Hoppa till sidans innehåll

Mats Adolfsson

Teknisk Projektledare

Mats trivs att att arbeta i och leda projekt, helst med tekniskt innehåll. Han har lätt för att förstå sammanhang och snabbt skapa sig en helhetsbild. Han tycker speciellt projekt som innefattar direkt kundkontakt och gärna ansvar för dessa kontakter och har de senaste åren börjat brinna för IT och informationssäkerhetsfrågor.

Områden

 • Teknisk Projektledare
 • IT-säkerhet
 • Systemarkitektur

Översikt

Mats har en lång erfarenhet av roller såsom linjechef, teknisk projektledare, mjukvaruutvecklare och systemarkitekt. Han har en mångårig och bred erfarenhet av arbete inom olika delar av IT-branschen. Under dryga 20 år har han arbetat med krav, metodik, säkerhets-, design- och arkitekturfrågor, projektledning, utbildning och systemutveckling.

Mats CV

 • Saab Aerosystems AB

  Projektledare och biträdande förvaltningsledare

  2016 -

  Mats arbetade som projektledare och senare biträdande förvaltningsledare för ett Application Life cycle managementsystem med fokus på versionhanteringa av säkerhetskritisk mjukvara. I uppdraget dels det dagliga arbetet på förvaltningen med ledning av systemadminstratörers och supportens arbete, dels projektledning i projekt främst med fokus på informationssäkerhet och exportkontroll.
 • Sectra AB

  Utvecklingschef

  2011 - 2015

  Utvecklingschef och projektledare på Sectra Orthopaedic Solutions. Avdelningen utvecklar mjukvara för preoperativ planering för ortopedioperationer. Produkten erbjuds även som en cloudbaserad onlinetjänst. Mats var personalansvarig linjechef för utvecklare och testare och ansvarig för utvecklingsprojekten inom orthopaedic solutions. I detta ingick även ansvar för regulatoriska frågor för medicintekniska produkter. Hans ansvar omfattade även drift och kundsupport för företagers medicinska onlinetjänst Sectra Preop Online. I detta ingick även ansvar för juridska frågor som utformning av kundavtal samt se till att vår tjänst EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG samt dess implementation i EUs alla länders landsspecifika lagstiftning och andra legala krav.
 • Autoliv Electronics AB

  Kravarbete och systemarkitektur

  2010 - 2011

  I detta uppdrag arbetade Mats med kravarbete och systemarkitektur för Autolivs Nightvisionsystem. Han arbetade med att skapa en arkitektur för att stödja en produktlinje med ett flertal kunder och utforma ett arbetssätt för att stödja utvecklingen av denna och de kundspecifika produkterna. Utvecklingsarbetet skulle uppfylla Automotive SPICE och functional safety-standarden ISO 26 262. Kravarbetet skedde huvudsakligen med Doors.
 • Föräldraledig

  -

  2009 - 2010

 • Saab Aerosystems AB

  Teamledare och kravanalytiker

  2007 - 2009

  Mats uppdrag på Saab var att arbeta med utvecklingen av ett underhållsystem för Gripen. Han arbetade som teamledare för utvecklingsgruppen samt med krav-, arkitektur- och designarbete. Han var ansvarig för kundkontakter i tekniska frågor. Utvecklingen skedde för .NET-plattformen i C# och omfattade en klientapplikation och en databasserver.
 • Teligent AB

  Projektledare och technical lead

  2005 - 2007

  Projektledare och technical lead/systemarkitekt på Teligents utvecklingsavdelning i Stockholm. Mats var ansvarig för ett projekt med tio medlemmar. Projektmedlemmarna var placerade i Stockholm och södra England. Projektet utvecklade en ny operation and maintenance-lösning för Teligents telekomplattform. Mats arbetade med teknologier som CORBA, XML samt ett antal datakom- och telekomprotokoll. Systemet utvecklades i Java, C++ och shellscript. Design, arkitektur och modellering gjordes i UML med verktygen Magic Draw och Microsoft Visio. Mats arbetade med teknologier som CORBA, XML samt ett antal datakom- och telekomprotokoll. Systemet utvecklades i Java, C++ och shellscript. Design, arkitektur och modellering gjordes i UML med verktygen Magic Draw och Microsoft Visio.

Mats kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt, Databasadministration, Datamodellering, Databaskonstruktion
 • Systemtyper

  Inbyggda system, Webb- och Internetbaserade system, Realtidssystem, Nätverk och kommunikation, Systemarkitektur - systemnivå, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Operativsystem och drivrutiner, Windowsapplikationer, O&M-system, Mobila telesystem, Fasta telesystem
 • Bredbandsnät & IP-tjänster

  Bredband allmänt, Routrar
 • Mobila Telesystem

  Mobilsystem allmänt
 • Fasta Telesystem

  Telesystem allmänt, Transmissionsnät
 • Fast datakommunikation

  Ethernet, Datakommunikation allmänt, TCP/IP, Unix, LAN
 • IT-säkerhet

  Kryptering, IT-säkerhet allmänt, Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Säkerhetsarkitekturer, Informationssäkerhetsspecialist
 • Test & Verifiering

  Validering & Test - Mjukvara, Systemtestning, Testautomatisering
 • Drift/Support/Service

  Användarsupport, Datadrift/övervakning
 • Kvalitetsstyrning

  Configuration Management, Change Management, Kvalitetssystem
 • Projektledning

  Teknisk projektledning, Projektledning, Inköp
 • Metoder & Processer

  PROPS, Processer och metoder allmänt, Scrum, Agila metoder allmänt, LEAN, KANBAN, Continious Delivery, ITIL
 • Roller

  Produktledare, Arkitekt, Designer, Utvecklare/Programmerare, Testare, Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Testledare, Systemingenjör, Workshopledare, Kravanalytiker, Configuration Manager (CM), Produktägare
 • Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt, Operativ ledning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Workshopledning, Utredning, Kravanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Utbildning, Medicinteknik, Change Management, Information Management
 • Branscherfarenhet

  Fordon, Försvar, Medicinsk Teknik, Transport/Spedition/Flyg, Teleoperatörer, Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning, Säkerhet, Verkstad och Automotive, Forskning och utveckling (FoU)
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning, Drift
 • IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö, IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning
 • Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem, OSS (Operational Support Systems), Affärssystem
 • Utbildning

  civ.ing, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, e-learning
 • Kommunikation & Information

  Intranät, Integrerad kommunikation, Utbildningsmaterial, Engelska
 • Operativsystem/plattformar

  Dos, MS Internet Information Server, Linux, VXWORKS, HP, Apache HTTP Server, Windows 2008 Server, Windows 7, VmWare ESXi
 • Databashanterare

  MS SQL-server, Oracle, mySQL, MS Access
 • Verktyg & Middleware

  Lotus Notes, MS Office, MS Visual Studio, Apache Jakarta/Tomcat, Domino, Visual Studio .NET, JDBC, Ant, CVS, Eclipse, Hibernate, Atlassian Jira, Jira, Visio, Jenkins, MySQL Workbench
 • Utvecklingsspråk

  C, C++, HTML, Java, Javascript, PL/SQL, SQL, UML, XML, C#, HTML5, XSD, XSL, JUnit, SSL
 • Hårdvara

  PC, Sun

Mats anställningar

 • Utvecklingschef, Sectra

  2011 - 2015

 • Konsult inom projektledning och kravarbete, Knowit Technology Managment

  2007 - 2011

 • Projektledare och technical lead, Teligent

  2005 - 2007

 • Konsult inom telekom management, AU-System/Teleca

  1997 - 2005

 • Elevingenjör och projektledare/utvecklare, ABB

  1994 - 1997

Mats utbildningar

 • Certified ScrumMaster®, Crisp/Scrum Alliance

  2017 - 2017

 • Utveckling av Grupp och Ledare, Firo AB

  2014 - 2014

 • Personuppgiftslagen med fokus på informationssäkerhet, Datainspektinen

  2012 - 2012

 • IT-arkitekt, Dataföreningen kompetens

  2000 - 2000

 • Civilingenjör i Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola

  1989 - 1993

Till konsultsök

Kontakt

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning