Hoppa till sidans innehåll

Martin Sjöblom

Lösningsarkitekt, projektledare, analytiker

Arbetar gärna i tidiga faser när man går från idé till implementering via kravfångst. Kreativ och bra på
att skapa tydliga målbilder. Bred erfarenhet från många branscher och roller både nationellt och
internationellt.

Områden

 • Lösningsarkitekt, projektledare, analytiker

Om Martin

Social, utåtriktad och glad är några av Martins egenskaper. Han har lätt att hitta kreativa lösningar och är mycket målfokuserad. En teamspelare som levererar resultat.

Martins CV

 • VGR

  Lösningsarkitekt och evangelist för GIP

  2020 -

  Martin jobbar för VGR i det stora Framtidens VårdinformationsMiljö(FVM)-projektet som VGR inför. En del av hans roll är att driva praktiskt såväl som idén om den Gemensamma InformationsPlattformen (GIP) som skall möjliggöra för VGR att dra nytta av all den information som finns (inlåst) i informationssystemen.
  Martins uppgift är att både dra de stora strecken som att se de konkreta möjligheterna på nära håll.
 • ICA Sverige AB

  Lösningsarkitekt

  2019 - 2020

  Martin är lösningsarkitekt i Icas KL2020-program (Kundlojalitet). Ica har en stor flora av system som behöver nya integrationer samt modifieringar för att klara de nya krav som ställs på dem. Ica bedriver utvecklingen agilt med hjälp av SAFe.

  Martins uppgift är att säkerställa att totallösningen uppfyller verksamhetens krav och behov. Bland projekten finns att säkerställa att Icas hantering av kunders kommunikationsinställningar uppfyller GDPR: Lösningen består av ett tiotal integrerade system däribland Mainframe.
  Martin skapade en annan lösning för en bättre faktureringsprocess som skall möjliggöra detaljerad uppföljning av Ica Reklams produktflora utan att belamra medarbetarna med tung administration.
 • AstraZeneca

  PM/BA

  2018 - 2019

  Martin driver mjukvaruutvecklingen av en mobilapp samt en portal i Bulgarien för AZ inom Intelligent Pharma området. Martins uppgift är att säkerställa att verksamhetens önskemål blir genomförda både i tid och med bra kvalitet. Uppgiften inbegriper båda att tekniskt leda projektet såväl som att samla in kraven i lösningen.
 • AstraZeneca

  Solution Architect

  2018 - 2018

  Martin kallas in när de snabbt behöver en lösningsarkitekt som kan förstå dagens lösning samt se hur den skall kompletteras för ett kommande projekt. Martin driver analysen och utredningen med en BA från AZ. Martins erfarenhet och driv ger en tydlig specifikation och utredda ansvarsförhållanden på lösningen.
 • Infosys / VCC

  Solution Architect

  2017 - 2017

  Ett av Volvo Cars viktigaste mjukvaruprojekt DSPA som skall skapa framtidens plattform för utveckling av informationssystem. Infosys skapar en plattform åt VCC som stödjer dynamisk regelhantering och extrem skalbarhet. Plattformen är helt molnbaserad i Azure. Första applikationen är att lyfta last från CDB till den nya plattformen för att till slut ersätta CDB.
  Martins roll har varit att hitta hur plattformen skall användas; en utmanande uppgift där plattformen lika väl som konsumenten rör på sig under projektet. GDPR måste naturligtvis även hanteras i lösningen.
  Uppdraget avslutas med kunskapsöverföring till den lösningsarkitekt i ett lokalt utvecklingsteam som ersätter Infosys indiska utvecklingsteam där Martin ingick.
 • KappAhl

  Domänarkitekt

  2017 - 2017

  Ett av KappAhls viktigaste områden är den digitala transformationen ”Digital eXperience”. Martins uppgift är att sätta sig in i befintlig systemflora för att möjliggöra nyutveckling på plattformen. Översätta verksamhetens önskemål till konkreta krav samt följa upp att realiseringen blir genomförd på rätt sätt. Uppdraget avslutas med kunskapsöverföring till den anställde som ersätter honom. Martins arbete möjliggjorde integration mellan kassasystemen och ehandelsordrarna.
 • Socialstyrelsen

  Analys & Erfaren utvecklare

  2016 - 2016

  Socialstyrelsen har flera gånger försökt digitalisera ansökningsprocessen för legitimationsyrken som Läkare och Psykolog. Denna gång valde de en erfaren kombination av företag och personer som säkert kommer kunna leverera en lösning som uppfyller verksamhetens krav.
  Projektet bedrevs agilt med stor tyngd på testdriven utveckling och continuous delivery.
  Martin utvecklade backend i Java med Spring, TEST, JPA och Rabbit MQ.
 • Ascom

  Projektledare & lösningsarkitekt

  2016 - 2016

  Ascom drev ett antal förändringsprojekt för att transformera företaget till en ny marknadsposition. Delprojekt Martin drev hette Software Business Architecture. Projektets mål var att säkerställa att den centrala lösning som utvecklats inom Ascom för meddelandehantering passade hela koncernen både ur ett tekniskt såväl som affärsmässigt perspektiv. Martins roll var att samla kravbilden samt jämka ihop de största konkurrerande lösningarna (konkurrerande inom koncernen) samt hitta hu denna skall passa in i bolaget.
 • Kretslopp & Vatten (GBG)

  Integrationsanalys

  2015 - 2015

  Hos Kretslopp&Vatten behövde en analys över vilka system som samverkar med vilka och hur de integrationerna ser ut för en kommande förändring. Analysen leder till en handlingsplan där kostnaden för framtida relaterade förändringar nu kan beräknas.
 • Inclose

  CTO & Projektledare

  2015 - 2016

  Martin med några kollegor från försvarsprojekten skapar ett bolag för att skapa en säker samarbetsplattform (tagline: "Leave no information behind"). Som ett steg i detta utvecklades en app (Trixxa) som möjliggör säkert informationsutbyte mellan olika organisationer siktandes mot hemsjukvården. Appen utvecklades av ett team i Estland under Martins tekniska ledning agilt.
 • Wireless car

  Senior utvecklare

  2014 - 2015

  Volvo Group Telematics är i en stark utvecklingsfas där man använder sig av mikrotjänster utvecklade i Java 8, JPA2 och Java EE för att skapa en ny familj av lösningar. Martin kravställer, designar och genomför utveckling av kritiska komponenter. Systemen kommunicerar internt via REST-tjänster. VGT jobbar helt agilt. En av uppgifterna var att skapa en portal för mikrotjänster i Angular användandes även HTML5/CSS/JavaScript. Portalen säkerställer att mikrotjänsterna kan uppdateras individuellt.
 • Simuleringsplattform

  Idé => Utveckling

  2014 - 2015

  Simulatorplattformen används för att kunna pröva nya lösningar på hur man kan leda (dirigera) ambulanser på SOS Alarm. Hur man kopplar lediga men begränsade resurser som ambulanser är. En tekniskt intressant lösning där Googles karttjänster är karta samt ruttplaneringsverktyg i kombination med att man använder sig av SOS Alarms historiska data för att skapa realistiskt simuleringsunderlag.
 • SOS Alarm

  App&portalutvecklare

  2013 - 2014

  OptiRes är en iOS-app som låter ambulansförare göra sig tillgänglig åt larmcentralerna. Martin utvecklade lösningen som består av en Node.js serverapplikation som hostas på en virtuell server från idé till utveckling. Mobilappen kommunicerar med hjälp av REST-tjänster med servern. Uppdraget inbegriper allt från design till att driva prov och försökverksamheten. Ärendeinformationen hämtas från SOS Alarms system CoordCom via Zenith.
  Dirigenten av ambulansresurserna använder portalen som utvecklats i HTML5/CSS/Javascript för att larma ut resurser.
 • SOS Alarm

  Affärsutvecklare

  2013 - 2017

  Deltar och leder i projekt som TUCAP bedriver för SOS Alarm samt deltager i SOS Alarms projekt som syftar till att utveckla SOS Alarms förmågor och marknad.
 • ACG Pulse

  Software Audit

  2012 - 2013

  ACG pulse utvecklar mjukvara som styr tvättsorterare. Programmen är utvecklade i c och c++ under lång tid. Projekten var konstant försenade. ACG Pulse ville att mjukvaran som sådan skulle analyseras samt även analysera utvecklingsprocessen samt göra rekommendationer för framtida utveckling. Efter projektet följer projekten tidplanen i mycket högre grad. Designen har blivit mer enhetlig samt viktiga externa gränssnitt formaliserats.
 • Volvo IT

  Erfaren utvecklare

  2012 - 2014

  Volvo AB byter ut ett VB/.Net-system som hanterar testobjekt. Systemet har många integrationer och en komplex modell som den ärver/importerar från KOLA. Systemet baseras på JVS och ADTs mönster för Swingapplikationer. I lösningen används Java 8, Java EE och Spring bland annat.
 • Volvo IT

  Operativ systemarkitekt

  2011 - 2012

  Volvo AB har ett system för att hantera resurser eller som det kallas på engelska ”Talents”. Systemet var befintligt men skulle tillföras ny funktionalitet samt lyfta tekniken till en nyare version. Martins uppgift var att hålla ihop utvecklingen samt att hantera de krav som kunden ställde på applikationen.
  Applikationen baseras på Volvo ITs ramverk AVS, JVS som baseras på Java EE och klienten utvecklades som en HTML5 applikation i Java.
 • Volvo IT

  Operativ systemarkitekt och utredare

  2011 - 2012

  Volvo AB skall utveckla rika klienter i Javamiljö och behöver hjälp med att utreda vilken (RCP)plattform som skall användas. När utredningen blev klar designade och utvecklade Martin en exempelapplikation komplett med dokumentation och utbildningshjälpmedel. Applikationen baseras på Volvo ITs övriga ramverk AVS och JVS. Applikationen skall användas som grund för Protusprojektet som skall implementeras i Javaklientteknik.
 • FUM UtvC

  Designansvarig MARSUR / Swe

  2010 - 2012

  EDA (European Defence Agency) driver ett projekt MARSUR vars uppgift är att skapa en gemensam lägesbild för sjöfarten i Europa. Martin leder den svenska designen samt även de REST-baserade gränsytorna mellan de internationella systemen. Under tidigare faser granskade han den föreslagna designen samt dimensionerade det svenska utvecklingsprojektet.
 • FUM UtvC

  Designansvarig MARSUR / Swe

  2010 - 2012

  EDA (European Defence Agency) driver ett projekt MARSUR vars uppgift är att skapa en gemensam lägesbild för sjöfarten i Europa. Martin leder den svenska designen samt även de REST-baserade gränsytorna mellan de internationella systemen. Under tidigare faser granskade han den föreslagna designen samt dimensionerade det svenska utvecklingsprojektet.
 • Q-Matic

  Systemanalytiker

  2010 - 2010

  Martin skapade ett white paper för en internationell produkt. Systemet som kunden utgår ifrån används i ett 70 tal länder och tusentals installationer. Kunden vill underlätta för kunderna att bedöma sin produkt och svara på ofta ställda frågor. Min uppgift var att analysera systemet ur flera perspektiv bland annat säkerhet.
 • Produktbolag

  Systemanalytiker / IT-arkitekt

  2009 - 2009

  Martin genomför en granskning av en nuvarande samt planerad plattform för integration av ett produktbolag. Systemet som kunden utgår ifrån används i ett 70 tal länder och tusentals installationer. Kunden vill säkerställa att riktning som deras plattform är planerad att utvecklas i är sund. Hans uppgift var att analysera aktuellt läge, bedöma tagna beslut samt förbereda för att i framtiden coacha företagets egna arkitekt.
 • FUM UtvC

  Designansvarig SUCBAS / Swe

  2008 - 2012

  Martin leder designen (inklusive övergripande arkitekturen) av den svenska delen av SUCBAS-projektet. I detta projekt tas prototyperna som tidigare utvecklats för att göra system som skall användas av marinens ledningscentraler. Samtidigt ingår att fortsätta det internationella utbytet för att vidareutveckla tekniken.
  Säkerhetslösningar utöver VPN är en viktig del i utvecklingen, hur man kombinerar standardlösningar för säkerhet med unika systemlösningar.
  En vanlig uppgift är att presentera nationellt såväl som internationellt för intressenter hur systemet är uppbyggt.
 • Volvo Technology

  Projektledare / systemanalytiker

  2008 - 2009

  Martin driver utvecklingen av ett verktyg för att hantera tjänster. Det unika för systemet är att man hanterar såväl design av tjänster såväl som försäljning av tjänster. Tjänster eller Soft Products som är termen Volvo AB använder är en av de viktigaste framtidsområdena.
  Olika företag inom Volvo AB koncernen skall kunna erbjuda tjänster som skall kunna kombineras till kundanpassade erbjudanden.
 • FUM UtvC

  Systemarkitekt internationella Experiment

  2007 - 2010

  Martin deltar i designen av en tjänstebaserad plattform för internationella experiment. Hans roll är att vara systemarkitekt över ett område där FM/FMV samverkar med Nato i att etablera ett dynamiskt samverkande ledningssystem.
  I rollen ingår att hitta unikt anpassade lösningar som ändå måste passa in i den gemensamma experimentplattformen.
  Projektet innebär bland annat att deltaga och vid behov leda sessioner i internationella workshops.
 • Volvo Technology

  Projektledare / Systemanalytiker

  2007 - 2008

  Martin driver ett prototypprojekt inom PLM-området (Product Lifecycle Management). Prototypen skall se hur man kan integrera flera olika system och erbjuda en homogen tjänstefamilj (WebServices definierade av OMG). I uppgiften ingår även att söka och analysera alternativa lösningar, fundera över hur detta kan kopplas in mot existerande system. I lösningen måste även finnas en säkerhetslösning som gör det möjligt att samarbeta säkert över företagsgränser. Projektets storlek är på c:a 6 personer under ett drygt år.
 • Ericsson

  Utredare

  2006 - 2007

  För EU-projektet OASIS som är ett IP i sjätte ramprogrammet gör Martin en utredning om hur man skall kunna hantera tjänster i smalbandiga och opålitliga nät. Rapporten inbegriper teoretiska utredningar såväl som praktiska prov. Tekniken är anpassad för att kunna använda teknik typ GPRS.
 • Ericsson

  Utvecklare

  2006 - 2006

  Martin jobbade med ett projekt där vi givet en mobiltelefon med GPRS/EDGE skulle implementera en VOIP-lösning. Projektet var ett ”proof-of-concept” som ett första steg. Eftersom telefonen som var vald använde var en Smartphone av typen PocketPC fick vi använda oss av Microsofts utvecklingsverktyg. Dock är projektet av realtidskaraktär så det räckte inte att använda sig av de något mer skyddade C# eller VB utan de fick även skapa DLL:er i C++.
 • Lindholmen Science Park

  Systemarkitekt / Projektledare

  2006 - 2008

  Martin har hand om utvecklingsplattformen för Security Arena på Lindholmen Science Park. Detta betyder Projektledning såväl som Systemarkitektur för projektet som ligger på ca: 6 MSEK. Inom utvecklingsplattformen ingår ansvar för att delta i standardiseringsarbete samt att utveckla en fysisk ledningsmiljö. Här återanvänder vi även erfarenheter och system från STIL-projektet.
  En webbportal vi jobbar med används för att utgående från en formaliserad grund för att skapa tjänstedefinitioner.
  Security Arena blir under projektet en virtuell operatör, han genomför ett projekt där man använder mobiltelefonen och tjänsteinfrastrukturen OpenSIS för att pröva GPRSkopplingen.
 • Ericsson / Räddningstjänsten i Storgöteborg

  Systemarkitekt och analytiker

  2005 - 2006

  Martin jobbade med projektet STIL (Samordnade Tjänster för Insatsinformation och Ledning) där vi tittade på problemen som uppstår när räddningstjänsten skall samarbeta med många andra kårer. Hur deras mångfald av systemtyper och systeminstanser skall kunna samverka. Även se hur räddningstjänst skall enklare kunna samverka med myndigheter för att effektivt kunna skapa en gemensam lägesbild. Ett delprojekt var att använda vanlig hårdvara för att skapa distribuerade och mobila ledningsinformation.
  I arbetet ingår mycket samtal och analys kring systemen. Att skapa en tjänstekatalog som skall fungera som ett ”lingua franca” för de olika systemen.
  Martin var även med och implementerade delar av systemet på den tid som blev över, en viktig del för att utbyta idéer och kunskap som inte lyckas fastna i designdokument.
 • Ericsson

  Systemarkitekt/standardisering

  2005 - 2005

  Deltagit i internationellt standardiseringsarbete kring NEA (Net Enabled Abilities) inom CEN (en deltidsuppgift). Martin var där i egenskap av erfaren systemarkitekt kring tjänstebaserade system. Uppgiften var att hitta och beskriva relevanta tjänster för standardisering. CEN är en europeisk organisation som ses som ett försteg till standardisering.
 • Kullaviks Montessoriskola

  Projektledare & Arkitekt

  2005 - 2008

  Martin leder IT-Gruppen på KMS. KMS är en av de största skolor som drivs som ekonomisk förening. IT-gruppens uppgift var både att vara strategisk såväl som att handgripligen hjälpa till där så behövdes. Martin införde bland annat Google Suite for Education vilket var ett stort steg framåt för skolan i att minska support och kostnader.
  Under tiden utvecklades en lösning för att hantera fakturering där G Suite for Education användes som källa för persondata.
 • Ericsson / Saab Ericsson Joint Venture

  Systemarkitekt

  2004 - 2004

  Chefsarkitekt för tjänsteutvecklingen för Försvarsmaktens Demonstratorer Demo-04V och Demo-04H. Det ingick att analysera vilka system som skulle ingå samt se hur deras egenskaper kunde göras tillgängliga på nätet dynamiskt. Här tog man befintliga skarpa system och anpassade dem till en tjänsteorienterad systemkarta.
  Parallellt med detta vidareutvecklades koncept och implementationer kring tjänsteinfrastrukturen OpenSIS för att kunna stödja demonstratorerna med hundratals användare och samtidigt kunna använda standarder som började komma (WebServices).
  Halva tiden gick åt för att hitta lösningarna och den andra halvan att övertyga och undervisa om lösningarna. Projektet LedsystT drevs som ett internationellt projekt med deltagare från Ericsson, Saab, Boeing och IBM. DOORS användes som kravverktyg under perioden.
 • Ericsson / Försvarsmakten

  Systemarkitekt

  2003 - 2003

  Martin jobbade som systemarkitekt för att designa den första demonstratorn för Försvarsmaktens Demo-03. Denna demo är baserad på OpenSIS och där en rad företag skulle gemensamt för första gången utveckla system som bara skulle samverka dynamiskt via tjänster. Han var även ansvarig för att några verktyg skulle implementeras som en del av Ericssons åtagande.
  Projektet skulle under tidspress skapa en grunduppsättning tjänster som baserade sig på en gemensam informationsmodell.
 • Ericsson

  Systemledare

  2002 - 2001

  Martin jobbade som systemledare inom området tjänsteövervakning för 3g nät.
  För att underlätta implementationer av 3G-nät skapade Ericsson färdigkonfigurerade lösningar av 37 olika system. Hans uppgift var att samla kraven fån de övervakade elementen och se till hur man skulle kunna skapa en lösning som samtidigt uppfyllde kraven som var ställda från produktledningen.
 • Ericsson / Försvarsmakten

  Systemarkitekt konceptutvecklare

  2001 - 2003

  Martin var med och utvecklade grunden till OpenSIS. Baserat på en analys av behovet av det kommande Nätverksbaserade Försvaret. Där flexibilitet och effektivt resursutnyttjande är huvudfokus. Uppdraget är av studiekaraktär. Utdata från workshops blir en tjänsteorienterad infrastruktur i Java som möjliggör vidare studier av tjänsteorienterade system. OpenSIS används även till demonstratorer inom Ericsson för FMV där vi använder XML över HTTP som kommunikationskanal. Deras arbete samordnades via en skräddarsydd portal skriven i Python. En del av projektet är att se till att informationsinfrastrukturen går att köra på en mobil javaplattform.
 • Ericsson

  Systemutvecklare, troubleshooter

  2001 - 2002

  Råvideo (signal direkt från en radar) skall visas upp på ett användargränssnitt. Tidigare utvecklare hade misslyckats få ihop lösningen. Här behövde bryggas över från ett befintligt ADA system på Unix till ett Windowssystem och en tidigare systemarkitekt hade valt CORBA som integrationsgrund.
  Kunskap om den speciella hårdvara som kunde konvertera råvideosignalen till bildskärmen var glömd och projektet gick huvudsakligen ut på att återskapa förlorad kunskap och få ihop lösningens olika divergerande komponenter.
 • Mind

  Tekninsk Projektledare

  1999 - 2001

  I ett projekt som skulle skapa en rikstäckande e-handelssite för bland annat livsmedel drev Martin de webbaserade tekniksystemen. Hela projektet inklusive utlämningsplatser låg i mångmiljardersklassen medan webbsystemen låg på en 15-30 miljoner. Han ansvarade för att webbsystemen baserade på ATGs applikationsserver Dynamo integrerades med IFS Applications. Ett intressant projekt användes IFS Applications för att stödja en ehandels site i dagligvarubranschen.
  Under Mindtiden var Martin dessutom teamledare för en grupp med 10-15 Oracle och Javautvecklare.
 • Treffo / ABB

  Systemarkitekt / utvecklare

  1998 - 1999

  För Treffo skapade Martin offertsystem för ABB. Systemen skapade allt underlag en säljare behövde för att kunna skicka en offert till kund. Målet var att gå från timmars arbete till minuter för att skapa allt underlag inklusive måttsatta ritningar.
  Projekten drevs som effektiva fastpris. På mindre än ett år återbetalade systemen sig för kunden. Treffo har en träffsäkerhet (använda system hos kund som ligger närmare 100% än 90%). Projekten drevs som enmansprojekt där han gjorde allt från intervjuer och workshops med kunderna via specifikation till implementation och support efteråt.
 • Volvo Cars

  Systemutvecklare

  1998 - 1999

  För handmaskincentrum på Volvo Cars utvecklade Martin ett system som kalibrerade momentmaskiner. Mätdata över maskinerna lagrades centralt i en Oracledatabas. Databasen användes sedan för rapportgenerering.
 • Astra

  Systemutvecklare

  1997 - 1998

  För Astra utvecklade de ett system för hantering av kliniska studier. Det webbaserade systemet utvecklades med Nexts WebObjects (som sedermera Apple köpte).
  WebObjects var ett dyrt men innovativt sätt att skapa strukturerade websystem som dessutom använde sig av objective-c. Detta språk är som är Nexts sätt att tillföra objektorientering till c (som skiljde sig signifikant från C++).
  Martins roll var att implementera rapporteringsdelar samt ha hand om import av data från externa system.
 • EHPT

  Systemutvecklare

  1997 - 1997

  För EHPT var Martin med och gjorde evalueringsdelen för Billingsystemet TIMS.
  Systemet var ett klassiskt ”legacy system” med kod skriven i Oracle Forms såväl som i batchbetonat C. De största problemen i uppdraget var den låga grad av tidigare dokumentation samt den diffusa kravspecifikationen.
 • FMV

  Systemutvecklare / PL

  1993 - 1997

  För FMV utvecklade Astrakan flera distribuerade projektuppföljningsystem i samband med att FMV blev intäktsfinansierat 1994. Systemen implementerades som en distribuerad objektdatabas med deklarativa regler för affärsreglerna. Martins specialområde var gränssnitt mot den distribuerade objektdatabasen.
  Projektet var långt och hans roll förändrades under resans gång. Från att varit en junior programmerare blev han en relativt erfaren utvecklare och även projektledare under projektet samtidigt som de fick hantera systemunderhållet på den drifttagna produkten.
 • Actron

  Systemutvecklare

  1991 - 1993

  På Actron utvecklade de programmeringsverktyg för styrsystem. Verktygen utvecklades och kördes på PC (under DOS). När Martin kom in i bilden hade verktyget funnits under några år så det fanns både nyutveckling såväl som underhåll att göra på systemet.
  Ett annat projekt under tiden var av mer forskningskaraktär där han skulle analysera trådtätheten och jämnheten i plastmatta (varp) för pappersproduktion med hjälp av en linjekamera.

Martins kompetensområden

 • Systemtyper

  Systemtyper allmänt, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Systemarkitektur - systemnivå, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Mobilapplikationer
 • Operativsystem/plattformar

  Linux, Mac OS7, Mac OS X, Mac OS 8, Mac OS 9, iOS, Mac OS
 • Verktyg & Middleware

  MS Office, MS Project, Cruise Control, Atlassian Jira, Xcode, Node.js, Visio, iMindMap, Modelleringsverktyg, Cordova/PhoneGap
 • Utvecklingsspråk

  C++, HTML, Java, Javascript, Servlets, SQL, UML, XML, XSL-T, J2SE, HTML5, Jquery, CSS, SOAP, Webservices, Rest, XSD, XSL, JUnit, MVC, Spring
 • Hårdvara

  Mac, PC
 • Projektledning

  Teknisk projektledning
 • Tillämpningar

  e-handel, Ledningssystem, Dataspel/ Internetspel, SOA, AJAX, Internet of Things
 • IT-strategi

  Teknikutredning
 • Branscherfarenhet

  Försvar, Hälso-Sjukvård, Verkstad och Automotive
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Utredning, Kravanalys, Kravmodellering, Utbildning, Omvärldsanalys, Arkitekturramverk, Begreppsmodellering
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation
 • Test & Verifiering

  Testutveckling
 • Mobila Telesystem

  Handburna terminaler/ Mobiltelefoner
 • Databaser

  Datamodellering
 • Utbildning

  civ.ing
 • Roller

  Arkitekt, Utvecklare/Programmerare, Team-ledare, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Omvärldsbevakare, Enterprise Architecht, Lösningsarkitekt, Teknisk projektledare
 • Metoder & Processer

  Scrum, Parprogrammering, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, Continious Delivery
 • Kommunikation & Information

  Videoredigering, Presentationsteknik, Engelska

Martins anställningar

 • Systemledare, Konceptutvecklare, systemarkitekt, Ericsson

  2001 - 2007

 • Teknisk projektledare, Mind

  1999 - 2001

 • Utvecklare, systemarkitekt, Treffo

  1998 - 1999

 • Utvecklare, PL, Astrakan

  1993 - 1998

 • Utvecklare, Actron

  1991 - 1993

Martins utbildningar

 • Projektledarutbildning, Chalmers

  1995 - 1996

 • Civilingenjör Datateknik, Chalmers

  1988 - 1992

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning