Hoppa till sidans innehåll

Mats Adolfsson

IT-säkerhet

Mats har en lång erfarenhet av roller såsom linjechef, teknisk projektledare, mjukvaruutvecklare och systemarkitekt. Han har en mångårig och bred erfarenhet av arbete inom olika delar av IT-branschen. Under dryga 20 år har han arbetat med krav, metodik, säkerhets-, design- och arkitekturfrågor, projektledning, utbildning och systemutveckling.

Områden

 • IT-säkerhet
 • Systemarkitektur
 • Lösningsarkitekt

Om Mats

Mats trivs att att arbeta i och leda projekt, helst med tekniskt innehåll. Han har lätt för att förstå sammanhang och snabbt skapa sig en helhetsbild. Han tycker speciellt projekt som innefattar direkt kundkontakt och gärna ansvar för dessa kontakter och har de senaste åren börjat brinna för IT och informationssäkerhetsfrågor.

Mats CV

 • Autoliv AB

  Cybersecurity project manager

  2022 -

  Tillverkningsindustrin är numera en av de sektorer som är mest drabbat av olika former av IT-attacker. Samtidigt ställer bilindustrin och ny lagstiftning allt större krav på underleverantörers IT-säkerhet. Mats arbetar som projektledare och arkitekt i ett globalt projekt för att se över och öka säkerheten i Autolivs IT-miljö just nu med fokus på nätverkssäkerhet och identify and accessmanagement framför allt inom produktionen.
 • Saab AB

  Lösningsarkitekt & IT-säkerhet

  2018 - 2022

  Mats arbetar i ett projekt vars mål är att utveckla ett system för konfigurationstyrning, versionshantering och arkivering av mjukvara. Han har ett flertal roller men framför allt arbetar han som lösningsarkitekt, produktägare (i Scrum-terminiologi) och ansvarig för IT-säkerhetsfrågor men arbetar även i viss omfattning med utveckling och som teamledare.
  Mats har arbetat med den övergripande arkitekturen och säkerhetslösningen och har även designat den Puppetbaserade deploymentlösningen.
  Systemet består, dels av egenutvecklade delar i .NET samt integration av, pluginer till och anpassningar av ett flertal tredjepartprodukter såsom Atlassian Bitbucket och JFrog Artifactory som erbjuder Rest-APIer, webbaserade UI samt gränssnitt mot git.
 • Saab AB

  Förvaltningsledare och arkitekt

  2016 - 2018

  Mats arbetade som projektledare och senare förvaltningsledare för ett Application Life cycle managementsystem med fokus på versionhanteringa av säkerhetskritisk mjukvara. I uppdraget dels det dagliga arbetet på förvaltningen med ledning av systemadminstratörers och supportens arbete med hjälp av kanbantavlor, dels projektledning och design/arkitektur i projekt främst med fokus på informationssäkerhet och exportkontroll.
 • Sectra AB

  Utvecklingschef

  2011 - 2015

  Utvecklingschef och projektledare på Sectra Orthopaedic Solutions. Avdelningen utvecklar mjukvara för preoperativ planering för ortopedioperationer. Produkten erbjuds även som en cloudbaserad onlinetjänst.
  Mats var personalansvarig linjechef för utvecklare och testare och ansvarig för utvecklingsprojekten inom orthopaedic solutions. I detta ingick även ansvar för regulatoriska frågor för medicintekniska produkter.
  Hans ansvar omfattade även drift och kundsupport för företagers medicinska onlinetjänst Sectra Preop Online. I detta ingick även ansvar för juridska frågor som utformning av kundavtal samt se till att vår tjänst EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG samt dess implementation i EUs alla länders landsspecifika lagstiftning och andra legala krav.
 • Autoliv Electronics AB

  Kravarbete och systemarkitektur

  2010 - 2011

  I detta uppdrag arbetade Mats med kravarbete och systemarkitektur för Autolivs Nightvisionsystem. Han arbetade med att skapa en arkitektur för att stödja en produktlinje med ett flertal kunder och utforma ett arbetssätt för att stödja utvecklingen av denna och de kundspecifika produkterna. Utvecklingsarbetet skulle uppfylla Automotive SPICE och functional safety-standarden ISO 26 262. Kravarbetet skedde huvudsakligen med Doors.
 • Föräldraledig

  -

  2009 - 2010

 • Saab Aerosystems AB

  Teamledare och kravanalytiker

  2007 - 2009

  Mats uppdrag på Saab var att arbeta med utvecklingen av ett underhållsystem för Gripen. Han arbetade som teamledare för utvecklingsgruppen samt med krav-, arkitektur- och designarbete. Han var ansvarig för kundkontakter i tekniska frågor. Utvecklingen skedde för .NET-plattformen i C# och omfattade en klientapplikation och en databasserver.
 • Teligent AB

  Projektledare och technical lead/systemarkitekt

  2005 - 2007

  Projektledare och technical lead/systemarkitekt på Teligents utvecklingsavdelning i Stockholm. Mats var ansvarig för ett projekt med tio medlemmar. Projektmedlemmarna var placerade i Stockholm och södra England. Projektet utvecklade en ny operation and maintenance-lösning för Teligents telekomplattform.
  Mats arbetade med teknologier som CORBA, XML samt ett antal datakom- och telekomprotokoll. Systemet utvecklades i Java, C++ och shellscript. Design, arkitektur och modellering gjordes i UML med verktygen Magic Draw och Microsoft Visio.
  Mats arbetade med teknologier som CORBA, XML samt ett antal datakom- och telekomprotokoll. Systemet utvecklades i Java, C++ och shellscript. Design, arkitektur och modellering gjordes i UML med verktygen Magic Draw och Microsoft Visio.
 • AU-System/Teleca

  Design/arkitektur projektledare, utvecklare

  1997 - 2005

  Mats var anställd som konsult och med framför allt inhouse-uppdrag i ett flertal roller. Han började med mjukvaruutveckling och test men arbetade de sista åren framför allt som arkitekt och teknisk projektledare.

Mats kompetensområden

 • Fast datakommunikation

  Ethernet, Datakommunikation allmänt, TCP/IP, Unix
 • Systemtyper

  Nätverk och kommunikation, Systemarkitektur - systemnivå, O&M-system
 • Operativsystem/plattformar

  Linux
 • Verktyg & Middleware

  MS Office, Atlassian Jira, Atlassian Stash
 • Utvecklingsspråk

  Java
 • Hårdvara

  PC
 • Projektledning

  Teknisk projektledning
 • Branscherfarenhet

  Medicinsk Teknik, Teleoperatörer, Forskning och utveckling (FoU)
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Implementation, Drift
 • IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö
 • Databaser

  Datamodellering
 • Utbildning

  civ.ing, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer
 • Roller

  Arkitekt, Utvecklare/Programmerare, Team-ledare, Lösningsarkitekt, Teknisk projektledare, Scrum master
 • Metoder & Processer

  Scrum
 • Kommunikation & Information

  Engelska
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Medicinteknik

Mats anställningar

 • Utvecklingschef, Sectra

  2011 - 2015

 • Konsult inom projektledning och kravarbete, Knowit Technology Managment

  2007 - 2011

 • Projektledare och technical lead, Teligent

  2005 - 2007

 • Konsult inom telekom management, AU-System/Teleca

  1997 - 2005

 • Elevingenjör och projektledare/utvecklare, ABB

  1994 - 1997

Mats utbildningar

 • Defensible Security Architecture and Engineering, SANS Technology Insitute

  2019 - 2019

 • Certified ScrumMaster®, Crisp/Scrum Alliance

  2017 - 2017

 • Utveckling av Grupp och Ledare, Firo AB

  2014 - 2014

 • Personuppgiftslagen med fokus på informationssäkerhet, Datainspektinen

  2012 - 2012

 • IT-arkitekt, Dataföreningen kompetens

  2000 - 2000

 • Civilingenjör i Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola

  1989 - 1993

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning