Hoppa till sidans innehåll

Mattias Bergstedt

Ledarskap, Projekt och Programledning

Mattias har en pro-aktiv inställning till sina arbetsuppgifter med en resultat- och lösningsorienterad mentalitet. Mattias har lätt att ta och acceptera ledarskap och är utpräglat affärsmässig i alla sammanhang. Han har en god förmåga att hantera relationer och kan agera mentor i såväl löpande verksamhet som i projekt. Mattias kan agera avslappnat och bekvämt i förändring och hanterar de flesta utmaningar med en god portion humor.

Områden

 • Ledarskap, Projekt och Programledning

Översikt

Mattias har en lång bakgrund av framgångsrika uppdrag inom ledarskap, projekt och programledning. Mattias styrka är hans förmåga att kombinera struktur och metodik med ett starkt relationsbyggande som gör honom till en bra och tydlig ledare. Mattias har ett proaktivt sätt som gör honom väl lämpad för att hantera de förändringar och utmaningar som kan uppstå, samt fatta de stundtals tuffa beslut som krävs. Med mer än 35 års erfarenhet inom IT området – inom såväl IT industrin som inom näringsliv och offentliga verksamheter – är Mattias väl lämpad att leda initiativ, inneha chefsroller eller agera som strategisk rådgivare inom upphandling, införande eller förändring kopplat till verksamhet och IT.

Mattias CV

 • Luftfartsverket

  Förändringsledare

  2018 -

  Införande av ny EU förordning (2017/373) i Luftfartsverket. Uppdraget har inneburit att leda förändringen inom Luftfartsverkets samtliga verksamheter i den samordning av Europeisk flygledningsverksamhet som regleras i EU förordning 2017/373. Uppdraget har inneburit att ta fram samtliga förutsättningar för förändringsarbetet i form av nya processer & rutiner, nya organisationsförändringar, nya roller mm samt utarbeta och genomföra en plan för förändringsarbete och införande.
 • Lundbergs Fastigheter

  Projektledare

  2017 - 2018

  Införande av nytt affärssystem inom ekonomi, redovisning, e-fakturaflöde mm. Mattias projektledde Lundbergs införande av nytt affärssystem från UNIT4. Uppdraget innebar att leda Lundbergs interna projektgrupp i arbetet med att förbereda och genomföra införandet av det nya affärssystemet.
 • Luftfartsverket

  Projektledare

  2017 - 2018

  Byte av telefonioperatör hos Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Uppdraget innebar att ansvara för att byta ut telefonioperatören inom fast och mobil telefoni för Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Bytet omfattade samtlig mobil telefoni samt den fasta telefonin inom Luftfartsverkets operativa verksamhets som flygledartorn mm. I bytet ingick även Sjöfartsverkets räddningscentral i Göteborg, SRCC.
 • Lundbergs Fastigheter

  Projektledare

  2017 - 2017

  Upphandling av nytt affärssystem. Mattias drev ett upphandlingsprojekt av nytt affärssystem hos Lundbergs fastigheter. Uppdraget innebär att definiera förutsättningar för upphandlingen, driva framtagandet av Lundbergs krav och utarbeta ett komplett upphandingsunderlag. Vidare att leda arbetet med leverantörsbesök och presentationer, sammanställa och analysera anbud samt bistå Lundbergs i affärsförhandlingen.
 • Lundbergs Fastigheter

  Konsult/Utredare

  2016 - 2017

  Mattias genomförde ett utredningsuppdrag som resulterade i en strategi inför en kommande upphandling av ett nytt affärsystem.
 • Nacka Kommun

  Upphandlingsstöd

  2016 - 2016

  Mattias har verkat som kommersiellt stöd till Nacka Kommuns HR-direktör i samband med en omförhandling av avtalet runt kommunens HR-system Personec P. Uppdraget har omfattat analys av existerande avtal och framtagandet av en strategi kring det nya avtalet som tar hänsyn till såväl affärsmål som LOU. Vidare att driva förhandlingsmöten med leverantören Visma och säkerställa att Nacka kommun landar i ett bra avtal.
 • Luftfartsverket

  Projektledare

  2015 - 2016

  Mattias har haft rollen som projektledare i Luftfartsverkets transitionsprojekt för administrativa system. Projektet har haft uppdraget att flytta driften av drygt 30 system från CGI till Fujitsu/Invid. Projektet har haft en hög grad av såväl teknisk som organisatorisk komplexitet då flytten påverkar i stort sett hela Luftfartsverkets operation och organisation.
 • Luftfartsverket

  Gruppchef

  2015 - 2017

  Mattias har haft rollen som interim gruppchef för ett 25-tal personer inom Luftfartsverkets avdelning Teknikuppdrag. Uppdraget har omfattat personalledning, rekrytering, avveckling lönesättning, PU-samtal samt ett omfattande förändringsarbete för att förankra den organisationsförändring som sjösattes i direkt anslutning inför uppdragets start. Uppdraget har utförts under perioderna 2015-08--2016-02 samt 2016-06--2017-06.
 • Nacka Kommun

  Upphandlingsstöd

  2014 - 2014

  Mattias har verkat som kommersiellt stöd till Nacka Kommuns HR-direktör i samband med en omförhandling av avtalet runt kommunens HR-system Personec P. Uppdraget har omfattat analys av existerande avtal och framtagandet av en strategi kring det nya avtalet som tar hänsyn till såväl affärsmål som LOU. Vidare att driva förhandlingsmöten med leverantören Personec och säkerställa att Nacka kommun landar i ett bra avtal.
 • Veolia AB

  Rådgivning vid systemval

  2014 - 2014

  Mattias drev ett systemvals- och upphandlingsprojekt på uppdrag av Veolia Nordics kvalitetsdirektör. Uppdraget innebar att identifiera kandidater till ett nytt dokumenthanteringssystem och omfattade kravanalys, kartläggning av leverantörer, leverantörsträffar samt slutligt urval.
 • IFS

  KAM, affärsansvarig, projektledare

  2008 - 2013

  Försäljningsprojekt som lett fram till en större affärer mellan IFS kunder och IFS. Uppdragen har inneburit att ansvara för relationen till ledningen hos IFS kunder, bygga relationen samt konkretisera affärernas omfattning och logik. Vidare att leda försäljningsprojekten och koordinera ett flertal nationella och internationella medarbetare i genomförandet av försäljningsaktiviteter. Avslutningsvis genomföra affärsförhandlingar, avslut, överlämning till IFS uppdragsorganisation och därefter översyn genom deltagande i styrgrupp i de aktuella projekten. Ett urval av kundprojekt som genomfördes under perioden: Tomra Sorting - Etablera Tomra på en ny ERP plattform samt sammanföra ett 30 tal bolag inom Europa, Nord-Amerika samt Australien. Infratek - Etablera Infratek på en ny ERP platform samt ta fram en ny verksamhetsmodell med nya arbetssätt och processer. Eltel Networks - Etablera Eltel Networks på en ny ERP platform samt ta fram en ny verksamhetsmodell med nya arbetssätt och processer. Systembolaget - Etablera Systembolaget på en ny ERP platform samt ta fram en ny verksamhetsmodell med nya arbetssätt och processer.
 • IFS

  Konsultchef

  2005 - 2007

  Ansvarig för en konsultverksamhet med personalansvar för ett 30-tal konsulter. Affärsansvarig för pågående projekt och uppdrag med fullt PnL ansvar. Ett urval av kundprojekt som genomfördes under perioden: Systembolaget - Införande av ett nytt kassasystem hos Systembolaget med integration och samordning till ERP systemet IFS Applications. Ahlsell - Etablera Ahlsell på en ny ERP platform inom ekonomi. Axfood -Införande av nytt lönesystem inom Axfood koncernen.

Mattias kompetensområden

 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Verksamhetsstyrning, Processutveckling, Affärsutveckling, Workshopledning, Utredning, Kravanalys, Verksamhetsanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Projektrevision, Metodstöd, Omvärldsanalys, Förändringsledning, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Order- och leveransflöden, ERP Implementation, Projektledning, Utforma logistiksystem, Affärs och IT strategi, Supply chain management, Affärsplanering, Change Management, Processinförande, Kravmodellering, Compliance, Programledning
 • Affärssystem

  IFS, Agresso
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Teknisk projektledning, Projektledning inom Supply Chain, Projektledning, Effekt- och nyttohemtagning, Infrastruktur och logistik, Contract management, Administrativ delprojektledning, Inköp, Portföljledning, EVM, Project auditing
 • Tillämpningar

  CRM-system, Affärssystem, Elektronisk fakturering
 • IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, CRM Project systems
 • Kvalitetsstyrning

  Change Management
 • Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljning, Försäljningsledning, Säljsupport, Anbudsförfarande
 • Ledarskap

  Mentor, Ledarskap allmänt, Kurs- och seminarieledare, Affärscoachning, Mentorskap, Interimsledning, Chefscoaching
 • Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Stat/kommun/Landsting, Teleoperatörer, Tillverkande Industri, Energi, Läkemedelsindustri, Fordon, Transport/Spedition/Flyg, Spel, Elektronikindustri, Verkstad och Automotive, Fastighet
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning, Drift, Produktionsinförande
 • Upphandling

  Kravformulering, Offertutvärdering, Inköp och förhandling, Beställarstöd, LOU, Resurs i upphandlingsprocess
 • Metoder & Processer

  ITIL, PM3, PPS, Prosci ADKAR
 • Utbildning

  civ.ing
 • Roller

  Team-ledare, Huvudprojektledare, Upphandlare, Utredare, Affärsutvecklare, Workshopledare, Coach, Lärare, Förändringsledare, Interimschef, Enterprise Architecht, programledare, Facilitator, Organisations-och Processkonsult, Kommunikationsrådgivare, Kommunikationsstrateg, Kommunikationscoach, Teknisk projektledare
 • Modulkunskap affärssystem

  Anläggnings-/Inventarieregister, Controlling, Fakturering, Inköp/lager, Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Lönehantering, Material-/ Produktionsstyrning, Order/Distribution, PA/Human Resource, Projektredovisning/Projektstyrning, Redovisning, Säljstöd/ Marknadsföring, Tidrapportering

Mattias anställningar

 • Partner och Konsult, Allineate Consulting AB

  2013 -

 • Key Account Manager, IFS AB

  2008 - 2013

 • Konsultchef, IFS AB

  2005 - 2007

 • Senior verksamhetsinriktad projektledare, IFS AB

  2002 - 2004

 • Management Konsult, Acando AB

  1999 - 2002

 • Projektledare, Industri-Matematik AB (IMI)

  1997 - 1999

 • Projektledare, Rexroth Bosch AB

  1995 - 1997

 • Projektledare, Industri-Matematik AB (IMI)

  1990 - 1994

 • IT-Chef / Systemarkitekt, General Electric Biosciences

  1983 - 1990

Mattias utbildningar

 • Juridisk översiktskurs, Stockholms Universitet

  2013 - 2014

 • Företagsekonomi, Stockholms Universitet

  1991 - 1993

 • Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan

  1985 - 1990

Till konsultsök

Kontakt

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning