Hoppa till sidans innehåll

Måns Viktorson

Informationssäkerhetsexpert

Måns arbetar helst inom IT/Informationssäkerhet, projektledning och management med kunder i både privat och offentlig sektor. Hans styrkor ligger framför allt i ledande tekniska roller, oavsett om det är som projektledare, coach, arkitekt, chef eller förändringsledare. Dessutom har han en mycket gedigen erfarenhet av strategiskt säkerhetsarbete, med en speciell inriktning på cybersäkerhet och informationssäkerhet. Måns har bred erfarenhet av olika verksamheter, olika branscher och olika roller där han har arbetat med verksamhetsutveckling, ledning och affärsutveckling, vilket gör att han är skicklig på att omsätta verksamhetskrav i lösningar.

Områden

 • Informationssäkerhetsexpert
 • Projektledare inom IT
 • Förändringsledare

Om Måns

Måns är mån om att vara kunnig och att leverera över kundens förväntningar, samtidigt som han har en mycket god förmåga att leda både team och organisationer. Han arbetar strukturerat och målmedvetet och är van att leverera mot högt ställda affärsmål. Han är socialt skicklig, upplevs som glad och trevlig, och har en stark förmåga att bygga kontaktnät.

Måns CV

 • AB SKF

  Projektledare/Arkitekt Threat Intelligence

  2023 -

  Måns driver införandet av en ny säkerhetsfunktion med fokus på Threat Intelligence, insamling, analys och kommunikation av affärsrelaterade hot och cyberhot. I arbetet ingår att agera både projektledare, förändringsledare och ämnesexpert, att handla upp och driva två olika leverantörer inom området och att sätta upp både interna arbetsprocesser och tekniska stöd.
 • Stockholm School of Business

  Lärare (Kvällskurs)

  2022 -

  Måns är en av två kursledande lärare på en YH-utbildning i IT- och Informationssäkerhet. Kursen riktar sig till personer som arbetar inom IT på ledande befattningar och har en bredd som spänner över aktuell hotbild, tekniska och administrativa skyddsåtgärder och ledningsprocesser inom hela området. Varje kursomgång omfattar 16 veckors föreläsningar och avslutas med ett projektarbete.
 • Karlstads Kommun

  Projektledare och SME

  2021 - 2022

  Måns ansvarar för att stötta kunden i införandes av ett nytt IT-stöd för Dataskydd och Informationssäkerhet. I arbetet ingår att samla in kundens krav på systemet, coacha kunden i användandet av systemet och stödja eventuella förändringar av verksamhetsprocesser, samt att projektleda konsultinsatsen för de fyra inblandade konsulterna.
 • Varbergs Kommun

  SME inom Informationssäkerhet

  2021 - 2022

  Måns anlitades av Varbergs Kommun för att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser inför införande av cloudtjänster för kommunikation samt tog fram och ledde utbildningar införande av ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Utbildningarna var en framgångsfaktor för att Varbergs kommun sex månader senare implementerade ett LIS. Måns stöttar även kunden i deras arbete med affärskontinuitet, genomför utbildningar och deltar i verksamhetsutveckling.
 • Västra Götalandsregionen

  Projektledare/lösningsarkitekt (IAM & infosäk)

  2020 - 2023

  Måns ingår i regionens omfattande program Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) som projektledare för projektet Identitet, Åtkomst och Behörigheter (IAM) samt som SME inom Informationssäkerhet. IAM-uppdraget innebär att driva fram en lösning för identitetshantering, åtkomsthantering och behörighetshantering till hälso- och sjukvårdssystemet Millennium för 750 användarorganisationer (VGR, 49 kommuner och ca 700 privata vårdgivare) i Västra Götaland. Parallellt arbetar Måns även med att driva risk- och sårbarhetsanalyser samt informationssäkerhetsutredningar inom programmet.
 • Pulsen Integration AB

  Regionchef (Cybersäkerhet och Integration)

  2018 - 2020

  I rollen som regionchef ansvarar Måns för en konsultaffär med ca 50 MSEK omsättning, innefattande resultatansvar, försäljning, strategi, teknikutveckling och konsultleverans inom cybersecurity och systemintegration. Under perioden har Måns ökat regionens ekonomiska resultat med +8 MSEK.
 • Releasy AB

  SME inom IT- och Informationssäkerhet

  2018 - 2018

  Projektet innebar att för kunds räkning utvärdera resultatet från en IT- och informationssäkerhetsaudit som kundens kund genomfört. Prioritering, analys, framtagande av korrigerande åtgärder inom informationsklassning, riskanalys, kontinuitetsplanering, säkerhetskravställning mot tredje part och säkerhetspolicys. Resultatet av projektet blev att kundens kund godkände auditen.
 • Pulsen Integration AB

  Affärs- och Tjänsteansvarig IAMaaS

  2017 - 2018

  Måns verkade i rollen som tjänsteansvarig för Pulsen Integrations IAM-molntjänst. I rollen som tjänsteansvarig ansvarade Måns för affärsutvecklingen av tjänsten samt styrningen av utveckling, onboardingprojekt och att både drift och support fungerade. Rollen innebar prioritering av den tekniska utvecklingen av tjänsten, kravutredning, lösningsarkitektur, ledning av utvecklingsteamet och arbete med offentliga upphandlingar. Totalt växte tjänsten från tre till elva kunder under den tid Måns ansvarade med den som tjänsteansvarig.
 • Karlstads Kommun

  Projektledare IT

  2017 - 2017

  Karlstad Kommun har sedan 2015 arbetat med att bygga upp en multitenant IAM-plattform som omfattar provisionering av användare i AD, O365 och HSA från HR-system och accessfederationer med olika molntjänster och lokala system. I januari 2017 tog Måns över hela projektet som projektledare och började med att skapa en tydlighet i projektets mål, omfattning och planer. Resurserna kom både från Karlstad Kommun, som ansvarade för kravspecifikationer, acceptanstester och verksamhetsförberedelser, och från Pulsen, som ansvarade för arkitektur, projektering, utveckling, enhetstester och driftsättningar i både acceptansmiljö och produktionsmiljö. Projektet slutfördes under hösten 2017 enligt de planer som sattes under våren 2017 och kunden uttryckte stor nöjdhet över Måns insats.
 • Ericsson AB

  Director Crisis Management & Personnel Security

  2015 - 2016

  Under 2015 och 2016 ansvarade Måns för Ericsson Groups krishantering och personsäkerhet. Arbetet bedrevs i projektform med en styrgrupp bestående av delar av Ericsson Groups högsta ledning (Executive Leadership Team). Projektet omfattade operativ krishantering på en global nivå och Måns koordinerade Ericssons regionala kristeam under bland annat terroristattackerna i Paris och Belgien, under kuppförsöket i Turkiet under 2015/16, terrordåd i Mali och kidnappningar i Mexico. Förutom den operativa styrningen innebar projektet att arbeta med strategiska riskbedömningar samt utbildningar av både styrgruppen och de regionala kristeamen.

Måns kompetensområden

 • IT-säkerhet

  Riskanalys, IT-säkerhet allmänt, Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Säkerhetsarkitekturer, Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning, IT-säkerhetschef, Informationssäkerhetsspecialist
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Projektledning inom Supply Chain, Projektledning
 • Metoder & Processer

  PROPS
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Workshopledning, Utredning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Projektrevision, Förändringsledning, Compliance, Projektledning, Affärs och IT strategi, Programledning, Change Management, Information Management, GDPR
 • Kvalitetsstyrning

  Change Management, Kvalitetscertifiering, Dokumenthantering, Dokumentation
 • Roller

  Produktledare, Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Affärsutvecklare, Workshopledare, Coach, Förändringsledare, Projektledning digitala medier, Interimschef, programledare, Facilitator, Utbildningsledare, Riskansvarig, Teknisk projektledare
 • Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Mentor, Ledarskap allmänt, Kurs- och seminarieledare, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Operativ ledning, Grupprocesser, Interimsledning, Det coachande ledarskapet
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning, Elektronikindustri, Säkerhet
 • Försäljning

  Säljsupport
 • Projektfaser

  Förstudie, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande
 • Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer
 • Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, Kriskommunikation, Presentationsteknik, Engelska

Måns anställningar

 • Seniorkonsult Informationssäkerhet & IT Management, DirSys AB

  2020 -

 • Regionchef, Pulsen Integration AB

  2018 - 2020

 • IT-konsult, Projektledare och tjänsteansvarig, Pulsen Integration AB

  2017 - 2018

 • Director Crisis Management and Personnel Security, Ericsson AB

  2015 - 2016

 • Site Security Manager / Säkerhetschef, Ericsson AB

  2012 - 2015

 • Head of EDA Supply, Ericsson AB

  2010 - 2012

 • Enhetschef Produktion och Logistik, Ericsson AB

  2006 - 2010

 • Enhetschef Test Design, Ericsson AB

  2004 - 2006

 • Projektledare R&D, Ericsson AB

  2001 - 2004

 • Delprojektledare R&D, Ericsson Microwave AB

  2000 - 2001

 • Projektledare, Ekonom, Frog Dyk AB

  1998 - 2000

Måns utbildningar

 • Arkeologi, Göteborgs Universitet

  1993 - 1998

 • Civilingenjör Elektronik, Chalmers

  1992 - 1993

Till konsultsök

Kontakt

Anna Söderlund VD, Sälj och Rekrytering inom Management/Projektledning 0722002721 anna.soderlund@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning