Hoppa till sidans innehåll

Mats Lilja

Utvecklare Java

Mats har arbetat inom IT-branschen sedan 1999 i olika utvecklings- och förvaltningsuppdrag både mot privata och statliga kunder. De roller Mats har haft är utvecklare och arkitekt samt teknisk projektledare. I många av projekten har Mats även haft en roll som release-ansvarig och ansvarig för att skapa och installera testmiljöer. Mats är certifierad inom AWS, certifierad Java-utvecklare och behärskar även SQL och JavaScript. Verktyg som Mats har stor vana av är AWS, Eclipse, IntelliJ, Stash, Jenkins, SonarQube, Subversion, Git, Maven, Junit, JMockit, Wildfly, Jira och Confluence.

Områden

 • Utvecklare Java

Om Mats

Som person kan man beskriva Mats som pålitlig och noggrann problemlösare som har lätt för att lära sig nya saker och tar ansvar för att saker inte hamnar mellan stolarna genom att kommunicera och samarbeta med andra team.

Mats CV

 • Domstolsverket

  Java backend-utvecklare

  2020 - 2023

  Lead backend-utvecklare i ett team som utvecklar och förvaltar ett verksamhetssystem för Sveriges domstolar. Systemet är uppbyggt av micro-tjänster i Docker som kommunicerar via REST:apier enligt OpenAPI och JMS. Det dagliga arbetet drivs av teamet och består av att utveckla ny funktionalitet, där unit- och integrationstester är en central del. Har även ansvar för att den egna testmiljön är uppdaterad genom att uppdatera och installera nya tjänster som tillkommer. Ansvarar även för felsökning och installation i produktionsmiljö där Splunk är ett viktigt verktyg
 • Husqvarna AB

  DevOps

  2016 - 2019

  DevOps i en Squad på avdelningen DSS (Digital Services and Solutions) som utvecklar och supportar komplexa microtjänster i AWS (AmazonWebServices). Har även rollen som SRE (ServiceResilienceEngineer) för squaden. Utveckling sker i Java 8, Javascript, Typescript och Angular. Squaden arbetar agilt i sprintar med CI (Continous Integration) och CD (Continous Delivery).
 • Jordbruksverket

  Java utvecklare

  2013 - 2016

  Deltagande i ett större nyutvecklingsprojekt som heter ProCAP, ett delprojekt är JBS som består av flera applikationer som skall stödja ansökning och hantering av olika jordbrukarstöd för lantbrukare. Utveckling sker agilt med 3 veckors sprintar. Utveckling sker med Jordbruksverkets utvecklingsplattform som grund där en modern web-applikation skapas med bla Java 1.7, Angular, CDI, EJB3.1, Hibernate 4, Drools, Selenium. Systemet körs på JBoss EAP 6.2.
 • Hallpressen AB

  Java utvecklare

  2013 - 2013

  Utveckling av en Java EE applikation för autenticering o auktorisering av kunder i Hallpressens abonnentsystem. Systemet byggs med JavaServerFaces och anrop från klient sker med JAX-RS, persistenslager med JPA/EclipseLink i en PostgreSQL databas. Applikationsserver Glassfish 3. Teknik och verktyg som används: Java, xhtml, JAX-RS, SQL, Eclipse, PostgreSQL, Glassfish
 • Strålfors AB

  Utvecklare, systemadmin

  2012 - 2013

  Utveckling och administration av meddelande-växel tillsammans med kringliggande system hos Posten/Strålfors i Alingsås. Växeln hanterar olika sorters meddelanden som skickas internt inom Posten och även till/från externa kunder. Det mesta är byggt med Java och Perl och är installerat på Solaris och Linux. En del webapplikationer finns också för administration, dessa är installerade på JBoss, Tomcat och Jetty. Teknik och verktyg som används: Java, Servlets, EJB, XSL, SQL, JavaScript, Maven, Hudson, Oracle 10g, Eclipse, TOAD, Linux, Unix, Shellscript, JBoss, Tomcat, Jetty, Apache HTTP
 • Chalmers Institute of Technology

  Utvecklare

  2010 - 2012

  Utveckling och förvaltning av EKO, ett IT-stöd för hantering av externa medel på universitet och högskolor. Systemet används på Chalmers, Göteborgs-, Uppsala- och Örebro universitet. Arbete innebär utveckling i Oracles databas 11g med PLSQLprogrammering, kravhantering och releasehantering med subversion. Teknik/verktyg: Oracle 11g, PLSQL, PLSQL web toolkit, Sql plus, jQuery, css, JavaScript, Subversion, TOAD,
 • Husqvarna AB

  Utvecklare

  2006 - 2010

  Utveckling, förvaltning och teknisk projektledning av ett egenutvecklat webbaserat order och garantihanteringssystem, eCommerce. Systemet används främst av återförsäljare runt hela världen för orderläggning, garantiärenden men har även stöd för kampanjer. Arbetet innebar att, tillsammans med kund, ta fram funktionella- och tekniska specifikationer samt att implementera dessa. Systemet är uppbyggt enligt MVC med en blandning av JSP/JSF som vylager, servlets och servicar som kontrollager samt SpringDAO för persistenslagret. Utveckling gjordes i Eclipsebaserade Rational Application Developer (RAD). Ansvarig för att bygga releaser och att installera dessa i test och produktions miljöer. Teknik/verktyg: Ant, IBM WebSphere MQ, Javascript, EJB- Enterprise Java Beans, SQL, Cascading Style Sheets, Eclipse, Java Server Faces, Concurrent Versions System (CVS), Spring, AJAX, IBM WebSphere Application Server 5.0, JavaEE 5 (Java Enterprise Edition), IBM Rational Application Developer.

Mats kompetensområden

 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Microservices
 • Utvecklingsspråk

  Java, JUnit, IntelliJ
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare
 • Operativsystem/plattformar

  AWS
 • Verktyg & Middleware

  IntelliJ, Mockito

Mats anställningar

 • , Mats Lilja IT Consulting

  2018 - 2022

 • , Sogeti Sverige AB

  2012 - 2018

 • , Logica Sverige AB

  2010 - 2012

 • , Pdb AB

  2006 - 2010

 • , Domstolsverket

  1999 - 2006

Mats utbildningar

 • AWS Certified Cloud Architect Associate,

  2017 - 2017

 • AWS Certified Developer Associate,

  2017 - 2017

 • Systemarkitektur,

  2011 - 2011

 • ORACLE SQL,

  2010 - 2010

 • Websphere Commerce V6 Hands-on training for developers,

  2008 - 2008

 • ClearCase Administration,

  2004 - 2004

 • Dynamisk HTML och Javascript,

  2003 - 2004

 • Java,

  2001 - 2001

 • Data Engineering, Tekniska högskolan i Jönköping Jönköping

  1996 - 1999

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning