Hoppa till sidans innehåll

Niklas Jörgensen

Enterprise arkitekt

Niklas arbetar helst i rollen som Enterprise arkitekt eller lösningsarkitekt.

Områden

 • Enterprise arkitekt
 • Lösning arkitekt
 • Utveckling inom Microsoft produkter

Om Niklas

Niklas är en ärlig, dedikerad och entusiastisk person som gillar utmaningar i sitt arbete och fungerar väl i grupp. Han är mycket ambitiös och är inte rädd för att arbeta hårt. Niklas har höga förväntningar på sig själv och strävar alltid efter att prestera sitt bästa. Och han har ett stort intresse i sitt arbete och har därför en stark vilja att engagera sig i det.

Niklas CV

 • Skånetrafiken

  Lösningsarkitekt

  2018 -

  Niklas har haft ansvar för att etablera en arkitektur på Microsoft Azure plattform för att stödja biljettförsäljning i fyra av Skånetrafikens försäljningskanaler inom utvecklingsprogrammet. Dessa fyra kanaler: buss, ombud, kundcenter och automater, innefattar etablering av ny hårdvara och mjukvara för att erbjuda försäljning av biljetter i det nya biljettsystemet. Niklas har i sin roll som arkitekt haft ansvar för design och implementation av lösningar och koordinering med de andra projekten inom programmet och Skånetrafikens IT organisation. Rollen har inneburit nära samarbete med verksamheten och externa leverantörer för att säkerställa funktion och genomförande.

  Arbetet har skett med agila arbetsmetoder så som Scrum och Kanban. Niklas har även haft rollen som Scrum master under projektet.
 • TryggHansa

  Lösningsarkitekt för ERP implementation

  2013 - 2017

  Niklas har rollen som solutionarchitect och technical lead för implementationen av Microsoft Dynamics AX i tre länder. Niklas har kravställt och hanterat den tekniska delen av upphandlingen av system och leverantör. För att under projektet vara ansvarig på kund sidan för arkitekturen och implementation. Lösningen hanterar över flera miljoner transaktioner i månaden via hundratals integrationer och är baserad på BizTalk.

  Kundnytta: Vikten av att minimera anpassningar av ett standard system samt att hantera integrationer ”utanför” systemet. Trots att en stor del av arbetet var att identifiera och dokumentera alla integrationer så ligger den långsiktiga nyttan i att ha etablerat processer för att hantera nya integrationer och dokumentationsstrukturen.
 • RSA Scandinavia

  Enterprise arkitekt

  2012 - 2013

  Niklas ansvarar för utveckling och förvaltning av existerande IT arkitektur tillsammans med ett team av olika arkitekter. Samt visualisering och definition av mål bilden av transformeringsarbetet av de strategiska initiativen.

  Kundnytta: Dokumentation och skapandet av en Capability karta, där verksamheten delades in i olika områden och nivåer. Denna struktur användes sen för att mappa applikationer/system, kostnader, beslut, problem etc. Och blev ett välanvänt verktyg för att understödja beslutsprocessen samt peka på behovet av prioriteringar.
 • RSA Scandinavia

  Chef arkitekt

  2011 - 2012

  Som chefsarkitekt i RSA Scandinavia ansvarade Niklas för två områden: IT strategi och arkitektur. Niklas var en del av IT ledningen på RSA Scandinavia och arbetade tillsammans med CIO’n för att facilitera och arbeta fram en IT strategi med tillhörande roadmap som supporterade verksamhetens strategi och behov på 2 till 4 får. Inom arkitektur området ansvarade Niklas för att säkerställa en fungerande arkitektur tillsammans med lösningsarkitekterna samt rapporterade till Group CTO i London. Under denna period etablerade även Niklas ett Design Authority där arkitektur beslut fattades och dokumenterades. Niklas påbörjade även införandet av ett EA verktyg för att dokumentera och planera IT landskapet.

  Kundnytta: En etablerad arkitektur funktion som hjälper projekt och verksamhet med att hantera beslut och säkra en kontinuerlig IT arkitektur. Processer och dokumentation struktur implementerades i SharePoint för att säkra spårbarhet och transparens.
 • Codan Forsikring A/S

  Enterprise arkitekt

  2008 - 2011

  Som IT-arkitekt var Niklas en av tre arkitekter som tillsammans ansvarade och utvecklade arkitekturen som skulle användas inom bolaget. En stor del av jobbet låg i att Niklas hade ansvar mot verksamheten att arkitekturen och systemen kunde leverera och supportera de krav som ställdes. Under denna period hade Niklas ansvaret för arkitekturen i flera olika projekt. Etablering av SOA arkitektur baserat på BizTalk 2009. Implementation av SharePoint 2009 som intranät och applikations plattform. Nytt skadesystem implementerat på WPF, WCF, BizTalk och SQL Server.

  Kundnytta: Svårigheten att balansera den perfekta arkitekturen med kostnad och genomförande för projekt. Där resultatet visade på en fungerande arkitektur med rätt nivå av dokumentation skulle fortsätta fungera för kommande projekt.

Niklas kompetensområden

 • Systemtyper

  Webb- och Internetbaserade system, Systemarkitektur - systemnivå, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Windowsapplikationer
 • Databashanterare

  MS SQL-server
 • Verktyg & Middleware

  MS Office, MS Visual Studio, Visual Studio .NET, MS Sharepoint, Team Foundation Server
 • Utvecklingsspråk

  SQL Windows, C#, MS .NET, ASP.NET, Rust, MVC
 • Projektledning

  Teknisk projektledning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Strategisk planering, ERP Implementation
 • IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö
 • Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Stat/kommun/Landsting, Passagerartransport, Postorder/ e-handel, Försäkring
 • Operativsystem/plattformar

  .NET Server, Azure
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Implementation
 • Tillämpningar

  Affärssystem, Finanssystem, SOA
 • Utbildning

  civ.ing, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer
 • Roller

  Arkitekt, Enterprise Architecht, Lösningsarkitekt, Scrum master
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, KANBAN, Continious Delivery
 • Affärssystem

  Dynamics AX

Niklas anställningar

 • IT arkitekt, Kvadrat

  2012 -

 • IT arkitekt, Softarc AB

  2011 - 2012

 • IT arkitekt, RSA Scandinavia

  2008 - 2011

 • Lösnings arkitekt, Applicate

  2005 - 2008

 • Lösnings arkitekt, Infodata AB

  2004 - 2005

Niklas utbildningar

 • Carnegi Mellon Certified Enterprise Architect, EA Fellows

  2010 - 2011

 • Civilingenjör Datateknik, Lunds tekniska högskola

  1999 - 2004

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning