Hoppa till sidans innehåll

Per Segersten

Utvecklare

Per är en erfaren utvecklare och lösningsarkitekt som jobbat med systemutveckling i över 20 år. Han har flera års erfarenhet av Java-utveckling och har arbetat som utvecklare och arkitekt och i ett stort antal olika projekt. Nyckelord i projekt Per jobbat i är domändrivet, testdrivet, agilt, nära beställare och nära driftsmiljö.

Områden

 • Utvecklare

Om Per

Per är en social person och har lätt att komma in i ett team. Han tycker om att lyssna och lära av andra och är van att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Hans nyfikenhet och driv att alltid lära sig mer är en styrka som inspirerar andra i hans team.

Pers CV

 • Pensionsmyndigheten

  Utvecklare

  2019 -

  Automatisering av myndighetsbeslut

  Pers uppdrag är som utvecklare av systemet för ärendehanteringen på myndigheten. Arbetet består i att automatisera hantering och beslutsfattande av pensionsärenden. Systemet är en internt utvecklad arbetsflödesmotor som kör i Spring Boot och är utvecklat i Java och även en del Kotlin. I arbetet ingår integration med myndighetsexterna system och de interna systemen.
  Högt fokus på snabba leveranser (continuous deployment) med hög kvalitet (mycket testautomatisering). Utvecklingen sker agilt orgniserat med SAFe där Per ingår i ett av scrumteamen. Per jobbar även med hantering av incidenter som uppstår i produktionsmiljön.

  Tekniker: Java, Spring, Kotlin, testautomatisering, Jira, Jenkins, REST, SOAP, Redis, Hazelcast, Kibana, ElasticSearch, Continuous deployment, Scrum, SAFe
 • Uppsala universitet

  Utvecklare

  2019 - 2019

  Förvaltning och intern support av universitetets webbaserade studentportal. Systemet hanterar studenters utbildningar, samarbetsytor och resultatrapportering.

  Pers uppdrag är att utföra daglig support och förvaltning av studentportalen. Vi jobbar enligt Kanban och utför buggrättningar och förbättringar.

  Tekniker: Java, Spring, JEE, Jboss, Hibernate, JPA, REST, JAX-RS, JAXB, jQuery, Javascript, CSS, HTML, Git, Maven, Jenkins, Jira, Junit, Guava, Splunk, Kanban
 • Uppsala universitet

  Utvecklare

  2018 - 2019

  Uppsala universitet har en egenutvecklad katalogtjänst som lagrar alla anställda och studenter. Systemet är integrerat med lönesystemet och pushar ut data till passagesystem och katalogtjänster (OpenLDAP och Active Directory).

  Pers uppdrag av att slutföra och produktionssätta migrering till Java 11. Ett antal beroenden till 3rd-partsbibliotek var tvunget att hanteras som inte längre fungerar, bland annat Apache Axis ersattes av Apache CXF. Uppgradering av container; Tomcat version 7 till 8.

  Tekniker: Java, JEE, JAX-WS, Apache CXF, Tomcat, Cargo
 • Uppsala universitet

  Utvecklare

  2017 - 2018

  Migrera universitetets egenutvecklade webbaserade studentportal med den nya nationella systemet för studieadministration (Ladok). Systemet hanterar studenters utbildningar, samarbetsytor och resultatrapportering

  Pers uppdrag av att migrera en JEE/Spring applikation från ett databasnära integration (MySQL) till en REST-baserad integration med det externa systemet Ladok. Arbetet inkluderade även att uppdatera bygg- och installationsprocessen (Maven och Jenkins). Per bidrog mycket med prestandamätningar och optimeringar (Splunk, JProfiler). Han bidrog även att lyfta kvaliteten i produkten genom att införa integrationstester via spring och kodgranskning med hjälp av Sonar. Projektet levererade till produktion i oktober 2018.

  Tekniker: Java, Spring, JEE, Jboss, Hibernate, JPA, REST, JAX-RS, JAXB, jQuery, Javascript, CSS, HTML, Git, Maven, Jenkins, Jira, Junit, Guava, Splunk, JProfiler
 • Uppsala universitet

  Utvecklare

  2016 - 2017

  Förvaltning och utveckling av systemet för att administrera universitetets utbildningskatalog (Selma).

  Tekniker: Java, Spring, JEE, REST, JAX-RS, JAXB, Spring MVC, Junit, Sonar, DB2, Kodgranskning, Jenkins, Git
 • Uppsala universitet

  Utvecklare

  2016 - 2016

  Förvaltning och utveckling av Uppsala universitets katalog och behörighetssystem.

  Systemet administrerar konton för behörigheter till e-resurser och lokaler för samtliga anställda och studenter. Uppdraget bestod i att uppgradera teknikstacken (uppgradera till Java 8, uppgradera till Apache CXF), förbättra automatiseringen av byggprocessen och automatisera installation till både testmiljöer och produktion via Maven och Jenkins.

  Teknik & verktyg: Java, Maven, Jenkins, Spring Boot, Tomcat, Apache CXF, JSTL, JSP, JAX-WS, LDAP, Shibboleth, Scrum, Jira, Docker, Splunk, Intellij
 • Umeå universtitet

  Utvecklare

  2015 - 2016

  Integration mot externa system

  Uppdraget bestod i att integrera nya Ladok (nationellt system för student- och utbildningsadministration för högskolor och universitet) med olika myndigheter (bland annat Antagningsenheten, CSN, SCB och Arbetsförmedlingen).
  Jag ingick i ett tvärfunktionellt team som tog ta fram lösningsdesign, implementation och driftsättning av en integrationslösning mot externa system.

  Teknik & verktyg: Domändriven design DDD, testdriven utveckling TDD, parprogrammering, REST, Atom feeds, JAX-RS, JAXB, Java, Spring, Javascript, Node.js, DB2, Cucumber, Jira, Scrum, Intellij
 • Umeå universitet

  Utvecklare

  2014 - 2015

  Implementation av nationellt system för resultatrapportering av studieresultat på högskolor och universitet.

  Anpassade en av tjänsterna i nya Ladok (nationellt system för student- och utbildningsadministration för högskolor och universitet) för att tidigarelägga produktionsättning med 18 månader. Tjänsten används av lärare och examinatorer på 40 högskolor i Sverige för att rapportera resultat på högre studier.
  Jag jobbade med webb- och systemutveckling i Java, databasutveckling mot MySQL och configuration management-anpassningar för olika miljöer. En del av arbetet utfördes även i Javascript (AngularJS, Node.js).

  Teknik & verktyg: Domändriven design, testdriven utveckling, continous integration, Java, Spring, MySQL, Maven, Hibernate, JPA, REST, JAX-RS, AngularJS, Javascript, Intellij
 • Läkemedelsindustriföreningen

  Utvecklare

  2013 - 2013

  Optimering av webtjänst

  Analyserade anropsstatistik till Fass.se. Utifrån analysen kunde vi optimerade webtjänsten utifrån ett sökmotorperspektiv så att man kunde släppa på indexeringsbottar (till exempel Google och Bing) som tidigare stoppats.

  Teknik & verktyg: Google Analytics, Google Webmaster Tools, Splunk, Java, Intellij
 • Landstinget i Uppsala län

  Arkitekt / Utvecklare

  2013 - 2014

  Implementation av system för fakturering utifrån prismodell på röntgen och laboration.

  Jag ingick i ett team på tre personer som utvecklade ett system som utifrån en verksamhetsnära prismodell beräknar underlag för fakturering för röntgenavdelningar och laboratorier på vårdavdelningar i Uppsala län. Min roll var som back-endutvecklare. Jag introducerade testdriven utveckling som utvecklingsmetod i projektet.

  Teknik & verktyg: Java, JEE, Glassfish, Microsoft SQL, .NET, JSP, Testdriven utveckling, Scrum,
  Intellij
 • Ongame (Amaya)

  Mjukvaruarkitekt

  2011 - 2013

  Anställd som mjukvaruarkitekt och systemutvecklare för nätpoker

  I arbetet ingick koordinering av backlog för två utvecklarteam i Sverige och ett i Indien. Projekten var väldigt varierande detta år, bland annat på grund av omfattande omorganisering av företaget. Jag var inblandad i automatisering av deployprocessen, virtualisering, uppfyllde legala krav för USA-marknaden, införde nya varianter av poker, designade och implementerade stabilitetsökande förändringar. Jag var även periodvis driftansvarig on-call för produktionsmiljön.

  Teknik & verktyg: Java, Spring, Jee, Jms, JBoss, Jetty, MySQL, Splunk, Maven, Git, Devops, Intellij, Scrum, Kanban
 • Ongame (Bwin)

  Lead developer

  2006 - 2011

  Förvaltning och utveckling av online-gamingplatform

  Det team Per jobbade i ansvarade för backoffice och spelstödjande system som exempelvis inloggning, användarhantering, anti-bedrägeri, b2b-integration, bonussystem, integration med betalningslösningar. Hög tillgänglighet och prestanda stod i fokus för Pers arbete.

  Teknik & verktyg: Java, Spring, Jee, Jms, MySQL, JBoss, Jetty, Wicket, REST, JSP, Scrum, Sintegrationsplattformar (Mule, Spring integration, Apache Camel), distribuerade minnes cacher (Ehcache, Hazelcast, Coherence), Intellij
 • Ongame

  Lead developer

  2004 - 2006

  Förvaltning och utveckling av kortbaserade kasinospel

  Per var tekniskt ansvarig för ett team om fem personer för utveckling av kortbaserade kasinospel som exempelvis Black Jack och Let it Ride. Arbetet inkluderade både backend och frontend.

  Teknik & verktyg: Java, MySQL, Eclipse, Scrum
 • IAR Systems

  Utvecklare

  2000 - 2004

  Utvecklare av Desktop applikation och debugger-plugins.

  Företaget utvecklar kompilatorer för C/C++ för 8/16/32 bitarsprocessorer. Per roll var som utvecklare i teamet som utvecklade utvecklingsmiljön (IAR Workbench), debuggern och plugins till debuggern.

  Teknik & verktyg: C++, MFC, Visual Studio
 • Delphi IT

  Utvecklare

  1997 - 2000

  Utveckling av system och tjänster inom finansinformation.

  Per hade rollen som systemutvecklare och it-konsult för ett flertal kunder. Bland annat jobbade Per och utvecklade börssidor åt Aftonbladet som var i drift något år. Ett annat uppdrag var en klient för Windows för att handla aktier på Stockholmbörsen.

  Teknik & verktyg: Java, C++, Borland Deplhi
 • EF Education

  Utvecklare

  1996 - 1997

  Utveckling av system för språkinlärning online.

  Teknik: Java

Pers kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering
 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Systemarkitektur - systemnivå, Mjukvaruarkitektur - programnivå
 • Utvecklingsspråk

  HTML, Java, Servlets, SQL, XML, SOAP, Rust, JUnit, IntelliJ, Spring
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Skola och utbildningsväsende, Spel
 • Databashanterare

  mySQL
 • Verktyg & Middleware

  J2EE, JDBC, JMS, JBoss, Hibernate, Tomcat, Spring, Git, Atlassian Jira, Maven, Jira, Jenkins, IntelliJ
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning
 • Tillämpningar

  Dataspel/ Internetspel
 • Utbildning

  civ.ing
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, LEAN, KANBAN, Continious Delivery, TDD - Test Driven Development

Pers anställningar

 • IT-konsult, Frontwalker AB

  2013 - 2017

 • Lead developer / Software architect, Ongame

  2004 - 2013

 • Software engineer, IAR Systems AB

  2000 - 2004

 • Utvecklare, Delphi Economics AB

  1997 - 2000

 • Programmerare, Delphi IT

  1997 - 2000

 • Software engineer, EF Education AB

  1996 - 1997

Pers utbildningar

 • Certified SAFe® 5 Practitioner, Scaled Agile Inc

  2020 - 2020

 • Reactive and Asynchronous Java, JFokus training

  2018 - 2018

 • Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer, Oracle

  2018 - 2018

 • Data Science & Analytics for Developers, Goto Berlin training

  2017 - 2017

 • Modern Development with Java 8, JFokus training

  2016 - 2016

 • Functional Programming Principles in Scala, Coursera online course

  2016 - 2016

 • MSc, Engineering Physics, Uppsala universitet

  1990 - 1997

Till konsultsök

Kontakt

Magnus J Nilsson Kundansvarig säljare, Bransch: Offentlig sektor 070-938 31 38 magnus.j.nilsson@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning