Hoppa till sidans innehåll

Maria Olsson

Digital utveckling

Jag har över 20-års erfarenhet som ingenjör inom hälso- och sjukvård och offentlig verksamhet. Min kompetens är en nära förståelse för vårdens komplexa organisatoriska system och dess behov av en säker och användarvänlig digital verksamhetsutveckling.
Min expertkompetens är att i ett nära samarbete med kunden arbeta med kritiska tekniska system, implementation, och informationssäkerhet med fokus på kontinuitet. Jag har en utpräglad analytisk förmåga att identifiera säkerhetsrisker och med kundens perspektiv i fokus skapa strukturer och arbetssätt som omhändertar dessa.

Områden

 • Digital utveckling
 • Informationssäkerhet
 • Teknisk projektledare

Om Maria

Jag är en en glad och "service minded" person som är bra på att lyssna in och värna om mina kunders behov. Mina främsta personliga styrkor är att jag är ambitiös och uthållig i mina arbetsuppgifter och lägger stor vikt i att vara påläst och att se helhetsperspektivet. Jag är analytisk till min läggning, har ett strukturerat arbetssätt och är lojal med mitt uppdrag.

Marias CV

 • Region Halland

  Projektledare

  2022 - 2022

  Maria Olsson var projektledare och metodstöd för uppdraget att arbeta fram en krisplan i händelse av systembortfall inom Halland sjukhus, med anledning av försämrat säkerhetspolitiskt läge. Arbetet bestod i att identifiera och prioritera vårdverksamheter utifrån konsekvenser för hälsa och liv. Processkartläggning av kritiska aktiviter och beroende till IT-system samt övriga aktuella beroenden genomfördes i workshop tillsammans med dessa verksamheter. Resultatet var en förutsättning för att upprätthålla förmågan att bedriva akutsjukvård i ett krisläge.
 • Region Halland

  Informationssäkerhetssamordnare

  2021 - 2023

  Maria arbetade med samordning av systematiskt informationssäkerhetsarbete för Hallands Sjukhus. Initialt genomfördes en kartläggning och mognadsmätning av organisationens ledningssystem för informationssäkerhet. Därefter vidtog utveckling av en informationsklassningsmodell, inkl. ett pilot-införande samt utbildning av medarbetare och chefer. Slutligen förberedande planering och genomförande av extern revision (ISO 27001).
 • Region Halland

  Digital utvecklare

  2021 - 2023

  Maria arbetade i ett spännande projekt för rollbaserad behörighetstilldelning för att underlätta och kvalitetssäkra ett tungt administrativt arbete för chefer och administratörer i vården. Marias roll i projektet stöttade kopplingen mellan IT-system och behovet av en rollbaserad systembehörighet för ca 4 000 medarbetare, samt skapade hanteringsprocessen för relaterad ärendehantering och förändringsbehov. Projektet var en förutsättning för följsamhet till lagkrav och infomationssäkerhet.
 • Region Halland

  Digital utvecklare

  2020 - 2021

  Maria var områdesansvarig (Hallands sjukhus verksamhetsområde 1) för ett flertal digitaliseringsprojekt, däribland taligenkänning, mobil själv-incheckning och digital patientmedverkan via 1177. I arbetet ingick tjänstedesign och förändringsledning samt processledning av klinikernas digitala samordnare.
 • Region Halland

  Objektspecialist systemförvaltning

  2014 - 2020

  Maria har i ett flertal år haft den viktiga rollen som objektspecialist för kritiska vårdsystem, med realtidsövervakning av vitalparametrar för sjukhusets patienter. Arbetet har inneburit en ekonomiskt och teknisk förvaltning av komplexa system, med planering och projektledning för systemuppgraderingar, tester och valideringar. Som objektspecialist har Maria varit spindeln i nätet för flera av sjukvårdens mest kritiska system, däribland den patientövervakning som är den tekniska kärnan i akut-, hjärt- och intensivvård. Tillsammans med leverantör och IT har Maria byggt upp nödvändig IT-infrastruktur och skapat ett robust och redundant system för vården. Som applikationsspecialist har Maria löpande givit support och utbildning för vårdpersonalen i ett säkert användande av systemet.
 • Region Halland

  Medicinsk ingenjör

  1999 - 2020

  Som klinikingenjör inom ett flertal kliniska områden såsom intensiv- och akutvård, förlossningsvård och kardiologi har Maria under ett flertal år stöttat vårdkliniker att anskaffa, implementera och drifta säkra och ändamålsenliga medicintekniska produkter och IT-system. Arbetet har omfattat omvärldsanalys, investeringsplanering, projektledning, upphandling, verksamhetsutveckling samt service och support. Rollen har präglats av en nära förståelse för vårdens behov för att skapa en patientsäker vård. Med gedigen systemkompetens och kontinuerlig riskhantering har Maria stöttat och utbildat vårdpersonal till säkra produkter och en säker användning.
 • 0001 -

 • 0001 -

Marias anställningar

 • Informationssäkerhetssamordnare, Region Halland

  2021 - 2023

 • Digital utvecklare/verksamhetsutvecklare, Region Halland

  2020 - 2023

 • Medicinteknisk ingenjör, Region Halland

  1999 - 2020

Marias utbildningar

 • ISO 27000- Grunderna i informationssäkerhet, steg 2, SIS Stockholm

  2021 - 2021

 • ISO 27000- Grunderna i informationssäkerhet, steg 1, SIS Stocholm

  2021 - 2021

 • ALUSS, ledarskapsutbildning, Försvarshögskolan Karlstad

  2017 - 2017

 • Elektronikingenjör inriktning medicinsk teknik, Mittuniversitetet, Östersund

  1997 - 1999

Till konsultsök

Kontakt

Peter Jansson Affärsutvecklare 070-2439603 peter.jansson@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning