Hoppa till sidans innehåll

Mattias Bergstedt

Projektledare

Mattias hjälper företag och organisationer att införa effektivare processer och system inom verksamhetsstyrning. Mattias är civilingenjör från KTH med inriktning mot industriell ekonomi samt en utbildning i företagsekonomi från Stockholms Universitet och har under hela sin karriär arbetat med frågor som ligger i gränslandet mellan verksamhet, teknik och ekonomi. Mattias utgångspunkt är alltid värdeskapandet i verksamheten eller affären och uppdragen varierar från förstudier och utredningar, införanden av nya arbetssätt och/eller system till interrimschefsuppdrag.
Mattias är en mycket driven, entusiastisk och uppskattad konsult med mer än 35 års erfarenhet av att driva projekt och att utveckla verksamheter. Mattias har erfarenhet av samtliga delar inom projektledningsyrket: planering, uppföljning, resursallokering, budget och ekonomisk uppföljning, riskhantering, ärendehantering, kvalitetsuppföljning och rapportering samt en palett av olika metoder som PPS, ITIL, PM3 och Scrum (SAFe). Mattias har även flera års framgångsrik erfarenhet som formell ledare/chef i form av konsultchef och interimschef.
Mattias har erfarenhet av ett flertal branscher där han verkat som konsult eller i en linjeroll. Erfarenheterna omfattar bland annat branscherna Tillverkande industri, Statlig och Kommunal verksamhet, Energi, Infrastruktur, Fastigheter, Detaljist- och Grossisthandel, Life Science, Management- och IT-konsultverksamhet, Affärssystem, Telecom och Kemibranschen.

Områden

 • Projektledare
 • Förändringsledare
 • Verksamhetsutvecklare

Om Mattias

Mattias drivs av att skapa team som arbetar effektivt mot gemensamma mål. Han har mycket lätt för att samarbeta, skapa kontakt och verka tillsammans med både projektgrupp, styrgrupp och andra intressenter. Mattias utmärker sig med sitt tydliga driv i leveransen och slutförandet av projekt och förbättringsarbeten. Mattias arbetar gärna i ett högt tempo för att nå uppsatta mål i tid och kostnad men alltid med hela projektgruppens förutsättningar som utgångspunkt. Mattias är exceptionellt analytisk och strukturerad vilket kommer till stor nytta för hans uppdragsgivare när det gäller att få ordning på krav och förbättringsåtgärder - och att säkerställa korrekta leveranser. Mattias är certifierad som förändringsledare enligt PROSCI.

Mattias CV

 • Luftfartsverket

  Projektledare

  2020 -

  Uppdrag: Transition av AVISEQ AB från Eltel Networks in i Luftfartsverkets organisation, processer och affärssystem IFS Applications. Transitionen omfattar AVISEQs hela verksamhet bestående av verksamhetskritiska underhålls- och servicetjänster inom Aviation och består av funktioner för service & underhåll, ekonomi & finans, kompetensstyrning samt tidrapportering och lönetjänst.

  Ansvar: Huvudprojektledare.

  Metoder/tekniker: PM3, PPS samt IFS implementeringsmetodik
 • Nacka kommun

  Konsult/Utredare

  2020 - 2020

  Uppdrag: Uppdraget från Nacka kommuns HR direktör var att utreda och summera läget för den utveckling som har drivits och drivs för att realisera målbilden med uppskattade, kostnadseffektiva, säkra systemstöd samt smarta kostnadseffektiva digitaliserade processer för personalområdet hos Nacka kommun. Vidare att ge en rekommendation kring hur fortsatt utveckling ska bedrivas inom Personalenheten.

  Ansvar: Managementkonsult, Kommersiell support

  Metoder/tekniker: Intervjuteknik, kravdialog, LOU
 • ALMI Företagspartner

  Projektledare

  2020 -

  Uppdrag: Omstart i projekt för införande av nytt affärssystem för investeringsverksamhet hos Almi Invest. Uppdraget innebar att leda Almi Invests interna projektgrupp i arbetet med att säkerställa organisationens krav, tydliggöra kopplingen mellan krav och leverabler samt etablera att antal arbetspaket i formen av en ny projektplan.

  Ansvar: Huvudprojektledare.

  Metoder/tekniker: Verksamhetsanalys, Kravanalys & kravmodeller, eFront portfolio management system.
 • ALMI Företagspartner

  Konsult/Utredare

  2019 - 2020

  Uppdrag: Mattias genomförde ett utredningsuppdrag i syfte att analysera och föreslå åtgärder för att räta upp ett transitionsprojekt som gått i stå. Analysen resulterade i en strategi för att förstärka och tydliggöra organisationens kravbild (kravfångst), justera och stärka projektledning samt tydliggöra tidplan och säkerställa resurshantering.

  Ansvar: Managementkonsult, Utredare

  Metoder/tekniker: WSM (The Work System Method)
 • Luftfartsverket

  Projektledare

  2019 - 2020

  Uppdrag: Byte av arbetsplatsplattformen hos Luftfartsverket. Uppdraget innebar att ansvara för att byta ut leverantören av arbetsplatsplattformen för Luftfartsverket och införa nya tekniska lösningar och arbetssätt. Bytet omfattade samtliga av verksamhetens stödtjänster som är kopplade till den personliga IT-plattformen som dator (klient), mail, officepaket, säkerhetslösningar mm. I uppdraget ingick även att koordinera logistiken med det faktiska utbytet personliga datorer hos LFVs personal.

  Ansvar: Huvudprojektledare.

  Metoder/tekniker: PM3, PPS, EpiServer
 • Luftfartsverket

  Förändringsledare

  2018 - 2019

  Uppdrag: Införande av ny EU förordning (2017/373) i Luftfartsverket. Uppdraget har inneburit att leda förändringen inom Luftfartsverkets samtliga verksamheter i den samordning av Europeisk flygledningsverksamhet som regleras i EU förordning 2017/373. Uppdraget har inneburit att ta fram samtliga förutsättningar för förändringsarbetet i form av nya processer & rutiner, nya organisationsförändringar, nya roller mm samt utarbeta och genomföra en plan för förändringsarbete och införande.

  Ansvar: Huvudprojektledare och Verksamhetsutvecklare.

  Metoder/tekniker: PPS, PM3, Scrum, Verksamhetsanalys, Kravanalys & kravmodeller, PROSCI/ADKAR, Jira, DOORS NG, Processmodellering
 • Lundbergs Fastigheter

  Projektledare

  2017 - 2018

  Uppdrag: Införande av nytt affärssystem inom ekonomi, redovisning, fastighetshantering, e-fakturaflöde mm. Mattias projektledde Lundbergs införande av nytt affärssystem från UNIT4 (Business World och Property Management). Uppdraget innebar att leda Lundbergs interna projektgrupp i arbetet med att förbereda och genomföra införandet av det nya affärssystemet.

  Ansvar: Huvudprojektledare.

  Metoder/tekniker: Verksamhetsanalys, Kravanalys & kravmodeller, Cloud, Projectplace, UNIT4 Property Management (Fastnet), UNIT4 Business World
 • Luftfartsverket

  Projektledare

  2017 - 2018

  Uppdrag: Byte av telefonioperatör hos Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Uppdraget innebar att ansvara för att byta ut telefonioperatören inom fast och mobil telefoni för Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Bytet omfattade samtlig mobil telefoni samt den fasta telefonin inom Luftfartsverkets operativa verksamhets som flygledartorn mm. I bytet ingick även Sjöfartsverkets räddningscentral i Göteborg, SRCC.

  Ansvar: Huvudprojektledare.

  Metoder/tekniker: ITIL, PPS, PM3
 • Lundbergs Fastigheter

  Projektledare

  2017 - 2017

  Uppdrag: Upphandling av nytt affärssystem. Mattias drev ett upphandlingsprojekt av nytt affärssystem hos Lundbergs fastigheter. Uppdraget innebär att definiera förutsättningar för upphandlingen, driva framtagandet av Lundbergs krav och utarbeta ett komplett upphandlingsunderlag. Vidare att leda arbetet med leverantörsbesök och presentationer, sammanställa och analysera anbud samt bistå Lundbergs i affärsförhandlingen.

  Ansvar: Huvudprojektledare.

  Metoder/tekniker: Verksamhetsanalys, Kravanalys & kravmodeller, PPS, Cloud.
 • Lundbergs Fastigheter

  Konsult/Utredare

  2016 - 2017

  Uppdrag: Mattias genomförde ett utredningsuppdrag som resulterade i en strategi inför en kommande upphandling av ett nytt affärssystem omfattande ekonomi och fastighetshantering.

  Ansvar: Managementkonsult, Utredare

  Metoder/tekniker: WSM (The Work System Method)
 • Nacka Kommun

  Upphandlingsstöd

  2016 - 2016

  Uppdrag: Mattias har verkat som kommersiellt stöd till Nacka Kommuns HR-direktör i samband med en omförhandling av avtalet runt kommunens HR-system Personec P. Uppdraget har omfattat analys av existerande avtal och framtagandet av en strategi kring det nya avtalet som tar hänsyn till såväl affärsmål som LOU. Vidare att driva förhandlingsmöten med leverantören Visma och säkerställa att Nacka kommun landar i ett bra avtal.

  Ansvar: Managementkonsult, Kommersiell support

  Metoder/tekniker: Förhandlingsteknik, LOU
 • Luftfartsverket

  Projektledare

  2015 - 2016

  Uppdrag: Mattias har haft rollen som projektledare i Luftfartsverkets transitionsprojekt för administrativa system. Projektet har haft uppdraget att flytta driften av drygt 30 system från CGI till Fujitsu/Invid. Projektet har haft en hög grad av såväl teknisk som organisatorisk komplexitet då flytten påverkar i stort sett hela Luftfartsverkets operation och organisation.

  Ansvar: Huvudprojektledare

  Metoder/tekniker: ITIL, PM3, PPS
 • Luftfartsverket

  Gruppchef

  2015 - 2017

  Uppdrag: Mattias har haft rollen som interim gruppchef för ett 25-tal personer inom Luftfartsverkets avdelning Teknikuppdrag. Uppdraget har omfattat personalledning, rekrytering, avveckling lönesättning, PU-samtal samt ett omfattande förändringsarbete för att förankra den organisationsförändring som sjösattes i direkt anslutning inför uppdragets start.
  Uppdraget har utförts under perioderna 2015-08--2016-02 samt 2016-06--2017-06.

  Ansvar: Gruppchef

  Metoder/tekniker: Ledarskap, IFS Applications, Heroma
 • Nacka Kommun

  Upphandlingsstöd

  2014 - 2014

  Uppdrag: Mattias har verkat som kommersiellt stöd till Nacka Kommuns HR-direktör i samband med en omförhandling av avtalet runt kommunens HR-system Personec P. Uppdraget har omfattat analys av existerande avtal och framtagandet av en strategi kring det nya avtalet som tar hänsyn till såväl affärsmål som LOU. Vidare att driva förhandlingsmöten med leverantören Personec och säkerställa att Nacka kommun landar i ett bra avtal.

  Ansvar: Managementkonsult, Kommersiell support

  Metoder/tekniker: Förhandlingsteknik, LOU
 • Veolia AB

  Rådgivning vid systemval

  2014 - 2014

  Uppdrag: Mattias drev ett systemvals- och upphandlingsprojekt på uppdrag av Veolia Nordics kvalitetsdirektör. Uppdraget innebar att identifiera kandidater till ett nytt dokumenthanteringssystem och omfattade kravanalys, kartläggning av leverantörer, leverantörsträffar samt slutligt urval.

  Ansvar: Managementkonsult, Rådgivare

  Metoder/tekniker: WSM (The Work System Method), Kravanalys & kravmodeller, Verksamhetsanalys
 • Eltel Networks

  Projektledare

  2012 - 2013

  Uppdrag: Att etablera Eltel Networks på en ny ERP platform samt ta fram en ny verksamhetsmodell med nya arbetssätt och processer.

  Ansvar: Affärsansvarig, Projektledare

  Metoder/tekniker: ITIL, IFS Applications, IFS AIM, Förhandlingsteknik"
 • Systembolaget

  Projektledare

  2009 - 2010

  Uppdrag: Att etablera Systembolaget på en ny ERP platform samt ta fram en ny verksamhetsmodell med nya arbetssätt och processer.

  Ansvar: Affärsansvarig, Projektledare

  Metoder/tekniker: ITIL, IFS Applications, IFS AIM, Förhandlingsteknik"
 • Svenska Bostäder

  Projektledare

  2009 - 2010

  Uppdrag: Att etablera Svenska Bostäder på en ny ERP platform för hantering av fastighetsbestånd och ekonomistyrning samt ta fram en ny verksamhetsmodell med nya arbetssätt och processer.

  Ansvar: Affärsansvarig, Projektledare

  Metoder/tekniker: ITIL, IFS Applications, IFS AIM, Förhandlingsteknik"
 • Svenska Spel

  Projektledare

  2008 - 2008

  Uppdrag: Att etablera Svenska Spel på en ny ERP platform inom ekonomi.

  Ansvar: Affärsansvarig, Projektledare

  Metoder/tekniker: ITIL, IFS Applications, IFS AIM, Förhandlingsteknik
 • IFS

  KAM, affärsansvarig, projektledare

  2008 - 2013

  Uppdrag: Försäljningsprojekt som lett fram till en större affärer mellan IFS kunder och IFS. Uppdragen har inneburit att ansvara för relationen till ledningen hos IFS kunder, bygga relationen samt konkretisera affärernas omfattning och logik. Vidare att leda försäljningsprojekten och koordinera ett flertal nationella och internationella medarbetare i genomförandet av försäljningsaktiviteter. Avslutningsvis genomföra affärsförhandlingar, avslut, överlämning till IFS uppdragsorganisation och därefter översyn genom deltagande i styrgrupp i de aktuella projekten.

  Ansvar: Key Account Manager, Affärsansvarig, Projektledare

  Metoder/tekniker: ITIL, Off-shore Outsourcing, Verksamhetsanalys, Kravanalys & kravmodeller, IFS Applications, IFS AIM, Projectplace, Förhandlingsteknik  Ett urval av kundprojekt som genomfördes under perioden:
  Tomra Sorting - Etablera Tomra på en ny ERP plattform samt sammanföra ett 30 tal bolag inom Europa, Nord-Amerika samt Australien.
  Infratek - Etablera Infratek på en ny ERP platform samt ta fram en ny verksamhetsmodell med nya arbetssätt och processer.
  Eltel Networks - Etablera Eltel Networks på en ny ERP platform samt ta fram en ny verksamhetsmodell med nya arbetssätt och processer.
  Systembolaget - Etablera Systembolaget på en ny ERP platform samt ta fram en ny verksamhetsmodell med nya arbetssätt och processer.
 • Systembolaget

  Projektledare

  2007 - 2008

  Uppdrag: Införande av ett nytt kassasystem hos Systembolaget med integration och samordning till ERP systemet IFS Applications.

  Ansvar: Affärsansvarig, Projektledare

  Metoder/tekniker: ITIL, IFS Applications, IFS AIM, Förhandlingsteknik
 • Statens Veterinärmedicinska Anstalt

  Projektledare

  2006 - 2006

  Uppdrag: Att etablera Statens Veterinärmedicinska Anstalt på en ny ERP platform inom ekonomi.

  Ansvar: Affärsansvarig, Projektledare

  Metoder/tekniker: ITIL, IFS Applications, IFS AIM, Förhandlingsteknik
 • Bilprovningen

  Projektledare

  2006 - 2006

  Uppdrag: Att etablera Bilprovningen på en ny ERP platform inom ekonomi.

  Ansvar: Huvudprojektledare

  Metoder/tekniker: ITIL, IFS Applications, IFS AIM, Förhandlingsteknik"
 • IFS

  Konsultchef

  2005 - 2007

  Ansvarig för en konsultverksamhet med personalansvar för ett 30-tal konsulter. Affärsansvarig för pågående projekt och uppdrag med fullt PnL ansvar.

  Ett urval av kundprojekt som genomfördes under perioden:
  Systembolaget - Införande av ett nytt kassasystem hos Systembolaget med integration och samordning till ERP systemet IFS Applications.
  Ahlsell - Etablera Ahlsell på en ny ERP platform inom ekonomi.
  Axfood -Införande av nytt lönesystem inom Axfood koncernen.
 • Telia Systems

  Projektledare

  1998 - 1999

  Uppdrag: Att etablera Telia Systems på en ny ERP platform samt ta fram en ny verksamhetsmodell med nya arbetssätt och processer.

  Ansvar: Huvudprojektledare

  Metoder/tekniker: IMI Applications (Vivaldi)

Mattias kompetensområden

 • Affärssystem

  Agresso, IFS
 • Modulkunskap affärssystem

  Fakturering, Inköp/lager, Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Lönehantering, Material-/ Produktionsstyrning, Order/Distribution, PA/Human Resource, Projektredovisning/Projektstyrning, Säljstöd/ Marknadsföring, Tidrapportering
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Teknisk projektledning, Contract management, Administrativ delprojektledning, Projektledning inom Supply Chain, Projektledning, Effekt- och nyttohemtagning, Portföljledning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Organisationsutveckling, Workshopledning, Kravanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Projektrevision, Förändringsledning, Order- och leveransflöden, ERP Implementation, Projektledning, Affärs och IT strategi, Change Management
 • Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljning, Försäljningsledning, Anbudsförfarande
 • Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Interimsledning
 • Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Stat/kommun/Landsting, Transport/Spedition/Flyg, Tillverkande Industri, Fastighet
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning, Drift, Produktionsinförande
 • Metoder & Processer

  PPS, PM3, Prosci ADKAR
 • Upphandling

  Inköp och förhandling, Beställarstöd
 • Tillämpningar

  Affärssystem
 • Utbildning

  civ.ing
 • Roller

  Team-ledare, Huvudprojektledare, Upphandlare, Utredare, Workshopledare, Förändringsledare, Interimschef, programledare, Teknisk projektledare

Mattias anställningar

 • Partner och konsult, Kvadrat AB

  2015 -

 • Managing Partner och Konsult, Allineate Consulting AB

  2013 -

 • Key Account Manager, IFS AB

  2008 - 2013

 • Konsultchef, IFS AB

  2005 - 2007

 • Senior verksamhetsinriktad projektledare, IFS AB

  2002 - 2004

 • Management Konsult, Acando AB

  1999 - 2002

 • Projektledare, Industri-Matematik AB (IMI)

  1997 - 1999

 • Projektledare, Rexroth Bosch AB

  1995 - 1997

 • Projektledare, Industri-Matematik AB (IMI)

  1990 - 1994

 • IT-Chef / Systemarkitekt, General Electric Biosciences

  1983 - 1990

Mattias utbildningar

 • Juridisk översiktskurs, Stockholms Universitet

  2013 - 2014

 • Företagsekonomi, Stockholms Universitet

  1991 - 1993

 • Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan

  1985 - 1990

Till konsultsök

Kontakt

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning