, Via inhyrd kurs på Extenda

  2006 - 2006

 • Delphi, Via inhyrd kurs på Extenda

  2005 - 2005

 • Magister i Informatik (Dataekonom), Jönköping International Business School Jönköping

  1998 - 2002

 • Estetisk teater, Bäckängsgymnasiet, Borås

  1995 - 1998

Till konsultsök

Kontakt

Peter Jansson Affärsutvecklare 070-2439603 peter.jansson@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning