Hoppa till sidans innehåll

Mats Alexanderson

Mikrovågsingenjör, Produktutvecklare, Radiosystemingenjör

Mats är mikrovågsingenjör med mångårig erfarenhet av produktutveckling inom telekom och försvarssystem. Han är en hängiven hårdvarukonstruktör inom tillämpningar från 1-100GHz och hanterar alla uppgifter från kravställning via systemering, detaljkonstruktion, floorplanning, integration och verifiering till produktionssättning. Han besitter breda kunskaper som hjälper kunden att välja rätt teknik för sammanhanget och att tillämpa ”design for production” redan från start.
Mats är förtrogen med teori, modellering, krets- och fältsimulering och har också stor erfarenhet av mikrovågsmätteknik och verifiering. Hans kunskaper om komponenter, material, högfrekvensbyggsätt och tillverkningsmetoder är viktiga grundstenar i arbetet med konstruktion och produktutveckling för krävande tillämpningar.

Områden

 • Mikrovågsingenjör, Produktutvecklare, Radiosystemingenjör

Om Mats

Mats uppskattar att arbeta kreativt och innovativt i tidiga projektfaser där nya idéer måste fram, oklara kravbilder skärpas och bärkraftiga lösningar måste filtreras från bruset. Hans förmåga till analys och problemlösning gör att han också är till hjälp i situationer där man kört fast i svårtolkade verifieringresultat eller vid kvalitetsproblem i produktionen. Mats är en god pedagog och presentatör och anstränger sig för att leverera tydliga resultat, läsbar dokumentation och för att vara hjälpsam mot sina medarbetare. Han håller gärna workshops och genomgångar och har varit handledare åt många examensarbetare och nya ingenjörer.

Mats CV

 • Huawei Technologies Sweden AB

  Systemingenjör, basstationsteknik

  2016 -

  Mats arbetar för närvarande på Huaweis göteborgskontor med att utveckla ny basstationsteknik till framtida mobilkommunikation, 5G. Nya mobilsystem kommer att arbeta på frekvenser runt 30GHz och uppåt, en stor teknisk skillnad mot dagens system som arbetar på lägre frekvenser. Här kommer Mats expertis inom hårdvarudesign för fasta system i mikro- och millimetervågsområdet till stor nytta. Arbetet utförs i en forskningsnära miljö tillsammans med ett multifunktionellt team där olika kompetenser samverkar för att bringa fram nya idéer och teknikkoncept. Uppdraget innebär fullt fokus på innovation och nytänkande för att göra ett av världens största telekomföretag konkurrenskraftigt även i framtiden.
 • AB Volvo

  RF-expert

  2013 - 2015

  I detta uppdrag har Mats varit RF-expert i ett upphandlingsprojekt för nya fordonsantenner - en gemensam, global produktlösning till samtliga varumärken i Volvogruppen. Han har tagit fram specifikationer för antenner till samtliga radiosystem på lastbil mellan 150kHz - 3GHz: AM/FM, DAB, DVB-T, CB, LTE, WLAN och GNSS och utrett nödvändiga kravställningar och skyddsfunktioner för samlokalisering och integration av olika antennfunktioner på ett fordon. Vidare har Mats gjort fältmätningar av strålningsdiagram på prototypantenner monterade på lastbil. För att stärka Volvos beställarkompetens inom området, har han även arbetat fram ett globalt styrdokument (GDI) för utveckling och specificering av antennsystem för Volvokoncernen.
 • Qamcom Research & Technology AB / Ericsson AB

  Mikrovågsingenjör

  2012 - 2014

  I sin roll som mikrovågsingenjör på Trebax AB var Mats en viktig person i detta produktutvecklingsprojekt av en 60GHz radiolänk för Ericsson AB. Unikt i detta fall var att Ericsson lagt ut utvecklingsuppdraget på en grupp utomstående företag. Mats arbete innefattade antennspecifiering, konceptuell systemdesign, mekanisk design, systemverifiering, produktionstestspecificering samt konstruktion och uppbyggnad av produktionstestsystem. Vidare agerade Mats stöd till underleverantören av delsystem för mikrovågselektronik i syfte att höja kvaliteten och att produktionsanpassa konstruktionen.
 • Arkivator Telecom AB

  Antennkonstruktör

  2011 - 2012

  I detta uppdrag arbetade Mats som konstruktör av parabolantenner för radiolänk. Antennmatare konstruerades med hjälp av EM-simulering i QuickWave kopplat till Matlab för att kunna utnyttja effektiva genetiska optimeringsalgoritmer. Efter prototyptillverkning skedde verifiering av strålningsdiagram på antennmätsträcka. Mats tog fram ETSI klass 3-kompatibla antenner för 11, 15 och 71-86 GHz-banden.
 • Gapwaves AB / Chalmers Dept. of Signals and Systems

  Applikationsexpert / Industriell partner

  2011 - 2011

  Gapwaves AB bildades av chalmersprofessorn Per-Simon Kildal för att industrialisera och kommersialisera forskningsresultat kring gapvågledare, en ny slags transmissionsledning för mikrovågsfrekvenser. Prof. Kildal såg ett behov av att hitta kommersiella applikationer och engagerade Trebax AB som industriell partner. Mats fick uppdraget att ta fram projektförslag där aktiv mikrovågselektronik integrerades med passiva gapvågledarstrukturer. Han samarbetade med forskare från antenngruppen på Chalmers för att tillverka och mäta dessa. Resultaten visade på goda möjligheter att bygga med hög förstärkning på mm-vågsfrekvenser utan att använda skärmväggar för att förhindra självsvängning. Resultaten publicerades som forskningsartiklar i bl a IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology.
 • Ericsson AB

  Mikrovågsingenjör, teamledare

  2010 - 2011

  Detta uppdrag lades ut från Ericsson till Trebax AB som en komplett produktutveckling fram till prototyp, inklusive verifiering. Tre personer från Trebax sysselsattes i arbetet och Mats var ansvarig konstruktör och teamledare. Arbetet avsåg nykonstruktion av åtta olika mikrovågsenheter till Marconi LongHaul radiolänkar för frekvenser mellan 4 - 13 GHz. Projektet innebar höga prestandakrav på radiodelarna, mycket speciella mekaniska krav samt optimering av sändkedjor för låg genomsnittlig strömförbrukning och samtidigt hög uteffekt vid användning av digital predistortion. Mats arbetade med systemering, radiokonstruktion, PCB- och byggsättsutveckling, verifieringsmätning och rapportering.
 • Omnisys Instruments AB

  Mikrovågsingenjör

  2008 - 2010

  Ett heltidsuppdrag med placering hos kund där Mats arbetade med konstruktion och verifiering av bredbandiga IF-system i frekvensområdet 4-18GHz, ingående i spektrometersystem för radioastronomi. Han konstruerade även balanserade ADC och DAC interface för hög bandbredd och hög upplösning, klockdistributionskretsar med lågt jitter samt PLL/frekvenssyntesgeneratorer för mikrovåg. Vidare medverkade Mats i ett projekt där en demonstrator för en framtida atmosfärobservationssatellit byggdes. Han utförde prestandamätningar och felsökningar på ett stort antal 53GHz mottagare till demonstratorn samt tog fram testutrustning för användning vid slutmätningarna.

Mats kompetensområden

 • Elektronikkonstruktion

  Radiokonstruktion (RF), Kretskortskonstruktion, Mikrovågsteknik, Verifiering
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Utveckling/Genomförande
 • Test & Verifiering

  Testutveckling
 • Systemtyper

  Fasta telesystem
 • Branscherfarenhet

  Tillverkare av Telekomutrustning
 • Roller

  Hårdvarukonstruktör, Radiokonstruktör
 • Kommunikation & Information

  Engelska
 • Kvalitetsstyrning

  Dokumentation

Mats anställningar

 • Mikrovågsingenjör, Sivers IMA AB

  2014 - 2015

 • Konsult inom mikrovågsteknik, Trebax AB

  2008 - 2014

 • Mikrovågsingenjör, SAF Tehnika Sweden AB

  2004 - 2008

 • Mikrovågsingenjör, Viking Microwave AB

  2000 - 2004

 • Mikrovågsingenjör, Ericsson

  1994 - 2000

Mats utbildningar

 • Avancerad EMC-konstruktion för kretskort, EMC Services

  2009 - 2009

 • Linearised RF Power Amplifier Systems, CEI

  2002 - 2002

 • Personlig ledarskapsutveckling, Dufwa Ledarskap

  1998 - 1998

 • MMIC Amplifier Design, Johns Hopkins University

  1994 - 1994

 • Elektroteknisk linje, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

  1988 - 1994

 • 4-årig teknisk linje, Katrinelunds Gymnasium, Göteborg

  1982 - 1986

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning