Hoppa till sidans innehåll

Per Hallendorff

Jag är en driven civilingenjör (Industriell ekonomi) som gillar de utmaningar som finns i att identifiera problem och i grupp hitta lösningar. Under mina fantastiskt trevliga år har jag haft förmånen att arbeta med kunder längs hela processen, det vill säga från initiala diskussioner till att som projektledare genomföra projekten med ansvar för budget, teknik och tid. Mitt arbetsfält som projektledare inkluderar många världsdelar så som Asien, Afrika, Nord- och Syd- Amerika och naturligtvis även Europa och även internt..

Områden

Om Per

För att förstå hur ett problem löses måste man analysera varför problemet uppstår och därifrån hitta en lösning. Jag tror att man gör detta bäst genom att diskutera med kollegor och därefter ta beslut på hur man går vidare. Naturligtvis måste man hela tiden vara beredd på att ompröva tagna beslut om ny information så ger för handen. Projektledning är ett lagbygge där man både vinner och förlorar som ett lag. Har ett genuint intresse och passion för natur, djur och vår planet. Älskar att vandra, cykla, paddla, rida och arbeta med Selma, vår labradortik.

Pers CV

 • ALMI Företagspartner Jönköping AB

  Pilot Projektledare

  2021 - 2023

  Arbetat som Pilot Projektledare i fortsättnings projektet för Inkomst 4.0, ett digitaliseringsprojekt inom Almi Jönköping.

  Pilotprojektledningen omfattade.
  - att analysera fyra till sex olika typer av system för OEE mätning för små till medelstora företag i Jönköpings län.
  - att tillsammans med ALMI konsulter undersöka den digitala mognaden för företagen i Jönköpings län och därmed hitta lämpliga företag att mäta OEE hos.
  - att vara behjälplig i processen att finna den mest optimala OEE leverantören till respektive företag där mätning skulle utföras.
  - att vara projektledare under implementeringen dvs beordring, leverans, installation, utbildning och uppföljning.
 • Recyctec

  Projektedare

  2020 - 2021

  Recyctec är ett företag beläget i Torsvik som renar Glykol. Anledningen till uppdraget var att ge möjlighet för Recyctec att ta emot oljeblandad glykol.

  Uppdraget bestod av att projektleda installationen av en Separator från Alfa Laval vilket inkluderade att leda framtagning och aktivt arbeta med typ
  - kravspecifikation
  - layouter
  - flödesschema
  - systemdokumentation
  - inköp
  - budget och ekonomiuppföljning
  - installation och igångkörning
  - mm.

  Projektet innebar en hel del kreativt tänkande för att anpassas in i den befintliga processen.
 • Optibinary AB

  Innovatör, grundare och VD

  2020 -

  Utvecklat idéerna Binärkartongen och Binärskivan med målet att bygga ett startkt tillväxtföretag med hållbarhet i fokus..

  Binärkartongen är unik då den produceras i storlek efter dess innehåll utan att skära bort eller vika bort material i den hastighet som E-handeln kräver.

  Binärkskivan sätter samman wellpappsark till större wellpappsark. Används exempelvis för sk. Side Run som med Binärskivekonceptet kan tas om hand i förädlad form utan att returneras tillbaka som returpapper.

  Arbete som hittills har utförts.
  2020
  Innovationsidé förverkligas och bolagiseras
  Antagen till Kvadrats inkubatorsprogram
  Vinnare av TrippleF Challenge
  Antagen till Science Park Jönköpings inkubatorsprogram
  Patentansökan för Binärkartongen inskickad.

  2021
  Prototypdesign och kravspecifikation
  Teknisk validering tillsammans med Stora Enso och Etteplan
  Vinnova Innovativ Startup Steg 1, Almi Invest och Speed Capital
  Vinnare SKAPA Innovationspris för Jönköpings län
  PCT godkänd

  2022
  Förstärkt organisation inom marknad och teknisk kompetens
  Patentansökan för Binärskivan inskickad.
  Partners för leverans av demoanläggning, smart finansiering
  Öka resursutrymmet genom kapitalanskaffning

  2023
  Arbetat med ansökningarna och fått de beviljade
  - Vinnova "Innovativa Startups steg 2 våren 2023." 0,9 Mkr
  - Energimyndigheten "Verifiering av Binärkartongssystemet" budget 3 Mkr
  Arbete med att bygga en första prototyp
 • Almi Företagspartner Jönköping AB

  Pilot Projektledare

  2019 - 2021

  Arbetat som Pilot Projektledare inom Inkomst 4.0, ett digitaliseringsprojekt inom Almi Jönköping. Pilotprojektet var knutet till Holsby Metall i Vetlanda.

  Pilotprojektledningen omfattade.
  - att bygga ett system för att mäta effektivitet så kallade OEE - tal.
  - att göra ett processbeskrivningsdokument
  - att med hjälp av processbeskrivningsdokumentet utöka antalet insignaler och presentera dessa på en Dashboard. Presentationen på en Dashboard gör det möjligt att på ett lättfattligt sätt hitta fel som beror på avvikelser för enskilda signaler.
  - att med hjälp av dataanalys och artificiell intelligens kunna hitta orsaker till fel och avbrott i processen och förebygga dessa. AI som är ett överordnat begrepp för ML (Machine Learning) gör det möjligt att hitta komplexa fel som beror på avvikelser för flera insignaler. Dessa fel är ofta svåra att finna för en mänsklig operatör.

  Vid dessa typer av projekt är det viktigt att få de som arbetar i organisationen delaktig för att tillsammans med externa leverantörer lösa de problem som uppstår längs vägen.

  Resultatet av projektet redovisades under ett ALMI seminarium (Zoom) med ca 80 åhörare. Åhörarna var mestadels personer i ledande befattningar från företag i Jönköpings län.
 • Schur Packaging Systems AB

  Försörjning och Eftermarknadschef

  2018 - 2019

  Ansvarig direkt under VD och medlem i ledningsgrupp på företaget. Uppdraget innebar att ha ett personalansvar på runt 10 personer och med nedanstående ansvar.

  - Dagligen säkerställa verksamhetens försörjningskedja för inkommande/utgående gods samt internförsörjning från lager.
  - Säkerhetsställa att arbetsmiljön på avdelningen följer centrala riktlinjer/krav och/eller av verksamheten fastställda miniminivåer.
  - Säkra korrekt administration av företagets inköps-, reservdels- och serviceaktiviteter i enlighet med verksamhetens gällande riktlinjer.
  - Kvalitetssäkra inköps- och försörjningskedjan samt säkra korrekt information i verksamhetens affärssystem Navision med avseende på pris, leveranstid, lagring och saldo.
  - Aktivt arbeta med kundförsäljning/bearbetning och skall säkerställa verksamhetens eftermarknadsaktiviteter genom ett tätt och nära samarbete med existerande kunder samt genom samverkan med andra avdelningar inom verksamheten.
 • Schur Packaging Systems AB

  Projektledare exempel (returproduktsystem)

  2015 - 2016

  Returproduktssystem för tidningar för New Straits Times Press (NSTP), Kuala Lumpur Malaysia.

  Målet med projektet var att säkerställa att NSTP endast återbetalar för returnerade tidningar som ursprungligen skickats till försäljningsstället.

  Projektledarrollen var att tillsammans med intressenter så som kund och konsulter och egen personal bygga ett fungerande system.
 • Schur Packaging Systems AB

  Projektledare i China inklusive Hongkong

  2009 - 2014

  Varit ansvarig projektledare för mailroomsystem på Chinas fastland och i Hongkong. I Hongkong kan nämnas de två mest kända tidningarna för oss i väst South China Morning Post (SCMP) och Sing Tao.
 • Schur Packaging Systems AB

  Projektledare för den Indiska Marknaden

  2000 - 2018

  Ansvarig projektledare för mailroomssystem för bland annat "Times of India" som är en av världens största tidningar med produktionsanläggningar på ca 25 olika orter runt om i Indien. "Times of India" är nog den mest välkända tidningen i väst.
 • Schur Packaging Systems AB

  Projektledare i Malaysia

  1995 - 2019

  Varit projektledare för den tidigare största tidningen i Malaysia New Strait Times med tidigare 4 stycken produktionsanläggningar.
 • Schur Packaging Systems AB

  Expert och ansvarig kalkylering av kostnaderna

  1987 - 2019

  Arbetet har bestått i att arbeta med budgetering av mailroom system (ev. skriva saknad kravspecifikation) för att tillsammans med försäljare arbeta fram offerter och ordererkännande. Marknaden har varit i stort sett hela världen,
 • Schur Packaging Systems AB

  Projektledare (Allmänt)

  1987 - 2019

  Ansvarig för genomförande av order- och teknik- projekt för mailroom. Projektens ordervärde har pendlat mellan 100 000 SEK till ca 100 000 000 SEK. Arbetet har bestått av att leda projekten från att en order är signerad till påskrivet acceptanscertifikat, dvs projektering, produktion, leverans, installation och igångkörning

  Förklaring av "mailroom". Varje tidningstryckeri har efter sina pressar ett system som hanterar tidningarna före leverans som på engelska kallas för "mailroom" en svensk översättning kan vara "posthanteringssystem".

Pers anställningar

 • After Sales Manager och Executive Project Manager, Schur Packaging Systems AB

  2018 - 2019

 • Executive Project Manager, Schur Packaging Systems AB

  2009 - 2017

 • Project Manager (före 1986 serviceingenjör), Idab Wamac International AB och Idab Wamac AB

  1980 - 2008

Pers utbildningar

 • Maximera din Försäljning, Finnveden Säljkraft AB

  2019 - 2019

 • PMP Certifierad, Project Management Institute

  2006 - 2009

 • Project Management Professional (PMI), CANEA

  2005 - 2005

 • Civilingenjör, Industriell Ekonomi, Linköping, Linköping

  1982 - 1986

 • 4 årig Tekniskt Gymnasium, El-teknisk gren, Jönköping

  1976 - 1979

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning