Hoppa till sidans innehåll

Mikael Lindsten

Systemutvecklare

Mikael är systemutvecklare med erfarenhet av såväl deklarativa som imperativa språk, databaser, integration, webbutveckling och mobilitet. Han är i grunden civilingenjör i datateknik med inriktning mot realtidssystem samt formella språk och programmeringsteori. Intresse för grafisk design och användargränssnitt har dock styrt hans fokus mot webbutveckling där han har gedigen erfarenhet, både på klient- och serversidan.

Områden

 • Systemutvecklare
 • Systemarkitekt

Om Mikael

Mikael är en engagerad och driven person som älskar problemlösning och logik. Han är noggrann, strukturerad och analytisk och drivs av strävan att förstå hur saker och ting fungerar. Det gäller allt från tekniska lösningar till verksamheter. Hans stora intresse för programmering väcktes redan i grundskolan och har varit vägledande i val av både utbildning och yrke. Mikael är social och arbetar helst tillsammans med andra, men är samtidigt självständig. Han tycker också om att lära ut och dela med sig av sina kunskaper och han vill gärna intressera andra för allt som intresserar honom.

Mikaels CV

 • Husqvarna

  Utvecklare

  2017 - 2018

  Web Order är ett webbaserat system som tillhandahåller kritiska funktioner för Husqvarnas B2B-handel (mellan säljbolag och återförsäljare). Systemet består av moduler för olika funktioner, exempelvis orderläggning, produktregistrering och hantering av garantiärenden. Eftersom systemet är gammalt och dyrt att förvalta ska dessa moduler successivt ersättas av nya separata system.

  Mikael arbetade med utveckling och förvaltning av back-end för de nya systemen samt förvaltning av nuvarande moduler. Han arbetade även med förvaltning av front-end för det nya systemet för hantering av garantiärenden.

  Teknik:
  Java EE, Spring, JAX-RS, JPA, JMS, JUnit, Mockito, Maven, Apache Tomcat, MS Azure, MS SQL Server, REST, TypeScript, Angular, HTML, SCSS, webpack, Karma, OIDC
 • Starbright Consulting

  Arkitekt/utvecklare

  2014 - 2016

  BRiGHTiNTEL (tidigare Cargo Care) är ett webbaserat verktyg för övervakning av transporter samt uppföljning och analys av insamlad sensordata. Efter att rapportdelen av verktyget hade byggts om 2014 (för att integreras i en kunds system) genomfördes ett projekt för att bygga om resterande delar och komplettera med bland annat ny användarhantering, stöd för direkt integration mot olika telemetrileverantörer samt fler analysmöjligheter. Verktyget har sedan vidareutvecklats i omgångar och anpassats till nya kunder.

  Mikael arbetade som arkitekt och utvecklare i ombyggnationsprojektet. Han var även teknisk projektledare och samordnare för projektgruppen som bestod av fyra utvecklare. Därefter har Mikael fortsatt att arbeta med vidareutvecklingen av verktyget.

  Teknik:
  JavaScript, Vue.js, HTML, LESS, Node.js, webpack, Highcharts, Google Maps, REST, Java EE, JPA, JMS, Wildfly, Amazon EC2, Mercurial
 • Starbright Consulting (Envirotainer)

  Arkitekt/utvecklare

  2014 - 2014

  Cargo Care är ett webbaserat rapportverktyg för uppföljning och analys av insamlad sensordata. 2014 gjordes en omfattande anpassning av verktyget i samarbete med företaget Envirotainer. Syftet var dels att anpassa produkten funktionsmässigt till Envirotainers verksamhet (temperaturkontrollerade containrar för flygtransport) och dels att integrera den i en kundportal som utvecklades parallellt.

  Mikael arbetade som arkitekt och huvudutvecklare med anpassningen och integrationen av Cargo Care i Envirotainers miljö. Anpassningen innebar i stort sett en omskrivning från grunden, med såväl ny arkitektur som teknikstack.

  Teknik:
  JavaScript, Vue.js, Node.js, Highcharts, Google Maps, HTML, LESS, REST, C#, Entity Framework, MS SQL Server, Mercurial
 • Jordbruksverket

  Utvecklare

  2012 - 2016

  På Jordbruksverket finns flera förvaltningsteam som vart och ett ansvarar för ett antal system. Teamen karaktäriseras av ett agilt arbetssätt baserat på Kanban och Scrum.

  Som medlem i ett av teamen arbetade Mikael med förvaltning av diverse interna system, bland annat Multikuben och flera handdatorsystem. Han arbetade även med utveckling av nya system och e-tjänster, exempelvis för ansökan om etisk prövning av djurförsök.

  Teknik:
  Java SE, Java EE, JSF, JPA, Apache Tomcat, PostgreSQL, PostGIS, Oracle SQL, PL/SQL, C#, .NET CF, VBScript, ArcPad, ArcIMS, GIS, REST, JavaScript, HTML, CSS, CVS, Subversion
 • Jordbruksverket

  Utvecklare

  2011 -

  SAM Internet är en kartcentrerad e-tjänst för att söka jordbrukarstöd. Tjänsten har funnits sedan början av 2000-talet och har ersatt flera olika blanketter som lantbrukare tidigare använde för att deklarera sitt jordbruk och söka stöd. Sedan 2012 gör alla lantbrukare sin ansökan i SAM Internet vilket ställer höga krav på prestanda och stabilitet. Utmärkande för systemet, utöver den höga belastningen under ansökansperioden, är dess omfattande uppsättning verksamhetsregler som i varierande omfattning ändras från år till år och fordrar årliga anpassningar.

  Mikael har sedan 2011 arbetat som utvecklare med anpassningar och vidareutveckling av SAM Internet inför varje ansökansperiod. En stor del av arbetet har handlat om att implementera verksamhetsregler, men Mikael har även arbetat mycket med modularisering och förenkling av systemet samt modernisering av teknikstacken.

  Teknik:
  Java SE, Java EE, JAX-RS, CDI, Jackson, JSP, JSF, JTS, JUnit, Mockito, Maven, Drools, JBoss EAP, WildFly, PostgreSQL, PostGIS, GeoServer, GIS, REST, JavaScript, TypeScript, OpenLayers, RxJS, Angular, Ext JS, AngularJS, HTML, CSS, SCSS, Git, CVS
 • Tidigare uppdrag

  Utvecklare

  2008 - 2011

  Mikael har tidigare haft uppdrag som utvecklare hos bland annat:

  Landstinget i Jönköpings län
  Nyutveckling av webbaserad beställningstjänst för sjukresor samt förvaltning av intranät.

  Eskilstuna kommun
  Nyutveckling av informationsportal för det lokala näringslivet.

  Danske Bank
  Förvaltning av internt system för fastighetsvärdering.

  Toyota Material Handling
  Förvaltning av handdatorbaserad fältservicelösning.

  Teknik:
  Java SE, Java EE, JSF, Facelets, RichFaces, Apache Tomcat, MySQL, C#, ASP.NET, EPiServer, MSMQ, WMI, .NET CF, MS SQL Server, MS Reporting Services, MS Integration Services, Visual Basic 6, REST, JavaScript, jQuery, HTML, CSS

Mikaels kompetensområden

 • Systemtyper

  Webb- och Internetbaserade system
 • Utvecklingsspråk

  HTML, Java, Javascript, Servlets, SQL, Jquery, CSS, Rust, Typescript, Angular 2
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare
 • Tillämpningar

  AJAX
 • Databashanterare

  Postgresql

Mikaels anställningar

 • Konsult, Kvadrat AB

  2012 -

 • Konsult, Sogeti Sverige AB

  2008 - 2012

Mikaels utbildningar

 • JBoss BRMS (workshop), Red Hat, Jönköping

  2012 - 2012

 • JBoss SOA: ESB Service Implementation, Red Hat, Jönköping

  2011 - 2011

 • Foundation Certificate in Software Testing (ISTQB), Testway, Linköping

  2007 - 2007

 • Civilingenjör Datateknik, Linköpings Universitet

  2003 - 2007

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning