Hoppa till sidans innehåll

Magnus Zmuda

Systemutvecklare

Med ett stort intresse för apputveckling och lång erfarenhet av webbaserade system är Magnus en systemutvecklare med bred kunskap. Han arbetar med både backendutveckling, som sker med hjälp av Java eller node.js, och frontendutveckling som innehåller mer olika språk/ramverk till exempel HTML5, CSS3, Javascript och React.
I apputveckling har han arbetat med till exempel Apache Cordova och Ionic.

Magnus har lång erfarenhet av att arbeta i agila team och är certifierad Scrum Master.

Områden

 • Systemutvecklare

Om Magnus

Magnus är engagerad och målinriktad i sitt arbete. Med ett stort intresse för systemutveckling har han lätt för att lära sig nya tekniker och sätta sig in i komplexa system.

Magnus CV

 • SMHI

  Systemutvecklare

  2019 -

  Verktyget Keps som används för att skapa varningar på SMHI skrivs om. Det nya systemet ska kunna hantera konsekvensbaserade varningar, kommunikation med ett extern system där samverkan kring varningar ska ske, verifikation av varningar samt arkivering.
  Apollo Client, Apollo server express, Babel, Chai, ES6, Express, Git, GraphQL, Node.js, Node-postgres, PostgreSQL, React, React-leaflet, Sass, Typescript, Webpack
 • SMHI

  Systemutvecklare

  2019 - 2019

  Algsituationsapplikationen skrivs om med modern teknik samt att möjligheten för satellitbilder adderas.
  Babel, Chai, ES6, Git, Mocha, Node.js, React, React-leaflet, Redux, Redux-saga, Restify, Sass, Typescript, Webpack
 • SMHI

  Systemutvecklare

  2019 - 2019

  Ett nytt textverktyg för att skriva sjötexter på SMHI skapas. Texterna skrivs på svenska för att sedan översättas mha ett frasbibliotek till engelska samt förkortas till navtex. Texterna används sedan på SMHI.se, läses upp i radio samt skickas ut till sjöfarten. Alla texter måste även arkiveras.
  Babel, Chai, ES6, Git, Node.js, Node-postgres, PostgreSQL, React, Redux, Redux-saga, Restify, Sass, Typescript, Varnish, Webpack, Web Workers
 • SMHI

  Systemutvecklare

  2018 - 2019

  Nya produkter för befintliga kustobservationer, satellit samt vattenstånd och vågor skapas med modern teknik.
  Babel, Chai, ES6, Node.js, Mocha, React, React-leaflet, Recharts, Redux, Redux-saga, Restify, Sass, Webpack
 • SMHI

  Systemutvecklare

  2018 - 2018

  SMHI bestämmer sig för ett sammarbete med WOW (Weather Observations Website) för att visa observationer från det världsomspännande nätverket. En specifik applikation för ändamålet skapas där man kan se dessa observationer tillsammans med SMHI:s egna observationer. Möjligheten för allmänheten att kunna jämföra sina observationer med SMHI:s är av stor betydelse för tjänsten.
  Chai, ES6, Mocha, Node.js, React, React-leaflet, Redux, Redux-saga, Restify, Varnish, Webpack
 • SMHI

  Systemutvecklare

  2017 - 2018

  En ny version av SMHI Väder app skapas. Allt skapas från början. Backend i NodeJs och en cross platform app med hjälp av Apache Cordova. Nya appen har höga krav på tillgänglighet, snabbhet och stabilitet. En extra utmaning uppstod när kravet på Android och iOS widget uppkom vilket löstes genom native kod för båda OS. Android och iOS guidelines för design följs för att skapa en native känsla för båda OS.
  Apache Cordova, Babel, Chai, ES6, Firebase, Framework7, Gulp, JQuery, Javascript, Leaflet, Node.js, Notifieringar, Sass, SQLite, Swift, Varnish, VoiceOver, XCode
 • SMHI

  Systemutvecklare

  2017 - 2017

  Gamla iPad och Android tablet apparna avvecklas och en ny cross platform app skapas mha Apache Cordova. Tiden för utveckling är knapp pga problem med de gamla apparna. Flera befintliga bower-komponenter återanvänds för att snabba upp utvecklingen.
  Apache Cordova, Bower, ES6, Framework7, Gulp, Javascript, JQuery, Leaflet, Node.js, Sass
 • SMHI

  Systemutvecklare

  2016 - 2017

  SMHI har flera gamla portal-produkter som ska uppdateras och få nytt utseende. Skapandet av nya portal-produkter ska vara enkelt. Ett nytt portal-ramverk skrivs och gamla produkter portas till det nya ramverket.
  Bower, CSS3, Gulp, HTML5, Javascript, JQuery, Mocha, Node.js, Npm, SVN, Web Components
 • SMHI

  Systemutvecklare

  2016 - 2016

  Ny sökning för applikationer på smhi.se. Fler platser ska vara möjligt att hitta samt sökresultatsprioriteringen ska justeras. Sökningen ska flyttas från databasen till Solr.
  Gulp, Javascript, Mocha, Node.js, Npm, PostGIS, PostgreSQL, Solr, SQL, SVN
 • SMHI

  Systemutvecklare

  2016 - 2017

  Förvaltning samt utökad funktionalitet av befintliga applikationer.
  Amcharts, Bower, CSS3, Gulp, HTML5, Javascript, JQuery, Linux, Mocha, Node.js, Npm, PostGIS, PostgreSQL, Sass, SQL, SVN
 • SMHI

  Systemutvecklare

  2015 - 2016

  Befintligt applikation för att visa fjällväder på www.smhi.se skrevs om med ny teknik och fokus på tillgänglighet. En viktig del av den nya applikationen är att den ger en enkel och snygg utskrift på papper.
  Amcharts, Bower, CSS3, Gulp, HTML5, Javascript, JQuery, Linux, Mocha, Node.js, Npm, PostGIS, PostgreSQL, SQL, SVN
 • SMHI

  Systemutvecklare

  2015 - 2016

  Tjänsterna för att visa observationer, max/minvärden och meteorologens kommentar på smhi.se ersätts med nya tjänster. De nya tjänsterna är responsiva och har höga krav på tillgänglighet.
  Amcharts, Bower, CSS3, Gulp, HTML5, Javascript, JQuery, Leaflet, Linux, Mocha, Node.js, Npm, PostGIS, PostgreSQL, SQL, SVN
 • Idainfront

  Systemutvecklare

  2014 - 2015

  En ny webbklient ska tas fram för att ersätta den befintliga Java Webstartklienten. Ett testramverk för junittester med Selenium skapades samt de första arbetsytorna i webbklienten.
  Apache Wicket, Bootstrap, CSS3, Eclipse, Git, HTML5, Java, Javascript, Jenkins, Jira, JQuery, Maven, Selenium, Selenium Grid
 • Aptean

  Systemutvecklare

  2013 - 2014

  Förstudie samt skapat en mockup inför uppgradering av kundportalens gränssnitt.
  Bootstrap, Eclipse, HTML, jQuery, Team Foundation Server
 • Aptean

  Systemutvecklare

  2012 - 2013

  Kundportalen ska användas i en klustrad WebSpheremiljö och måste anpassas. Cronjobb samt cachning måste uppdateras.
  Eclipse, Ehcache, JUnit, Maven, Quartz, Spring, WebSphere, XML
 • CDC/Aptean

  Systemutvecklare

  2012 - 2014

  Kundportalen importerar katalogdata från ett externt system som nu ska bytas ut. Det nya systemets exportformat ska mappas om till kundportalens schema.
  Apache Velocity, Eclipse, Java, Quartz, XML, XSD
 • CDC/Aptean

  Systemutvecklare

  2012 - 2014

  Vidareutveckling samt förvaltning av en kundportal.
  CSS, Dojo, Eclipse, Google Analytics, Hibernate, HTML, Java, JSON, JSP, JSTL, JUnit, Maven, Spring, SQL, Struts, Struts-Taglibs
 • CDC

  Systemutvecklare

  2012 - 2012

  Uppgradering av den befintliga sökningen i kundportalen. Sökningen utökades med att kunna söka bland produkter samt flera kataloger. Ett helt nytt gränssnitt utvecklades med filterfunktionalitet samt autocomplete av sökord.
  CSS, Dojo, Eclipse, Hibernate, HTML, Java, JSON, JSP, JSTL, JUnit, Lucene, Maven, Spring, SQL, Struts, Struts-Taglibs
 • CDC

  Systemutvecklare

  2012 - 2012

  Vidareutvecklat en portlet i den befintliga kundportalen med funktionalitet för att returnera produkter.
  Eclipse, Hibernate, HTML, Java, JSP, Maven, Spring, SQL, Struts, Struts-Taglibs, WebService
 • Migrationsverket

  Systemutvecklare/ScrumMaster

  2011 - 2011

  Skapar på begäran av EU ett system, kallat VISMail, som gör det möjligt för länder inom EU att skicka förfrågningar samt notifieringar mellan ländernas myndigheter.
  AJAX, Apache Wicket, Eclipse, Ehcache, Hibernate, HTML, Informix, Java, JEE (WebLogic), JMS, JSP, JUnit, Maven, Spring, SQL, SpringWS, Struts, SVN, WebService, XML.
 • Migrationsverket

  Systemutvecklare/ScrumMaster

  2010 - 2010

  Skapat en processmotor för att styra hur man ska arbeta med ärenden i det nationella VIS-systemet som senare fått namnet W2. Ett administrationsgränssnitt skapades samtidigt.
  AJAX, Eclipse, Hibernate, HTML, Informix, Java, JEE (WebLogic), JSP, JUnit, Maven, Spring, SQL, Struts, SVN, XML.
 • Migrationsverket

  Systemutvecklare

  2008 - 2008

  Avgiftshantering är ett system som har skapats för utlandsmyndigheterna att
  integrera mottagande av avgifter i samband med pass- och utlänningsärenden.
  Eclipse, HTML, Informix, Java, JEE (WebLogic), JSP, Maven, Spring, Struts, SVN, XML.
 • Migrationsverket

  Systemutvecklare/ScrumMaster

  2007 - 2011

  Europeiska Unionen har beslutat att införa ett gemensamt visuminformationssystem kallat VIS som skall hantera visum till länder inom Schengensamarbetet. VIS kommer att bygga på en central funktion med databas, logikplattform samt gränssnitt. Uppdraget omfattar skapandet av det nationella ärendehanteringssystemet samt integration till det centrala systemet VIS.
  AJAX, Apache Wicket, Eclipse, Ehcache, Hibernate, HTML, Informix, Java, Java Applet, JEE (WebLogic), JMS, JSP, JUnit, Maven, Spring, SpringWS, SQL, Struts, SVN, WebService, XML.
 • Migrationsverket

  Systemutvecklare

  2006 - 2007

  Förvaltning samt nyutveckling av det interna systemet Skapa. Ett nytt
  delsystem kallat BUV utvecklas för hantering av ensamkommande barn
  utan vårdnadshavare. Systemet ska användas för att fördela de
  ensamkommande barnen på lediga platser i olika kommuner.
  AJAX, Eclipse, Informix, Java, JEE (WebLogic), JSP, SQL, SVN
 • Migrationsverket

  Systemutvecklare

  2006 - 2006

  Svarstidmätning av interna system från dedikerade datorer utplacerade i Sverige.
  Httpclient, Eclipse, Java, Java Applet, JSP, Struts.

Magnus kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt
 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Systemintegration
 • Databashanterare

  Informix, mySQL
 • Utvecklingsspråk

  EJB, HTML, Java, Javascript, JSP, Servlets, SQL, HTML5, Jquery, Rest, JUnit, Spring
 • Verktyg & Middleware

  J2EE, Oracle Weblogic Server, CVS, Eclipse, Struts, Weblogic, Spring, Subversion, Maven, Node.js
 • Projektfaser

  Utveckling/Genomförande, Implementation
 • Test & Verifiering

  Testautomatisering
 • Roller

  Designer, Utvecklare/Programmerare
 • Tillämpningar

  AJAX
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, LEAN

Magnus anställningar

 • Systemutvecklare, Migrationsverket

  2006 - 2011

Magnus utbildningar

 • Anpassad utbildning i SOA, Addskills

  2015 - 2015

 • Certified Scrum Master, Citerus, Stockholm

  2010 - 2010

 • Sun Certified Java Programmer (SCJP), SO4IT, Stockholm/Linköping

  2009 - 2009

 • Magister i Datavetenskap, Tekniska Högskolan, Linköpings universitet

  2001 - 2006

Till konsultsök

Kontakt

Anders Häggkvist Förbättringsledare 0723-199096 anders.haggkvist@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning