Hoppa till sidans innehåll

Mats Färnstrand

Områden

Mats CV

 • SKF

  IT-projektledare/Projektledare

  2019 -

  Uppdragsbeskrivning: IT-projektledare/projektledare för implementering av ett CPQ-verktyg (Configure-Price-Quote) på SKF. I projektet ingår att designa produktmodeller med konfigurationslogik/regler, integrationer till backend-system och arbetsflöden för processtegen från första kontakt med kund till färdig offert. I Mats ansvar ingår även att säkerställa att projektet uppfyller krav på IT-Säkerhet och IT-Arkitektur.

  Roll: IT-projektledare/Projektledare

  Metod/teknik: GPM2 med agilt. JIRA/Azure DevOps används för sprintplanering och uppföljning.

  Utfall/Resultat: Implementering av Konfigurator med direkt kommunikation till PLM-system, beräkningstjänst och pris/offertverktyg. Förstudie genomförd för integration till CRM-system.
 • Botrygg AB

  Managementkonsult

  2019 - 2019

  Uppdragsbeskrivning: Projektledare för ett uppdrag där VD för ett bygg- och fastighetsförvaltningsbolag ville få en granskning och riskbedömning gjord av sin IT-avdelning med avseende på organisation, arbetssätt, leverantörsavtal, IT-miljö och IT-säkerhet. Syftet med granskningen var att få en faktabaserad bedömning av företagets IT-mognad, kompletterad med rekommenderade åtgärder inom vissa områden. Granskningen inkluderade också ett riktmärke för IT-utgifter och budgetsiffror för bygg- och fastighetsförvaltningsbranschen.

  Roll: Projektledare och managementkonsult

  Metod/teknik: Intervjuer med nyckelpersoner och insamling av information om aktuell IT-drift och planerade förändringar. Fördjupad analys av data och intervjumaterial. Ta fram förslag på aktiviteter för att motverka risker och dra nytta av möjligheter. Informationsinsamling från flera källor för att få information om branschen för en jämförelse. Resultatet presenterades som skriftlig rapport och presentation på kundens verksamhetsställe.

  Utfall/Resultat: Bedömning av risker och möjligheter samt förslag på aktiviteter för att motverka risker och dra nytta av möjligheter.
 • Göteborg Energi AB

  Dataskyddskontakt

  2018 - 2019

  Uppdragsbeskrivning: Central, rådgivande roll i GDPR-organisationen på Göteborg Energi. Hantera kontakter med DSO (DataSkyddsOmbud) och internt inom företaget. Coachande roll för resten av företaget när det gäller att arbeta i den nya GDPR-upplägget.

  Roll: Dataskyddskontakt

  Metod/teknik: N/A

  Resultat/Resultat: IT-organisationen hade en representant i GDPR-gruppen och en kontaktperson för GDPR-relaterade frågor.
 • Göteborg Energi AB

  IT-projektledare

  2018 - 2018

  Uppdragsbeskrivning: Central roll i projektteamet, representerande IT-avdelningen, i Göteborg Energi GDPR-projektet. Uppdraget fokuserade på att stödja organisationen i att utföra screening av GDPR-påverkan, GAP-analys av GDPR-beredskap och att utforma åtgärdsplaner för att stänga GAPs. Design och implementering av framtida arbetssätt ingick också i detta uppdrag.

  Roll: IT-projektledare

  Metod/teknik: Göteborg Energis projektmodell, workshop facilitering, processanalys, processdesign

  Resultat/Resultat: Organisationen var GDPR-klar med implementerade processer och arbetssätt i tid till GDPR-deadline den 25 maj 2018.
 • Volvo Cars

  Business-analytiker

  2017 - 2018

  Uppdragsbeskrivning: Affärsanalytikerroll i ett projekt som syftar till att överföra fordonsplattformsdata & dokumentation och sätta upp informationsflöden som stödjer vidareutveckling av fordonsplattform hos en extern partner. Arbetsuppgifterna inkluderade definition av leverans, design av processer och informationsflöden och samordning inom projektgruppen.

  Roll: Affärsanalytiker

  Metod/teknik: Krav-elicitering, processdesign, informationsflödesdesign.

  Resultat/Resultat: Framgångsrik push av information i tid och på ett sätt som skyddar informationens integritet.
 • Volvo Cars

  Business-analytiker

  2017 - 2017

  Uppdragsbeskrivning: Business Analyst roll i förstudie (tidig fas). Huvudfokus var att få en bra bild av As-Is-situationen avseende processer, IT-integrationer/kommunikation, intressenter och själva målet för projektet. Vi genomförde också flera intressentintervjuer för att ta reda på önskemål och behov från olika delar av organisationen.

  Roll: Affärsanalytiker

  Metod/teknik: Kartläggning av nuvarande system, processer & intressenter; GAP-analys till behövliga/önskade förmågor i framtida system, Value Breakdown Analysis, skapande av plan för att nå önskad position.

  Utfall/Resultat: Väl förberett beslutsunderlag för strategibeslut om hur man når önskad position (GAP-analys, Value Breakdown och utkast till plan för genomförande).
 • Volvo Group

  Business-analytiker

  2017 - 2017

  Uppdragsbeskrivning: Medlem i kärnteamet, som representant för IT-säkerhet, i Volvokoncernens GDPR-program. Uppdraget fokuserade på att stödja affärsorganisationen i att utföra screening av GDPR-påverkan, GAP-analys av GDPR-beredskap och att utforma åtgärdsplaner för att stänga GAPs.

  Roll: Affärsanalytiker

  Metod/teknik: Design av process för att mildra upptäckta GDPR GAPs. Stödja Volvokoncernens organisationer med GDPR-kunskap medan de utvärderade sina GAPs.

  Resultat: Stöd till Volvoorganisationerna i deras process för GDPR-efterlevnad.
 • Volvo Buses

  Interimschef IT-portfölj

  2016 - 2017

  Uppgiftsbeskrivning: Business Sub-Portfolio Manager (BSPM) ansvarar för utveckling av IT-lösningsportfölj (Solution Sub-Portfolio) till stöd för Volvo Bussars strategiska mål, Process & ITs strategiska plan och affärskrav från verksamhet och processägare. BSPM representerar Volvo Bussar i Volvo Process & IT-forum och säkerställa ett gott samarbete med Group Trucks och andra affärsområden. I rollen ingår planering, genomförande och budgetansvar för färdplanen för eftermarknadsportföljen.

  Roll: Business Sub-Portfolio Manager (BSPM), Funktionell chef roll i Volvo Bussar Process & IT-organisation (interimchefsuppdrag)

  Metod/teknik: Planering och genomförande av färdplan, styrgruppsarbete, projektportföljhantering, årlig budgetprocess.

  Resultat/Resultat: Delportföljen bibehölls, utvecklades och var i gott skick när den ursprungliga BSPM kom tillbaka till sitt ordinarie uppdrag 6 månader senare.
 • Volvo Group (GTO P&IT)

  Support för projektportföljchef

  2016 - 2016

  Uppdragsbeskrivning: Stöd till projektportföljchefen på GTO P&IT Project Office med att skapa ett nytt arbetssätt efter implementering av verktyget Planview för projektportföljhantering. Arbetsuppgifterna inkluderar projektportföljanalys, skapa rapporter, hitta bästa praxis för månadsrapportering och få projektportföljcheferna på GTO att anpassa ett gemensamt arbetssätt.

  Roll: Support för projektportföljchef

  Metod/teknik: Arbetsuppgifterna inkluderar projektportföljanalys, skapa rapporter, hitta bästa praxis för månadsrapportering och få projektportföljcheferna på GTO att anpassa ett gemensamt arbetssätt.

  Resultat: Ökad kvalitet i att förstå och rapportera projektportföljen för GTO P&IT Project Office
 • Volvo Group University

  Utbildningsledare, ledarskapsutvecklingsprogram

  2015 - 2015

  Uppdragsbeskrivning: Facilitering av en grupp i den första delen av Volvo Leadership Pipeline. I denna roll coachar och utmanar Mats en grupp på sex nya ledare under programmet Exploration for Emerging Leaders, som bygger på Self-Managed Learning-metoden.

  Roll: Facilitator/Coach

  Metod/teknik: Coaching, Self-Managed Learning

  Resultat: Framgångsrikt genomförande av den första delen av Volvo Leadership Pipeline.
 • Volvo Group

  Koordinator för PDM Academy

  2014 - 2015

  Uppgiftsbeskrivning: Utbildningsprogram med fokus på Volvokoncernens PDM Logic (hantering av produktdata i alla verksamhetsprocesser). Utbildningen täcker Volvos affärslogik från produktutveckling till eftermarknad och har en varaktighet på 5 veckor fördelat på ett kalenderår. Mats planerar scheman och engagerar lärare samt ser till att alla får den information de behöver. För denna roll rapporterar Mats till GTT P&IT L3 Forum "PDM Logic & Release". Programmet pågår i 5 veckor med 20 deltagare och mer än 50 utbildare är involverade.

  Roll: Utbildningskoordinator

  Metod/teknik: N/A

  Resultat/Resultat: Framgångsrikt genomförande av PDM Academy för 20 studenter från 5 länder över hela världen.
 • Volvo Group

  Styrgruppsordförande IT-projekt

  2013 - 2013

  Uppgiftsbeskrivning: PELGA-applikationsutvecklingsspåret syftar till att skapa ett globalt system som kommer att ersätta PDL-arbetsorder och andra system som utför samma uppgift på andra GTT PEL-platser. IS- GDP4IT-projektet har resurser i Sverige, Frankrike och Indien och applikationen är byggd med .NET-teknik.

  Roll: Ordförande i IT-styrgruppen

  Metod/teknik: IS- GDP4IT

  Resultat: Nytt globalt system implementerat för arbetsorder på Volvo Group Powertrain Engineering Labs
 • Volvo Group

  Business-konsult

  2013 - 2013

  Uppgiftsbeskrivning: Mats skapade en mall och arbetssätt för kommunikation kring viktiga applikationer inom Utveckling/Test-domänen och säkrade intressentstöd för mallen.

  Roll: Business-konsult

  Metod/teknik: Studie av tidigare material, intressentintervjuer, workshops, design-review loopar.

  Resultat/resultat: En färdig design av mall för överblicksbild av nyckelapplikationer.


  Outcome/Result: A finished design of a Key Application Roadmap Template.
 • Volvo Group

  Business-konsult/Förstudieledare

  2011 - 2011

  Uppgiftsbeskrivning: Ledare för en grupp bestående av CAE-chefer från samtliga affärsområden med uppgift att undersöka harmoniseringsmöjligheter avseende applikationer för strukturanalys.

  Roll: Affärskonsult/Förstudieledare

  Resultat: Förslag på hur användningen av CAE-tillämpningar kan harmoniseras och en rapport om vilka harmoniseringssteg som har tagits under de föregående åren.

Mats kompetensområden

 • Hårdvara

  PC
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Workshopledning, Kravanalys, Förändringsledning, Projektledning, Change Management, GDPR
 • Branscherfarenhet

  Fordon, Verkstad och Automotive
 • Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Drift
 • Systemtyper

  Windowsapplikationer
 • Utbildning

  civ.ing
 • Roller

  Delprojektledare, Huvudprojektledare, Utredare, Affärsutvecklare, Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Kravanalytiker, Coach, Lärare, Förändringsledare, Facilitator, Utbildningsledare, Teknisk projektledare
 • Metoder & Processer

  KANBAN, Prosci ADKAR
 • Kommunikation & Information

  Engelska

Mats anställningar

 • IT Management Consultant, CoreChange AB

  2017 - 2022

 • Business Consultant, Volvo Information Technology

  2011 - 2017

 • Project Manager, OMT AB

  2010 - 2011

 • Project Manager/Structural Analyst, Semcon AB

  2005 - 2009

 • Sales person/Project Manager, Doubleclick AB

  2001 - 2003

 • Project Manager/Structural Analyst, Epsilon Hightech Engineering AB

  1998 - 2001

Mats utbildningar

 • Master of Science, Civil Engineering, Chalmers University of Technology

  1991 - 1998

Till konsultsök

Kontakt

Peter Jansson Affärsutvecklare 070-2439603 peter.jansson@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning