Hoppa till sidans innehåll

Mats Funning

IT-arkitekt

Mats har en omfattande erfarenhet inom IT och har gedigna kunskaper som IT-arkitekt, systemanalytiker och systemutvecklare. Han är väl insatt i digital transformation och ser till att implementera tekniska lösningar som främjar automatisering och effektivitet inom vården. Mats är också mycket medveten om vikten av informationssäkerhet och arbetar aktivt för att säkerställa en trygg och skyddad datahantering.

Områden

 • IT-arkitekt
 • Systemanalytiker
 • Systemutvecklare

Om Mats

Mats har en stark förmåga att förstå komplexa problem och trivs med att vara engagerad i hela utvecklingsprocessen. Han är känd för sin noggrannhet och metodiska tillvägagångssätt. Mats är också skicklig på att kommunicera effektivt med olika intressenter, oavsett om det är representanter från verksamheten, tekniska experter eller ledningsnivå.

Mats CV

 • Region Västernorrland

  IT-arkitekt och teamledare

  2021 -

  Deltog som regionens expert i flera arbetsgrupper i det regionsgemensamma FVIS-programmet, främst med fokus på arbetssätt, konfiguration och teknisk lösning inom bild- och multimediahantering. I det regionala arbetet var Mats teamledare för leveransobjektet medicinteknik och multimedia samt IT-arkitekt inom mediahantering, systemavveckling och verksamhetsanalys. Mats var även medlem i det regionala arkitekturrådet där han bidrog med erfarenheter vid val av arkitekturella metoder och beskrivningar, tekniska lösningar och informationshantering.
 • Region Västernorrland

  IT-arkitekt och teamledare

  2019 - 2021

  Teamledare och IT-arkitekt i införandet av nytt vårdinformationssystem (FVIS) tillsammans med åtta andra Regioner. Utförde övergripande utredningsarbeten samt ansvarade för djupare analyser och lösningsstrategier, främst inom bildhantering men även för system som var föremål för avveckling.
 • Region Västernorrland

  Systemanalytiker och IT-arkitekt

  2018 - 2019

  Vidareutvecklade RVN:s systemkarta med fokus på integrationer för de system som blir mest påverkade vid införande av nytt vårdinformationssystem. Information inhämtades från systemdokumentation samt genom intervjuer av objektägare, systemförvaltare och systemexperter. Gjorde även arkitekturutredningar inför implementationsprojektet.
 • Region Västernorrland

  IT-arkitekt

  2018 - 2019

  Arbetade i GDPR-projekt med informationssäkerhet, riskanalys, IT-arkitekturprinciper samt att ta fram och tydliggöra IT-krav som svarar mot de krav som GDPR ställer. Huvudsakligen i delprojekten Riskbaserad behandling av personuppgifter och Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.
 • Region Västernorrland

  Utredare

  2018 - 2018

  Utredning som syftade till att beskriva nuläget inom bildhantering, föreslå en möjlig målbild och vilka steg som borde tas för att nå dit. Jobbade med systemkartläggning och omvärldsbevakning samt gjorde intervjuer med sjukvårdspersonal med erfarenhet inom berörda verksamhetsområden.
 • Region Västernorrland

  IT-arkitekt

  2018 - 2020

  IT-arkitekt i upphandling av nytt bild- och informationssystem för röntgen (RIS/PACS) vilket omfattade bland annat verksamhetsanalys, systemanalys och framtagande av krav för integrationer, informationssäkerhet, migrering och driftsäkerhet.
 • Försäkringskassan

  Systemutvecklare och analytiker

  2015 - 2017

  Deltog i projekt för att visualisera beroenden inom och mellan alla IT-system hos Försäkringskassan. Detta kombinerades med information om bland annat ägarskap, organisation och trafikdata. En stor del av arbetet var att analysera IT-arkitektur, källkod och andra datakällor samt kartlägga och dokumentera användarnas behov och krav. Därefter beskriva hur kraven påverkar arkitektur och teknisk lösning samt göra teknisk design och implementation av ett automatiserat verktygsstöd för att läsa in och transformera data (ETL). Fick även stödja systemutvecklare och arkitekter med utredning av frågeställningar och problem rörande systemberoenden mellan befintliga applikationer.
 • Biometria (SDC)

  Systemutvecklare och analytiker

  2014 - 2016

  Konfigurering av källkodsanalysverktyget ResourceMiner och med hjälp av det, analys av SDC:s IT-arkitektur. Presentation av volymer, beroenden, komplexitet och andra analysresultat för IT-ledning och arkitekter. Informationen skulle användas vid förvaltning av befintliga system samt som input till pågående systemförnyelse.
 • Sergel Inkasso

  Systemutvecklare och analytiker

  2014 - 2015

  Reverse engineering av inkassohanteringssystem. Utveckling av applikation i C# för att automatiserat kunna ta fram affärsregler ur källkod för presentation i beslutsdiagram. Arbetsuppgifter var design och implementation och uppdraget innebar mycket kundkontakt.
 • Försäkringskassan

  Systemutvecklare och analytiker

  2014 - 2014

  Analys och dokumentation av beroenden till, från och inom system tillhörande området Sjukförmåner med utgångspunkt från verksamhetsprocesser. Analysen gjordes på hela Försäkringskassans källkodsbas med hjälp av verktyget Resource Miner och resultatet skulle användas som en del i en förstudie angående systemförnyelse.
 • Försäkringskassan

  Systemutvecklare och analytiker

  2013 - 2014

  POC för att visa hur verktyget ResourceMiner kan användas för att få kontroll över källkoden och anropskedjorna inom Försäkringskassans ARK-miljö som främst består av C++ och Java. Analys av statiska och dynamiska kopplingsmönster.
 • Lantmäteriet

  Systemutvecklare och analytiker

  2013 - 2013

  Deltar i förstudie angående systemförnyelse av Lantmäteriets stordatormiljö. Analyserar COBOL- och assemblerkod med hjälp av ResourceMiner som underlag till komplexitetsberäkning av systemen.
 • SCA Skog

  Systemutvecklare

  2013 - 2014

  Förvaltning av applikationer i den nya miljön efter rehostprojektet MigMVS. Utvecklingsverktyg var Visual Studio och SQL Server Management Studio.
 • SCA Skog

  Systemutvecklare och analytiker

  2011 - 2013

  Deltog i kärntruppen i ett projekt för att byta driftsplattform från stordator till Windowsmiljö. Huvudsakliga uppgifter var datakonvertering, datamigrering samt källkods- och påverkansanalyser. I uppdraget ingick att utifrån analyserna beskriva påverkan och krav på arkitektur och teknisk design.
 • Biometria (SDC)

  Systemutvecklare och analytiker

  2010 - 2011

  POC för införande av källkodsanalysverktyget ResourceMiner samt att automatisera och sammanställa analyser i rapportformat.
 • SCA Skog

  Systemutvecklare

  2008 - 2011

  Arbete med utveckling och förvaltning av SCA Skogs IBM-stordatormiljö. Arbetsuppgifter var utredning, felsökning och nyutveckling samt deltagande i arkitekturella beslut. Programmeringsspråk var COBOL och PL1 mot DB2- och DL/1-databaser.

  Var med och tog fram och implementerade en lösning för att publicera statistik om skogsmaskiner och deras produktion. Huvudsakliga ansvar var att designa och utveckla den ETL-lösning som hämtade och sammanställde data från flera datakällor och sedan lagrades i de informationskuber vi skapat i SQL Server Analysis Services. Ansvarade för förvaltning av hela lösningen efter produktionssättning.
 • Försäkringskassan

  Systemutvecklare och analytiker

  2001 - 2007

  Startade i ett projekt inom statliga fordringar med framför allt analys och design men också programmering samt stöd till utvecklare och testare. Efter projektets slut fortsatte arbetet i förvaltningsteamet med kravfångst, test och integrationer. Utvecklingen gjordes i COBOL mot Bull stordator och Interel relationsdatabas.

  Sista året genomfördes ett projekt för att byta ut systemet mot ett standardsystem inom inkassohantering. Deltog i delprojekt som rörde integration, migrering och teknikfrågor. Dessförinnan deltagande i upphandlingsprojektet som systemexpert och för att mappa verksamhetens behov med teknisk lösning.
 • Försäkringskassan

  Systemutvecklare

  2000 - 2001

  Två olika projekt, där uppdraget i det ena var att skriva testspecifikationer och skapa testdata och i det andra var dokumentation och uppdatering av en COBOL-applikation. Verktyg var Rational Clear Quest, IBM:s Windowsverktyg för DB2, COBOL Workbench och JSP-Tool.
 • Telia Prosoft

  Systemutvecklare

  2000 - 2000

  Uppdraget var att lägga till ny funktionalitet i en befintlig applikation på Telias externa webbplats. Utvecklingen gjordes i PL/SQL och HTML mot Oracle WebToolkit och Oracle Application Server (OAS).
 • Bolagsverket (PRV)

  Systemutvecklare

  1999 - 1999

  Deltog i ett stort omskrivningsprojekt som skulle resultera i flytt från stordatormiljö till nya applikationer, ny databas och elektronisk dokumenthantering. Uppgiften var främst att skapa lagrade procedurer i PL/SQL för utskrifter av beslut och rapporter.
 • Försäkringskassan

  Systemutvecklare

  1996 - 1999

  Ett flertal projekt och förvaltningsuppdrag inom pensionsförmåner där uppgiften huvudsakligen var utveckling av COBOL-program, men där det även ingick test och att skriva programspecifikationer.

Mats kompetensområden

 • Databashanterare

  MS SQL-server
 • Verktyg & Middleware

  MS Office
 • Utvecklingsspråk

  Cobol, SQL
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Ideell organisation
 • Roller

  Arkitekt, Utvecklare/Programmerare, Utredare, Systemanalytiker
 • Utbildning

  Högskoleingenjör

Mats anställningar

 • Ägare och IT-arkitekt, Tavarsam IT och Återbruk AB

  2021 -

 • IT-arkitekt, CGI Sverige AB

  2018 - 2021

 • IT-konsult, Acando Solutions AB

  2014 - 2017

 • IT-konsult, Sogeti Sverige AB

  1996 - 2014

Mats utbildningar

 • Certifierad IT-arkitekt, Dataföreningen

  2019 - 2019

 • Elektroingenjör, Umeå Universitet

  1994 - 1996

Till konsultsök

Kontakt

Lars Markström VD, Rekrytering 070-389 38 38 lars.markstrom@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning