Hoppa till sidans innehåll

Nils Dahl

Verksamhetsutvecklare

Jag är en stark verksamhetsutvecklare och strateg med ett coachande ledarskap. Med erfarenhet från egna IT-bolag och engagemang i växande organisationer kombinerar jag IT, redovisning och affärsjuridik samt teambildning för att nå fram till målet.

Jag är också en koncept- och affärsutvecklare med fokus på affärsstrategier och koncept med hänsyn till försäljning, ekonomistyrning, it/teknik, marknadsbudskap och paketering.

VERKSAMHETSUTVECKLING - i en unik kombination av erfarenhet av att kombinera it, affärskunskap och redovisning i både små och medelstora organisationer samt börsföretag och myndigheter.

Duktig på konflikthantering. Kombinerar gärna systemarkitektkunskap med känslan för hur goda team formas och utvecklas. Jag är en god lyssnare med ett coachande ledarskap.

CHANGE MANAGEMENT - den starka kombinationen av helhetssyn, erfarenhet och teoretisk bakgrund gör mig till en oerhört lämpad person för att driva förändringsprojekt som involverar nya systemlösningar som skall effektivisera och förbättra organisationen. Jag har erfarenhet av UX-processer inom både mindre och större företag och flertalet offentliga organisationer och myndigheter. Det har ofta handlat om att förbättra systemens effektivitet i kombination med digitalisering. Användbarhet är en stor drivkraft liksom att få alla med i organisationen med positiva energier.

EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM - har i detta område mest arbetat med små och medelstora företag. Har djupa kunskaper i Visma och Fortnox utbud. På senare år har jag även fördjupat mig i system en nivå ovanför Visma och Fortnox. Har använt externa kopplingar och integrationer för att lyfta ekonomisystem som traditionellt används för mindre företag så man sträcker ut användandet innan man bestämmer sig för att gå vidare med exempelvis Rexor, Microsoft eller SAP. Nyckeln i införandet av mer avancerad redovisning är att först arbeta igenom organisationens processor med ett effektivare workflow och beslutsstöd samt ta fram skräddarsydd rapportering för olika verksamhetsbehov i realtid. Jag har ocks¨förbättrat digitala redovisningsrutiner åt flera stora redovisnings- och revisionsbyråer.

DIGITALISERING OCH AI - har i relation till flera starka organisationer och myndigheter lagt plattformen för digitaliseringsstrategier. Först med utgångspunkt från SGML som sen gick över till XML/HTML. Har byggt starka digitala och långsiktiga arkivlösningar ofta baserat på ett unikt rollbaserat arkiv som administrativt effektiviserar hanteringen av användare och datasäkerhet. Har jobbat med AI för olika dokumenthanterings- och redovisningsprocesser sedan slutet på 90-talet.

AFFÄRSJURIDIK - har erfarenhet av internationell immaterialrätt, patentstrategi och varumärkesstrategi.

Områden

 • Verksamhetsutvecklare
 • Projektledare
 • UX-ledning och design
 • Solution Manager (IT)
 • Ekonomichef
 • Ekonomistyrning
 • Affärscoach
 • Konceptutvecklare
 • Affärsstrategi
 • Produktstrategi
 • Global Account Manager
 • Account Manager
 • Agil Projektledare.

Material

Om Nils

Jag är uppvuxen i Stockholm men bor numera i södra Dalarna. Jag är pappa till tre vuxna barn. Jag har en aktiv fritid med bland annat golf, tennis och skidåkning. Jag är allätare av kultur, intresserad av inredning och att bygga samt matlagning och historia. Föredrar natur och lugn framför stadsliv. Stort intresse för personlig utveckling. Jag är empatisk, snäll, lojal och en god lyssnare. Jag arbetar med glädje som drivkraft, med glimten i ögat och har nära till humor. Analytisk och resultatorienterad. Jobbar i en kombination av agil och linjär projektstyrning. Kompletterar min kompetens med ett gediget nätverk för att nå resultat. Jag har en bra balans mellan vision, kreativitet och organisation, är bra på att prioritera och hantera stora faktamängder. Jag är stresstålig och gillar utmaningar och svåra projekt. Jobbar gärna som mentor, process- och affärscoach. Arbetar med högt i tak och är prestigelös.

Nils CV

 • Social Impact Innovation AB

  Konceptutveckling

  2022 - 2023

  Paketering och konceptualisering av den befintliga plattformen för social redovisning och revision av mjuka värden i olika myndigheter, bolag och organisationer. Inkluderat förfining av affärsidé och framtagande av varumärkesstrategi, kommunikation och affärsmodeller. Löpande rådgivare och affärscoach.
 • House of Minds Solution AB

  Verksamhetsutvecklare & CFO

  2020 - 2021

  Uppstart och utveckling av Yrkeshögskolan House of Minds i Sverige och Danmark. Uppdraget bestod av att starta bolaget och sätta grunden för redovisning och ekonomistyrning. Deltog även i framtagandet av systemstöd samt uppsättandet digital plattform inklusive hemsida.
 • Antidrogprojektet Adda Livet

  Verksamhetschef/projektledare

  2016 - 2021

  Ledde arbetet från idé till färdigt projekt. Arbetade med alla delar, personal samt övergripande projektledare. Projektet bemannades med ett 50-tal vuxna samt från start deltog totalt ca 500 producerande ungdomar.

  Projektet ledde till framtagande av utbildningsmaterial, 60-talet autentiska filmer producerade av ungdomar samt 3 professionella novellfilmer med stort ungdomsdeltagande samt mycket mer. Projektet pågår egentligen fortfarande genom olika spinoffer.
 • Stiftelsen House of Minds

  Styrelseordförande

  2012 - 2021

  Gick in som styrelseordförande och verksamhetschef 2013 då verksamheten omsatte några hundratusen och genomförde 1 ungdomsläger om året för utsatta ungdomar. Under perioden genomfördes en handfull läger per år som mest och flera hundra föreläsningar.

  Verksamheten växte i etapper upp emot en omsättning på 5 mkr per år och hjälpte tusentals ungdomar innan den sen drabbades hårt av pandemin. Sedan 2021 har verksamheten funnit andra former och spinoffer.
 • Almi Företagspartner

  Mentor och affärscoach

  2011 - 2012

  Mentor och affärscoach till en handfull startupbolag och tillväxtföretag för att lyfta innovationer och produkter ut mot både en svensk och internationell marknad. Det handlade om att slipa på koncept samt vara övergripande bollplank för att ta fram effektiva affärsidéer, affärsmodeller samt produkt- och finansieringsstrategier.
 • Stiftelser och föreningar

  Verksamhetsutveckling

  2010 - 2023

  Bildande, uppstart, verksamhetsutveckling och digitalisering av en mängd olika ideella organisationer med växande omsättning från 0 till 20 miljoner kronor. Idag finns olika arbeten kvar kring arbete mot sexuella övergrepp, stöd till äldre personer, arbete mot rasism och kriminalitet samt ungdomar i utanförskap och samtalsstöd i skolor. Nils stöttar olika delar och projekt bland annat som coach och mentor.
 • MooseBox Cloud Computing AB

  CFO

  2010 - 2015

  Ekonomistyrning och organisering av strategier inför produktlansering och finansiering av plattform integrerat mot flera affärssystem och andra administrativa system. Arbetade även som övergripande projektledare, affärscoach och bollplank för UX.
 • Readsoft Software Services AB

  Vice President Product Strategy

  2009 - 2011

  Uppstart, konceptualisering och integrering av uppköpt plattform för integration med existerande teknologi in i plattformen ReadSoft Online. Ett arbete att bygga ett nytt SaaS-koncept för den existerande internationella organisationen som sedan såldes vidare till Lexmark och integrerades med Kofax.
 • Digitalisering av redovisningsbranschen

  Affärsstrategi och UX

  2008 - 2023

  Övergripande projekt för att digitalisera redovisningsbranschen i Sverige med kontakter med en mängd olika aktörer. Strategikonsult och bollplank till Svefak, PWC, Fortnox, LR Redovisning och revision både centralt och lokala franschisetagare, Matrisen och en mängd mindre självständiga byråer. Framtog 2008 mallar för en modellbyrå som sedan förverkligades och genererade en omsättning på ca 5 mkr på ca 3 anställda. Drev arbetet från UX-sidan med den digitala infrastrukturen för mindre men även större organisationer.
 • Svenska UMTS-nät (Telia och Tele2)

  Digitalt arkiv - projektledare UX

  2007 - 2010

  Anpassning av systemet Ralip OpenArchive som ersatte existerande digitala arkivet Filenet (från IBM). Avsikten var att underlätta administrationen genom att gå från ett användarbaserat komplicerat system där rättigheter sattes på personnivå. Systemet byggdes sedan upp på rollbaserade rättigheter och strukturrättigheter så att nya och gamla användare snabbt och enkelt kunde bytas ut. Materialet som lagrades i det digitala arkivet handlade om förvaltningen av Telia och Tele 2's 3G-nät. Användare var från både Telia och Tele 2 men också externa bolag och konsulter som hjälper till med förvaltningen av 3G-nätet.
 • Ralip AB (publ)

  Finansiell rådgivning och digitalisering

  2007 - 2009

  Framtagande av affärsplaner och finansiella prospekt inför aktiespridning och börsnotering. Gick från privat till publikt företag.
 • Recall och Skatteverket

  Digital servicebyrå - verksamhetsstöd och UX

  1998 - 2000

  Var med i gruppen som stöttade Dokumenthusets uppsättning i Trångsviken som sedermera köptes upp av den internationella servicebyrån Recall. Var också med som projektledare från UX-sidan och strategiskt bollplank för det digitala arkivet och den digitala datafångsten och produktionen vid utformningen av en unik lösning i samband med att Skatteverket la över digitaliseringen av alla företagsakter i Stockholm. Systemet gick utan nertid i hela 13 år.
 • Ralip, Inc - Minneapolis USA

  Tf VD samt affärs- och konceptutveckling

  1996 - 1998

  Uppstart av säljorganisation/systerbolag i Minneapolis USA för lansering av försäljning av Ralip Scan IT koncept för höghastighetscanning. Distribution genom internationella kanaler samt OEM-försäljning mot internationella scannerleverantörer.
 • Patent- och Registreringsverket

  UX-process och design

  1996 - 1997

  Ledde arbetet med UX-utvecklingen av ett webbaserat system för hantering av varumärkesansökningar.
 • Telia Kabel-TV

  Digitalisering - designutveckling och UX

  1996 - 1997

  Digitaliserade Telia-Kabel TVs hela avtalsarkiv vilket effektiviserade kundservicen då all information omedelbart fanns tillgänglig vid kontakt med kunden. Projektet innebar höghastigetsscanning av samtliga avtal samt utveckling och uppsättande av bildklient och sökfunktion för alla internt. Nils roll handlade om UX-delen samt arbetet med UseCases och kommunikation med användarna.
 • Showskolan M2

  Styrelseordförande

  1996 - 2012

  Change Managemt projekt vid införandet av ny organisation. Genomgång av interna processer samt uppstyrning av ekonomistyrningen. Sedan löpande styrelseordförande.
 • Astra Hässle

  UX-process och design

  1996 - 1997

  Automatisering av Quality of Life studier med avläsning av grafiska diagram med hög prestation. Baserat på egen teknologi för avancerad bildbehandlingar.
 • Astra Draco

  Digitalisering - designutveckling och UX

  1992 - 1996

  Flertalet projekt för digitalisering av Astra Draco i Lund. Höghastighetsscanning av forskningsunderlag. Analys av bildhanteringsformat införande av scanningslösningar för flera olika ändamål. Flera projekt för digitalisering av forskningsmaterial, marknadsmaterial, interna bibliotek, pågående forskningsprojekt, patientstudier och hantering av underlag för inrapportering av löpande läkemedelsanvändning.
 • Esselte Unitech

  Produktchef

  1990 - 1991

  Konsult vid överförande av agenturverksamheten för Interactive UNIX operativsystem för persondatorer.
 • SAAB Military Aircraft

  Projektledare nytt servicekoncept

  1990 - 1993

  Projektledare och innovatören bakom unikt servicekoncept för PC-klienter på utvecklingsavdelning inom SAAB. Backuplösningar samt utbytbara hårddiskar i klienterna till flera hundra stationer minskade nertiden. Sänkte både verksamhetens stillastående och driftskostnader då dyra serviceavtal kunde avslutas.
 • Svenska Bostäder

  Digitalisering - designutveckling och UX

  1988 - 1988

  Digitalt arkiv och dokumenthanteringsinstallationen för digitalisering av alla deras hyreskontrakt.
 • 3D Systems AB

  Kundansvarig projektledare

  1986 - 1989

  Kundansvarig stora projekt samt OEM-kontrakt. Distributör av PC-Unix från Kodak-företaget INTERACTIVE Systems Corp. PC Unix systeminstallationer hos som exempel Posten, Assa Abloy, ABB, FMV, Betongindustrier. OEM-avtal med NCR, IMP Data, Data General, Bull, Datorisering, ICL m.fl. med leverans av kompetens, operativsystem, systemprogramvara samt löpande support och underhåll.

Nils anställningar

 • Styrelseordförande, Stiftelsen House of Minds

  2012 - 2012

 • CFO samt UX-lead, MooseBox Cloud Computing AB

  2010 - 2015

 • VP Product Strategy SaaS, Readsoft Software Services

  2009 - 2011

 • VD och grundare, N2YOU Group

  2008 - 2023

 • Global Account Manager Telia, Hewlett Packard

  1999 - 2000

 • Bid Manager / Project Manager, Hewlett Packard

  1998 - 1999

 • Styrelseordförande, Showskolan M2

  1996 - 2012

 • tf VD, Ralip, Inc. Minneapolis

  1996 - 1998

 • Grundare och VD, Ralip AB

  1991 - 2009

 • Produktchef, Esselte Unitech

  1990 - 1991

 • Kundprojektledare och sälj, 3D Systems AB

  1986 - 1990

Nils utbildningar

 • Barnrättsperspektiv i praktiken, Tollare Folkhögskola

  2021 - 2021

 • Agile Project Leader, Change Maker Education

  2020 - 2020

 • Mentorutbildning, Almi Stockholm

  2012 - 2012

 • Ledarskap mentorutbildning, Humanova

  2011 - 2011

 • Marknadsekonom, IHM Business School

  1998 - 1999

 • Maskinteknik, KTH Stockholm

  1988 - 1989

Till konsultsök

Kontakt

Anders Dahlberg VD, Kundansvarig säljare 070-387 70 60 anders.dahlberg@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning