Hoppa till sidans innehåll

Mia Huss

Testare

Mia är en erfaren mjukvarutestare och testledare som har arbetat inom IT branschen sedan 2004. Mia har stor vana av att arbeta agilt och är certifierad Scrum Master. Hon har även jobbat med med kravhantering, systemförvaltning och systemutveckling.

Mia brinner för att arbeta i agila utvecklingsteam där hon är med och bidrar med sin erfarenhet genom hela utvecklingscykeln.

Områden

 • Testare
 • Testledare
 • Scrum Master

Om Mia

Mias CV

 • Visiba Care

  QA Engineer

  2021 - 2022

  Visiba Care är en innovativ och skalbar digital vårdplattform som ger hälso- och sjukvården möjlighet att erbjuda en tillgänglig, effektiv och patientsäker vård. Mia är medlem i ett agilt team som förvaltar och vidarutvecklar de mobila apparna och webbportalen för patienten. I arbetsuppgifterna ingår det att granska krav, planera testning och utföra testning på de olika plattformarna (web, iOS, Android).
 • Transportstyrelsen

  Testledare, Testare

  2020 - 2021

  Mia har ansvarat för att driva testarbetet i ett förvaltningsprojekt åt Transportstyrelsen. Arbetet innefattade integrationer mot diverse olika system och andra myndigheter, regressionstester, samt planera och styra upp acceptanstestning inför leverans till kund.
 • Configura

  RPA Utvecklare

  2020 - 2020

  Mia har utvecklade en POC (Proof of Concept) åt Configura , en automatsering av en process som utförs av deras Controller. Automatseringen skedde med hjälp av verktyget UiPath i vilket Mia genomgåt ett antal utbildningar.
 • Spelinspektionen

  Testledare, Testare

  2018 - 2020

  Mia var med i ett team som för Spelinspektionens räkning utvecklade ett system för att personer ska kunna stänga av sig från spel om pengar, se https://www.spelpaus.se.
  Mia var delaktig i projektet från början som testare och varit med i hela utvecklingsprocessen och även i teamet som vidarutvecklade systemet.
 • Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund

  Testledare, Testare , Scrum Master

  2016 - 2021

  Verksamhetssystemet Ritz körs av ca 100 sotarföretag och kommuner i Sverige och innefattar bla arbetsorder, besiktning, integration till utskriftsmodul och ekonomisystem. Det är ett stort och komplext system med avancerade turberäkningar och andra funktioner som är utvecklade speciellt för kundernas behov. Mia har varit en del av det Scrum team som har vidareutvecklat och förvaltat systemet. Hon har varit ansvarig förr verifiering och kvalitetssäkring av systemet och även haft rollen som Scrum Master.
 • Vinnova

  Testledare, Acceptanstestledare, Testare

  2014 - 2017

  Vinnova är en statlig myndighet som bedriver program för att stärka innovatioonskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar. Vinnova delar varje år ut ca 2,9 miljarder kronor i bidrag. Mia var del av ett team som utvecklade och förvaltade det webbaserade systemet Intressentportalen som är Vinnovas publika system för att ansöka om bidrag till innovationsprojekt och forskning. Mia hade rollen som testare och testledare. Hon planerade systemtester och acceptanstester. I arbetsuppgifterna ingick det att skriva testplaner, testfall och följa upp resultat. Mia var även aktiv i att driva och förändra testprocessen. Hon var även delaktigt i att utveckla regressionstester och sätta upp testdata med hjälp av Selenium Webdriver.
 • Sony Mobile Communications - R&D IT

  Testledare, Testare

  2012 - 2014

  Mia arbetade som testare på Sony Mobiles IT-avdelning. Testade flera webbaserade system som användes för kustomisering av både mjukvara och hårdvara. Mia var en del av ett agilt team som jobbade enligt metodiken Kanban. Testningen var främst utorskande testning och session-based testning. Mia skrev även automatiserade tester i QTP (HP).
 • Sony Mobile Communications – R&D IT

  Systemutvecklare

  2009 - 2012

  Mia arbetade som utvecklare i ett team som hade hand om Sony Mobiles defekthanteringssystem. Utvecklade och förvaltade webapplikationer som integrerade med defekthanteringssystemet. Mia utvecklade i C# och teamet använde den agila metodiken SCRUM.
 • Sony Ericsson– R&D IT

  Systemförvaltare

  2009 - 2009

  Mia var vikarierande Systemförvaltare för Sony Mobiles defekthanteringssystem som var baserat på Ratonal ClearQuest. Hon ledde ett team på fem personer . Ansvarade för systemens roadmap, höll kontakten med kunden (IBM) och interna kunderna inom organisatonen. Ansvarade även för kravinsamling, referensgruppsmöten och Change Control Boards möten.
 • Sony Ericsson

  Krav och testansvarig

  2007 - 2009

  Mia var krav och testansvarig för Sony Ericssons defekthanteringssystem. Höll i kravinsamling i form av bla workshops. Ansvarade för all testning av systemet. Ansvarade även för utbildningar i systemet.
 • Sony Ericsson

  Testare, Teamledare

  2004 - 2007

  Mia var konsult i ett team som testade mobiltelefonernas webbläsare på Sony Ericsson. Som testare ingick det att granska krav/designdokument, skriva testfall, förbereda testmiljöer och verifiera mjukvaran på olika hårdvaruenheter. Mia vikarierade även som testeamledare för ett av testeamen.

Mias kompetensområden

 • Test & Verifiering

  Validering & Test - Mjukvara, Testledning, Funktionstestning, Systemtestning, Acceptanstest, Acceptanstestledning
 • Roller

  Testare, Testledare

Mias anställningar

 • Konsult -Testare , Testledare, Scrum Master, Nethouse Sverige AB

  2014 - 2021

 • Testare , Testledare, Sony Mobile Communications AB – R&D IT

  2012 - 2014

 • Systemförvaltare, Sony Ericsson– R&D IT

  2009 - 2010

 • Systemutvecklare, Sony Mobile Communications AB – R&D IT

  2009 - 2012

 • Krav och Testansvarig, Sony Ericsson

  2007 - 2009

 • Testare och Teamleader, Tieto Enator R&D Services

  2004 - 2007

Mias utbildningar

 • RPA Developer Foundation, Ui Path Acadamy

  2020 - 2020

 • Agil Testare Grundnivå enligt SSTB, -

  2019 - 2019

 • Scrum Alliance, Certified Scrum Master, -

  2018 - 2018

 • Utforskande Testmetodik xBTM, AddQ

  2015 - 2015

 • Certifierad Testare Grundnivå enligt ISTQB och SSTB, -

  2012 - 2012

 • Programming using .Net Advanced Course, Malmö högskola

  2011 - 2011

 • Programming C#, Malmö högskola

  2010 - 2010

 • UGL -Utveckling av grupp och ledare, -

  2009 - 2009

 • Applied project work, -

  2009 - 2009

 • Praktisk kravhantering, -

  2008 - 2008

 • PTM , praktisk testmetod, Tieto Enator

  2005 - 2005

 • Kurser i management and marketing, University of Queensland, Brisbane

  2002 - 2002

 • Systemvetenskapligt program, Umeå Universitet

  1998 - 2003

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning