Hoppa till sidans innehåll

Niklas Clementsson

Scrum Master

Van att arbeta med en helhetsvy av system och med strategiska kvalitetsmätningar för att nå erforderlig kvalitet effektivt. Leder och organiserar utveckling i olika grupper och trivs i utvecklingsmiljöer med flera integrerande system och team. Branschkunskap från försäkring, detaljhandel, fordonslogistik och telekom. En social teamplayer som är analytisk, har en god kommunikativförmåga och drivande där det behövs. Självgående, målfokuserad och proaktiv.

Områden

 • Scrum Master
 • Testledare
 • Agile Product Owner

Översikt

Erfaren Scrum Master och Testledare inom IT- verksamhet. Mycket goda kunskaper inom Agila metoder, testmetodik och test. Flera års erfarenhet av att arbeta i och med agila team och i den agila förändringsresan. Som Scrum Master och erfaren Agil testledare har jag förståelse och förmågan att kombinera konventionella testmetoder i alla testnivåer med Agila metoder.

Niklas CV

 • Svenska Handelsbanken AB

  Testare Bi

  2018 -

  Hos Handelsbanken fortsatte Niklas med kvalitetssäkring inom Bussiness Intelligence och Datawarehouse. Uppdraget handlade om nya ta nya datakällor samt utrullning av ett nytt rapporthanteringssystem. Teknik/metod: Informatica, Power Center, Cognos, BRIO, Scrum, KanBan
 • AFA Försäkring AB

  Scrum Master Bi

  2016 - 2017

  Niklas lyfte teamet och förbättrade det agilaarbetssättet. Inom området Bussiness Inteligence hanterade teamet kravinsamling, förstudier och rapportutveckling i nära samarbete med verksamheten. Verksamhetens syfte var att ta fram underlag för att förbättra processer och minska handläggningstider. . Teknik/metod: Scrum, SAS Analytics software & solutions. TFS, Continuous Delivery, SAS VA, SAS Enterprise Guide, SAS Di-studio.
 • AFA Försäkring AB

  Agil Testledare Bi

  2014 - 2016

  Niklas hade rollen som tesledare i två parallella Bi- team. Han planerade och följde upp uppdrag ur ett testperspektiv. Under uppdraget lärde han sig att analysera och testa med SAS verktyget SAS Enterprice Guide. Under uppdraget var Niklas drivande i att att fram en testprocess, definiera testnivåer och att förbättra teamets förmåga att kvalitetssäkra. Teknik/metod: SAS Analytics software & solutions. TFS, Continuous Delivery, SAS VA, SAS Enterprise Guide, SAS Di-studio.
 • Folksam

  Testledare

  2013 - 2014

  I rollen som testledare ansvarade Niklas för kvalitetssäkring i ett projekt som syftade till att förbättra formatet och prestanda i informationsöverföringen för Folksams pensionsförsäkringar till www.minpension.se. Planera, organisera, följa upp och utvärdera. Teknik/metod: Mis-Life, Stordator, Inca, ALM QC, Sterling Integrator, xml, Exploratory testing, browser test, SSO.
 • If Försäkringar

  Agil Testledare

  2011 - 2012

  I rollen som online agil testledare ansvarade Niklas för planering, exekvering och uppföljning av arbetet med testanalys och test. Detta i If:s webportal för mindre företag. Teknik/metod: Scrum, Agile, BDD, Specification by example, Sharepoint, Visual Studio .NET, TFS, Exploratory testing, SoapUI (Rest).
 • Hennes och Mauritz

  Agil testledare

  2009 - 2011

  Niklas hade rollen som online agil testledare/testanalytiker i världens största webshop. Han var testledare vid lansering av ny online market (UK), systemansvarig testledare i förvaltning samt för fortsatt expansion. Tjänsteorienterad arkitektur. Test/testmiljö: - Definiering av Agil testprocess - System integrationstester, Regressionstester samt Acceptanstester. - Externa leverantörer: banker, kreditinstitut samt PSP. - Interna leveratörer: Stordator, WAS och Tomcat applikation. - Kvalitetssäkring inför Go Live. Teknik/metod: Scrum, agile, BDD, Specification by example, Hybris, Tomcat, WAS, Stordator, Akamai, Java, PROPS, RUP, Jira, Quality Center
 • Scania Fleet Management

  Agil Testledare

  2008 - 2009

  Ansvarsområde: Agil testledare för systemtester och integrationstester online. Resursplanering, framtagning av systemtestprocess och testmetodik, acceptanskriterier, fasövergångskriterier. Teknik/metod: Scrum, RUP, TFS, Sharepoint, Compuware, WCF, Visual Studio 2008 och .NET, Ruby, SQL, Perforce.

Niklas kompetensområden

 • Roller

  Testare, Testledare, Scrum master, Team-ledare, Kravanalytiker, Kvalitetsansvarig, Workshopledare, VD, Utvecklare/Programmerare, Systemingenjör
 • Test & Verifiering

  Validering & Test - Mjukvara, Testledning, Testprocessutveckling, Funktionstestning, Systemtestning, Testautomatisering, Testutveckling, Acceptanstest, Tillgänglighet, Acceptanstestledning, Strategisk testledning, Quality center, Integrationstest
 • Kvalitetsstyrning

  Kvalitetsledning, Change Management, Kvalitetssystem, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering
 • Ledarskap

  Mentor
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Workshopledning
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Utveckling/Genomförande, Test
 • Upphandling

  Kravformulering
 • Metoder & Processer

  ITIL, Scrum, Parprogrammering, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, ISTQB, LEAN, KANBAN, Continious Delivery
 • Projektledning

  Agile project systems
 • Systemtyper

  Data Warehouse, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Systemförvaltning, Systemintegration, Stordatorsystem, Mobila telesystem
 • Tillämpningar

  e-handel
 • Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Fordon, Detaljhandel, Tillverkare av Telekomutrustning, Försäkring
 • Databaser

  Datamodellering, Datalager, Datawarehousing
 • Utbildning

  civ.ing
 • Verktyg & Middleware

  SAS, Visual Studio .NET, Team Foundation Server, Atlassian Jira, Jira, Sharepoint, AML
 • Utvecklingsspråk

  C, C++, Visual Basic, Perl, Assembler, Ruby, Matlab, SQL

Niklas anställningar

 • VD, CEO, Konsult, Clementsson Consulting AB

  2008 -

 • Presales Manager, Birdstep Technology ASA

  2007 - 2007

 • Mjukvaruingenjör, Ericsson AB

  2004 - 2007

 • Teknikstöd, Birdstep Technology ASA

  2003 - 2003

 • Teknikkonsult, Tritech AB

  1999 - 2002

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning