Hoppa till sidans innehåll

Mohamed Osman

Testledare

Mohamed är en nyfiken, driven och initiativrik konsult vars huvudsakliga kompetens ligger inom test. Han har även erfarenhet av agil ledning, kravställning och användbarhet, samt har en kandidatexamen inom informatik och systemvetenskap med inriktning på kommunikation, information och design. Han brinner för allt vad test heter och har erfarenhet inom flera olika testverktyg såsom Selenium, ReQtest, SoapUI, Quality Center. Dessutom innehar han ett ISTQB Foundation-certifikat för mjukvarutestning och REQB - Certifikat för Kravhanteraring samt PROCI's certifierad Change manager. Mohamed är även certifierad Scrummaster

Områden

 • Testledare
 • Förändringsledare
 • Scrum Master

Om Mohamed

Som person är Mohamed snabb att sätta sig in i problem, tillägna sig ny kunskap, och att hitta lösningar med affärsnytta. Han går metodiskt och noggrant tillväga och har en god förståelse för de olika faserna i systemutveckling. Mohamed har lätt för att skapa förtroende, och har en hög ambitionsnivå i allt han tar sig för.

Mohameds CV

 • Polisen

  Testare/Testledare

  2019 -

  Mohamed leder test arbetet och är agil coach i ett projekt som bygger ett samarbetsplattform för utredningar. Förutom test arbetet, jobbar han även med stötta scrummastern i det agila arbetet. Mohamed jobbar även med testautomatisering av end to end testerna.

  Tekniker/verktyg: MySQL, Oracle, JIRA, Zephyr, Confluence, IntelliJ, Jenkins, Bitbucket, Cypress
 • Polisen

  Testledare ScrumMaster

  2017 - 2019

  Mohamed ledde test och agilaarbetet i ett projekt som byggde en ärendehantering för godshantering. Han ledde ett utvecklingsteam som bestod av 12 medlemmar. Han jobbade även väldigt nära med dem juniora i teamet för att stödja dem. Mohamed deltog aktiv i testande och kravande av applikationen. Mohamed Ledde workshops och acceptanstester i projektet.
  Förutom ny utvecklingen var Mohamed ansvarig för test i förvaltningen av befintliga applikationerna. Mohamed ledde också teamets omställning till ett mer agilt arbetssätt.

  Tekniker/verktyg: Oracle SQL Developer, MySQL, JIRA, Zephyr, Confluence, Scrum, Kanban, Axure RP8, Selenium, SoapUI, Jenkins
 • Arbetförmedlingen

  Testledare/testare

  2014 - 2017

  Mohamed arbetade som agil testledare i ett agilt team som jobbade med både förvaltning och nyutveckling. Mohamed lede test och agila arbetet av de olika applikationerna som teamet jobbade med. Arbetet innefattade planering, design och testutförande. I teamet utfördes både manuella och automatiserade tester. I Mohameds ansvar låg också kompletterande tester så som prestanda, tillgänglighet och acceptanstester utförs. Förutom att ledda testtarna var Mohamed med och testade alla delar i systemen.

  STARK: Ny utveklingsprojekt för ett webbaserat systemstöd för hantering av A-kassornas ansökningar av statsbidrag. Tjänsten är beroende av externa integrationer mot OAS, Swedbank och IAF(Inspektion för arbetslöshetsförsäkring).

  OLDIA: Projektet innebär att migrera data från tre äldre inköpt diarieföringssystem(Diariet,ALP_IM och ÄHS) till en egen ny utvecklat applikation OLDIA. OLDIA är en webapp där backenddelen är byggd i JEE och frontend delen med AngularJS.
  EES: Handläggarstöd, kommunikation samt logik för utbetalning av etableringsersättning av nyanlända. Systemet används av Etableringshandläggare, Återkravhandläggare och Ekonomihandläggare.
  Tekniker/verktyg: Selenium,ReQtest, SQL Developer,WAVE,JIRA, Scrum,Fiddler, SoapUI, Kibana,Trello, Jenkins,Nginx
 • Rikspolisstyrelsen

  Testledare

  2013 - 2014

  Som del testledaren i PALM har Mohamed ett samordnande helhetsansvar för testarbetet i Palasso Limbomigreringsprojekt. Fokus är en rådgivande och granskande roll i projektet samt en planerande och för att vidare överlämna exekverande delen till en annan testledare.

  Arbetet innebär att granska Logicas testresultat samt ta fram teststrategi.
  Mohamed säkerställde också att nödvändiga testmiljöer finns tillgängliga och
  uppfyller kraven för att kunna genomföra planerade tester.

  Palasso är en standardprodukt som utvecklas av Logica. Logica genomför själva migreringsarbetet – anpassa kod, script, bygga db-migreringsskript och funktionstesta. Projektet hos RPS ansvarar för paketering, verifiering och driftsättning. Palasso migreringen har medfört att ekonomi- och löneberäkningsmodulen måste skrivas om för att fungera på den nya plattformen.

  Tekniker/verktyg: Palasso, HP Quality Center, Löneprocesser, Clear Case.
 • Rikspolisstyrelsen

  Testledare

  2011 - 2012

  Som NAV testledare innebär Mohamed arbetsuppgifter att ansvara test och kvalitetssäkring för samtliga inbladade projekter i programmet NAV.
  Först var det att anpassa test så det följde agilt arbetssätt där huvud projektet körd sin utveckling på Scrum och KanBan arbetssätt. Mohamed anpassade också kundens generella ärende hanteringsprocess så att båda projekten och förvaltning kunde använda sig av ur agilt arbetssätt.
  Han ansvarade för att leda arbetet med att utföra alla testfaser (systemtest, integrationstest, acceptanstest) samt för testdatahantering, testmetodik och testmiljön. Mohamed lede ett test team av bestående projekt resurser samt förvaltning resurser. Under acceptanstesterna utfördes testerna av verksamhets representanter bestående av 10-15 personer. Specifikationsbaserade och erfarenhetsbaserade funktionella tester utfördes med systemkunnig personal.

  Samordna planering och testarbete
  Rena - Integration mellan lönesystemet Palasso och planeringssystemet COPS
  Projekt RENA renodlade systemstödet för operativ planering respektive personaladministration och lönehantering (COPS/Palasso).
  COPS –L Projektets uppgift var att migrera applikationen COPS från Sun/Solaris för drift på ny plattform (Limbo 3.0) och att flytta all utveckling och test av COPS till utvecklingsmiljön (UM).
  Projektet O-REP (Omhändertagande av enhetlig resursplanering och tidredovisning inom Polisen) spred COPS (Centralt Operativt Planeringsstöd) till de 15 länspolismyndigheter samt Rikskriminalpolisen (RKP) som idag saknar systemstödet
  INKA 2011 införde förändringar i kollektivavtal i berörda it-stöd som trädde i kraft den 1 oktober 2011. Förändringarna rörde semester, sjukavdrag, föräldralön och ob-tillägg.

  NAV-programmet, med syfte att införa enhetliga rutiner och uppdaterat IT-stöd för resursplanering och tidredovisning inom hela polisen, har pågått mellan våren 2011 och december 2012
 • Rikspolisstyrelsen

  Testare/Testledning

  2010 - 2011

  Ansvar: Mohameds roll som testare och testdesigner innefattade design av testfall utifrån krav samt, strukturering och slutligen dokumentering av testfall i Quality Center. Ta fram relevanta testdata och genomföra inplanerad tester. Mohamed ansvarade även för att leda regressionstesterna, vilket innefattade planera testarbetet, skapa testfall och testdata, delegera testarbetet, beställa testmiljön samt analysera och rapportera testresultatet. Regressionstestarna exekverades av verksamhetsspecialister utspridna ute i landet.

  Projekt RENA hos RPS bedrivs enligt SCRUM-modellen, integration mellan lönesystemet Palasso och planeringssystemet COPS. COPS är ett system skrivet i C, C# och VB. Det är ett högt prioriterat system inom Polisen med höga krav på driftsäkerhet och hanterar stora datamängder. Projektet drivs på två olika platser och i två olika organisationer, RPS i Stockholm och Logica i Karlstad

  Tekniker/verktyg: Palasso, HP Quality Center, Scrum, KanBan, XML, SQL, Clear Case.
 • Skatteverket, Moms inre marknad

  Testare

  2009 - 2010

  Ansvar: Mohamed var ansvarig för i projektet att ta fram relevanta testfall baserat på krav och planera, strukturera och slutligen dokumentera testfallen på Quality Center.
  Ta fram testdata till systemtest, gränssnittstester och acceptanstest.
  Han var också involverad i granska användningsfall ur design/test perspektiv tillsammans med kravteamet och utvecklarna för att se om kravet var utförbart
  Förutom att ta fram testfall till utvecklingsprojektet så ansvarade han också för att utföra de tester som kördes i Unix miljön. På grund av sin snabbt lärda domän kunskaper var Mohamed också delaktig i att genomföra verksamhets process test.
  Mohamed var också ansvarig för att köra olika batch jobb för att leverera data till systemet. Förutom systemtest exekverade Mohamed regressionstest för de flöden som inte var förändrade för att säkerställa att inga nya defekter oavsiktligt implementerats.

  Projekt: Mima är ett system för insamling av svenska företag försäljning till andra EU-länder och distribuera dessa försäljningen till varje land. Systemet tar också emot svenska företags inköp från alla EU-länder. Systemet använder VIES (VAT Information Exchange System) för att kommunicera med andra länder.

  Tekniker / Verktyg: Oracle SQL Developer, UNIX, Exceed ClearCase, InConcert, HP Quality Center, XML-spy, Scrum.
 • Skatteverket, Informationslagret

  Testare, testdesigner

  2009 - 2009

  Ansvar: Testdesign och testning av Informationslagret.
  Mohameds roll som testare och testdesigner innefattade design av testfall utifrån krav samt planering, strukturering och slutligen dokumentering av testfall i Quality Center. Mohamed ansvarade även för att köra olika SQL script för att uppdatera databasen. Han skapade testdata som skulle användas för systemtest samt verifierade testdata som erhölls från levererande delsystem. När startkriterierna för systemtest var uppnådda exekverade han testerna.
  Projekt: Informationslagret är ett datawarehouse som innehåller uppföljningsdata för bearbetning och vidarebefordran till olika uppföljningssystem. Verksamhetssystemen SRU, Tax1, BasInfo, GIN, levererar filer via SHS för att Informationslagret ska lagra upp data i det så kallade ODS (operational data store). Detta data bearbetas och transformeras för att senare transporteras till Prius/Urvals IDM (Internal Data Mart).
  Tekniker/verktyg: Oracle SQL Developer, Informatica Powercenter, Clearcase, Clearquest, Unix, Powerdesigner,HP Quality Center, XML-SPY, Scrum.
 • Rädda Barnen

  Testare, testdesigner

  2008 - 2008

  Ansvar: Mohamed kom in projektet, då projektet var i en intensiv testfas och satte sig snabbt in i projektet och bidrog direkt med min testkompetens.

  Tillsammans med testledaren för projektet var Mohamed med och utformade testprocessen inom företaget. Han deltog även i arbetet med att skapa generiska testfall för att bryta personberoendet och effektivisera systemtest då fler personer kunde delta i systemtest. I sin roll ingick även testexekvering inom systemtest, prestandatest samt regressionstest.

  Projekt: Implementation av ett nytt CRM- system. Utvecklingen av systemet skede hos en tredje part
  Projektet var indelat i verksamhetsområden där varje område testades var för sig utan någon övergripande struktur. Detta skapade ett starkt personberoende då varje verksamhetsområde testades av en person med domänkunskap. Vidare så saknades det dokumenterade testfall. Projektet saknade även en standardiserad och förmedlad testprocess.

  Tekniker/Verktyg: Abalon CRM system, PowerPoint, Visio
 • H&M

  Testare

  2008 - 2008

  Ansvar: Mohamed arbetade som testare och test designer med uppgiften att exekvera, strukturera och skriva testfall att köra i den migrerade systemet. Mohamed hade även ett nära samarbete med teststeamen, både i Sverige och i Indien.

  Projekt: En migrations projekt för H&M kundorder system vilket hanteras i stordator miljö. Projektet var lokaliserad i Stockholm, Borås samt Indien och var uppdelade i två steg, första steget var OS migrering från VSE till z/OS och andra steget var databas migrering från DL1 till DB2

  Verktyg som användes är Rational Test Manager och Clear Quest.
 • AstraZeneca AB

  Funktionstestare

  2008 - 2008

  Ansvarig: Mohamed genomförde manuell funktion testing av GWAM Admin Applikation på produktionsmiljön.
  Testfallen som användes till testningen skapades av AstraZenecas testenhet i England. Vilket gjorde att Mohamed var tvungen att ha tätt kommunikation med testenheten för att undgå missförstånd.

  Projekt: (Global Web Access Management)
  GWAM är en utveckling av ett integrerande ramverk/system (klient och server) för att hantera och kontrollera tillgång till webb resurser inom AstraZenecas existerande extranät

Mohameds kompetensområden

 • Test & Verifiering

  Validering & Test - Mjukvara, Funktionstestning, Systemtestning
 • Projektfaser

  Test
 • Roller

  Testare, Testledare, Förändringsledare, Scrum master
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt, ISTQB, LEAN, REQB, Prosci ADKAR
 • Ledarskap

  Operativ ledning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Change Management

Mohameds anställningar

 • Testare/Testledare, Capgemini Sverige AB

  2008 - 2011

 • Utvecklare, XLNTSTUDIO

  2007 - 2008

 • Projektledare, Waryaa Events

  2006 - 2008

 • Forskningsassistent, Karolinska Universitetssjukhuset

  2001 - 2003

Mohameds utbildningar

 • Certified Prosci’s Change Management, Dfkompetens - Stockholm

  2016 - 2016

 • REQB Certified Professional for Requirements Engin, NFI - Stockholm

  2013 - 2013

 • Certified ScrumMaster, Informator Stockholm

  2010 - 2010

 • ISTQB Foundation Certificate in Software Testing, Validate Stockholm

  2008 - 2008

 • Java Programmering grundkurs, Informator Stockholm

  2008 - 2008

 • Kravhantering, Informator Stockholm

  2008 - 2008

 • Systemvetareprogrammet 120p, inriktning (KID), Högskolan i Borås

  2004 - 2007

 • Naturbruksprogrammet(Inriktningarna Djurvård), Himmelstalundsgymnasiet i Norrköping

  1997 - 2000

Till konsultsök

Kontakt

Anna Bohlin Archer Kundansvarig säljare, Bransch: Bank, Finans, Försäkring 070-370 53 63 anna.bohlin@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning