Hoppa till sidans innehåll

Mohammed Aghili

Senior Fullstackutvecklare

Mohammed är en senior fullstackutvecklare med över 10 års erfarenhet i branschen. Mohammeds tidigare uppdrag har varierat från systemutveckling, lösningsarkitektur till teamlead. Detta har gett Mohammed en djup kunskap inom .NET, Webb och backendutveckling samt komplexa arkitekturfrågor. Mohammed tar ofta ett lead i projekt och pushar teamet framåt. Han trivs i roller där han får ta stort ansvar i arkitekturen och är mycket lösningsorienterad. Mohammed har i huvudsak jobbat i Agila projekt.

Områden

 • Senior Fullstackutvecklare

Om Mohammed

Mohammed är en social, ödmjuk och glad person som bidrar till att höja stämningen på en arbetsplats. Han har god förmåga att i sitt uppdrag förstå sig på verksamheten och se helheten. Mohammed samarbetar väl i team och tar även initiativ. Han diskuterar gärna tekniker och lösningar med kollegor och är mån om att hitta bra lösningar för att leverera gedigen kod.

Mohammeds CV

 • Sectra

  Fullstack utvecklare

  2022 - 2023

  Uppdraget innebar att utveckla en webbapplikation för remisshanterings på React. Syftet var att förnya Sectras befintliga applikation som används av ett stort antal internationella kunder. En central prioritet var att säkerställa hög kvalitet och kompatibilitet med Sectras övriga applikationer för sjukvården.

  Genom att arbeta i detta agila projekt fick konsulten möjlighet att fördjupa sin kompetens inom React och relaterade tekniker. Han var ansvarig för att utveckla och implementera ny funktionalitet samt säkerställdes att applikationen uppfyllde kraven på hög kvalitet och sömlös integration med befintliga system.

  Tekniker: React, Material UI, Redux, C#, Jira, Node, Jest, Git, Agila metoder
 • Sectra

  Utvecklare .NET

  2021 - 2022

  Under tiden på Sectra fick Mohammed möjligheten att använda sin breda kompetens inom .NET-plattformen. Mohammed arbetade med flera olika system och tekniker exempelvis backend, systemintegrationer, API:er, Windows applikationer, webbapplikationer och automatiserad testning.

  Rollen hade stort fokus på "Quality Assurance" på grund av de medicinska applikationer som Sectra utvecklar. Konsulten ansvarade för att säkerställa att systemen och lösningarna höll högsta kvalitetsstandarder och att testerna var heltäckande.

  Genom arbetet på Sectra utvecklade Mohammed en stark förmåga att navigera i en komplex teknisk miljö och hantera olika utmaningar som uppstår vid utveckling av medicinska applikationer. Han visade också sin förmåga att arbeta effektivt i ett team och kommunicera med kollegor och intressenter på ett tydligt sätt.

  Tekniker: .NET, .Net Core, C#, REST, WCF, GIT, JIRA, CI/CD (TeamCity), Agila metoder
 • Exsitec

  Webb och Systemuvecklare

  2021 - 2021

  Under sin tid på Exsitec arbetade Mohammed som teamlead över 5 juniora systemutvecklare. Mohammed stöttade teamet med sin breda tekniska kompetens och erfarenhet.

  Tekniker som användes var PHP, Symfony 2 och integrationer med Sugar CRM. Han hjälpte till med UX arbete och tog fram arkitektur för en ny Azure applikation. Han stöttade sina juniora kollegor med sitt kunnande och bidrog med förslag för tekniska lösningar.

  Teknik: PHP, Symfony 2, REST, jQuery, SCSS, Azure, .Net Core, Azure Functions, MongoDb
 • Södra skogsägarna

  Systemintegrationer och Mobile

  2019 - 2021

  Anställning på "IT Bolaget Per & Per AB". Huvudsaklig kund var Södra Skogsägarna. Uppdraget på Södra innefattade att vidareutveckla och förvalta företagets backend-kod i .NET C#. Stort fokus var på komplexa integrationer med flera parter vilket krävde god kommunikation och djupt samarbete med kunden.

  Mohammed ansvarade också för att utveckla nya funktioner på mobilappar, detta gjordes med
  programmeringsspråket Swift (IOS) och Kotlin (Java).

  Teknik: .Net C#, REST-API, Swift, Kotlin, Java, Objective C, Git, TDD, REST, CI,
  JIRA, Agila metoder, SQL-server, Java, Kotlin
 • Linköpings Universitet

  Fullstack React och Azure

  2018 - 2019

  "Lisam" är Linköpings Universitets samarbetsplattform för studenter och projektgrupper. Mohammeds uppdrag var att dels förvalta och dels ta fram nya Lisam-funktioner för Sharepoint Online, detta gjordes i React.

  Han arbetade med en förundersökning och genomförande för utrullning av Microsoft Teams.

  Särskilda funktioner utvecklades i React på den nya Lisam-portalen. En av dessa var “tentamen-statistik” där studenter kan se statistik över resultat på olika tentamen. Lösningen var grafiskt tilltalande och interaktiv på grund av de moderna javascript bibliotek som användes.

  Annan liknande funktion var “tentamensanmälan” som studenter använder för att registrera sig på tentamen och som är en central del för LiUs verksamhet. Även denna funktion gjordes i React, autentisering gjordes mot Azure AD och integrerade mot befintliga backendsystem.

  Teknik: SharePoint Online, React, Azure Portal, Typescript, C#, REST-api, Agila metoder, TypeScript, Javascript, SASS/CSS, HTML, Git
 • Linköpings Universitet

  Fullstack React och Azure utvecklare

  2017 - 2018

  LADOK är ett system på statlig nivå för att administrera studenter, kurser och resultat. LADOK
  används som grund för CSN, CSB och Utbildningsdepartementets beslut. Ladok3 var ett stort systemutvecklingsprojekt för en helt ny generation av systemet Ladok. Mohammeds uppgift var bland annat att forma om databasstrukturen för den gamla ladok-integrationen.

  Backend var .NET och driftades i Azure Portal. Uppdraget innebar även att omforma stora delar av webbklienten från AngularJS till React då den gamla klienten var svår att förvalta och ointuitiv.

  Teknik: React, Git, TypeScript, Azure Portal, DevOps, SQL Server, AngularJS, C#, Agila metoder, Javascript, CSS, SASS, HTML.
 • Servistik

  Fullstackutvecklare

  2017 - 2017

  Mohammeds roll var att utveckla logistikportal i AngularJs samt utveckla delar av backend i .NET C# och Entity Framework. Ett stort arbete på prestandaoptimering utfördes.

  Teknik: AngularJs, Entity Framework, Agila metoder, TypeScript, C# .NET, HTML, REST-api,
 • Sjöfartsverket

  Sharepointutvecklare

  2016 - 2016

  Mohammeds uppdrag var att utifrån en inköpt
  SharePoint-lösning i produktform installera, anpassa och
  vidareutveckla detta. Kunden önskade även att förbättra branding och utveckla anpassade funktioner.

  Teknik: JavaScript, CSS, SharePoint 2016, C#, TFS, Agila metoder, HTML
 • Kriminalvården

  Utvecklare Webb och SharePoint

  2015 - 2016

  Mohammeds uppdrag var att i större projektgrupp ta fram nytt intranät till Kriminalvården. Detta intranät bestod speglade strukturen för olika avdelningar av verksamheten där ansvariga kan lägga in information själva. Ytterligare specialfunktioner togs fram såsom trycktjänst där olika tryckta medier kunde beställas likt en webbshop. Vidare en samarbetsportal där olika anstalter kan skapa och administrera egna webbplatser.

  Teknik: SharePoint 2016, AngularJS, C#, Agila metoder, Javascript, HTML
 • KSU (Kärnkraftsäkerhet och utbildning)

  Lösningsarkitekt

  2015 - 2015

  KSU har stor fokus på dokumenthantering. De kände att nuvarande lösning var svårmanövrerad. Mohammeds uppdrag var att, som expertresurs, förstå nuvarande situation, behov för att hitta ny lösning för att strukturera dokument. Detta innebar att omforma kundens SharePoint-lösning för att förbättra detta.

  Teknik: SharePoint 2007, Javascript, HTML, CSS, C#
 • SAAB

  Systemutvecklare

  2014 - 2015

  Tillhörde ett team som ansvarade för Sharepoint, bland annat intranätet och Teams. Diverse anpassningar och förvaltning av interna samarbetsytor.

  Teknik: SharePoint 2013, HTML, C#, .Net, HTML, Javascript
 • Odds.nu

  Lösningsarkitekt och utvecklare

  2014 - 2020

  Odds.nu är ett oberoende verktyg för oddsjämförelser som sammanställer odds från ledande spelbolag och bettingsidor. Mohammed jobbade som arkitekt och full-stack utvecklare.
  Backend skrevs i .Net Core (C#). Frontend skrevs i AngularJS och gjordes sedan om till React. Databas var SQL Server med Entity Framework som sedan byttes till Dapper.

  Teknik: AngularJS, .Net, C#, SASS, Git, Angular, HTML, CSS,
  TypeScript, REST-API, React, Git, SQL-server, Dapper, .Net Core, XML
 • Sjöfartsverket

  Lösningsarkitekt, Migrering

  2014 - 2014

  Mohammed hjälpte Sjöfartsverket med resan för migrering av hela Sharepoint lösningen från Sharepoint 2010 till Sharepoint 2013. Detta innebar planering för hårdvara (servrar), roadmap för backup, installation och migrering. Efter att ha verifierat en lyckad migrering vidareutvecklades den nya lösningen med ny branding och funktioner.
 • SAAB

  Sharepoint Lead

  2013 - 2014

  Mohammed hade leadroll samt utvecklade SAAB:s nya intranät. Ett stort åtagande där det från grunden byggdes nytt intranät. Detta innebar planering av allt från hårdvara till slutlig SharePoint-lösning. Intranätet innefattar dokumenthantering, behörighetshantering och kommunikationsportal och struktur för verksamhetens avdelningar och områden.

  Teknik: SharePoint 2013, SVN, C#, Javascript, CSS, Agila metoder
 • Svenska Kyrkan

  Systemutveckling & Webbutveckling

  2012 - 2013

  Mohammeds roll var att utveckla delar av det nya personalregistret. Han utförde framförallt utveckling av webbklienten som programmerades i .NET MVC och jQuery, även mycket jobb gjordes med backend-koden i Entity Framework.

  Teknik: .NET MVC, Entity Framework, jQuery, CSS, Bootstrap
 • Postnord

  Systemutvecklare

  2010 - 2012

  Rollen var att förvalta och utveckla delar av SharePoint-plattformen.

  Teknik: SharePoint 2010, Html, JQuery, .NET, C#
 • Ateles

  Systemutvecklare

  2009 - 2010

  Utveckling och anpassning av e-handelslösningar. Backend PHP , Magento. Frontend arbete i form av JQuery och utseende i CSS.

  Teknik: PHP, Magento, Elastic Path, PHP, jQuery, CSS, Java, Spring

Mohammeds kompetensområden

 • Utvecklingsspråk

  HTML, Javascript, C#, MS .NET, ASP.NET, HTML5, Jquery, MVC, AngularJS, Typescript, Angular 2, Angular, Redux, React, .NET Framework, React Native
 • Hårdvara

  PC
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Skog och Papper
 • Operativsystem/plattformar

  .NET Server
 • Verktyg & Middleware

  MS Sharepoint, Sharepoint, SharePoint Online, AngularJS
 • Projektfaser

  Utveckling/Genomförande
 • Utbildning

  civ.ing
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare, Systemingenjör
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt
 • Databashanterare

  SQL server
 • Kommunikation & Information

  Engelska

Mohammeds anställningar

 • Konsult, Kvadrat

  2021 -

 • System- och apputvecklare, IT Bolaget Per & Per AB

  2019 - 2021

 • Konsult, Sogeti Sverige AB

  2015 - 2019

 • Delägare, utvecklare, Full Throttle AB

  2014 - 2020

 • Konsult, CGI Sverige AB

  2010 - 2015

 • Systemutvecklare, Ateles Consulting AB

  2009 - 2010

Mohammeds utbildningar

 • Civ. Ing. IT, Linköpings Universitet

  2003 - 2009

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning