Hoppa till sidans innehåll

Linnéa Bäck

Utvecklare och Scrum Master

Linnéa är en erfaren systemutvecklare med över 15 års erfarenhet inom Javautveckling. Hon brinner för att hitta smarta lösningar för sina kunder. Linnéa har även flera års erfarenhet av att arbeta som team leader och Scrum Master.

Områden

 • Utvecklare och Scrum Master

Om Linnéa

Som person är Linnéa noggrann, ansvarstagande, ambitiös och tycker om att lösa problem. Hon strävar alltid efter att göra det som är bäst för kunden och för teamet. Hon är även prestigelös, tycker om att lära sig nya saker och älskar att ständigt utvecklas.

Linnéas CV

 • Filmstaden (Tidigare SF Bio/NCG)

  Systemutvecklare och Team lead

  2014 - 2023

  Började i en grupp på 5 personer som utvecklare då IT-Huset tagit över helhetsansvaret för SF Bios systemutveckling.

  Tog över ansvaret som Team leader/Scrum master då den tidigare innehavaren av denna roll slutade i januari 2015. Hade denna roll till och med april 2016 då Linnéa kände att rollen inte gick att ha på deltid (gruppen utökades till 12 personer) och hon inte var redo att släppa utvecklingen helt. Gruppen tog då in en annan Team leader/Scrum master och Linnéa gick över till att fokusera på utvecklingen.

  I februari 2020 beslutades det att team lead rollen, som då innebar att vara team lead över utvecklingsteamet samt test lead i testgruppen, skulle delas upp till att bli två separata roller igen. Den tidigare innehavaren av denna roll blev då test lead och Linnéa blev återigen team lead över utvecklarna i gruppen som går under namnet BOSS-teamet och då bestod av 4 personer.

  Har deltagit i flera olika projekt samt i det allmänna förvaltningsarbetet. Har även haft rollen som releaseansvarig vid flertalet releaser och då samordnat releaserna med både den egna gruppen, övriga grupper samt leverantörer till SF Bio/NCG.

  Ett av de stora projekten Linnéa har deltagit i var att ersätta den gamla applikationen som hanterade godisprodukter, menyer, menybiljetter m.m. med en ny applikation byggd i Dart. Denna nya applikation (A.T.o.M) blev omtyckt på SF Bio så Linnéa och övriga i gruppen har, under åren efter att den blev klar, utökat funktionaliteten i den och då kunnat stänga ner flera gamla applikationer.

  Linnéa har varit huvudutvecklare från gruppen i ett projekt under 2017 som gick ut på att byta ut den dåvarande Bioklubben till det nuvarande ”Mitt SF Bio”. Detta arbete innebar samordning samt utveckling i flera olika av SF Bios applikationer.

  Linnéa har även varit huvudutvecklare i ett projekt där den gamla biljettautomaten byttes ut mot en ny. Projektet innebär samordning, integration av ny hårdvara samt att ersätta den funktionalitet som fanns i den gamla webbaserade biljettautomatapplikationen, byggd med bland annat Applets och Flash, mot en ny applikation byggd i JavaFX. Den nya biljettautomaten är ute i produktion sedan juni 2016.

  Linnéa arbetade under 2020 till 2021 bland annat i ett stort projekt gick under namnet Pricing. Syftet med projektet var att få en stabilare och flexiblare kärna för att kunna hantera en mer flexibel prissättning och rabatthantering samt ge stöd till att ha personaliserade rabatter. I och med detta moderniserades flera av applikationerna samt att gammal teknik ersättes med ny.

  De senaste två projekten Linnéa har arbetat i är införandet av Swish som betalmedel och Scheduling. Swish lanserades våren 2023 och Scheduling hösten 2022. Schedulingprojektet gick ut på att ersätta två tidigare applikationer (den ena byggd i Flex) där program och tidsättning hanterades med en ny byggd applikation byggd i JSF. Projektet blev väldigt lyckat.

  Just nu arbetar Linnéa som team lead över teamet som består av 6 javautvecklare, sköter de flesta av teamets releaser, arbetar med förvaltningsärenden och arbetar i olika projekt.

  Roll Team leader, ScrumMaster, Systemutvecklare och Release ansvarig.
  Teknik Java, JSF, PrimeFaces, JakartaEE, Docker, Docker Swarm, Azure Service Bus, Open Liberty, Scrum, Git, Maven, Dart, Spring, Java FX, RabbitMQ, Websphere, Eclipse, Intellij, Apache CXF, Ansible, Jenkins, Thymeleaf, CSS, EJB 2, Redis, Supervisor, DB2, Flex och Swing m.m.
 • Nasdaq OMX

  Systemutvecklare och team lead

  2011 - 2013

  Började som utvecklare i webbgruppen i augusti 2011. Webbgruppen arbetade då främst med de nordiska siterna nasdaqomx.com, nasdaqomxnordic.com och nasdaqomxintranet.com samt råvarubörserna NASDAQ OMX Commodities och N2Ex (baserad i London). Införde, ganska snart efter att hon började, Scrum i teamet och blev i samband med det ScrumMaster. Efter några månader med den rollen utökades ansvaret till teamleader. Linnéa arbetade bland annat med att underhålla och utveckla nya funktioner på Nasdaqs webbplatser för presentation av marknadsdata och innehåll. Detta skedde med Java Server Pages och Javascript/HTML/CSS. Ett av projekten som Linnéa ansvarade över som team leader var att ersätta det gamla intranätet med gammal utformning till ett mer modernt. Arbetade med support och vidareutveckling av applikationen som tillhandahåller alla nordiska sajter på NASDAQOMX. Ett open source CMS vid namn Infoglue CMS som är baserat på Java. Linnéa har under sin tid på NASDAQ OMX verkat inom hela spektrat från back end till front end. Linnéa har ansvarat för en grupp av som flest 7 personer (inklusive hon själv). Linnéa har utöver utveckling haft ansvar för releasehantering, leveranser, planering, rekrytering till teamet, Scrum m.m.

  Roll Teamleader, ScrumMaster och Systemutvecklare.
  Teknik Scrum, Java, J2EE, Angular JS, NodeJS, SQL Server, JSON, Tomcat, JSP, IntelliJ, Eclipse, XML, XSLT XPath, Jersey, Javascript, jQuery, jQueryUI, Ajax, HTML, CSS, CSS3 och IIS m.m. Organisation: Nasdaq OMX
 • SF Bio

  Systemutvecklare

  2010 - 2011

  Arbetat med att byta kortläsare och därmed byta ut den befintliga lösningen mot en ny lösning anpassad för den nya kortläsaren i SF Bios köpstation. Detta var del i ett stort projekt för att byta betallösning på SF Bio som Linnéa har deltagit i. Lösningen är tjänstebaserad med webservices. Under perioden arbetade Linnéa även bland annat med att skapa webservices i Apache CXF för www.sf.se samt med att ta emot och hjälpa en ny konsult på SF Bio.
  Roll Systemutvecklare
  Teknik J2EE, EJB, Applet, IBM Websphere Application Server 6 , IBM Websphere Application Server 7, IBM Websphere Application Server 8, IBM Rational Application Developer, Eclipse, JSP, Ajax, Ant, I5, DB2, Actionscript 2, Actionscript 3, Flash, Apache CXF, WSDL och XSD m.m.
 • SF Bio

  Systemutvecklare

  2009 - 2010

  Arbetat i ett Scrum-team med SF Bios olika system som bland annat innefattar en köpstation, ett kassasystem och www.sf.se . Arbete inom förvaltning och nyutveckling samt med utredningar. Under perioden pågick ett stort projekt, i och med att SF Bio köpte biografer i Norge, som gick ut på att anpassa alla system till Norska vilket Linnéa arbetade mycket med.

  Roll Systemutvecklare
  Teknik J2EE, EJB, Applet, IBM Websphere Application Server 6, IBM Rational Application Developer, Eclipse, JSP, Ajax, Ant, I5, DB2, Actionscript 2, Actionscript 3, Flash, Apache CXF, WSDL och XSD m.m.
 • SF Bio

  Systemutvecklare

  2007 - 2007

  Som utvecklare på SF Bio arbetade Linnéa med utveckling för www.sf.se där hon bland annat tog fram och skapade en helhetslösning för att skicka ut veckobrev (som sedan har varit i drift under lång tid). Hon arbetade även med att ta fram en ny köpstation. Utvecklingen omfattade flöde/navigering, affärslogik samt hårdvaruintegration med skrivare, scanner och kortterminal. Under perioden lärde sig Linnéa grunderna inom Flash och har därefter ansvarat för att göra ändringar i den Flash SF Bio har (bland annat platsvalet på www.sf.se).
  Roll Systemutvecklare
  Teknik J2EE, EJB, Applet, IBM Websphere Application Server 6, IBM Rational Application Developer, Eclipse, JSP, Ajax, Ant, I5, DB2, Actionscript 2, Actionscript 3, Flash och Drupal m.m.
 • Cybercom Sweden East

  Systemutvecklare

  2007 - 2009

  Under perioden arbetade Linnéa 2007-10 - 2007-12 med Cybercoms interna community, en vidareutveckling av examensarbetet inom informationsteknologi.

  Från och med 2007-12-10 arbetade Linnéa som utvecklare på SF Bio.

  Som utvecklare på SF Bio arbetade Linnéa med utveckling för www.sf.se där hon bland annat tog fram och skapade en helhetslösning för att skicka ut veckobrev (som sedan har varit i drift under lång tid).

  Hon arbetade även med att ta fram en ny köpstation. Utvecklingen omfattade flöde/navigering, affärslogik samt hårdvaruintegration med skrivare, scanner och kortterminal.

  Under perioden lärde sig Linnéa grunderna inom Flash och har därefter ansvarat för att göra ändringar i den Flash SF Bio har (bland annat platsvalet på www.sf.se).

  Roll
  Teknik Konsult, Utvecklare
  J2EE, EJB, Applet, IBM Websphere Application Server 6, IBM Rational Application Developer, Eclipse, JSP, Ajax, Ant, I5, DB2, Actionscript 2, Actionscript 3, Flash och Drupal m.m.
 • Cybercom Sweden East

  Examensarbete

  2007 - 2007

  Under perioden gjorde Linnéa sitt examensarbete, Undersökning av effektivt informationsutbyte för ett kompetensintensivt tjänsteföretag, på företaget. Examensarbetet bestod i att göra en utvärdering av hur Cybercom Sweden East kan förbättra informationsutbytet, införa delar av knowledge management och utöka sitt strukturkapital. En del i examensarbetet var även skapa en Community i Drupal.

  Roll Examensarbete
  Teknik Drupal

Linnéas anställningar

 • Konsult, IT-Huset

  2011 - 2023

 • Systemutvecklare, SF Bio AB

  2009 - 2011

 • Konsult, Cybercom Sweden East

  2007 - 2009

Linnéas utbildningar

 • Azureutbildning, IT-Huset

  2023 - 2023

 • Arkitektutbildning, IT-Huset

  2017 - 2018

 • T20109 Spring Framework 3, Informator

  2014 - 2014

 • ScrumMaster, ScrumAlliance Certifierad

  2012 - 2012

 • Java Performance Tuning, Kirk Pepperdine

  2011 - 2011

 • Oracle Certified Java SE Programmer for the Java 6 Platform, Informator

  2011 - 2011

 • Civilingenjör datateknik 180 poäng, Kungliga Tekniska Högskolan

  2003 - 2007

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning