Hoppa till sidans innehåll

Patrik Karlsson

Systemutvecklare

Patrik är en systemutvecklare som jobbat främst med iOS-utveckling, kartdataprocessering och till viss del backendutveckling (C# .NET). Inom iOS-utvecklingen har Patrik stor erfarenhet av både Objective-C och Swift, jobbat med SQLite/Spatialite och CoreData. Kartdataprocesseringen har varit med hjälp av Python/Bash script på AWS (EC2) och även en applikation skriven i C#. Kartdatat har varit i olika format (Shape, Spatialite, GeoJSON, SOSI) som filtrerats, projicerats om och konverterats till vektortiles mha GDAL (Ogr2Ogr).

Patrik har även stort intresse av webbutveckling som han gärna vill arbeta mer med. Inom webbutveckling har han arbetat främst med React + Redux, HTML5 och CSS3 på personliga projekt.

Områden

 • Systemutvecklare
 • Mjukvaruutvecklare

Om Patrik

Som person är Patrik glad, lyhörd, hjälpsam och noggrann. Han är väldigt snabb på att lära sig nya saker och har lätt att hålla fokus på det han gör. Patrik är nyfiken och driven vilket gör att han inte är rädd för att testa nya saker.

Patriks CV

 • Sectra Communications AB

  Systemutvecklare

  2019 -

  Patrik var med och utvecklade en ny VPN-lösning åt Sectra Communications för iOS/iPad OS. Patrik fick sprida sin kunskap inom iOS-utveckling och leda arbetet med produkten. Vidare så fick Patrik integrera kundens befintliga integrations- och systemtest och hittade lösningar så dessa även fungerade att köra i Apple's miljö.
  Patrik förbättrade även befintlig VPN lösning för Android.

  Han hjälpte även till med att sätta upp CI-miljön, så som att konfigruera byggslav och sätta upp projekt i Jenkins. Han fick även hjälpa till att få igång kundens EMM/MDM genom Apple Business Manager.

  Tekniker:
  Swift, Android, Java, Objective-C, C, Python, Bash, Xcode, iOS/iPad OS/MacOS, Git, Gitlab, Carthage, SwiftLint, Fastlane, Jenkins, Enhetstestning, Integrationstestning
 • IT-Bolaget Per & Per AB

  Systemutvecklare, Arkitekt

  2015 - 2019

  Patrik var med och ansvarade för stora delar av IT-Bolaget Per & Per's iOS-appar som användes inom skogsindustrin för att planera, kontraktera och genomföra div skogstjänster/uppdrag (tex avverkning). Apparna var både sådana som riktade sig mot företag/föreningar men även för skogsägare (AppStore) och entreprenörer.

  Patrik var med och bestämde arkitekturen för iOS-apparna och var med och utvecklade kärn-logiken för dom. Patriks huvuduppgifter var riktade mot planering och kontrakterings-delarna av apparna och var en av dem som hade störst ansvar för att utveckla dom delade ramverken som alla IT-Bolaget Per&Per's appar använde. Patrik var bl a med i teamet som utvecklade realtidssynkronisering av data som gick att återanvända över alla kunder.

  Då Patrik var en av få som hade bra övergripande koll på alla moduler för iOS-apparna så var han med och lärde upp och hjälpte nya medarbetare och fick igång dom i projekten.

  Patrik var också en del i teamet som satte upp kartdata-processering i AWS och på kundernas egna servrar så det kom i ett format anpassat för apparna. Detta inkluderade att hämta, aggregera, filtrera och transformera datat. Datat kom i olika former såsom Shapefiler, Geodatabase, GeoJSON, SOSI etc.

  Tekniker
  Objective-C, Swift, Python, Bash, C# .NET, C++, ogr2ogr/gdal, Spatialite, SQLite, AWS EC2 & S3, Xcode, Newtonsoft, Mapnik, MapBox, GeoJSON, JSON, SOSI, ArcGIS, Fastlane, Cocoapods, Firebase, Crashlytics, REST, SOAP, Kotlin, Git, GitHub, Bitbucket, TeamCity, Jira, Sketch, Adobe Acrobat Pro, iOS, Android, Linux, Windows Server.
 • SMHI

  Systemutvecklare

  2015 - 2015

  Patrik var med och utökade funktionalitet i ett realtids-system som processerade/förädlade kartdata åt både externa kunder och interna kunder för SMHI. Patrik optimerade även bearbetningen så den effektiviserades. Han gjorde även en visualiserings-funktion som visade en graf över alla källor och jobb och deras beroenden till varandra.

  Tekniker
  Java, ksh, Redmine, TeamCity, GRIB, Eclipse, Ant, Maven, Make, CMake, Fortran, C++, Postgres, XML.
 • SMHI

  Systemutvecklare

  2014 - 2014

  Patirk var med och överlämnade ett system som levererade kartdata för bilar som var hostat på AWS.

  Patrik var även med och utökade funktionalitet i ett realtids-system som processerade/förädlade kartdata åt både externa kunder och interna kunder för SMHI. Främst utökning av att kunna konfigruera fler jobb (olika processeringar av kartdatat).

  Tekniker
  Java, ksh, Redmine, TeamCity, GRIB, Eclipse, Ant, Maven, Make, Postgres, XML, AWS.
 • IT-Bolaget Per & Per AB

  Systemutvecklare

  2014 - 2014

  Patrik var med och utökade funktionalitet för IT-Bolaget Per & Per's skogsappar. Han fick även med hjälp av en kollega ansvaret att refaktorisera kodbasen så den blev mer modulär och man kunde återanvända flera delar till nya kunder.

  Tekniker
  Objective-C, Xcode, UI/UX.
 • Övriga erfarenheter

  Systemutvecklare

  2014 - 2014

  Patrik har utöver sina uppdrag även gjort olika hemma-projekt, t ex:

  * Webbsida / Progressiv Web App (PWA) som hämtar data från SMHI och YR.no's öppna datatjänster. Han använder även ett öppet API för "reverse geocoding".

  * Ramverk för att skapa spel där man med mobilen spelar via chromecast, med multiplayer-stöd.

  Han har även exprimenterat en del med machine learning av olika slag.

  Patrik är även genomfört en del kurser på freecodecamp.org där fokus varit javascript för front-end (freecodecamp.org/glockis).

  Tekniker:
  Typescript, Javascript, WebRTC, Python, React, Redux, Bootstrap, HTML5, CSS, Sass, Responsive Web Design, Phaser, Webpack, Parcel, Babel, Gulp, Firebase, Netcode.

Patriks kompetensområden

 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Mobilapplikationer
 • Utvecklingsspråk

  Objective-C, Swift
 • Projektfaser

  Implementation
 • Utbildning

  Matematik
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare
 • Verktyg & Middleware

  Git, Xcode
 • Operativsystem/plattformar

  iOS, Mac OS

Patriks anställningar

 • Systemutvecklare, IT Bolaget Per & Per AB

  2014 - 2019

Patriks utbildningar

 • Masterprogram i matematik, Linköpings universitet

  2012 - 2014

 • Kandidatprogram i matematik, Linköpings universitet

  2009 - 2012

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning