Hoppa till sidans innehåll

Mikael Ivarsson

Systemutvecklare .NET

Mikael är en skicklig och eftertraktad utvecklare som brinner för att lösa problem i specialiserade miljöer. Han har en gedigen teknisk expertis inom C#/.NET och är också väl insatt inom databaser, kontainerisering, automatisering och CI/CD-flöden. Hans utvecklarroll stäcker sig också in i arkitekturområdet där han identifierar och planerar lämpliga lösningar.

Han har arbetat med test- och produktionsramverk inom både fordons- och telekomindustrin och har utvecklat flera .NET-baserade ramverk. Viktiga faktorer i dessa lösningar har varit tillförlitlighet, storskalighet, återanvändning och effektivitet.

Mikael är erfaren inom datahantering med koppling till maskininlärning. Han har stött på utmaningar gällande hantering av stora datamängder, relationskomplexitet och krav på effektivitet och reproducerbarhet.

Han har även kortare erfarenhet inom medicinska informationssystem, främst PACS. Mikael har övergripande kunskap om medicinskt data, bildhanteringsteknik, arbetsflöden och regelverk.

Verktyg som Mikael använder dagligen inkluderar: Git, Git Extensions, GitLab, VS Code, Visual Studio, ReSharper, Jira, PlantUML, Microsoft 365, WSL och Docker.

Områden

 • Systemutvecklare .NET

Om Mikael

Mikael är en självgående problemlösare med en stark vilja att uppnå högkvalitativa resultat i alla uppdrag han utför. Med hans samarbetsegenskaper och förmåga att anpassa sig och ta till sig nya utmaningar och tekniker, så är han en värdefull tillgång i alla projekt. Hans dedikerade och lojala arbetssätt skapar också en känsla av förtroende hos uppdragsgivare och kollegor.

Mikaels CV

 • Sectra

  Systemutvecklare .NET

  2022 - 2023

  Backend-utveckling av Sectra PACS inklusive introduktion av nya funktioner, vidareutveckling av befintliga funktioner, avskaffande och ersättning av äldre funktioner, testning och 3:e linjens support. Utveckling huvudsakligen i C# och .NET, även C++ används.

  Givet Sectra PACS storlek och komplexitet, med produktions-drift i flera versioner som tillhandahåller kritiska funktioner för sjukhus och vårdgivare världen över, gör att stabilitet, säkerhet, funktionsförändringar och kvalitet alla är viktiga aspekter att ta hänsyn till.

  Data är mycket centralt både i form av relationellt data i MS SQL Server och i form av bulkigt bild-data (DICOM) med stöd för olika typer av lagringslösningar (t.ex. nätverksfilsystem).

  Teknik: C#, .NET, MS-SQL, Web API, Windows, DICOM, C++, GitLab, TeamCity, Jira.
 • Arriver

  Systemutvecklare .NET

  2021 - 2022

  Utvecklingen av datahanterings- och processningssystem, stödsystem till Arrivers produktutveckling för att hantera och processa stora datamängder (flera PB) för produkters träning och validering.

  Förstudier, prototypskapande och roadmap för produktionsutveckling. Huvudsaklig utvecklingen i C#/.NET Core och andra tekniker som Docker, Linux, REST API och Python.

  Underhåll av befintliga system i skiftande miljöer, inklusive Node.js och JavaScript baserade system.

  Teknik: C#, .NET Core, Docker, Linux, mongoDB, REST API, OpenAPI, JSON, Node.js, JavaScript, Python, Jupyter, GitLab, Jira.
 • Veoneer

  Systemutvecklare .NET

  2018 - 2021

  Vidareutveckling av KPI system för utvärdering av datorseende system. En ny viktig aspekt är att stödja en stor mängd utvecklare av KPI:er, bl.a. genom konvertering från .NET Framework till .NET Core och utvecklings stöd för VS Code.

  Arbete med ytterligare stödsystem relaterat till produktutvecklingen av vision systemet, inklusive studier av referenssystem för bl.a. positionering och rörelse och förstudier runt datahanteringssystem.

  Teknik: C#, .NET, .NET Core, Excel, ASP.NET MVC, CAN, FlexRay, Automative Ethernet, LiDAR, DGPS
 • Autoliv

  Systemutvecklare .NET

  2014 - 2018

  Framtagande, utveckling och underhåll av KPI ramverk för Autolivs vision-produkter för bilindustrin, dessa system inkluderar stereo-, mono- och mörkerseende-kamerasystem för integrering i bil, systemen tillhandahåller bl.a. objektdetektion (OD) och lanedetektion (LD).

  Stort fokus på KPI generering, utveckling av ramverk för KPI:er samt utveckling av funktionsspecifika KPI:er för validering av vision funktioner.

  Teknik: C#, .NET, Excel, ASP.NET MVC, CAN, FlexRay, AUTOSAR
 • Sony Mobile

  Systemutvecklare .NET

  2012 - 2013

  Utveckling av nästa generations produktionssystem. Systemet har stor komplexitet och integration av många olika former av testutrustning, hårdvara så väl som mjukvara.

  Teknik: C#, .NET, GIT, WinForms, WPF, WCF, Meddelande hantering, TCP/IP, XML, NUnit, MS Test, RhinoMocks, GPIB, IVI, VISA, Avancerad debuggning, Idefix, Everest, ClearCase
 • Sony Ericsson

  Applikationsförvaltare / Systemutvecklare .NET

  2009 - 2012

  Applikationsförvaltning och utveckling och av test- och mätsystem för hårdvarunära test och högvolymsreparation.

  Fokus är driftsättning på fabrik i Kina, hålla systemet uppe tillsammans med dess integrationspunkter samt vidareutveckla ny funktionalitet och driftsättning av dessa.

  Stor variation i uppgifter, allt från drift av kluster till uppsättning av produktionsstationer med testutrustning och konfigurering av dess.

  Teknik: C#, .NET, Windows Server Kluster, MS SQL Server, WCF, mongoDB, ASP.NET, GPIB, IVI, VISA, IBM Websphere MQ, Avancerad debuggning, Idefix, Everest, Subversion, GIT, ClearCase, Radiokommunikation (GSM, LTE, WiFi, Bluetooth)

Mikaels kompetensområden

 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Windowsapplikationer
 • Test & Verifiering

  Validering & Test - Hårdvara, Validering & Test - Mjukvara, Testutveckling
 • Hårdvara

  PC
 • Utvecklingsspråk

  C#, Rust, NET Core, .NET Framework
 • Verktyg & Middleware

  MS Visual Studio, Git, Docker
 • Projektfaser

  Utveckling/Genomförande, Implementation
 • Branscherfarenhet

  Tillverkare av Telekomutrustning, Verkstad och Automotive
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare
 • Kommunikation & Information

  Engelska
 • Databaser

  MongoDB

Mikaels anställningar

 • IT Konsult, Ivarsson IT AB

  2019 -

 • IT Konsult, TDD Consultancy Services AB

  2009 - 2019

 • .NET Programmerare / Testare, ABB

  2002 - 2002

 • Administratör/Delägare, Möklinta Skogsvård AB

  2001 - 2009

 • IT Tekniker, Sala Kommun

  1999 - 2002

Mikaels utbildningar

 • Datalogiprogrammet, Mälardalenshögskola

  2001 - 2003

 • Elprogrammet (elektronik grenen), Kungsängsskolan, Sala

  1996 - 1999

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning