Hoppa till sidans innehåll

Niclas Hellberg

Jag jobbar med Systemutveckling och då övervägande runt J2EE plattformen. Mestadels backend men behärskar även frontend. Har en vilja att hela tiden utveckla mig och bli bättre samt lär mig nya metoder och verktyg. Gillar problemlösningar.

Områden

Om Niclas

Jag anser mig vara en bra lagspelare och samarbetspartner där jag i min tidigare arbetslivserfarenhet gjort bra ifrån mig i dessa avseenden. Hjälper och stöttar andra medarbetare trots hög belastning själv. Samtidigt är jag även väldigt självgående som kan och har drivit projekt helt självständigt på ett framgångsrikt sätt vilket har uppskattats. Har lätt att lära mig nya saker om så krävs.

Niclas CV

 • Knowit Norrland AB

  Systemutvecklare

  2015 -

  ARBETSUPPGIFTER: Kravfångst, systemutveckling och test vid utveckling av ny funktionalitet i bl.a Telia Company´s system tholbox beställ.
  PRESTATION I UPPDRAG Niclas tog fram kraven tillsammans med verksamheten för att matcha kundens önskan på bästa sätt och hanterade nya/ändrade krav på bäst sätt under utvecklingens gång. Stort ansvar har legat på Niclas där han självständigt tagit stora utvecklingsuppdrag i mål. Niclas har även tagit stort ansvar i teamet genom att hjälpa, stötta och utbilda nya medarbetare i tekniker och verksamhetskunnande.
  UPPDRAG Förvaltning , vidareutveckling samt drift av Telia Company´s försäljningssystem Thobox Beställ.
  TEKNIK/METOD J2EE, Oracle Database, PL/SQL, Weblogic, Tuxedo, JSP, Javascript, JIRA, Confluence, Bitbucket, Soap UI, GIT versionshantering, Maven, Spring boot, Autmatiserade tester, Enhetstester , Webservices, SAFe Certified (2021), Agilt arbete, XML, Postman
 • IDA INFRONT AB

  Systemutvecklare

  2013 - 2015

  ARBETSUPPGIFTER Kravfångst, systemutveckling och test vid utveckling av ny funktionalitet i deras produkt IIPAX.
  PRESTATION I UPPDRAG Niclas säkrade att verksamhetens krav i största möjliga mån fångades innan utveckling påbörjades och hanterade ändrade/nya krav under pågående utveckling.
  UPPDRAG Förvaltning och vidareutveckling av IDA:s produkt IIPAX.
  TEKNIK/METOD J2EE, MSSQL, Oracle, DB2, Weblogic, JBOSS, Jenkins, JIRA, Confluence, Maven, Soap UI, GIT versionshantering, Enhetstester junit, Webservices(REST, SOAP), Continuous integration, Agilt arbete, XML
  KUNDNYTTA Kvalitetssäkrade leveranser av ny funktionalitet och felrättningar
 • ORBION CONSULTING AB

  Systemutvecklare

  2010 - 2013

  ROLL Kravfångare, Systemutvecklare och testare
  ARBETSUPPGIFTER Kravfångst, systemutveckling och test vid utveckling av ny funktionalitet i lagerhanteringssystem.
  PRESTATION I UPPDRAG Niclas säkrade att verksamhetens krav i största möjliga mån fångades innan utveckling påbörjades och hanterade ändrade/nya krav under pågående utveckling genom en nära och kommunikativ relation till kunder och entreprenörer. Med sin tekniska kompetens och sitt engagemang inom området bidrog Niclas också med att utveckla och implementera ett komplett och fungerande lagerhanteringssystem samt lösa de problem och hinder som uppstod under vägen.
  UPPDRAG Förvaltning och vidareutveckling av lagersystemet för Telias reservdelar i mobila nätet. (WIA)
  TEKNIK/METOD ASP, C#/.NET, Microsoft SQL Server, IIS, Visual Studio
  KUNDNYTTA Kvalitetssäkrade leveranser av ny funktionalitet och felrättningar. Systemet är en central del i hanteringen av reservdelar och uppdrag och används dagligen av kundens entreprenörer.
 • TELIA (via Orbion Consulting)

  Driftingenjör

  2010 - 2013

  ARBETSUPPGIFTER Driftövervakning, konfigurering, analysering och felavhjälpning av Telias mobilnät i norden.
  PRESTATION I UPPDRAG Niclas har med sin kompetens och med ett stort engagemang på kort tid lärt sig flera nya system och tekniker för att kunna drifta och åtgärda fel i det mobila nätet.
  UPPDRAG Uppdragets huvudsakliga uppgift var driftövervakning och felavhjälpning av Telias mobilnät i norden.
  TEKNIK/METOD Ericsson, Nokia, Huawei, och Siemens
  KUNDNYTTA Felvhjälpning i i telias mobila nät.

Niclas anställningar

 • Systemutvecklare, Knowit Norrland AB

  2015 -

 • Systemutvecklare/Driftsingenjör, Orbion Consulting AB

  2013 - 2015

 • Systemutvecklare, IDA Infront AB

  2013 - 2015

Niclas utbildningar

 • Certified SAFe 5 DevOps Practitioner, Knowit Norrlad AB

  2021 - 2021

 • Éffective Java (java 8), Informator

  2014 - 2014

 • Datavetenskap, Umeå Universitet

  2004 - 2009

Till konsultsök

Kontakt

Lars Markström VD, Rekrytering 070-389 38 38 lars.markstrom@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning