Hoppa till sidans innehåll

Per Lindberg

Projektledare

Erfaren IT-ledare med bred kompetens inom ledning av IT-leveranser, projektledning, upphandling, avtalsförhandling, ISO27001 och informationssäkerhet. Stor erfarenhet av att verka i gränslandet mellan IT och verksamhet och förstå kopplingen mellan verksamhetsprocesser och IT-lösningar och leveranser för att nå affärsmål. Per har varit verksam i flera olika roller med uppgift att leverera IT-tjänster och projekt till verksamhetskritiska affärsprocesser.

Stark förmåga att skapa effektiva team med motiverade medarbetare, och väl fungerande relationer och samarbeten mellan olika delar i organisationer såväl som med externa leverantörer.

Per har stor praktisk erfarenhet från agila organisationer, och är utbildad Product Owner och Scrum Master. I rollen som produktägare kan Per genom god förståelse för flera olika verksamhetsprocesser och branscher utgöra bryggan mellan strategisk produktutveckling och agila utvecklingsteam. Per kan jobba med kravanalys och bryta ner affärskrav till en genomförbar backlog.
Per har jobbat med införande av ledningssystem för informationssäkerhet och tekniska säkerhetsförbättringar och tar gärna en ledande roll i säkerhetsprojekt.

Områden

 • Projektledare
 • Produktägare
 • Upphandlingsexpert

Om Per

Per har ett strukturerat arbetssätt, och stor förmåga att identifiera kritiska samband och risker och arbeta fram lösningar för att nå uppsatta mål. Genom stor erfarenhet och ett förtroendeingivande och ödmjukt sätt bygger Per snabbt bra relationer och stort förtroende på alla nivåer i kundens organisation. Van att arbeta i internationell miljö och talar och skriver engelska flytande.

Pers CV

 • Axel Arigato

  Projektledare

  2023 - 2023

  Per driver ett projekt inom informationssäkerhet. Leveransen bestod av införande av en modell för systematiskt informationssäkerhetsarbete, informationsklassning, policydokument och ett antal tekniska åtgärder för höjd informationssäkerhet. Kravställningen i projektet togs fram baserat på ISO 27001
 • Kappahl

  Projektledare

  2019 -

  Per har drivit flera projekt för Kappahl. Senast som IT-projektledare för ett nytt lager. I rollen ansvarade Per för kravställning och utvärdering av IT och säkerhet vid upphandling av en ny byggnad, automation och WMS.
  Under 22-23 drev Per ett projekt för Kappahl där en ny kassa utvecklas för alla butiker. Lösningen utvecklas med Microsoft Modern POS (MPOS/Store Commerce) och betallösning från Adyen. I rollen ansvarar Per för utveckling av lösningen och utrullning och installation i samtliga butiker på alla Kappahls marknader.
  21-22 drev Per två projekt för införande av ny infrastruktur i butik.
  Tidigare har Per drivit projekt för Kappahl inom logistik/tullhantering där en ny lösning upphandlades och implementerades. I rollen ansvarade Per för att driva upphandling och avtalsförhandling, och därefter för implementation och driftsättning.
  Dessförinnan har Per drivit två strategiska projekt för att expandera KappAhls e-handel till nya marknader och förbättra kundupplevelsen och försäljning på befintliga marknader.
 • PostNord

  Product owner

  2018 - 2019

  Produktägare för en B2B integrationstjänst. Rollen inkluderar bland annat;
  Införande av agil leveransmodell inklusive rådgivning och coachning av nyckelpersoner.
  Att agera produktägare, kravställa, leda projekt och förbereda tjänster för kommersiell lansering.
  Tillsammans med produktchefer ta fram kommersiella modeller för tjänster.
  Säkerställa att tjänsten är en del av och möter företags satsningar på digitalisering.
 • Husqvarna

  Interim Management

  2017 - 2018

  Interim management för kundens Online Services funktion.
  Produktägare för en digital marknadsföringsplattform/CMS.
  Rollen inkluderar bland annat; Införande av agil leveransmodell med flera team.
  Upphandling, kontraktering och införande av 24/7 support, positionerad för att hantera B2C och B2B e-Commerce flöden.
  Delta i uppbyggnaden av kundens ledningsgrupp
 • H&M

  IT Service Ansvarig

  2013 - 2017

  Som ISR (IT Service Responsible) ansvarade Per för IT-området Transport Management. Per hade leverans- och budgetansvar för alla IT-tjänster som verksamheten använder för transport inom e-handel. I rollen ingick att definiera, etablera och leverera IT-tjänster till verksamheten, arbetsleda ett team med egna resurser, samt styra och följa upp köpta tjänster.

  I rollen som ISR byggde Per gedigen upphandlingskunskap. Vid upphandling av transporttjänster globalt ansvarade Per för IT-delen i upphandlingar, och säkerställde att IT-SLA förhandlades och var i linje med de kommersiella förutsättningar som förhandlats och avtalas.

  För samtliga köpta IT- och verksamhetstjänster inom området ansvarade Per för att SLA upprättades och att det fanns en struktur för leverantörsuppföljning på plats. Per ledde kommersiella eskaleringar och förhandlingar.
 • H&M

  Systemansvarig

  2011 - 2013

  Per ansvarade för en förvaltningssituation där man förvaltade och utvecklade lösningar som används inom logistik för H&M:s e-handel. I rollen ansvarade Per för den dagliga driften av ett antal system och tjänster. Per ansvarade för det egna teamet, managering av köpta externa tjänster, samt för koordinering med IT-operations och andra leveransteam för angränsande system. Per hade bemannings- och budgetansvar för den egna leveranssituationen.
  Utöver det hade Per även en koordinerande roll för all bemanning inom hela systemområdet Online Logistik på H&M (>30 personer) för att säkerställa planering och kompetensförsörjning tillsammans med H&M:s sourcing organisation.
 • KappAhl

  Projektledare

  2008 - 2011

  Som projektledare på KappAhl arbetade Per med ledning av intern utveckling och integration, införande av standardsystem, utrullning och införande av verksamhetsförändringar, samt ledning och koordinering av externa systemleverantörer. Projekten spänner över allt från infrastrukturförändringar i centrala system, till införande av nya system och arbetssätt i butik.

  Per var även IT-ansvarig för design och etablering av ett Project Management Office på KappAhl
 • Schenker

  Konsult - Projektledare

  2007 - 2008

  Uppdrag som IT-koordinator och projektledare på Schenker Dedicated Services. Per ledde implementering av IT-stöd och EDI integration för nya logistikflöden. Schenker Dedicated Services är en 4PL partner och verksamheten bygger på att snabbt kunna sätta upp ny eller förändrad EDI-integration och hantera ständigt förändrade krav.
  Per hade en nyckelroll i införandet av Agila arbetssätt, med inriktning på Scrum.
 • Consili

  Affärskonsult

  2007 - 2007

  I rollen som affärskonsult arbetade Per med processförbättringar inom ekonomiadministration samt implementation av elektronisk fakturahantering.

  Det dagliga arbetet gick främst ut på att kartlägga kunders processer, ta fram lösnings- och förbättringsförslag, och sedan se till att dessa implementerades. Per specificerade lösningar som andra team-medlemmar implementerade samt gjorde egna uppsättningar i Visma Business och Ascendo.
 • ICA

  Teamleader och projektledare

  2006 - 2007

  Per hade operativt ansvar för alla applikationer och utvecklingsteam inom artikel- och sortimentsprocessen. Ansvar för både förvaltningsuppdrag och utvecklingsprojekt, samt att vid behov fungera som projektledare.
  I rollen ingick att vara verksamhetens "speaking partner" och hantera krav, ansvara för uppföljning av kostnader, leda gruppen och utveckla medarbetarna i linje med överenskomna kompetensmål.
 • ICA

  Applikationsarkitekt

  2005 - 2006

  Per utgjorde bryggan mellan IT och verksamheten för processer inom finans, administration och Human Resource. Det innebar att Per ansvarade för strategiska planer, förstudier och uppstart av nya projekt inom IT. Per satt också med i ledningsgruppen för IT Finans & HR, och hade därigenom del av ansvaret för en funktion med 16 anställda plus externa konsulter.
 • ICA

  Teamleader och projektledare

  2004 - 2005

  IT-ansvar för system inom finans samt betalflöden inom koncernen och mot externa parter. Det största projektet som genomfördes var införande av en ny lösning för elektronisk fakturahantering och ordermatchning, med produkter från Basware.
 • ICA

  Teknisk projektledare och utvecklare

  2001 - 2004

  I rollen som teknisk projektledare ansvarade Per för att samla in och översätta verksamhetens krav till implementering som utfördes av ett projektteam. Rollen innebar också att säkerställa leveranser av IT-infrastruktur. Projekten avsåg främst systemlösningar för hantering av in och utgående fakturor för Statoil Detaljhandel (då ett dotterbolag till ICA).
  Rollen som utvecklare innebar utveckling inom flera områden både i projekt och förvaltningsuppdrag. Förvaltningsuppdragen innebar även ansvar för drift och support av affärskritiska system. Rollen gav Per möjlighet att komma i kontakt med flera olika utvecklingsverktyg och tekniska plattformar.

Pers kompetensområden

 • IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt
 • Projektledning

  Teknisk projektledning, Contract management, Projektledning
 • Metoder & Processer

  PROPS, PPS, Scrum, Agila metoder allmänt, SAFe
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Verksamhetsstyrning, Workshopledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Förändringsledning, Projektledning, Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Programledning, Change Management
 • Roller

  Produktledare, Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Upphandlare, Affärsutvecklare, Systemförvaltare, Förändringsledare, Interimschef, Produktägare, Teknisk projektledare, Scrum master
 • Försäljning

  Avtal och Förhandling
 • Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Outsourcing
 • Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Transport/Spedition/Flyg, Postorder/ e-handel
 • Upphandling

  Kravformulering, Offertutvärdering, Inköp och förhandling, Beställarstöd, Resurs i upphandlingsprocess, Internationella tekniska upphandlingar
 • Utbildning

  Systemvetenskap

Pers anställningar

 • Senior consultant, Opticos

  2017 -

 • IT Service Ansvarig, H&M

  2011 - 2017

 • Projektledare, KappAhl

  2008 - 2011

 • Konsult, Dfind

  2007 - 2008

 • Konsult, Consili

  2007 - 2007

 • Utvecklare, arkitekt, ledare, ICA

  2001 - 2007

Pers utbildningar

 • Ledningssystem för informations-säkerhet, Canea

  2023 - 2023

 • Certified Professional Scrum Product Owner, ProAgile

  2020 - 2020

 • Certified SAFe 5 Agilist, Scaled Agile Inc

  2020 - 2020

 • Affärsjuridik, Silf Competence

  2016 - 2016

 • Buying Services, H&M

  2014 - 2014

 • External Managed Services, H&M

  2013 - 2013

 • Effektiv förändringsledning, Astrakan

  2010 - 2010

 • KappAhls projektledarprogram (PROPS), Wenell

  2008 - 2009

 • Visma Business Certifieringsutbildning, Visma

  2007 - 2007

 • Certified Agile Master, DF

  2007 - 2007

 • Ledarutveckling, ICA Skolan

  2004 - 2005

 • Affärsengelska, Richard Lewis Communications

  2003 - 2003

 • Projektledning, IBM

  2001 - 2001

 • Systemarkitekturutbildning, Högskolan i Borås

  1997 - 2001

Till konsultsök

Kontakt

Anna Söderlund VD, Sälj och Rekrytering inom Management/Projektledning 0722002721 anna.soderlund@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning