Hoppa till sidans innehåll

Monica Lööw

Ledarutveckling & coaching

Monica Lööw

Ledarutveckling, projektutveckling, utbildare, teamutvecklare, utbildningsledare, coach, projektledare och workshopledare.

Monica brinner för att få människor att lyckas! Att arbeta med pedagogiska styrmedel och långsiktiga effekter ger resultat. Hon tror på människors inneboende potential och med rätt förutsättningar, deras förmåga att få saker att hända. Ledarutveckling och projektstyrning är hennes nyckelkompetenser.

En vanlig start på ett uppdrag är en förstudie med intervjuer, inläsning av styrdokument och förståelse för kundens kultur och affärsplan. Arbetet innebär ofta design och genomförande av långsiktiga utbildningsprogram i nära samarbete med kunden. Monica utbildar i ledarskap, självkännedom, kommunikation och projektstyrning.
Uppdragens framgångsfaktor är en pedagogik och process som ger långsiktig effekt. Exempelvis genom praktiska övningar, mellanliggande insatser för implementering, involvering av ledningen i utvecklingsprogrammet. Dialog, reflektion och handlingsplaner med tydliga mål är viktiga inslag.

Monica arbetar med nära och långvariga kundrelationer som diskussionspartner, utbildare och coach. Coachingen är ofta ett inslag i utvecklingsprogram. I dessa har hon coachat och utbildat olika målgrupper: vd, ledningsgrupper, beställare/styrgrupper, projektledare, projektdeltagare, chefer och medarbetare. Program, processer och uppföljningsinsatser skapas och genomförs tillsammans med kunden.

Uppdragen kan även vara medarbetarundersökningar med påföljande process för delaktighet, arbetstillfredsställelse och förbättringsarbete.

Vill kunden göra en stark förändring av beteende och prestation i hela organisationen så gör Monica gärna en utvecklingspyramid tillsammans med uppdragsgivaren. Här startar arbetet med utveckling av värdegrund och en grundutbildning i självkännedom och kommunikation med alla medarbetare, Påbyggnad för nyckelpersoner och ledarutbildning sist. Detta skapar en röd tråd genom hela organisationen och en stark känsla av delaktighet och engagemang.

Monica är certifierad i ett flertal personprofiler, 360 gradersprofil, teambuilding, situationsanpassat ledarskap och IPMA D projektkunskap. Hon har skrivit 3 böcker om projektledning och även artiklar i ämnet. I grunden är hon beteendevetare med inriktning på arbets- och organisationsteori.

Exempel på kunder: ABB, AREVA, Bravida, Briab, E.ON, Enercon, Fagerhult, Gunnebo, Göteborg stad och dess kranskommuner/bolag, IFÖ/Geberit, Kristianstad kommun, MKB, Nordic Sugar, Norrköping Kommun, ONE Nordic, Parajett, Region Skåne (verksamheter och bolag), Saab/Combitech, Semcon, STOBY, Swegon AB, Zumtobel group. Utöver skräddarsydda utbildningar driver hon även Ledarakademin i Syd (Ledarakademin.com).

Områden

 • Ledarutveckling & coaching
 • Projektutveckling
 • Teamutveckling

Om Monica

Monica är positiv, entusiasmerande och fokuserad på att få människor att lyckas. Omdömet från andra brukar vara att Monica är inspirerande, drivande och lever som hon lär. Framför allt har hon nytta av sin pedagogiska förmåga, att kunna förklara komplexa sammanhang enkelt och att kunna skapa motivation och intresse. Välkommen att höra av dig på tel 0733-409281 eller monica.loow@kvadrat.se

Monicas CV

 • Malmö stad

  Utbildare och utbildningsledare

  2019 - 2019

  Design och genomförande av utbildning på 3 dagar i "Att vara ledare utan att vara chef"
 • Brinova Fastighet AB

  Ledarutveckling och coach

  2019 -

  Design och genomförande av ledarutvecklingsprogram för ledningsgrupp/chefer inklusive coaching i flera steg. individuell coacing samt teamutveckling inklusive mätning av effektivitet och produktivitet enligt GDQ.
 • Landskronahem

  Organisationsutvecklare, coach och temutveckling

  2019 -

  Organisationsutveckling, individuell coaching, teamutveckling samt värdegrundsarbete.
 • Orango

  Affärsakademi projektledare och utbildare

  2019 -

  Projektledning av Affärsakademi. Utbildning i affärsmannaskap & kommunikation för över 200 medarbetare.
 • Samhällsbyggnadskontoret i Norrköping

  Projektutveckling

  2017 - 2020

  Utbildning i projektledning, styrgruppsarbete och projektdeltagarutbildning.
 • Ledarakademin i Syd

  Utbildningsledare, styrgruppsdelt. och utbildare

  2012 -

  Monica har utvecklat Ledarakademin i Syd tillsammans med mellanstora förtag i södra Sverige.
  Ledarakademin är en organisation för kompetensutveckling i samverkan som har tränat mellanchefer, projektledare och arbetsledare sedan 1999. Idag består vi av ett trettiotal medlemsbolag i västra och södra Sverige. För Innehåll och genomförande av utbildningarna ansvarar ett nätverk av duktiga specialister inom olika områden. Ledarakademins fortlöpande utvecklingsarbete och planering leds av en styrgrupp där alla deltagande företags HR-Chefer har möjlighet att delta. I Ledarakademins regi genomförs ett 11 dagars ledarutvecklingsprogram samt ett 5 dagars projektledarutvecklingsprogram.
 • Bravida

  Ledarutveckling och coaching

  2012 -

  Monica genomför sedan 2010 skräddarsydda ledarutvecklingsprogram i flera steg. Hon arbetar även med individuell coaching och värdegrundsarbete.
 • E.on

  Utbildningsledare, coach och utbildare

  2008 -

  Monica har efter en förstudie baserad på inläsning av styrdokument och intervjuer tagit fram ett projektutvecklingsprogram bestående av utbildning och individuell coachning. utbildningarna har genomförts mellan 2-6 tillfällen per år.

  Grundläggande projektledarutbildning, 3 dgr
  Leda människor i projekt 2+2 dgr
  Förhandling och kontraktering 2+1 dgr
  Tid, risk och kostnadstyrning i projekt 2+2 dgr
 • Enercon

  Utbildningsledare, projektledare och utbildare

  2006 -

  En långvarig kundrelation med många olika uppdrag

  Monica har designar och genomfört en stark förändring av beteende och prestation i hela företaget. I nära samarbete med personalchefen formades, en utvecklingspyramid. Här startade arbetet med utveckling av värdegrund där personalchef och vd gjorde en roadshow. Därefter genomfördes en grundutbildning i självkännedom och kommunikation med alla medarbetare. Påbyggnad för nyckelpersoner och ledarutbildning sist. Medarbetarutbildningen genomförs varje år med olika teman och vid varje tillfälle fokuseras och följs viktiga delar från medarbetarundersökningen upp. Detta skapar en röd tråd genom hela organisationen och en stark känsla av delaktighet och engagemang.
  Utöver detta så genomför Monica:
  Skräddarsydda ledarutvecklingsprogram på mellan 4-11 dagar.
  Individuell coaching
  Ledningsgrupputveckling
  Medarbetarundersökningar
 • Region Skåne

  Projektledare och utbildare

  2005 -

  Monica har utvecklat en projektmodell tillsammans med de olika verksamheterna i regionen. Modellen har implementerats genom utbildningar och även via en utbildningsfilm som Monica byggt underlaget för tillsammans med ett produktionsbolag och även medverkat i.

  Under årens lopp har Monica skräddarsytt och genomfört utbildningar för projektledare, styrgrupp/beställare och projektdeltagare . För projektledarna flera olika utbildningsmoduler i metodik, ledarskap och presentationsteknik/retorik.

  Monica har även utbildat i ledarskap och självkännedom på olika övergripande program inom regionen.

  år 2019 och 2020 har även utbildning på 3 dagar i "Att vara ledare utan att vara chef" genomförts
 • ONE Nordic

  Utbildningsledare och utbildare

  2003 -

  Monica har efter en förstudie baserad på inläsning av styrdokument och intervjuer tagit fram ett projektutvecklingsprogram bestående av utbildning och individuell coachning. utbildningarna har genomförts mellan 2-6 tillfällen per år.

  Monica har deltagit i en styrgrupp med företagets representanter som har följt upp och vidareutvecklat utbildningarna

  Grundläggande projektledarutbildning, 3 dgr
  Grundläggande projektledarutbildning, 2 dgr
  Leda människor i projekt 2+2 dgr
  Fördjupat ledarskap för erfarna projektledare med 230 graders profil och individuell coachning
  Övertyga i projekt 1 dgr
  Förhandlingsteknik 2dgr
  Projektekonomi, Tid, och kostnadstydning i projekt 2+1 dgr

Monicas kompetensområden

 • Ledarskap

  Mentor, Ledarskap allmänt, Kurs- och seminarieledare, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Psykologi, Beteendevetenskap, OBM (organizational behavioral management, Operativ ledning, Grupprocesser, Chefscoaching, Det coachande ledarskapet
 • Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år, Workshopledning
 • Roller

  Delprojektledare, Huvudprojektledare, Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Coach, Lärare, Förändringsledare, Kommunikationsrådgivare, Kommunikationscoach, Facilitator, Utbildningsledare
 • Kommunikation & Information

  Kommunikationsplanering, Förändringskommunikation, Mätningar, utvärderingar, Pedagogik
 • Projektledning

  Projektledning

Monicas anställningar

 • Delägare/seniorkonsult/business area manager, Cordovan Performance AB

  2008 - 2016

 • Vd/ägare, Project Sucess AB tid. ML Utveckling AB

  1997 -

 • Delägare/seniorkonsult/ledningsgrupp/styrelse, Sällma AB

  1997 - 2008

 • chef, City Mail

  1996 - 1996

 • Personal/utvecklingsansvarig, Malmö Stad

  1991 - 1996

 • Personalansvarig, Stattena

  1989 - 1990

Monicas utbildningar

 • Prosci ADKAR, Stockholm

  2024 - 2024

 • Certifierad Coach ICF, New York

  2023 -

 • Certifierad i GDQ - att mäta teamets effektivitet & produktivitet, Malmö

  2020 - 2020

 • Diplomerad Coach enligt ICF:s principer, Malmö

  2018 - 2018

 • Certifierad i IPMA projektkunskap, Malmö

  2014 - 2014

 • UGL, Helsingborg

  2013 - 2013

 • Certifiering i Insights 360 graders teamhjul, Göteborg

  2012 - 2012

 • Certifierad i Insights färghjul, Stockholm

  2010 - 2010

 • Certifierad i DiSC Teambuildingverktyg, Malmö

  2006 - 2006

 • Certifierad i LSI ledarprofil och omvärldsanalys, Malmö

  2005 - 2005

 • Certifierad i DiSC-personprofil, Malmö

  2003 - 2003

 • 2002 Situationsanpassat ledarskap SLII - certifiering, Stockholm

  2002 - 2002

 • Certifierad i Teambuilding, Malmö

  1995 - 1995

 • 1992 Garudas Profilanalys handledarutbildning, Malmö

  1992 - 1992

 • 1992 Fil.kand. beteendevetenskap, PA, arbets- och org.psykologi, Lunds Universitet

  1987 - 1992

 • 1992 Fil.kand. PA, arbets- och org.psykologi, Lunds Universitet

  1987 - 1992

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning