Hoppa till sidans innehåll

Marcus Ludvigsson

Systemutvecklare

Marcus utvecklar lösningar som upplevs enkla i stället för komplexa och utnyttjar gärna sin känsla för språk och användbarhet vid design av användargränssnitt.

Han är en civilingenjör i Datateknik från Linköpings tekniska högskola som jobbar med systemarkitektur och systemutveckling i alla delar av stacken

Områden

 • Systemutvecklare
 • Arkitekt

Om Marcus

Marcus är en engagerad person som har en förmåga att se lösningar på problem från många olika perspektiv. Han har ett stort intresse av systemutveckling, nya tekniker och metoder. Som person upplevs Marcus som social, strukturerad, ihärdig, entusiastisk och initiativrik.

Marcus CV

 • Ida Infront AB

  Utvecklare och teknisk coach

  2022 -

  Utvecklare i ett projekt åt en statlig myndighet.
  Metod: Scrum.
  Tekniker: Java, Applikationsserver i JEE, iipax one, SQL med databasmodellering, Webservices, SOAP, REST, XML, Webbutveckling, HTML5, CSS, Javascript, JUnit, JBoss Application Server, IntelliJ IDEA, Linux, Mysql, SQL, Git, Maven, Jenkins, Jira, Sonar
 • Ida Infront AB

  Utvecklare

  2021 - 2022

  Utvecklare i ett projekt för Laboratory Information Management System (LIMS)
  Metod: Scrum.
  Tekniker: Java, Applikationsserver i JEE, iipax one, SQL med databasmodellering, Webservices, SOAP, REST, XML, Webbutveckling, HTML5, CSS, Bootstrap, jQuery, Javascript, JUnit, JBoss Application Server, IntelliJ IDEA, Linux, Windows, Sql-server, Oracle, Mysql, SQL, Git, Maven, Jenkins, Jira, Sonar
 • Ida Infront AB

  Utvecklare

  2020 - 2021

  Utvecklare i ett projekt för ersättning till forskningsprojekt, Energimyndigheten. Ansökningarna och beslut om utbetalning via Agresso hanterades via en applikation baserad på iipax one.
  Metod: Scrum.
  Tekniker: Java, Applikationsserver i JEE, iipax one, Wicket, SQL med databasmodellering, JPA (Hibernate), Webservices, SOAP, REST, XML, Webbutveckling, HTML5, CSS, Bootstrap, jQuery, Javascript, JUnit, JBoss Application Server, IntelliJ IDEA, Linux, Windows, Sql-server,SQL, Git, Maven, Jenkins, Jira, Sonar
 • Migrationsverket

  Arkitekt

  2018 - 2020

  Arkitekt i ett projekt för ersättningar till kommuner och landsting, biträden samt schablon-ersättningar. Metod: Kanban. Tekniker: Java, Spring Cloud, RabbitMQ, SQL med databasmodellering, JPA (Hibernate), Liquibase, Spring, REST, Webbutveckling, React, HTML5, CSS, Bootstrap, jQuery, Javascript, JUnit, IntelliJ IDEA, Linux, PostgreSQL, Git, Maven, Jenkins, Jira, Sonar
 • Migrationsverket

  Utvecklare

  2017 - 2018

  Design och utveckling i ett projekt för utbetalningar till kommuner och landsting samt utveckling- och förvaltningsaktiviteter för ett antal applikationer för utlandsmyndigheterna och Migrationsverket. Metod: Scrum. Tekniker: Java, Applikationsserver i JEE, Spring Cloud, Wicket, SQL med databasmodellering, JPA (Hibernate), Spring, Struts, JSP, Webservices, SOAP, REST, XML, Webbutveckling, React, HTML5, CSS, Bootstrap, jQuery, Javascript, JUnit, JBoss Application Server, Enterprise service bus (Oracle Service Bus, OSB), Eclipse/IntelliJ IDEA, Linux, Informix, PostgreSQL, Subversion, Git, Maven, Jenkins, Jira, Sonar
 • Migrationsverket

  Scrum master och Utvecklare

  2015 - 2017

  Scrum master samt design och utveckling i ett team som arbetar med e-tjänster för utlandsmyndigheterna och Migrationsverket samt utveckling- och förvaltningsaktiviteter för ett antal applikationer. Metod: Scrum. Tekniker: Java, Applikationsserver i JEE, Wicket, SQL med databasmodellering, JPA (Hibernate), Spring, Struts, JSP, Webservices, SOAP, REST, XML, Webbutveckling, React, HTML5, CSS, Bootstrap, jQuery, Javascript, JUnit, Oracle Weblogic Server, JBoss Application Server, Enterprise service bus (Oracle Service Bus, OSB), Eclipse/IntelliJ IDEA, Linux, Informix, Subversion, Git, Maven, Jenkins, Jira, Sonar
 • Migrationsverket

  Utvecklare

  2013 - 2015

  Design och utveckling i ett team som är del av VIS-projektet som arbetar med e-tjänster för utlandsmyndigheterna och Migrationsverket, dokumentvisaren Oracle AutoVue samt utveckling- och förvaltningsaktiviteter för ett antal applikationer. Metod: Scrum. Tekniker: Java, Applikationsserver i JEE, Wicket, SQL med databasmodellering, Spring, Struts, JSP, Webservices, SOAP, REST, XML, Webbutveckling, HTML5, CSS, jQuery, Javascript, Bootstrap, JUnit, Oracle Weblogic Server, JBoss Application Server, Enterprise service bus (Oracle Service Bus, OSB), Eclipse/IntelliJ IDEA, Linux, Informix, Subversion, Maven, Jenkins, Jira, Sonar
 • Infor

  Arkitekt

  2013 - 2013

  Design och utveckling av kundkrav på Infor LifeCycle Manager, Infor's verktyg för installation och konfigurering av applikationer, så som stöd för arkivering av loggar och förbättringar av stödet för installation av Infor Smart Office Mashups. Tekniker: Java, Eclipse RCP
 • Infor

  Arkitekt

  2013 - 2013

  Kvalitetsansvarig för leverans av Infor ION Grid. Uppdaterade och skapade nya testfall, satte upp miljöer för test på Windows, AS400 och AIX med databaserna SQL server, Oracle och DB2 for i. Definierade och ledde testsessioner
 • Infor

  Arkitekt

  2013 - 2013

  Utvecklade verktyg för migrering mellan versioner och plattformar av Infor LifeCycle Manager. Tekniker: Java, Maven, Derby, SQL, Liquibase
 • Infor

  Arkitekt

  2013 - 2013

  Utvecklade Maven-plugin som genererade installationsprogram för Infor ION Grid Applikationer. Tekniker: Java, Maven
 • Infor

  Arkitekt

  2013 - 2013

  Prototypade och testade kommunikationsteknik mellan privata och publika moln. Tekniker: Java, Javascript, HTML, CSS, jQuery, REST, SSL, WebSockets, CometD
 • Infor

  Arkitekt

  2012 - 2013

  Förbättrade installation och konfigurering av Infor ION Grid, en distribuerad applikationsserver som möjliggör horisontell och vertikal utskalning av applikationer. Tekniker: Java, HTML, J2EE, Javascript, jQuery, CSS, Derby, SQL med databasmodellering, Webservices, REST, SVN, JUnit, Selenium
 • Infor

  Arkitekt

  2011 - 2012

  Fortsatt utveckling av Lawsons installations och konfigureringsverktyg, LifeCycle Manager, med fokus på uppdatering av plattformsstödet, monitorering och förenkling av användandet genom att associera installerade produkter till miljöer (test, produktion, utveckling) för att på så sätt standardisera kundernas installationer och förenkla kontinuerligt underhåll av affärssystemen. Tekniker: Java, WebSphere, Applikationsserver i JEE, Webbutveckling, HTML, jQuery, CSS, SQL, Derby, JPA (Hibernate), JUnit, Jenkins, Jira, AS400, Linux, Windows
 • Lawson Software

  Arkitekt

  2009 - 2011

  Arkitekt för Lawsons satsning på publika och privata moln, Lawson Cloud Console. I stället för att distribuera installationsprogram paketerar Lawson lösningar i form av Virtual Appliances (VAs) som väcks till liv i privata eller publika moln. Lösningen bestod av en rik klient skriven i WPF och en server i Java. VAs skapades för AWS, VMWare och Hyper-V. Tekniker: Java, JRuby, AWS, VMWare, Hyper-V, WebSphere, J2EE, HTML, CSS, jQuery, SQL, Hibernate, Derby, Ant, Velocity, JUnit, Webservices, REST, SSL, Linux
 • Lawson Software

  Arkitekt

  2006 - 2009

  Designade och utvecklade LifeCycle Manager (LCM), ett verktyg för installation, uppgradering samt konfiguration av Lawsons produkter hos deras kunder. LCM var en lösning som installerades hos varje kund. Den bestod av en client, en server och agenter som installerades på de serverar som man ville kunna installera och konfigurera applikationer på. Tekniker: Java, Eclipse RCP, SWT, J2EE, HTML, CSS, Hibernate, Derby, SQL, Ant, Velocity, Webservices, REST, SSL, Unix, Windows, AS400
 • Intentia Research and Development

  Systemutvecklare

  2005 - 2006

  Utvecklade en editor i Eclipse som kunde WYSIWYG-definiera användargränssnittet till affärsapplikationer. Tekniker: GEF, SWT, Eclipse, Java
 • Intentia Research and Development

  Systemutvecklare

  2004 - 2005

  Utvecklade ett verktyg, Movex WebServices Design Studio, som var en eclipse-plugin där man kan kunde definera och testa web services som används för access av information i affärssystemet Movex. Tekniker: Eclipse, SWT, Java, JUnit, Web Services, WSDL, REST, SSL
 • Intentia Research and Development

  Systemutvecklare

  2004 - 2004

  Utvecklade en lösning för audit av data i affärssystemet Movex. Kunden kunde konfigurera vilken data i affärssystemet som skulle spåras. När sedan affärssystemets databas ändrades sparades det genom databas-triggers i en separat databas vem som gjort förändringen, förra värdet och nuvarande värde. Genom affärsystemets olika klienter kunde man sedan få fram historiken för olika affärsobjekt. Tekniker: Java, SQL, Stored Procedures
 • Intentia Research and Development

  Systemutvecklare

  2003 - 2004

  Utvecklade installationsprogram för affärssystemet Movex. En regelmotor användes för validering av indata och beslutstöd under installationen. Tekniker: Swing, Java, Ant, Jess, AS400, Windows
 • Intentia Research and Development

  Systemutvecklare

  2002 - 2003

  Utvecklade ett system för kontinuerlig bygge och test samt daglig leverans till interna konsumenter av den tekniska basen i Movex, Intentias affärssystem. Det som idag kallas Continous Integration och Continous Delivery gjorde att intentia tidigt kunde öka kvaliten på Movex. Tekniker: CruiseControl, Java, ClearCase
 • Intentia Research and Development

  Processutvecklare

  2002 - 2003

  Deltog i framtagandet av en utvecklingsprocess för mjukvara, SWPP, för Intentias utvecklingsorganisation. Tog fram mallar för krav- och designspecifikationer.

Marcus kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering, Prestandaoptimering
 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Nätverk och kommunikation, Mjukvaruarkitektur - programnivå
 • Fast datakommunikation

  Datakommunikation allmänt, TCP/IP
 • IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt
 • Operativsystem/plattformar

  Linux, Windows XP, Mac OS X, Windows 7
 • Databashanterare

  Informix
 • Utvecklingsspråk

  HTML, Java, Javascript, JSP, Servlets, SQL, UML, XML, J2SE, HTML5, Jquery, SOAP, Webservices, Rust, XSD, JUnit, Spring Batch, IntelliJ, Spring
 • Hårdvara

  Mac, PC
 • Kvalitetsstyrning

  Configuration Management
 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, XP (Extreme Programming), Scrum, Parprogrammering, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, LEAN, TDD - Test Driven Development
 • IT-strategi

  Teknikutredning
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri
 • Verktyg & Middleware

  Clearcase, Apache Jakarta/Tomcat, J2EE, Websphere, JDBC, JBoss, Ant, Eclipse, Hibernate, Struts, Weblogic, Spring, Cruise Control, Subversion, Git, Atlassian Jira, Maven, Spring Webservice, Wicket, Jira, Jenkins, Selenium, SoapUI, Cucumber
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Cloud Computing
 • Test & Verifiering

  Funktionstestning, Testautomatisering, Testutveckling
 • Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem, Affärssystem, SOA, AJAX
 • Utbildning

  civ.ing
 • Roller

  Arkitekt, Utvecklare/Programmerare, Testare, Produktägare, Lösningsarkitekt, Scrum master
 • Kommunikation & Information

  Pedagogik, Presentationsteknik
 • Marknadsföring

  Digitalisering, Kundupplevelse

Marcus anställningar

 • Arkitekt, Senior, Infor

  2011 - 2013

 • Arkitekt, Lawson Software Sweden AB

  2005 - 2011

 • Systemutvecklare, Intentia Research and Development AB

  2002 - 2005

Marcus utbildningar

 • Certified ScrumMaster, Scrum Alliance

  2014 -

 • Sun Certified for the Java Platform 1.5, Linköping

  2010 -

 • Sun Certified for the Java Platform 1.4, Linköping

  2008 -

 • Civilingenjör Datateknik, Linköpings Tekniska Högskola

  1998 - 2002

 • Högskoleingenjör Datateknik (80p), Linköpings Tekniska Högskola

  1996 - 1998

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning