Hoppa till sidans innehåll

Oscar Törnroth

Systemutvecklare

Oscar är en driven systemutvecklare med mångårig erfarenhet systemutveckling i stora som små projekt. Han är van att delta i alla delar av utvecklingsprocessen från kravutredning, utveckling till test och driftsättning. Har har lång erfarenhet av web- och systemutveckling i både frontend och backend med tyngdpunkt på Javascript och Java. Han tar alltid ansvar för samtliga delar av utvecklingen med arbetsuppgifter som innefattar bl.a systemarkitektur, systemdesign och systemintegration.

Områden

 • Systemutvecklare
 • Javautvecklare

Om Oscar

Oscar gillar problemlösning och har alltid haft ett stort intresse av programmering. Han är noggrann, strukturerad och drivs av att hitta bra och hållbara lösningar. Han är osjälvisk och gillar att var del i ett team och tar gärna ansvar genom att hjälpa andra. Med sin positiva inställning och ansvarstagande utgör han ofta en nyckelperson i sitt team.

Oscars CV

 • Jordbruksverket

  Systemutvecklare

  2020 -

  UPPDRAG: Projektet syftade till att vidareutveckla och utveckla ett handläggningssystem som används för att handlägga utbetalningen av EU stöd till Sveriges lantbrukare. Samt implementera nya lösningsmönster för att hantera kommande förändringar i de regler som ställs från EU.

  ROLL: Oscar ingick i ett större team av systemutvecklare och deltog i både frontend och backend utvecklingen samt drivande i design av systemarkitektur.

  KUNDNYTTA: Projektets huvudsyfte var att modernisera jordbruksverket IT stöd för att kunna tillmötesgå EU:s nya jordbrukspolitik.

  METOD/TEKNIK: Scrum, Jira, TDD, DDD, Objektorienterad design, CQRS, Java 8, EJB3, JPA/Hibernate, JavaSript, Angular.js, SQL, Drools, REST, JMS, SOA, JBoss, PostgreSQL, Git, Maven, Jenkins, Docker, Eclipse.
 • Jordbruksverket

  Systemutvecklare

  2017 - 2020

  UPPDRAG: Projektet syftade till att vidareutveckla ett kontrollsystem för att förbättra deras interna kontrollprocess. Det innebar också utvecklandet av en helt ny modul för ett befintligt handläggningssystem för att kunna ta hand om kontrollresultat i samband med det utvecklades också ett nytt testsystem för att automatisera kvalitetssäkringen av de funktionella kraven.

  ROLL: Oscar ingick i ett större team av systemutvecklare och deltog i både frontend och backend utvecklingen. Han var drivande i frågor kring design och systemarkitektur. Han hade en ledande roll i teamet vilket bland annat innebar att han var ansvarig för att introducera nya utvecklare och traineer.

  KUNDNYTTA: Projektets huvudsyfte var att modernisera jordbruksverket IT stöd för att kunna tillmötesgå EU:s nya jordbrukspolitik.

  METOD/TEKNIK: Scrum, Jira, Kanban, TDD, DDD, Objektorienterad design, CQRS, Java 7, Java 8, EJB3, JPA/Hibernate, JavaSript, TypeScript, Angular.js, Angular, SQL, Drools, BDD, Cucumber, REST, JMS, SOA, JBoss, PostgreSQL, Subversion, Git, Maven, Jenkins, Docker, Eclipse.
 • Jordbruksverket

  Systemutvecklare

  2015 - 2016

  UPPDRAG: Projektet syftade till att utveckla ett nytt kontrollsystem åt jordbruksverket för att effektivisera och förbättra deras interna kontrollprocess.

  ROLL: Oscar ingick i ett större team av systemutvecklare och deltog i både frontend och backend utvecklingen. Han var fick även under uppdragets gång vara fadder åt en av jordbruksverkets trainee:er.

  KUNDNYTTA: Projektets huvudsyfte var att modernisera jordbruksverket IT stöd för att kunna tillmötesgå EU:s nya jordbrukspolitik.

  METOD/TEKNIK: Scrum, Jira, Kanban, TDD, DDD, Objektorienterad design, Java 7, EJB3, JPA/Hibernate, JavaSript, Angular.js, SQL, Drools, REST, SOAP, JMS, SOA, JBoss, PostgreSQL, Subversion, Maven, Jenkins, Eclipse
 • Telekomoperator

  Systemutvecklare

  2015 - 2015

  UPPDRAG: Målet var att upprätta systemstöd för kommande topologiförändringar i ett befintligt OSS system.

  ROLL: Oscar var delaktig i allt från krav utredning, framtagning av lösningsförslag till systemdesign och systemutveckling. Han bidrog med tekniskt expertis kring befintlig systemfunktionalitet och datamodell samt hade han en ledande roll i utvecklingsarbetet.

  KUNDNYTTA: Förändringen var helt nödvändig för att systemet i fortsättningen skulle vara användbart.

  METOD/TEKNIK: Java, Java EE, JavaScript, JQuery, Ajax och HTML, Subversion, IntelliJ.
 • Volkswagen

  Apputvecklare

  2015 - 2015

  UPPDRAG Projektet syftade till att lägga till ett nyhetsflöde i ett flertal befintliga android appar.

  ROLL: Oscar bidrog med teknisk kunnande och var under utvecklingen ensam ansvarig för utvecklingen.

  KUNDNYTTA: Utvecklingen syftade till kunna presentera information till kunderna i form av nyheter för att öka attraktionsvärdet i apparna.

  METOD/TEKNIK: Android, Java, REST, Git, Eclipse, Android Studio.
 • Telekomoperator

  Systemutvecklare

  2015 - 2015

  UPPDRAG: I uppdraget ingick förstudie, utveckling och i efterhand förvaltning av en ny kartmodul som används i ett befintligt OSS system.

  ROLL: Oscars arbetsuppgifter deltog främst i framtagandet av databehandlings modul som föder en ”dum” klient med färdigpaketerad data.

  KUNDNYTTA: Införandet av en integrerad nätkartemodul innebar minskat manuellt handhavade vilket både höjde kvaliten och sparade tid.

  METOD/TEKNIK: Java, Cytoscape, JQuery, REST, Subversion, IntelliJ.
 • Telekomoperator

  Systemutvecklare

  2014 - 2015

  UPPDRAG Projektet syftade till att införa en ny systemkoppling i ett befintligt system med tillhörande ärendehanteringsmodul.

  ROLL: Oscar bidrog med lösningsförslag och teknisk systemexpertis i krav framtagandet och var under utvecklingen ansvarig för både arkitektur och utveckling.

  KUNDNYTTA: Utvecklingen syftade till att automatisera manuella flöden där användare var tvungna att parrallellt arbeta i multipla system. Vilket bidrog till att höja datakvaliteten samtidigt som arbetsbelastningen minskade.

  METOD/TEKNIK: Java, Java EE, JMS, SOAP, JSP, JavaScript, Subversion, IntelliJ.
 • Transmode

  Systemutvecklare

  2013 - 2015

  UPPDRAG: Projektet syftade till att skapa en ny kund/övervaknings portal. Projektet löpte under en längre tid i olika etapper och delprojekt.

  ROLL: Oscars främsta arbetsuppgifter innebar design och utveckling av portalens MTOSI interface. Data som hämtades användes sedan för att kalkylera KPI värden som är själva grundstommen för hela portalen.

  KUNDNYTTA: Portalen utgjorde ett mycket uppskattat tillskott i kundens produktportfölj och har blivit ett naturligt säljverktyg pga. den enkla och tilltalande designen.

  METOD/TEKNIK: Gradle, EJB3, JPA, JavaEE, Mockito, Junit, Guice, GIN och GWT, Git, IntelliJ.
 • Telekomoperator

  Systemutvecklare

  2011 - 2012

  UPPDRAG: Projektet innebar införandet av en helt ny modul för administrering av IP adresser samt regelverk för FQDN namnsättning.

  ROLL: Oscar var delaktig i allt från kravutredning, framtagning av lösningsförslag till systemutveckling en ny modul för IP adress hantering. Han bidrog med tekniskt kunnande och systemkunskap och deltog dessutom i framtagandet av ny systemarkitektur för den nya modulen.

  KUNDNYTTA: Införandet av IP adress model innebär framförallt ökad datakvalite hos kunden och minskade det manuella arbete som tidigare krävdes vi registrering av IP adresser.

  METOD/TEKNIK: Java, Java EE, GWT, JavaScript, Ajax, HTML, Subversion, IntelliJ.
 • Telekomoperator

  Systemutvecklare

  2009 - 2015

  UPPDRAG: Förvaltningsuppdrag av befintligt OSS system.

  ROLL: Oscars främsta arbetsuppgifter innebar felsökning och buggrättning.

  METOD/TEKNIK: Java, Java EE, JSP, SOAP, JMS, JavaScript, Ajax, JQuery, HTML, Ingres, Subversion, IntelliJ.

Oscars kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt, Postgresql
 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Systemintegration, Systemarkitektur - systemnivå, Mjukvaruarkitektur - programnivå
 • Operativsystem/plattformar

  Linux, Windows 7
 • Utvecklingsspråk

  EJB, HTML, Java, Javascript, JSP, SQL, XML, J2SE, Rest
 • Hårdvara

  Mac, PC
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Teleoperatörer
 • Verktyg & Middleware

  J2EE, JDBC, JMS, JBoss, Eclipse, Hibernate, Git, Maven, Jira, Node.js, Gradle, Cucumber, IntelliJ
 • Test & Verifiering

  Systemtestning
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare
 • Metoder & Processer

  Scrum, TDD - Test Driven Development
 • Databashanterare

  Postgresql
 • Utbildning

  Högskoleingenjör

Oscars anställningar

 • Systemutvecklare, Knowit Jönköping AB

  2012 - 2016

 • Systemutvecklare, Persistent Solutions

  2009 - 2012

Oscars utbildningar

 • AWS Certified Developer Associate, AWS

  2019 - 2019

 • Java SE 6 Programmer Certified Professional, Oracle

  2011 - 2011

 • Medieteknik, JTH

  2004 - 2007

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning