Hoppa till sidans innehåll

Magnus Lönnroth

Interimschef/Projektledare

Magnus har lång erfarenhet som chef inom mjukvaruindustrin och har arbetat hands-on med de flesta teknologierna i både stora och små team. Helst jobbar han med nya och innovativa projekt, gärna inom affärsområden som utvecklas och förändras snabbt. Just kombinationen av djup teknisk insikt och lång erfarenhet som chef gör att Magnus uppskattas i både det strategiska och operativa arbetet.

Exempel på roller/inriktiningar där Magnus kan spela en nyckelroll:

Interimschef: när det behövs en tillförordnad chef som under en tid kan hålla igång och utveckla ett team medan rekrytering pågår. På grund av sin långa erfarenhet har Magnus en mycket kort startsträcka.

Projektledning: Magnus har alltid deltagit aktivt i R&D projekt och har lång erfarenhet av arbeta med både agila och vattenfallsmodeller. Magnus är väl insatt i relevanta ISO standards (9001, 13485, 80001, 60601) speciellt inom hälsovård. Magnus har dessutom stor erfarenhet av att skriva och förbättra SOPar och andra processbeskrivningar.

Arkitekt: när det behövs en erfaren och pragmatisk enterprise- eller systemarkitekt som kan facilitera ett team och samtidigt säkerställa att affärskraven inte tappas bort. Magnus har jobbat med centrala arkitekturfrågor under hela sin karriär och kan på ett avgörande sätt skapa fokus kring arbetet med arkitektur och teknikstrategi.

Analys: när det behövs en analytiker som kan fördjupa sig i teknikfrågor och lämna rekommendationer till ledningsgrupper eller arkitekturteam t.ex. i samband med företagsköp har Magnus lång erfarenhet inom både mycket stora och mindre företag.

Programmering: Magnus jobbar gärna hands-on med design, underhåll och programmering av huvudsakligen serverteknologi och implementationer som använder C, Java, SQL, och PL/SQL.

Områden

 • Interimschef/Projektledare
 • Arkitekt
 • Analytiker
 • Programmerare

Om Magnus

Magnus styrka ligger i hans kreativa förmåga att hitta innovativa lösningar främst genom att tänka "out-of-the-box". Han tycker om att utmana konventionella sanningar och att effektivisera lagarbetet med tydliga roller och ansvarsområden kombinerat med ett kollektivt ansvarstagande. Magnus har en prestigelös stil och arbetar gärna i en internationell miljö.

Magnus CV

 • Jordbruksverket

  Senior Lösningsarkitekt

  2018 - 2019

  Magnus genomförde en teknisk genomlysning av Jorden, Jordbruksverkets största IT-system, och hjälpte sedan till att utveckla och planera ett konkret åtgärdsprogram för att komma tillrätta med de största prestandaproblemen.

  Roll: Magnus arbetade först i tandem med en managementkonsult med ett ta fram en situationsanalys, och ombads sedan att fortsätta som erfaren teknisk rådgivare i ett projekt med uppdrag att utveckla detaljerad design av tekniska åtgärder.

  Metod/teknik: Arbetet bestod i huvudsak av att analysera befintliga implementationer i Java EE kod och med stöd i kända software mönster hitta mer effektiva algoritmer. Konkret optimerades implementationen av Event Sourcing / CQRS samt regelmotorn skriven i Drools. Allt dokumenterades i en detaljerad designspecifikation.

  Resultat: Förbättringsarbetet kunde demonstrera 1000x bättre prestanda och överlämnades till förvaltningsorganisationen för implementation.

  Uppdraget utfördes en dag i veckan och parallellt med ett annat uppdrag för VGR.
 • VGR IT

  Lösningsarkitekt

  2018 -

  Beskrivning: Lösningsarkitekt inom Västra Götalandsregionen.

  Roll: Magnus arbetar som lösningsarkitekt i projekt och utför arkitekturarbeten som stöd för införande av nya IT-system. Arbetet omfattar utredning av verksamhetsarkitektur (organisation, roller, processer), informationsarkitektur (begrepps- och informationsmodeller), applikationsarkitektur (nyttjade, integrationer, beroenden) och infrastruktur. Nuläget utreds och målarkitektur utvecklas tillsammans med roadmap och plan för genomförande.

  Metod/teknik: TOGAF används som arkitekturramverk. Modeller ritas och dokumentation skrivs och förankras i projektarbeten. ITIL används som referens för projekt inom IT-verksamheten.

  Nytta/resultat: Magnus har genomfört arkitekturuppdrag i flera projekt inom VGR:
  - Bokningssystem för eTjänstekort
  - Service Now ITSM
  - Service Now Asset Management & Service Catalog
  - Service Now Service portfolio och Application Portfolio Management
  - Robotic Process Automation (förstudie)
  - IT Tjänsteövervakning (förstudie)
  - HR Kompetensutveckling (förstudie)
  - HR Digitalisering (beredningsgrupp)
  - Överfallslarm inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (pågående)
  - Digitalisering av Högsbo specialistsjukhus (pågående)
  - GIP Datakatalog (pågående)
  - Migrering av Citrixmiljö (pågående)
 • Ascom Wireless Solutions

  Interim VP Unite Global Product Line

  2015 - 2016

  Beskrivning: Tillförordnad vice VD för Ascoms globala produktlinje "Unite" med ca 60 anställda huvudsakligen inom R&D.

  Roll: Förutom det övergripande affärsansvaret för enheten, arbetade Magnus inom företagets ledningsgrupp och ansvarade för bolagets övergripande softwarestrategi.

  Metod/teknik: Magnus fokuserade på att förbättra relationen till de regionala säljbolagen genom att lägga om produktstrategin och byta ut och nyrekrytera hela produktledningen samt prioritera aktiviteter som kunde leda till ökade försäljningssiffror.

  Nytta/resultat: Under Magnus ledning 2015-2016 växte intäkterna med 50% och överträffade budget.
 • Ascom Wireless Solutions

  Director R&D

  2012 - 2018

  Beskrivning: Magnus leder utvecklingen av Ascoms globala produktportfölj för intelligent larmhantering främst inom sjukvården.

  Roll: Som Director R&D inom den global produktenheten Unite ansvarar Magnus för arkitektur, alla R&D projekt, och hela R&D linjeorganisation. Magnus rekryterades till Ascom som erfaren R&D chef för att leda transformeringen av Ascom till ettsoftware bolag. Magnus har en permanent plats i Ascoms högsta teknikråd.

  Metod/teknik: Jobbar enligt SAFe med 7 Scrum team i Sverige, USA, Ryssland och Rumänien. Använder främst C#/.NET, SQL Server databas och Android/iOS. Legacy produkter byggs med C/C++ och Open Embedded Linux.

  Nytta/resultat: Sedan Magnus tog över R&D enheten 2012 har Ascom ökat software försäljningen med 20-50% per år genom att öka investeringarna i R&D och framförallt öka R&D output i form av över 40 produktreleaser per år. Magnus leder den snabbast växande och mest strategiska delen av Ascom R&D.
 • Ericsson

  Director R&D, DU chef, PDU chef

  2007 - 2012

  Beskrivning: Magnus anställdes på Ericsson som R&D chef i samband med uppköpet av Drutt AB. Han ledde en stor R&D organisation med som mest över 500 anställda i Sverige, Kina, Holland och Ungern. Utförde uppdrag för CTO som teknikansvarig för Java, Linux och Open Source mjukvara, samt ansvarade för tekniksamarbetet med Oracle och IBM. Magnus satt även i Java Executive Committee och arbetet med Java standardisering tillsammans med viktiga aktörer som Oracle, IBM, Google, Apache, Eclipse, etc.

  Roll: Som R&D chef hade Magnus både det övergripande tekniska ansvaret för produktportföljen samt det adminstrativa ansvaret för att skapa och följa upp en R&D budget på över 450 msek.

  Metod/teknik: Huvudsakligen agil mjukvaruutveckling med snabb featuretillväxt. Ledde flera stora förändringsarbeten med syftet att förbättra produktiviteten och etablera en innovativ och internationell R&D kultur.

  Nytta/resultat: Produktenheterna levererade flera strategiska produkter under perioden. T.ex. mobil internet gateway för hantering av all mobil datatrafik i AT&Ts 3G nät, aktivering av användare i alla Ericssons mobilnät, device management av mobiltelefoner, och plattform för mobila datatjänster. Som produktägare ansvarade Magnus för utvecklingen av Ericsson Architecture Guide, ett arkitekturramverk som användas av samtliga enheter i bolaget. Som medlem i Java Executive Committee bidrog Magnus bl.a. till planeringen av Java 8 och Java 9.
 • Drutt Enterprise

  CTO

  2000 - 2007

  Beskrivning: Magnus grundade Drutt tillsammans med 3 vänner och växte företaget till 85 anställda i Sverige, Kina och USA. Bolaget finansierades av Oracle och Telia. Första styrelseordförande var Larry Ellison, CEO Oracle, som senare ersattes av Sergio Giacoletto, Executive VP Oracle EMEA.

  Roll: Magnus var CTO och hade det övergripande ansvaret för all R&D, produktledning, konsultverksamhet, teknisk support, och IT operations.

  Metod/teknik: Agila metodiker (Extreme Programming) infördes mycket tidigt och utvecklades kontinuerligt. I teknikplattformen var Drutt pionjärer med att bygga ett högtransaktionssystem med Java och XML/XSLT teknologi.

  Nytta/resultat: Drutt byggde Halebop, världens första operatörsoberoende mobilportal med över 1 miljon abonnenter. Halebop såldes sedan till Telia och gjordes om till en virtuell mobiloperatör (dagens Halebop), men den underliggande Javaplattformen produktifierades och licensierades till bl.a. Vodafone (världens största mobiloperatör) där den utgjorde grundstommen i deras konsumentportal i 35 länder.
 • Oracle Corporation

  Director R&D, Product Management

  1988 - 2000

  Beskrivning: Magnus var anställd av Oracle Corporation i 12 år i ett antal internationella befattningar och har spelat en nyckelroll i Oracles teknikstrategi inom områden som Internet, Web, Java, och XML.

  Roll: Magnus började i det svenska dotterbolaget, men rekryterades 1994 till Oracle HQ i Silicon Valley och grundade Internet Products Division samt Application Server Division. Ansvarade för produktledning och tog fram flera helt nya produkter som t.ex. Oracle Application Server.

  Metodik/teknik: Fördjupade sig först i basteknologier som databas design och optimering, nätverksteknologier, samt programmering i främst SQL, PL/SQL, C och Java. Senare jobbade Magnus som kursledare och teknisk säljstöd och har även lång erfarenhet av att använda Oracle verktyg som Forms, Reports, Graphics, etc. Magnus är mycket erfaren PL/SQL programmerare och t.ex. skrivit 2 av 5 I/O paket för PL/SQL, som har distribuerats med varje version av Oracle databasen i över 20 år.

  Nytta/resultat: Innehar två patent rörande webb/databas integration samt dynamisk innehållstransformering med XSLT för mobiltelefoner. Produkten Oracle Application Express (Apex) är baserad på det första patentet. Avslutade sin karriär på Oracle som Director R&D för ett team som utvecklade världens första kommerciella mobilplattform och vann bäst-in-show på Telecom-99 i Genéve och var dessutom grundstommen i bolaget Drutt som grundades kort efter.

Magnus kompetensområden

 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Strategisk planering, Utredning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Make /& Buy Analyser, Produktledning, Projektledning, Arkitekturramverk, Medicinteknik, Programledning, Innovationsledning
 • IT-strategi

  Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö
 • Roller

  Produktledare, Arkitekt, Designer, Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Utredare, Systemanalytiker, Databasadministratör, Interimschef, Produktägare, programledare, Teknisk projektledare, Scrum master
 • Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Chefscoaching
 • Metoder & Processer

  XP (Extreme Programming), Scrum, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, KANBAN, SAFe, TDD - Test Driven Development

Magnus anställningar

 • Director R&D, Ascom Wireless Solutions

  2012 - 2018

 • Director R&D, Ericsson

  2007 - 2012

 • CTO, Drutt Enterprise

  2000 - 2007

 • Director R&D, Oracle Corporation

  1995 - 2000

 • Senior Consultant, Oracle Svenska AB

  1988 - 1995

 • Programmerare, Danyard A/S

  1982 - 1988

Magnus utbildningar

 • ITIL 4 Foundation, Axelos

  2020 - 2020

 • O'Reilly Software Architecture Conference, San Jose Convention Center

  2019 - 2019

 • Web Summit Conference, Lissabon Expo Center

  2019 - 2019

 • Varvet - TOGAF 9.1, VGR IT

  2018 - 2018

 • O'Reilly Velocity Conference, New York Hilton Hotel

  2018 - 2018

 • Advanced C# Programming, Informator

  2017 - 2017

 • The Ascom Way, Ascom

  2015 - 2015

 • Microsoft Build Conference, Moscone Center, San Francisco

  2015 - 2015

 • Android Platform for System Engineers, XDIN

  2013 - 2013

 • GIT for Software Developers I, XDIN

  2013 - 2013

 • GIT for Software Developers II, XDIN

  2013 - 2013

 • Oracle Open World Conference, Moscone Center, San Francisco

  2013 - 2013

 • Leading within the New Realities, Boston University

  2011 - 2011

 • JavaOne Developer's Conference, San Francisco

  2011 - 2011

 • Understanding Cultural Differences, Oracle USA

  1997 - 1997

 • Decker Presentation Skills, Oracle USA

  1996 - 1996

 • Oracle 7.1, Oracle Europe

  1994 - 1994

 • Oracle Procedural Options, Oracle Europe

  1993 - 1993

 • Oracle Pilot DBA1, Oracle Europe

  1993 - 1993

 • Oracle Forms 4, Reports 2, Oracle Europe

  1993 - 1993

 • XLIB Programming, HP

  1992 - 1992

 • OSF Motif Programming, HP

  1992 - 1992

 • TCP/IP, Sun Microsystems

  1991 - 1991

 • Oracle Internals, Oracle Sweden

  1991 - 1991

 • Oracle RDMS Version 7, Oracle Europe

  1991 - 1991

 • SunUNIX för programmerare, Sun Microsystems

  1990 - 1990

 • Datakommunikation 1, KommunikationsHuset

  1989 - 1989

 • VAX/VMS Assembler, DEC Denmark

  1987 - 1987

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning