Hoppa till sidans innehåll

Per Hallendorff

Jag är en driven civilingenjör (Industriell ekonomi) som gillar de utmaningar som finns i att identifiera problem och i grupp hitta lösningar. Under mina fantastiskt trevliga år har jag haft förmånen att arbeta med kunder längs hela processen, det vill säga från initiala diskussioner till att som projektledare genomföra projekten med ansvar för budget, teknik och tid. Mitt arbetsfält som projektledare inkluderar många världsdelar så som Asien, Afrika, Nord- och Syd- Amerika och naturligtvis även Europa och även internt..

Områden

Om Per

För att förstå hur ett problem löses måste man analysera varför problemet uppstår och därifrån hitta en lösning. Jag tror att man gör detta bäst genom att diskutera med kollegor och därefter ta beslut på hur man går vidare. Naturligtvis måste man hela tiden vara beredd på att ompröva tagna beslut om ny information så ger för handen. Projektledning är ett lagbygge där man både vinner och förlorar som ett lag.

Pers CV

 • Kvadrat AB

  Innovatör och samordnare

  2020 - 2020

  Innovatör till Binärkartongen som var Kvadrats AB bidrag och vann innovationstävling Triple F Challenge 2020 med en prissumma på 300 000 SEK.

  Binärkartongen gör vi det möjligt för e-handels- eller TPL företagen att anpassa förpackningarnas storlekar efter dess innehåll.

  Projekt Fossil Free Freight Challenge 2020 är ett projekt finansierat inom ramen för Triple F. Ett projekt vars målsättning varit att ta fram disruptiva idéer. Bidraget skall vidareutvecklas som ett eget projekt inom ramen för Triple F.

  Fossil Free Freight Challenge 2020 leds av RISE och konsortiet består av PostNord AB, DHL Freight Sweden AB, Göteborgs Stad, H&M Group, Houdini Sportswear AB, Region Jönköpings län, Stockholms stad och CLOSER vid Lindholmen Science Park. Projektet är finansierat av Trafikverket via Triple F.
 • Almi Företagspartner Jönköping AB

  Pilot Projektledare

  2019 - 2020

  Arbetat som Pilot Projektledare inom Inkomst 4.0 som är ett digitaliseringsprojekt inom Almi Jönköping.

  - Detta pilotprojekt kommer att implementera en digital lösning för att göra effektivitetstalen kontinuerligt tillgängliga för kunden inklusive möjlighet för Holsby att i realtid visa på orsaker till effektivitetsförluster i maskinen.
  - Dessutom vill företaget utöka antalet sensorer på maskinerna. Avsikten är att med hjälp av dataanalys och artificiell intelligens kunna hitta rotorsaker till fel och avbrott i produktionen och förebygga dessa.

  Vid dessa typer av projekt är det viktigt att få de som arbetar i organisationen delaktig för att tillsammans med externa leverantörer lösa de problem som uppstår längs vägen.
 • Schur Packaging Systems AB

  Försörjning och Eftermarknadschef

  2018 - 2019

  Ansvarig direkt under VD och medlem i ledningsgrupp på företaget. Uppdraget innebar att ha ett personalansvar på runt 10 personer och med nedanstående ansvar.

  - Dagligen säkerställa verksamhetens försörjningskedja för inkommande/utgående gods samt internförsörjning från lager.
  - Säkerhetsställa att arbetsmiljön på avdelningen följer centrala riktlinjer/krav och/eller av verksamheten fastställda miniminivåer.
  - Säkra korrekt administration av företagets inköps-, reservdels- och serviceaktiviteter i enlighet med verksamhetens gällande riktlinjer.
  - Kvalitetssäkra inköps- och försörjningskedjan samt säkra korrekt information i verksamhetens affärssystem Navision med avseende på pris, leveranstid, lagring och saldo.
  - Aktivt arbeta med kundförsäljning/bearbetning och skall säkerställa verksamhetens eftermarknadsaktiviteter genom ett tätt och nära samarbete med existerande kunder samt genom samverkan med andra avdelningar inom verksamheten.
 • Schur Packaging Systems AB

  Projektledare exempel (returproduktsystem)

  2015 - 2016

  Returproduktssystem för tidningar för New Straits Times Press (NSTP), Kuala Lumpur Malaysia.

  Målet med projektet var att säkerställa att NSTP endast återbetalar för returnerade tidningar som ursprungligen skickats till försäljningsstället.

  Projektledarrollen var att tillsammans med intressenter så som kund och konsulter och egen personal bygga ett fungerande system.

  Systemet fungerar i stort som följer.
  1. Abonnemangssystemet genererar en unik barkod för varje enskild tidning.
  2. Kundens mailroomssystem skriver unika barkoder på respektive tidningar
  3. Tidningarna levereras till försäljningsställena.
  4. Ej sålda tidningar returneras till NSTP av försäljningsställena.
  5. Returproduktsystemet separerar tidningarna från buntar och tidningarna avläses i bildbehandlingsenheten. Viktigt att separeringen är 100%.
  6. Information från returproduktssystemet skickas till abonnemangssystemet och där avgörs vilka tidningar som är korrekta och skall återbetalas.
 • Schur Packaging Systems AB

  Projektledare i China inklusive Hongkong

  2009 - 2014

  Varit ansvarig projektledare för mailroomsystem på Chinas fastland och i Hongkong. I Hongkong kan nämnas de två mest kända tidningarna för oss i väst South China Morning Post (SCMP) och Sing Tao.
 • Schur Packaging Systems AB

  Projektledare för den Indiska Marknaden

  2000 - 2018

  Ansvarig projektledare för mailroomssystem för bland annat "Times of India" som är en av världens största tidningar med produktionsanläggningar på ca 25 olika orter runt om i Indien. "Times of India" är nog den mest välkända tidningen i väst.
 • Schur Packaging Systems AB

  Projektledare i Malaysia

  1995 - 2019

  Varit projektledare för den tidigare största tidningen i Malaysia New Strait Times med tidigare 4 stycken produktionsanläggningar.
 • Schur Packaging Systems AB

  Expert och ansvarig kalkylering av kostnaderna

  1987 - 2019

  Arbetet har bestått i att arbeta med budgetering av mailroom system (ev. skriva saknad kravspecifikation) för att tillsammans med försäljare arbeta fram offerter och ordererkännande. Marknaden har varit i stort sett hela världen,
 • Schur Packaging Systems AB

  Projektledare (Allmänt)

  1987 - 2019

  Ansvarig för genomförande av order- och teknik- projekt för mailroom. Projektens ordervärde har pendlat mellan 100 000 SEK till ca 100 000 000 SEK. Arbetet har bestått av att leda projekten från att en order är signerad till påskrivet acceptanscertifikat, dvs projektering, produktion, leverans, installation och igångkörning

  Förklaring av "mailroom". Varje tidningstryckeri har efter sina pressar ett system som hanterar tidningarna före leverans som på engelska kallas för "mailroom" en svensk översättning kan vara "posthanteringssystem".

  Ett "mailroom" består av transportörer som mestadels plockar upp tidning för tidning i en hastighet av ca 20 tidningar per sekund och därefter transporteras tidningarna till olika system så som exempelvis, singeladresseringssystem, ibladningssystem, trimningssystem, kvarsfalssystem, bunt system, förpackningssystem och slutligen lastsystem. Hela systemets övervakas av ett överordnat kontrollsystem med kommunikation till olika delsystem eller enskilda styrenheter på maskiner (inbyggda system).

Pers anställningar

 • After Sales Manager och Executive Project Manager, Schur Packaging Systems AB

  2018 - 2019

 • Executive Project Manager, Schur Packaging Systems AB

  2009 - 2017

 • Project Manager (före 1986 serviceingenjör), Idab Wamac International AB och Idab Wamac AB

  1980 - 2008

Pers utbildningar

 • Maximera din Försäljning, Finnveden Säljkraft AB

  2019 - 2019

 • PMP Certifierad, Project Management Institute

  2006 - 2009

 • Project Management Professional (PMI), CANEA

  2005 - 2005

 • Civilingenjör, Industriell Ekonomi, Linköping, Linköping

  1982 - 1986

 • 4 årig Tekniskt Gymnasium, El-teknisk gren, Jönköping

  1976 - 1979

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning