Hoppa till sidans innehåll

Peter Antonsson

Verksamhetsutvecklare

Peter är en erfaren konsult med en bakgrund inom verksamhetsutveckling och analys. Sedan 2010 har han arbetat som egen konsult inom olika bolagskonstellationer, med fokus på verksamhetsutveckling, digital projektledning och kravanalys. Med en grund i studier inom systemvetenskap och analys har Peter utvecklat en passion för att koppla användning av digitala lösningar till verksamhetsnytta.

Genom sin erfarenhet och kunskap kan Peter bidra till att optimera och effektivisera verksamheter genom digitala lösningar. Han arbetar helst agilt och fokuserar på målbilden för att nå framgång i projekt. Hans lyhördhet inför organisationens bästa gör honom till en trygg och prestigelös konsult som axlar de roller där han behövs.

Peter har en god förståelse för helheten och detaljerna som utgör helheten, vilket gör honom till en målorienterad konsult. Hans intresse för det digitala kommer från barndomen då programmering och datorer stod högt på agendan. Detta tidiga intresse har gjort att Peter har en stor förståelse för utvecklarna i de projekt som han går in i.

Områden

 • Verksamhetsutvecklare
 • Projektledare
 • Kravanalytiker

Om Peter

Peter har starka digitala färdigheter och en passion för att optimera och koppla samman digitala lösningar med affärsvärde. Peter har en agil arbetsstil och kan arbeta både självständigt och i team för att uppnå projektframgång. Med sin breda konsulterfarenhet från olika branscher & konstellationer kan Peter tillföra fördelar som affärsmässighet, teknisk förståelse och strategisk tänkande för att driva digitala transformationer och projekt framåt.

Peters CV

 • DIGG

  Verksamhetsutvecklare med fokus kravanalys

  2023 - 2023

  Jag var en verksamhetsutvecklare inom ett utvecklingsteam som fokuserade på att utforska och bygga upp två byggblock - Spårbarhet och Tillgänglighet - för att stödja Sveriges gemensamma digitala infrastruktur, Ena. Mitt ansvar som verksamhetsutvecklare var att leda kravanalysen för dessa byggblock för att identifiera behov & säkerställa nyttjandegrad.

  I vårt utforskande utvecklingsarbete var det viktigt för oss att ta hänsyn till de specifika kraven och behoven som var kopplade till Spårbarhet och Tillgänglighet inom Ena. Vi arbetade tillsammans för att hitta lösningar för att möta dessa krav och se till att våra byggblock kunde integreras i Sveriges digitala infrastruktur på ett framtidssäkert sätt.

  Mitt arbete som verksamhetsutvecklare var avgörande för att säkerställa att de två byggblocken uppfyllde kraven och behoven som var nödvändiga för att de skulle kunna användas inom Ena.

  Tillsammans byggde vi upp Spårbarhet och Tillgänglighet som två viktiga byggblock i Sveriges digitala infrastruktur, Ena. Genom att fokusera på att uppfylla de specifika kraven och behoven kunde vi skapa innovativa lösningar som mötte kraven på ett hållbart och framtidssäkert sätt.
 • Jaguarverken

  Verksamhetsutveckling/Projektledning

  2022 - 2023

  Jag har agerat som projektledare och verksamhetsutvecklare för en av Sveriges största återförsäljare av cyklar. Mitt ansvar har varit att samordna och driva arbetet med att sätta upp ett affärssystem som inkluderar CRM och e-handel. Projekten har omfattat flera delar, inklusive webdesign, UX-design och hantering av API. Jag koordinerat uppsättningen av en multisite med två handelsytor.

  Mitt arbete har innefattat att samarbeta med olika team, inklusive webbutvecklare, designers, tekniska experter för att säkerställa att projektet följer tidsplanen och att alla delar fungerar sömlöst tillsammans. Jag har också säkerställt att alla tekniska krav och specifikationer har uppfyllts.

  Målet med mitt arbete har varit att uppnå en användarvänlig och effektiv e-handelslösning som gör det möjligt för företaget att erbjuda en högkvalitativ kundupplevelse och öka försäljningen. Mitt bidrag har varit att koordinera och leda arbetet med att sätta upp detta system och säkerställa att alla involverade parter har haft rätt information och resurser för att uppnå framgång.
 • Impeller.se

  Digital projektledare/Verksamhetsutveckling

  2021 - 2022

  Detta projekt innefattade uppsättning av en e-handelsplattform, CRM-system och ett affärssystem. Uppdraget inkluderade flera olika leverantörer som var tvungna att samarbeta för att uppnå det slutliga resultatet. Under projektet hanterade vi flera olika områden, såsom webbdesign, produktstrategi, API-hantering, databashantering och strukturerad data.

  Mitt huvudsakliga ansvar var att koordinera hela projektet och se till att alla delar samverkade för att uppnå våra mål. Detta inkluderade att säkerställa att alla deltagare hade rätt information och resurser, samt att arbetet följde tidsplanen. Dessutom var det viktigt att jag hade en helhetsbild av projektet och kunde göra säkerställningar på alla delar.

  Jag hade även ansvar för lanseringen av projektet. Det var viktigt för mig att säkerställa att allt fungerade korrekt och att lanseringen var en smidig process. Mitt bidrag har varit att leda och koordinera hela projektet och se till att det blev en framgångsrik lansering.
 • Brandcode

  Verksamhetsutveckling/projektledning

  2021 - 2022

  Som projektledare & verksamhetsutvecklare ansvarade jag för att sätta upp ett nytt affärssystem och CRM-system kopplat till e-handel. E-handelslösningen som utvecklades var en multisite som hanterar flera av kundens större konton, inklusive Permobil och SCA. Projektet omfattade flera delar, inklusive webdesign, UX-design och API-hantering.

  Vi integrerade även ett CRM-system som inkluderade hantering av kunddata, marketing automation, en projektledningslösning (KanBan), lagersystem och lagerhantering. Som projektledare har jag haft huvudansvaret för att samordna de olika delarna av projektet och se till att alla delar fungerade sömlöst tillsammans.

  Mitt mål har varit att uppnå en helhetslösning som möter kundens krav och ökar försäljningen. Det har varit viktigt att säkerställa att kunddata och lagerhantering hanterades korrekt och att systemet fungerade smidigt för kunden. Mitt arbete har innefattat att leda och koordinera projektet och se till att alla krav och specifikationer har uppfyllts, samt att säkerställa att lanseringen har varit en framgång.
 • High Coast Whiskey

  Verksamhetsutveckling/Projektledning digital kom

  2021 - 2021

  Som verksamhetsutvecklare och projektledare var mitt huvudansvar att leda och koordinera arbetet med att skapa en ny digital strategi och en optimerad infrastruktur för digital kommunikation. Detta innefattade en noggrann genomgång av den befintliga digitala infrastrukturen, samt framtagande av en plan för att optimera den. Under arbetet samarbetade jag med ett team av experter för att implementera den nya infrastrukturen och säkerställa en smidig övergång till den. Jag ansvarade också för att leda arbetet med att genomföra en effektiv digital kommunikationsstrategi som skulle nå målgruppen på ett effektivt sätt.
 • Björn Lundén

  Verksamhetsutveckling/Förvaltning

  2020 -

  Huvudsakliga ansvaret är att arbeta med affärsutveckling och förvaltning av plattformen för hantering av WordPress-sajter för Björn Lundéns kunder. Som en del av mitt arbete ansvarar jag för försäljning och marknadsföring av lösningen.

  Jag är också den projektledare som löpande samordnar helheten för att säkerställa att vi kan leverera en högkvalitativ tjänst till Björn Lundéns kunder. Mitt arbete innefattar att samarbeta med tekniska och designteamet för att säkerställa att vår lösning uppfyller våra kunders behov och är effektiv och skalbar. Vi hostar lösningen på AWS för att säkerställa säker drift.

  Som en del av min roll som verksamhetsutvecklare är jag ständigt engagerad i att identifiera nya affärsmöjligheter och att arbeta för att optimera och förbättra vår befintliga plattform.
 • Matenco Group

  Verksamhetsutveckling & kravställning

  2020 - 2021

  Behovsanalys & kravanalys av dotterbolag till NHC. Fokus på användarvänlighet & kundnytta. För att fånga upp organisationens behov genomfördes workshops samt djupintervjuer med nyckelpersoner. User stories och måldriven utveckling kompletterade workshops & djupintervjuer. Monitor, Visma, Fortnox, Zoho One, Magento2, Trello
 • Sollefteå kommun/Höga kustenkommunerna

  Projektledning förstudie

  2020 - 2022

  Ansvarig för genomförandet av förstudien med fokus på att skapa en digital plattform för kompetensrekrytering för Högakusten och dess omgivande kommuner. Som verksamhetsutvecklare och projektledare låg mitt fokus på att analysera behoven och kraven från kunderna, identifiera tekniska lösningar och samarbeta med utvecklare för att designa och implementera en effektiv plattform.
 • WeDo Badrum

  Verksamhetsutveckling & kravställning

  2019 - 2020

  Mitt arbete började med att analysera företagets behov och nuläge för att kunna skapa en effektiv strategi för administrativ optimering och digital kommunikation. Jag genomförde en grundlig analys för att förstå företagets nuvarande processer och utmaningar, vilket gav mig en tydlig bild av vilka områden som behövde förbättras och optimeras för att öka effektiviteten och samtidigt förbättra kundupplevelsen. Baserat på denna analys utvecklade jag sedan en strategi för att implementera och förbättra CRM, tracking och KPI:er för både digital kommunikation och fysiska arbetsflöden.
 • Emil Mode

  Verksamhetsutveckling & kravställning

  2019 - 2020

  Emil Mode flyttades från ett utdaterat affärssystem till en digital lösning som innefattade nytt kassasystem, e-handel, digital inventering & marketing automation. Här genomfördes flertalet workshops för att fånga upp organisationens behov. Genom projektet nyttjades måldriven utveckling & user stories för att översätta organisationens önskningar. Peter hanterade on-boardingen för personalen samt förvaltar lösningen löpande. Den slutliga lösningen hanterar försäljning online & i butik, ärendehantering i form av leveranser & returer, marknadskommunikation & kundklubb. Sitoo, woocommerce, & zoho one, Trello, Användarscenarion & user stories
 • Filter.se

  Verksamhetsutveckling & kravställning

  2018 - 2018

  Hanterade ombyggnationen av filter.se till en ehandel med egenutvecklad produktdatabas. Genomförde transitionen från befintligt system till nyutvecklade miljön. Arbetade med verksamhetsanalys för att säkerställa en behovsanpassad arbetsmiljö både för fysik butik samt ehandel. Anpassade affärssystem & integrationer för att optimera det administrativa arbetet.
 • Kraften invest

  Verksamhetsutvecklare digitalisering

  2018 - 2020

  Genomförde digitalisering på flera av bolagen i koncernen. Kontinuerligt arbetade Peter med kravfångst för att utveckla organisationerna framåt. Peter förvaltade befintligt ärendehanteringsystem samt planerade & kravställde de nya system som de olika bolagen behövde i sin vardag. De flesta införanden krävde on-boarding/utbildningar av personal & visa fall partners. Genomgående användas agila metoder med målfokus & systemen varierade från Microsoft Dynamics, Wordpress, Umbraco, SAP, Zoho CRM, Salesforce, Pyramid, Sharepoint, Jira
 • AntonFrans

  VD & Grundare

  2016 - 2018

  Jag har grundat och koordinerat hela skapandet av solglasögonföretaget AntonFrans, från idé till sjösättning. Jag ansvarade för samarbete med externa leverantörer och att leda alla aspekter av projektet.

  Jag har utvecklade varumärkesstrategi och produktstrategi, sourcade leverantörer, tog fram försäljningsstrategi och digital strategi, samt förhandlade & skapade samarbeten med över 20 välgörenhetsorganisationer.

  En annan viktig del av mitt arbete var att bygga en digital infrastruktur för e-handel, som baserades på Kentico e-handel. Genom mitt ledarskap har vi kunnat skapa en plattform som är användarvänlig och effektiv, vilket har bidragit till att vi kunde erbjuda våra kunder en sömlös köpupplevelse.

  Jag är stolt över att ha varit en del av AntonFrans skapande och att ha bidragit till att skapa ett företag som inte bara erbjuder en högkvalitativ produkt, utan också arbetar aktivt för att stödja välgörenhet. Min erfarenhet av att leda och koordinera projekt har varit avgörande för att kunna realisera visionen för AntonFrans och jag är tacksam för möjligheten att ha varit en del av detta spännande projekt.
 • SeniorBarometern

  Verksamhetsutveckling/Kravställning

  2012 - 2012

  Utvecklade & skapade produkten SeniorBarometern. Nyttjades både för försäljning men även som PR-material för Smart Senior. Produkten samlar in information om seniorers livstil och värderingar & belyser målgruppen som tidigare inte gjorts.
 • Smart Senior

  CTO - Verksamhetsutveckling

  2010 - 2018

  Vid grundandet av Smart Senior kravställde & upphandlade Peter ett system från Kentico kopplat till Salesforce samt Market Automationlösningar. Efter 4 år upphandlades ett nytt system från Umbraco kopplat till Salesforce, även här med Marketing Automationlösningar. Då medlemsdatabasen var hjärtat i operationen kravställde & utvecklade Peter kontinuerligt funktionaliteten för att leva upp till behoven. Peter ledde testning, implementering & förvaltning löpande. Som metod nyttjades måldriven utveckling & user stories.

Peters kompetensområden

 • Modulkunskap affärssystem

  Säljstöd/ Marknadsföring
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Event Management, Projektledning, Innovationsledning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Affärsutveckling, Workshopledning, Verksamhetsanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Business restructuring, Omvärldsanalys, ERP Implementation, Projektledning, Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Change Management, Information Management, Agil Transformation
 • Tillämpningar

  CRM-system, e-handel, Affärssystem
 • Marknadsföring

  Marknadsanalys, Marknadsundersökning, Marknadsplanering, Profilering & positionering, Varumärke/branding, Strategisk affärsplanering, Digitalisering, Målgruppsanalys, Digital marknadsföring, Strategisk marknadsföring
 • Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljning, Försäljningsledning, B2B
 • Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Organisationskultur och värdegrund, Operativ ledning, Interimsledning, Styrelseledamot, Ledarskapsutveckling
 • Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Postorder/ e-handel, Hotell , Restaurang och Mötesindustri
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Projektering, Test, Implementation
 • Upphandling

  Inköp och förhandling
 • Roller

  Huvudprojektledare, Utredare, Affärsutvecklare, Workshopledare, Coach, Förändringsledare, Projektledning digitala medier, Kommunikationsrådgivare, Kommunikationsstrateg, Kommunikationscoach, Interimschef
 • Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, KANBAN, Business valuation
 • Kommunikation & Information

  Kommunikationsstrategi, Kommunikationsplanering, Förändringskommunikation, Marknadskommunikation, Kampanjer, Sociala medier, Event management, Engelska, Brand Management
 • IT-strategi

  CRM Project systems
 • Utbildning

  Workshopledning

Peters anställningar

 • Ägare, Magellan Group

  2018 -

 • Ägare, Tynderö holding

  2015 -

 • Marknadsansvarig, Barkonsult

  2010 - 2011

 • Ägare, Smart Senior

  2010 - 2018

 • Brand Manager, Pernod Ricard Sweden

  2002 - 2010

Peters utbildningar

 • Azure, Pax8

  2023 - 2023

 • DIHM Marknadsutbildning, IHM

  2006 - 2008

 • Systemvetenskap, Mitthögskolan

  1998 - 2000

Till konsultsök

Kontakt

Lars Markström VD, Rekrytering 070-389 38 38 lars.markstrom@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning