Hoppa till sidans innehåll

Patrik Wikström

Systemarkitekt

Patrik har en lång erfarenhet inm Business Intelligence och Data Warehousing. Uppdragsgivarna har i de flesta fall varit inom telekom, där datamängderna är stora och kraven många.
I projekten har Patrik haft olika roller och jobbat med allt från kravinsamling, utveckling, implementation och test.

OLAP, drill-down, kuber och dimensionsmodellering är inget nytt för Patrik, då han har jobbat med detta sedan -94, mestadels med produkter från SAS Institute. Patrik har även flera års erfarenhet av Microsoft SQL Server och är en Oracle Certified Professional.

Det senaste uppdraget var inom bank och finans, där uppdraget innebar att sammanföra och vidareutveckla tre befintliga datawarehouse till ett företagsgemensamt. Till detta användes SQL Server med SSIS som ETL, samt kuber i SSAS, Reporting Services och Excel Power Pivot.

Områden

 • Systemarkitekt
 • Databasadministratör
 • Teknisk Projektledare

Om Patrik

Patrik har ett lugn och en trygghet i sin breda kompetens, vilket gör att han levererar resultat även i stressade situationer. Patrik är även en god kommunikatör och kan formulera enkla och begripliga förklaringar på komplicerade tekniska problem.

Patriks CV

 • Handelsbanken

  Förvaltning och Utvecklare

  2015 -

  Anslutning av handelsplattformar till bankens riskdatalager.

  Information om handel med värdepapper levereras av olika system, bla FrontArena (Sunguard) till riskdatalagret. Uppdraget innebar utveckling av ETL-job för bearbetning och laddning av informationen (i XML-formatet FPML) in till DB2-databasen. Jobben utvecklades i SAS DI-studio. Till riskberäkningen används SAS Risk Dimensions, RMfB.
 • Handelsbanken

  DBA

  2014 - 2014

  Ansvar för underhåll och förvaltning av databaserna i projektet. Upprättande och underhåll av backupprutiner, lyft och införande av nya releaser och patchar. Databaserna bestod av en klustrad servermiljö med DB2 PureScale, samt en OLAP servrar med DB2 BLU. Samtliga servrar körde Linux Red Hat.
 • Handelsbanken

  Utvecklare

  2012 - 2013

  Uppdraget innebar anslutning av olika affärssystem mot ett gemensamt DataWarehouse, med syfte att beräkna risk och kassaflöden, för både intern uppföljning och myndighetsrapportering.
  lösningen byggde på produkter från SAS Institute: DI-Studio, RMfB, EG, BI-server samt excel.
 • Marginalen Bank AB

  DW Förvaltning och Utvecklare

  2011 - 2012

  Förvalta och vidareutveckla Marginalens DataWarehouse. Migrering och sammanslagning av flera äldre DW system. Hålla i kravinsamling, specifikationer, förvaltningsmöten samt avstämning gentemot externa leverantörer. Utvecklingen agilt med SCRUM. Uppföljning och versionshantering hanterades i VisualStudio 2010 och TFS. Datawarehousets syfte vara att stödja Marginalens analysavdelning och rapportanvändare med enhetlig bild av samtliga kunder, såväl privat- som företagskunder under hela livscykeln. Detta oavsett vilka produkter som nytjades: lån, kort, leasing, fakturaköp eller försäkring, eller var i processen kunden befinner sig: Ansökning, aktiv kund eller efterkrav. Speciella processer hanterade samlimitering, pengatvätt, bedrägerier och regelefterlevnad: insättningsgaranti och BaselII (BaselIII).

  Utveckling i Microsoftmiljö

  SQL Server, SSIS, SSRS, SSAS, Scrum
 • Trafikanalys

  Utredare

  2011 - 2011

  Ta fram en förstudie inför ett projekt för att bygga ett Data Warehouse med avsikt att sammanföra statistisk information från de olika trafikslag myndigheten ansvarar för. Stora mängder av vitt skilda informationstyper, allt från anlöpstider på handelsfartyg och tågtidtabeller till GIS-information mad vägnätsdata, behöver kombineras för att myndigheten skall kunna svara på frågor såsom: %22Hur påverkas tillgängligheten för personer i mälardalen om maxhastighten sänks till 80 på huvudlederna?%22
 • Citibank

  Utvecklare, förvaltning

  2010 - 2011

  Förvaltning, underhåll och rapportframställning bl.a. Basel II.

  Under tiden för avvecklingen av Citibanks Nordiska verksamhet, ansvarade jag för uppdelningen av informationsinnehållet och säkerhetskonfigurationen för Datalagret . Samt specifikationer, kryptering och filleverans till de olika nya ägarna.

  Oracle, BO XI, SAS Base, SAS Access
 • Citibank

  Utvecklare, förvaltning

  2009 - 2010

  Konstruktion av ett gemenamt nordiskt Datawarehouse med citibanks samtliga produkter. Migrering från SQL server till Oracle. Projektet dervs från stockholm men nytjade resurser London och Heidelberg samt ett team i indien.

  IBM DataStage, Oracle, Busines Objects
 • Citibank

  Utvecklare, förvaltning

  2008 - 2009

  Konstruktion av DWH och beslutstödssystem för Collections. Systemet följde kundens olika steg i efterkravprocessen samt utgjorde underlag för planeringen av arbetet för de olika handläggarna. Som front-end verktyg valdes Hypergene.

  SQL Server, Hypergene, VB-script, DTS-paket
 • Citibank

  Utvecklare, förvaltning

  2006 - 2008

  Förvaltning och vidareutveckling av datawarehouse. SAS och MS SQL Server.

  SAS DI, SAS BI, ETL, Metadata Server, Web Report Studio, SQL Server DTS-paket
 • Symsoft

  Arkitekt, utvecklare

  2006 - 2006

  Stödsystem för kundjänst, hantering av pre-paid kunder hos telekomoperatörer.
 • Telia Nät och Produktion

  Teknisk projektledare

  2004 - 2004

  Centrex statistik – Berabetning av samtalsdata med SAS. Möjliggör för Telias Centrexkunder att via webben ta ut rapporter över den interna centrextrafiken för bl.a. planering av telefonistbemanning. Teknologier som användes var: C++, SAS, JAVA, XML, Tomcat.
 • Telia Produkter och tjänster

  Utvecklare

  2001 - 2001

  Hantering av Nummerportabilitet avseende avräkning och statistikuppföljning hos Telia Mobile och Telia DK.
 • Telia Billing

  Teknisk projektledare

  1997 - 1997

  System för uppföljning av förfallna skulder (TBIS)
 • Stockholms Läns Landsting

  Utvecklare

  1997 - 1997

  Underhåll och vidareutveckling av system för landstingets köp-och-sälj metod (stockholmsmodellen)
 • Comviq

  Teknisk projektledare

  1996 - 1996

  Uppbyggnad av Datawarehouse i SAS (IQ-såpa)
 • Telia Nät

  Utvecklare

  1995 - 1996

  Förstudie och utveckling av avräkningssystem för samtrafikuppgifter (AVOP)

Patriks kompetensområden

 • Systemtyper

  Data Warehouse
 • Databashanterare

  MS SQL-server, Oracle
 • Verktyg & Middleware

  SAS
 • Utvecklingsspråk

  PL/SQL, SQL
 • Roller

  Produktledare
 • Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Teleoperatörer

Patriks anställningar

 • Konsult, Eget företag WiPa Consulting AB

  2006 -

 • Head of Product Management, Visual Wireless AB

  2005 - 2006

 • Director Product Management, Visual Wireless AB

  2003 - 2005

 • Systems Architect, Visual Wireless AB

  2000 - 2003

 • Konsult, IDS Consulting AB

  1994 - 2000

 • Driftoperatör, Postgirot GK-data

  1992 - 1994

 • Servicetekniker, Senheizer

  1991 - 1992

Patriks utbildningar

 • Certified Scrum Master, Scrum Aliance

  2014 - 2014

 • DB2 10.5 LUW, Global Knowlege

  2013 - 2013

 • Oracle – Data Warehousing fundamentals /, Oracle HK, washington DC USA

  2001 - 2001

 • Datawarehousing using the SAS system, SAS Institute, Heidelberg

  2001 - 2001

 • Oracle Certified Professional, Oracle, Kista

  2001 - 2001

 • GSM/DCS System overview, APIS

  1999 - 1999

 • Delphi 4 Client/Server foundations, Företagsintern

  1998 - 1998

 • 4 årig Medicintekniskt gymnasium, Karolinska instidutet / Vasa Gymnasium

  1986 - 1990

Till konsultsök

Kontakt

Johan Huss Kundansvarig säljare, Bransch: Offentlig sektor och Bank 070-783 83 36 johan.huss@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning